BOLLYWOOD ID and Addresses


A. R. Manikandan 93225 55993 moneykandaan@gmail.com
A. S. Malik 2637 0469, 98920 08857 https@rediffmail.com
Aadhaar Mahadev Goswami 98203 10346 aadhaar.mgoswami@gmail.com
Aakash Pandey 93240 87798 aakashy2001@gmail.com
Aalekh Sangal 98218 05509 alekhsangal@gmail.com
Aamir Ali 98211 16444 Aamir Khan 2605 0681/2/3/4/5 raotz@akpfilms.com
Aanand Goradiya 9819853205, 9819853599 aanandgoradiya@yahoo.co.in
Aanjjan Srivastav 2876 9419,98210 10938 aanijansrivastav@hotmail.com
Aarav Singh 91676 57488/5 singh.aarav07@gmail.com
Aarif Khan 93235 71057, 98207 89053 ifaarifkhan@yahoo.com
Aashish Chaudhary 98201 57577 ashchowchow@gmail.com
Aasif Sheikh 2632 5849 aasifconekt@hotmail.com
Aatish Awasthi 97694 98929, 99672 54300 .awasthi279@gmail.com
Aavishkaar Darwhekar 99676 88754 aavishkar.darwhekarl 2@gmail.com
Aayush Kumar 98202 39363, 96990 07878 aayuushkumar@gmail.com
Abbas Khan 98206 08023 abbaskhan6@gmail.com
Abbhinav Gautam 98330 62614 abbhinavgautam9@gmail.com
Abhaas Mehta 98202 26555 abhaasmehta@gmail.com
Abhay Deol 98200 69938 91672 23273 shobha@mantrasds.com
Abhay Parlikar 93219 50101, 77382 74151 parlikarabhay@gmail.com 2409 6054 
Abhay Raichand 98671 88576 abhayraichand29@gmail.com
Abhhay Bhaargava 98927 11623 abhhaybhaargava@gmail.com
Abhijeet Chaudhary 9923643335,9767178857 swatantrafilms@gmail.com
Abhijeet Sawant 98207 69607 abhijeetsawant73@yahoo.co.in
Abhimanyu Singh 98211 67556 abhimanyu.singh324@gmail.com
Abhinav Chaturvedi 98339 12883 toraunak@gmail.com
Abhinav Kapoor 2636 0428 98923 99709 abhinav_9@hotmail.com
Abhiram Bhadkamkar 99870 38188 abhiram.db@gmail.com
Abhishek Avasthi 98905 82506 93720 74683
Abhishek Bachchan 2615 4450/51,2615 4454 abcorpn@vsnl.com
Abhishek Kapoor 2649 1597, 2604 5335
Abhishek Kushwaha 07666015839,07754047282 Abhishek kumar754@yahoo.com 
Abhishek Ohri 98921 61007 abhi1111in@yahoo.com
Abhishek Rawat 98191 24684 rawat.abhishek@gmail.com
Abhishek Tiwari 98928 02341 rockolove132@gmail.com
Adarsh Gautam 2865 4106, 3296 6465 agautam379@gmail.com 98200 24543 
Adhvik Mahajan Mgr.: 96190 02600 adhvik006@gmail.com
Adhyayan Suman 99204 95925 adhyayan13@gmail.com
Adi Irani 6529 5641,99300 71662 adiiraniO3@yahoo.co.in
Adil Hussain Mgr. K. S. Sanjay - 98201 26005 kmahussain@gmail.com
Aditya Pancholi 98200 62884
Aditya Redij 98330 99411 adityaredijiagmail.com
Aditya Roy Kapoor 2645 5196
Aftab Shivdasani 2202 7902, 2281 0579 aftabs.office@gmail.com 98923 21711 
Ahsaan Qureshi 92212 22223, 99704 57777 ahsaanq@yahoo.com 99704 67777 www.ahsaanqureshi.com 90299 28877
Ajay Devgan 2620 0394,2625 5510,97691 49993 devgansoftware@rediffmail.com 
Ajay Geetaarjun 98337 57039 geetaarjun@gmail.com
Ajay Singh Chaudhary 98703 92424 ajay singh_83@hotmail.com 93204 92424 
Ajay Yadav 97695 33295 aj6aug@gmail.com
Ajaz Khan 91672 57511 96190 75590 chitmalhotra@gmail.com
Ajinkya Deo 2661 1515, 6691 0131 info@rdpindia.com
Ajit Kelkar 2430 1669, 98336 90618 ajitkelkar@yahoo.co.in, www.ajitkelkarcom
Ajit Mehra 2624 6065,93222 11147 ajitprasadmehra@gmail.com
Akash D. Bhattacharya 099206 32106
Akashdbhattacharya@gmail.com 87674 33120
Anil Anal 092046 21766 anilanaf123@gmail.com
Anil Dhawan 98200 61663 2613 0620,
Anil Kapoor 2661 5400/5300 akfcl@hotmail.com
Anil Mhatre 98204 32957, 99692 27567 anil.mhatre03@gmail.com
Anil Nagrath 2636 1590,2637 5473,98200 29380 anilnagrath@gmail.com 98922 24051
Anil Pandit Sharma 93228 32886 anilpanditsharma@rediffmail.com
Anil Srivastava 011-4705 7251,070450 91545 aksrivastava 04@yahoo.co.in, 095829 48636 Anirudh Dhanian 89768 55867 anirudhd897@gmail.com
Ankit Arora 98199 76794, 91678 57976 ankitarora142@yahoo.com
Ankit Mohan 99878 15851 ankit.mohan87@gmail.com
Ankkush Baali 2838 8838,93247 88807 baliankush@gmail.com
Ankur Jhaveri 2682 7237,2683 5577,98210 38181 ankurjaveri@rediffmail.corn 
Ankur Malhotra 96234 41337 malhotraank@gmail.com
Anmol Bansal 090046 37403 096718 99130 anmol4bansal@gmail.com
Annu Kapoor 2633 4812,2634 4675 info@annukapoorfilms.corn www.annukapoorfilms.corn
Anshuman Dwivedi 2674 3548,98190 44884
Anshuman Jha 98207 80317 anshuman.jha316@gmail.com
Anuj Chaudhary 98335 50017 gayatri@inegamodels.com
Anuj Saawhney 98203 04025 commando3000@gmail.com
Anup Patel 98215 18058, 99309 80376 anup.pate158@gmail.com 98211 14394 anupsoni3@gmail.com Anup Upaddhyay 98690 36932,90049 01578
Anupam Kher 98332 57820 info@actorprepares.net, www.actorprepares.net
Anupam Shyam 98200 60242 shyam anupam1957@yahoo.com
Anuraag Shrivastav 98191 87030
Anurag Nigam 98202 52593 anuragnigam9@gmail.com
Anwar Fatehan 92212 71732, 99674 84056 anwarfatehan@yahoo.in
Apury Ratan 99871 35407 apurvratan@gmail.com
Apurva Agnihotri 98200 42064
Arav Chowdharry2632 4548 98200 53335 aravchowdharry@gmail.com
Anup Soni Areesz
Gandhi Arfi Lamba 98192 89922 Email. areesz@gmail.com 98191 86878 Web.: www.arfilamba.com
Arhaan Behll 98692 16802 arhaan.behl1@rediffmail.com
Arif Zakaria Mgr. Subhash - 98200 56606 zakariaarif@gmail.com 98210 48480
Arjan Bajwa 2491 8095 bajwaarjan@hotmail.com
Arjun 98200 78617 arjunferozkhanc@yahoo.com
Arjun Kapoor 3061 3500 99308 00440 kimPyashrajfilms.com sumana@yashrajfilms.corn
Arjun Rampal 98200 45606 rampaI2000@yahoo.com
Arman Kohli 99878 53364
Aroon Bakshi 98200 47621/22 E.: aroonbakshi2002@yahoo.co.in
Arshad Warsi 98921 24579 shootingstarfilms@gmail.com,igbbalwarsi@gmail.com 
Arun Gagroo 98206 31641 Email: arungagroo@gmail.com 2633 5194 Email: govilarun@yahoo.com
Arun Kumar Prasad 98199 77807 arunprasad2002@gmail.com
Arun Mathur 2812 6259, 99201 68960
Arun Verma 98202 77916 Email: arun verma14@yahoo.com
Arun Zurel 98199 78296, 98919 08263 Email: arunzrl_p@gmail.com
Arunoday Singh 98200 69938 91672 23273 Email: shobha@mantrasds.com
Arup Pal 98201 47394 yoursarrup@gmail.com,arrup8@ymail.com
Arvind Kumar Wahi 98211 49622 Email: arvindwahiactor@gmail.com
Arvind Rathod 2367 6439,2388 1856,98201 94555
Arvind Vyas 72081 21223, 99307 88045 Email: arvindhvyas6@gmail.com 2670 1212 E.: babbarvisualsPrediffmail.corn
Arya Bhushan Chaurasiya 77380 06466 Email: aryachaurasiya@yahoo.co.in 2891 2635
Aryaman / Rohiet Sharma 98200 21380 E.: rohietsharma@rediffmail.com
Aryan 98210 40265 Email: aryansinghrules@gmail.com
Aryeman Ramsay 98331 01010
Asheesh Kapur 99690 32407 Email: asheeshkapur@gmail.com
Ashfaq Potrick 98205 50412, 90041 02737 Email: ashfaopotrick@gmail.com 
Ashish Chopra 99879 18488, 96196 90652 ashish2756@hotmail.com 2655 9255,2640 7993
Arun Govil
Arya Babbar
Akshay Powle - 97698 44966 denzilPdenzilsmith.com,denzilsmithPgmailcom Email: filmsinfinitiPgmail.com
Ajay Shrivastava 98191 87030
Akash Sulabh 093867 45004 pia11191h.gitabh@gmail.com
Akashraj 'Vishal' 97737 23439, 80820 04214
Akbar Khan 2614 4862, 2610 3037 Email: akbarPbom7.vsnl.net.in
Akbar Solapuri 98924 40145 Email: akbar.solapuriPgmail.com
Akhil Mishra 9819562056, 9821042229,98214 66887 akhillmishraaftyahoo.com.shashisinhaPlive.com
Akhilendra Mishra E.: akhilendramishraPgmail.com
Akhlaque Khan 98924 38334 Email: akhlaque.khan7Pgmail.com
Akkshay Sethi 98675 44544, 98205 60896 Email: reachakkiPhotmail.com
Akshay Anand 91673 86119 Email: akshayananddPgmail.com
Akshay Dogra 99203 07258 Email: akshay.dogra81Pgmail.com
Akshay Kumar Mgr.Udaysingh Gauri-98925 93135
Akshay Singh 98213 39305 Email: akshaysingh78Pgmail.com
Akshaye Khanna 2361 2666, 2361 2677,2363 3053
A ksshat Saluja (Raj) 99307 35136 aksshatPlive.com.raisalujal0Pgmail.com 
Aksshey Varma 98921 45927 93239 73095 Email: kinnama07Pgmail.com
Alam Khan 86558 88009 E.: alamkhan.khan30Pgmail.com
Alan Kapoor 98191 56600 Email: alankapoorPgmail.conn
All Asgar 98200 10330 Email: kingaliasgarayahoo.co.in
All Fazal Mgr. Nehali-98200 59321 Email: alifazal9Pgmail.com
All Raza Namdar 2639 4004,98201 28870 Email: aliraza14namdarPgmail.com Web.: www.alirazanamdar.com
All Zafar Mgr. Shoaib-98921 84021 Email: sarfraz@alizafar.net
Allaudin Nasir Khan 98212 62919 E.: sikandaruk2000Pyahoo.co.uk 98192 52750 Email: aalokmasihftgmail.com 98217 59336 Email: aloksmagicPyahoo.co.in 2636 9378 Email: alok rahotmail.com
Aman Pollster 98216 68429,93230 42728 itLarnanshahPgmail.com2294 9348,72081 04431
Aman Uppal 98926 25706 Email: a.uppa101Pgmail.com
Alok Masih
Alok Narula
Alok Nath
Ananya Chaudhary 98200 58393 Email: seeananya@omail.com
Aman Verma 98200 31700 Email: amanyatanverma@gmail.com
Amar Sagar 98338 81426 Email: amarsagar091Pgmail.com
Amar Shyal 2671 9585,98201 41622 Email: amar shyalPyahoo.com
Amar Upadhyay 98200 63910 E.: amarr upadhyayPyahoo.com
Amin Karim Hajee 98210 13128 Email: hajeeaminOhotmail.com
Amir Dawood Mulla 92241 61442,99204 62947 Email: amir.mulla423Pgmail.com 
Amir Khan 98202 44530, 99879 99250
Amish Tanna 91672 37637,99308 00580 Email: mish.k.tannaPgmail.com
Amitabh Bachchan 2615 4450/51,2615 4454 Email: abcor_pn@ysnl.corn
Amit Behl 2842 9473,98208 08565,98677 00039 behlamitOhotmail.corniamitbehl3OPgmail.com
Amit Bhatt 2808 8955 Email: bhattamit4421Pyahoo.ccm
Amit Gaur 98678 52512 Email: amit.sandhan(o)gmail.com
Amit Ghanshyam 99204 98881,76669 77566 E.: amitghanshyam22@gmail.com 
Amit Navendu 99679 36652 Email: amitnavenduPgmail.com
Amit Ramsay 981 96 19796 Email: ramsavamitPymail.com
Amit Ranjan 93224 93598,093040 10625 Email: ranjan.amit1987Pomail.com 2491 8095 6582 3682,98702 22218 Web,: www.amitsarin.com
Amit Singh Thakur 98200 35062 Email: amitthakur61Pgmail.com
Amit Tandon 98921 11295 99674 62205 Email: atandon0411Pgmail.com
Amol Parashar 099201 28313 Email: amol.parasharPgmail.com
Anand Kesarkar 6677 8033,98203 27903 Email: anandirect007@yahoo.com Web.: www.musicaljunction.com
Anand Mohan Pandey 99679 05284,093048 32480 E.: anandmohansingerPgmail.com
Anand Tiwari anandntiwariPgmailsorn
Anang Desai 98200 50622 Email: anangdesaiPyahoo,coM
Anant Jog 2522 4600 93240 24600,99207 39856 Email: anantdjog@gmall&QM 
Ananth Mahadevan 2631 2853,98210 12370 ananthmahadevanfilmsPgmailsam 
Anas Rashid harismehrat2@g.MACQ170
Angad Bedi 2491 8095 Angad Hasija 98929 52262 Email: angad hasijaPyab9.9,COM
Amit Sadh
Amit Sarin Birbal 2634 1203,98203 72579, 99304 91336
Asif Basra 98214 25025,6950 3656,2639 6833 Email: asifbasraPgmail.com
Asif Khan 80806 26907, 092666 90000 Email: asifkhanofficial@gmail.com
Asish Sasmal 961900 96471,098301 66660 0:15h,,5aSma1194pgmail.com 098301 16660 Asrani 2620 4991 /1 456 Email: ivi@vsnl.com
Athar Nawaaz 2641 4865,98202 96712 Email: atharnawaazPyahoo.co.in
Attin Bhalla 2648 1762,98200 29373 Email: attinOOPyahoo.com
Atul Kulkarni 2842 7766 Web.: www.atulkulkarni.com
Atul Parchure 2436 5721,98210 54989 Email: atulparchurePgmail.com
Avdhesh Kumar 98691 06570 99203 54778 E.: k avdheshrana@rediffmail.com 
Avinash Dev Mukherjee 98198 75322 devashishmukherjee23Pqmail.com
Avinash Kharshikar 2430 7926,98200 59900 E.: avinashkharshikarPgmail.com 
Avinash Wadhawan 2673 2788, 2636 5629 Email: avidear 11Pyahoo.co.in 98200 88853
Avinesh Rekhi 99200 74884 Email: thenameisavPgmail.com
Avtar Gill 2528 2501,98200 88250 Email: gillavtarl 3Pgmail.com
Ashish Dhurl 2620 0332,98200 40272 email: ashishdhuri@gmail.com
Ashish Duggal 98214 22737 Email: asheshduggal@gmail.com
Ashish Kapoor 98203 08201 Email: ashish2000Photmail.com
Ashish Kochar 2634 2148 99874 70585 E.: stonecold ashish@hotmail.com
Ashish Nayyar 6696 0466,98202 20428 Email: ashishnayyar12Pyahoo.co.in
Ashiesh Roy 6526 1557,98200 59886 Email: ashieshroyftgmail.com
Ashish Sharma 97027 77741 E.: ashish.actormodel@qmail.com
Ashish Sharma 98201 76034 Email: sharma30ashishPgmail.com
Ashish Vidyarthi 98202 31007 Email: okashish@gmail.com
Ashmit Patel 98206 97770 Ashoak Shivpuri 2784 2758, 97028 51924
Ashok G. Gulvi 92213 99404
Ashok Kelkar 99674 37693
Ashok Kumar 098677 09647,098402 61933 ashok.actorPgmail com,www.facebook/ashok.actor
Ashok Kumar Beniwal 93225 32809 Email.: akbashokPgmail.com, 99679 66789
Ashok Punjabi 98922 90980 Email: ashok punjabi8Pyahoo.in
Ashok Saraf 2639 4550
Ashok Savne 98701 11756, 98700 14988
Ashutosh Kaushik 095686 28030 Email: dsent84@yahoo.com
Ashutosh Lobo Gajiwala 2301 0993 Email: asklobog@gmail.com 98200 16319 galiwalakalpeshPgmail.com 99690 75959
Ashutosh Rana 98200 67426
Ashutosh Sinha 6725 2544,98206 20379 E.: ashutosh ksinhaPyahoo.com
Ashwin Kaushal 2633 3585,98203 56075 mail: ashkingkaushalPgmail.com 98675 48597
Ashwin Pandey 98200 50614 Email: ashwinpandey22Pgmail.com
Ayaz Khan 98192 77484 Ayaz Khan 98213 50868 Email: ayazkhan 1Photmail.com 
Ayub Khan 2635 4848, 98211 64553 odiekhanPgmail.com,odiekhanPyahoo.co.in Ayushmann Khurrana3061 3500,99206 22927 E.: ayushmannkhurranaPymail.com 
-------------------
Babloo Kesto Mukherjee 92239 01006 bablookestomukherjee@gmail.com90290 21336 Bakhtyaar Irani 99200 73776 Email: vak2tanPyahoo.com
Bakul Thakkar 6694 3289,98200 57160 Email: bacloolPyahoo.com
Banwarilal Jhol 98211 69447, 98204 89153 Email: banwarijholftgmail.com
Barry John 99679 77966, 99679 77967 E.: bjastingstudiojohnPgmail.com
Barun Sobti 98190 58897 Email: baronsobti@hotmail.com
Benjamin Gilani 2883 1957 Email: gilani.benjipgmail.com
Benjamin Yeolekar 6523 2256,92246 18004
Benny Jacob 2648 0737 98193 89311
Bharat Arora 3256 5952 98202 06010 Email: arorabharat73Pgmail.com 97693 72814 
Bharat Bafna 98929 15620
Bharat Chawda 98193 24402 Email: bharatichawda@gmail,com
Bharat Dossa 2381 1333 92213 18333 Email: ranjeetdossaPyahoo.com
Bhoop Yaduvanshi 4269 1026,86523 81333 bhoopyaduvanshipgmail.com 
Bhushan Pradhan 98204 04249 E.: bhushan.s.pradhanPgmail.com
Bhuvan Chopra 2671 8323,98201 57695 Email: bhuvan chopraPyahoo.co.in
Bijay Kumar Meher 86551 90585 Email: bkmactorPgrnail.com
Bipin Bahar 99872 47593 Email:bipinbahaar@gmail.com
Bobby Chakraborty 2447 3063,098311 32241
Bobby Kumar 93246 01538, 81080 59970
Bobby Darling (Gay-Style Fame) 98202 27541
Bobby Vatsa 98212 46494 Email: 1dspandeyPgmail.com Email: bobbyvatsaPyahoo.com
Bobby Deol 6146 9999
Buddhi Prakash Sharma 98692 16669 deepakdobriyalactorPgmail.corn E.: s buddhiprakash@yahoo.com 2822 9812
Boman Irani 98207 80317 E.: deepdhillon 3698Pymail.com
Brajesh Tripathi 2868 8161, 98207 78834
Bobby Bedi 98215 78281 bobbybedii@gmail.com,www.bobbybedii.com
Brijendra Kala 98206 21774 Email: deep shresth@yahoo.co.in Email: btiiugkalaPyahoo.co.in 
Budha Deo 98211 85195,98671 38327 Email: damledeepakPgmail.corn Email: budhadeovPgmail.com
Brij Bhushan Sawhney2636 2834,98200 22343 Email: dk4281Prediffmail.com Email: brij.sawhneyphotmail.corn
-------
Charan Dev 2880 7851,98201 09918 jaishriramniwasPyahoo.corn Email: mathurO2Pyahoo.com
Chaitanya Choudhary 2876 7632,98201 32917 Email: dgrs 2005Pyahoo.co.in E: chaitanyachoudharypgmail.corn
Cezanne Khan 98204 33038 Email: dparasherdpPgmail.com 98200 88317 
Chandan Roy Sanyal actorchandan@gmail.com
Charan 59Pyahoo.com,charansalujaPgmail.com
Chandra Mohan Baunthiyal 2811 9531,2845 6230 Email: deepakqazirPhotmail.corn Email: baunthiyalPgmail.com 99308 94619
Chetan Hansraj 2642 2553,98201 45403 Email: deepan.vartakPgmail.com Email: chetanhansrajPgmail.com
Charanjeet Saluja 2832 1733,98703 76172
Chetanya Kumar 3262 7172,98211 94441 Email: deeorajrana3Pgmail.corn Email: chetanya.adibPgrnail.com
Chirag Patil Mgr.
Chetan Pandit 2844 2732, 98200 61128 E.: deepanddeep29@rediffmail.corn Email: chetandewasPgmail.com
Cyrus Dastoor 2200 0831,2362 8689 E.: dhanania_ysingh01pgmail.com E.: cyrus dastoorPrediffmail.com 98201 63193
Chunnu Mehra 98213 77621
Cyrus J. Pooniwala 2309 2752,98201 34994 Email: shobhaPmantrasds.corn 099402 55555 Email: cpooniwalaPyahoo.com
Cyrus Broacha 2491 8095,98207 80317
Chitranjan Giri 2854 3370, 98218 56868 Email: indiandevenPgmail.corri 98200 98144
-------
Daman S. Maan 98200 67311
Danoop Rajendran 97695 02663 E,Lbobbymobil2001Pyahoo.com 99671 15126 Email: danooppillaiPgmail.corn
Darshan Dave 98204 00767 Email: bobsdarlingPyahoo.com Email: darshandave111Pgmail.com
Darshan Kumar 2491 8095
Deep Kamal 098881 22444
Dayanand Shetty 98192 91848 E: bobbykumar.kumar0Pgmail.com
Dayashankar Pandey 93246 18949
Deep Dhillon 98202 96057, 99204 74142
Deep Shresth 094310 20184 98678 42025
Deepak Dobriyal 98926 35426
Deepak Gheewala 2863 4383,98200 47436
Deepak Parashar 2881 1735,2888 1736
Deepak Qazir 98200 04230
Deepak Raja 99675 52297, 98208 03436
Deepak Shanker 2685 6735,93247 28172
Deepak Shirke 2203 9230,094226 30434
Deepan Vartak 2620 4173,98200 59332
Deepjyoti Das 98678 09612,098302 62373
Deepraj Rana 98702 78909
Deepak Damle 98200 49262
Denzil Smith 2651 5378 98201 37654
Deven Bhojani 2860 9766,6553 2464
Devendra Bandiwdekar 98202 93050 Email; chunnumehra@yahoo.in Email: devendrab@mastek.com
Dhananjay Singh 98203 73743, 80805 23407
Dhanush 98200 69938,91672 23273
Dharmendra 6146 9999 Cyrus Sahukar 98218 71171,98207 80317
Dharmesh Vyas 98925 03600 cy.sahukarPgmail.com Email: dharmeshvyasPhotmail.corn Dakssh Ajit Singh 98336 48031
Dharmesh Yelande 97694 96025 Email.: daksshajitsinghPgmail.com Email: dthevirus31Pgmail.com
Dalip Tahil 2640 8158
Dhaval Barbhaya 2882 5595,98208 48546 Email: daliptahil1Pgmail.com Email: dh123Prediffmail.corn
Daniel Weber 73031 27365, 93219 82182
Dheeraj Kumar 2631 1254/5,2673 2613/4/5 blessfilmsandprpgmail.com dheerajcelPyahoo.co.in,www.creativeeye.com
Danny Denzongapa6703 1633/4/5,6703 1636
Dheeraj Miglani 98192 66052 Email: yblmumbaiPvsnl.com Email.: dh m1Pyahoo.com /
Dhomya 099839 96566, 095943 31107 Email: sk.07sharmaPgmail.com
Dhruv Bhandari 2633 5960,98200 54888 Email: dhruv3Photmail.com
Dhruv Ganesh 99300 52423 Email: dhruvganeshO7Pgmail.com
Dibyendu Bhattacharya2634 8780,98203 23639 debu71Pyahoo.com,debu71@gmail.com
Diipak Bhandarkar 98211 47377 Email: dickyboy77inpyahoo.co.in
Dilip Joshi 2618 1837, 2612 2131 Email: dilipvjoshiPgmail.com
Dilip Kumar 2649 4033 2600 0190
Dilip Potnis 2891 8828 92218 14942 Email: dilip.potnisPgmail.com
Dilip Prabhavalkar 2431 3100,98212 24150 Email, dilip.prab@gmail.com
Dilipraj 2636 1292,97021 56827 Email: dilipaujurajPyahoo.co.in
Dillzan Wadia2415 1141,98330 01841 Email: dillzanwadia@gmail.com
Dinesh Hingoo 2361 9860,98199 17590
Dinesh Kaushik 98213 60094 Email: dineshkaushik27@gmail.com
Dinesh Sharma 98921 69780 Email: sd 080pyahoo.com
Dinesh Thakkerr 98200 97382 Email: actorsarenapgmail.com
Dinkar Chowdhary 98921 23662 dciomcindiaPgmail.com,www.dciomcindia.in
Dinkar Sharma 88791 55448 99837 77038 Email: imdinkarsharmapgmail.com 
Dino Morea 98201 57000, 98207 25625 Email: idinomoreaPgmail.com 98709 00074
Dinyar Teerandaz 2418 8135,98202 25276 Email: tdinyarPyahoo.com
Divyendu Sharma 99202 71685 Email: meenalpaliwall 6pgmail.com
Divyesh Ruparel 2302 0649,98199 17857 E.: divyesh ruparel@yahoo.co.in 96190 91679
Dnyaneshwar Shridhar Shinde 96646 54354 Email: dnyanoshinde@gmail.com 
Dushyant Uday Wagh 98209 21146 E.: dushyant23wagh@gmail.com
Dushyant Yadav 97697 16434 E: dushyant modelPyahoo.com
------
Ekram Kashmiri 2880 8602,91674 29038 Emraan Hashmi 98204 18824
-------
Fahad All 97699 11427 Email: fahadali9911Pgmail.com
Faisal Khan 97695 36837 99309 77210, Email: faisalkhan3199Pgmail.com
Fardeen 98217 79030, 97028 11811 Email: masterfardinPyahoo.com
Farhan Akhtar 2648 1428, 2600 7273/7919, moviesPexlent.com 4241 3333
Farid Khan 77388 50367, 95948 34269
Farhan Khan 98214 81892 Email: mailfarhankhanPgmail.com
Farrukh 98201 28749 Email: far107Pgmail.com
Feroz Bhagat 98200 88289 Email: ferozbhagatPhotmail.com
Feroz Irani 2876 6474,93225 98221
Firdaus Khan 91674 09698 Email: mailfirdauskhanPyahoo.in
Firoz All 2868 2818/0370,98213 90193 Email: firozalimasterPyahoo.com
Furcian Ahmed 2632 9179,98201 34784 Email: frinternationalPymail com
-------
Gagan Gupta 2868 0756,98214 54162 Email:_gaganact62Pgmail.com
Gajendra Chauhan 2876 9109,2639 0373 98200 63678, 98201 31775 ciaiendrachauhan3699Pyahoo.com
Gandharva Pardeshi 96641 99007 Email: candharyppgmail.com
Ganessh Divekar 2869 2467,98205 91408 Email: gdivekar999Pgmail.com 98201 43346 Gaurav Chopraa 98212 81656 Email: burstofpassioncagmail.com 
Gaurav Gera gauravgleraPgmail.com
Gaurav Mendirata 98922 20642, 99713 89975 gauravmendirata@yahoo.com 011-2223 0716
Gautam Bhatia 3260 7882 93235 90961 E.: bhatiavikaspicturepyahoo.co.in
Gautam Chaturvedi 6699 4174,98200 89798 Email: gautamchat@rediffmail.com
Gautam Gulati 99676 88327 99206 68911 Email: gautam.gq21@gmail.com 
Gautam Kapoor 98197 56362 Email: gomzeePbeconscious in
Gautam Rode 98204 19865 Email: gautamrode595Pgmail.com
Gavie Chahal 98927 88817 89766 00001 Email: gaviechahalPyahoo.com 
Girish Pardesi 98924 27009 Email: gandharva.groupPgmail.com
Girish Taurani 98201 82391 Email: kavita@tips.in
Gopal Verma 98699 17934 E.: verma.gopalkumar@gmail.com
Govind Namdev 2871 0064/5 Email: govindnamdevPgmail.com
Govind Soni 98900 32006,96570 85777 Email: govindsoni77Pgmail.com 94232 76777
Govinda 6950 3656 98214 25025 happeninc.communicationspgmail.com
Guddu 2635 3457 98192 20979
Gufi Paintal 2635 3130, 98218 24060 Email: gufipaintalPgmail.com 
Gulshan Devaiah supergulluPlive.corn
Gulshan Grover 2632 4506/2784 Email: ulslmail.con
Gulshan Pandey 98218 51455 E.: gulshanpandey@hotmail.com
Gulshan Rana 98200 49639 Email: gulshanranaPyahoo.co.in
Gurdarshan Singh Sangar 92244 56586 E.: gssangar 2007Prediffmail.com 98677 20547
Gurmeet Choudhary 93208 26349 E.: gurmeetchoudhary@yahoo.co.in 
Gurmeet Singh 098979 99279 Email: fpgurmeet@gmail.com
Gurpreet Singh (Ghuggi) 098140 74727 Email: ghucigi007(avahoo.co.in 096197 99308 Web.: www.gurpreetghuggi.com
-------
Harbhajan Mann 4016 2369 98880 88000 E: ksshitij chaudhry@yahoo.com 98336 16209
Hardik Sangani 2807 8948, 98703 66000 Email: 66000hardikPgmail.com 
Hari Shivpuri 98674 46040
Harish Chandra Agnihotri 98335 41816 E.: harishchandra3311pyahoo.in 92580 87100
Harish Kala 98205 93309
Harish Patel 2570 2800/10,98929 08168 Email: harisharyaPgmail.com
Harjeet Walia 2636 8064,98197 84017 Email: waliasvoicecraft@gmail.com
Harrish (Premqaidi) 98200 28211 E.: madeinindiafilmsPhotmail.com
Harry Josh 98924 66870,99674 22256 harryjosh92Pgmail.com,nitu92Photmail.com
Harsh Chhaya 2880 5985, 98216 88788
Harshad Chopda 99200 44788 Email: chopdaharshadPyahoo.com
Harshvardhan Kapoor 4241 3333
Hasan Zaidi 98208 58990 Email: hasanzdagmail.com
Hemant Birje 98200 13599,98200 25355 Email: hemantbirje786Pyahoo.com 
Hemant Chaddha 98203 76211 Email: hemantchadhaPyahoo.com
Herman Baweja 2633 1630,2637 1031,2633 1631 Email: amar@bawejamovies.com 98928 89446
Himanshu Jhunjhunwala 2867 2455 Email: dwaparPyahoo.com 98200 34501 
Himesh Reshammiya 98708 34555 Email: reshammiyapyahoo.com
Hiten Kumar 98217 36626 Email: hitenkumaar@yahoo.com
Hiten Paintal 2636 2808,98202 16110
Hiten Tejwani 98211 48626 Email: hitentejwani@yahoo.com
Homi Wadia 98211 67147 Email: homiwadiaPhotmail.com
Hrithik Roshan 2673 3987,2673 3985,98201 58733 98925 93135, filmkraft@vsnl.com
Hoshang Govil 2641 9999/9595,98924 44000
Hussain Kuwajarwala 2632 7168,98212 36065
Hyder Khan 98921 37860
----------
Imaad Shah 2640 4670/5010 2645 2467 Email: jairajpatill9Pgmail.com 98201 54838
lmran Khan 2649 0680, 2351 6065
Imran Khan (Popo of Tara) 98200 36888
Imtiaz Khan 98211 25554 Email: ikcinePyahoo.co.in
Inder Kumar 98700 09494 E.: inderkumarrockssyahoo.com
Indraneel Bhattacharya 98200 57659 Email: neel.bluemanftgmail.com
Indresh Malik 91672 66997 Email: tinkoomalikPyahoo.co.in
lqbal Khan 98210 14887 Web.: www.miqbalkhan.com
-------
J. D. Majithia 2673 3155/88 E.: admin@hatsoffproduction.com Web.: www.hatsoffproduction.com
Jaan (Shortman) 98204 88381 Email: bollywoodjaanPgmail.com
Jackie Shroff 98210 42229 Email: jackieshroffPgmaii.com
Jackky Bhagnani 2612 1613/4 2663 1275 Email: pujafilmsPhotmail.com 90047 74747
Jagdeep 98194 36903 Jai Soni 98208 11805 Email: j.soni69@yahoo.com
Jaideep Ahlawat 98332 29487 Email: actorhiiPgmail.com
Jaisheel Suvarna 2631 6957,98212 43001 E.: iaisheelsuvarna@rediffmail.com 
Jameel Khan 98201 13008, 98215 00055 ma il_jameel.mumbai
Janu Tibrewal 6585 8518,98675 61717 E.: tibrewaljanu1717@yalpoo.com Arora 098111 11110
Jasbir Jassi 98201 41969, 98334 55098 Email: jasbirthandiPgmail.com
Jaspal Sanndhu 2648 1134,98202 19466 Email: jujsingh rbiPrediffmail.com
Jassi Singh 98696 49412, 82913 79792 Email: jassisingh6OPhotmail.com
Jasvir Makkar 93222 43732 E.: atlasestateconsultants@yahoo.in
Jaswant Menaria 98194 99724 Email.: ias.menariaPgmail.com
Jaaved Jaaferi 2637 5552/3/4 98218 68414 Email: jaaferi@yahoo.com
Javed Abedi 98924 20300 Email: javedabediPvahoo.com
Javed Khan 2846 1582 98690 06826 Email: javedkhan ftiiPyahoo.co.in
Jatin Sial 2621 2688, 98201 06394 Javed Khan 98202 44530, 99879 99250
Javed Sheikh 99205 1428498207 30509
Jay Bhanushali 99207 28882 jaypjaybhanushali.in,www.jaybhanushali.in
Jay Malhotra 98339 85130 Email: jaymalhotra14Pgmail.com
Jay Mishra 2854 0254/2255 98330 90625 Email: jaymishra101Pgmail.com 
Jaywantt Patekar 77383 98981, 98201 24007 E.: jaywantpatekar52Pgmail.com 
Jazzy B. Mgr. Dinesh - 098140 62260 dineshjaz_zyPyahoo.corn,www.jazzyb.corn 
Jeet Upendra 98204 26969 Email: jituoendra@gmail.corn
Jeetendra 4069 8259/8000 Email: balajicatalajitelefilms.com
Jeetendra Dasadia 93231 30832 Email: jdasadiaPgmail.com
Jibraan Khan 98200 78617, 98192 78690 Emailjibraan04@hotmail.corn
Jimmy Moses 2639 6061,98210 75712 jimmymosesjPyahoo,co.in,www.jimmymoses.com
Jimmy Sheirgill 98200 13078
Jitender Trehan 2823 0474,98200 45823 Email: trehanjitenderPyahoo.co.in
John Abraham 2600 0084/85 infoPjohnabrahament.com,www.johnabraham.com 
Johny Lever 2634 6665,2631 6481,2639 6061 mail: ij leverOyahoo.co.in 98210 75712
Joy Sengupta 2639 9437 98210 34486 Email: enjoysenguptaPyahoo.com
Jugal Hansraj 2649 8658
Junaid Handoo 77388 10786 Email: junaid.handooPgmail.corn
Junior Mehmood 93222 31360 Email: jrmehmoodPgmail.com
Jyothi Venkatesh 2869 4441,98200 75046 Email: venkateshiyothiPyahoo.co.in
-------
K. D. Shorey 98211 12800 K. K. Shahi 2810 8603,98190 25038
K. T. Ananda Rao 97735 24130 Email: ktanandaraoPyahoo.com
Kabbeer H Maira 99203 34516 Email: kabbeerhmairaCcDgmail.com
Kabir Bedi 2491 8095
Kader Khan 2649 1314,99873 58022
Kalesh Kumar 2537 6564,98338 66801 Email: kaleshkumarPhotmail.com
Kamaal Malik 88981 57066,99303 09497 Email: kamaalmalik.06Pgmaitcom 98206 54314
Kamaal R. Khan 2637 5425,98707 74343 Email: kamalintlbomPhotmail.com 
Kamal Adib 98211 13205 E.: kamaladib2004ftyahoo.co.in
Kamal Chanda. 99204 87439 Email: chandakamalPyahoo.co.in
Kamal Haasan 090300 03090 Email: gururaja@outlook.com
Kanwaljit Singh 2637 0120,98333 62327
Kamal Karamchandani 98200 64230 E.: karamchandani18@gma Win
Kamal Sadanah 2648 6167 98202 36606 Email: angathartsPyahoo.co.uk 98199 76607
Kanan Malhotra 99203 05504 E: kanan1133malhotraPyahoo.co.in
Kannan Arunachalam 98205 02678 E.: kannan66950875Pyahoo.co.in
Karan Aanand 98923 03088 Email: karanaanand@gmail.com
Karan Goddwani 98927 21327 Email: karan.star268@gmail.com
Karan Grover karangroverinfoPgmail.com
Karan Kundra 97694 6960399204 95925 Email: karankundraPhotmail.com 98207 38043 Email: karan5535Photmail.com 98676 20519 Email: karanhuntPgmail.com
Karan Nath 2628 9197,2620 9306 Email•_apreshptalentz,co.in 98200 41153
Karan Razdan 98211 23543 Email: karanrazdan26Pgmail.com
Karan Shah 2361 3532 Email: currentshahpgmail.com
Karan Sharma 84549 85434 E: karannowinmumbaipgmail.com
Karan Singh Grover Mgr. Shoaib-98921 84021
Karan Tacker 99308 70444 4241 3333 Email: karanfttacker,cojn
Karan Trivedi 98675 04313 Email: karantrivedi1984@gmail.com
Karan Wahi 96191 25519 Email: karan009wahiphotmail.com
Karanvir Bohra bohrakaranvir@gmail.com
Kartik Aaryan Tiwari 98208 71006 Email: kartikreadsPgmail.com
Kaushal Kapoor 90045 73717 Email: kapoor.kaushalPhotmail.corn
Kavi Shastri 2491 8095
Kavin Dave 2380 0965,98334 47817 Email: kavin12davePomail.corn
Kay Kay Menon 98201 26608
Kayoze Irani 98207 80317 98190 58897
Khalid Siddiqui 98201 29561 Email: khaled1919Pgmail.com
Khayali Saharan 93236 17321,98200 62691 Email: romy khyalipyahoo.in
Khodus Wadia 98200 22164 Email: khodus@voiceart.in
Khurshed J. Lawyer 98694 01323,80973 40815 Email: khurshedswami@gmail.coM
Kinshuk Mahajan 98333 81342 E,: mahajankinshukl 7Pgmail.com
Kiran Kumar 2642 2133,98202 39631 Email: kirankumarkayPgmail,com
Karan Mehra
Kiran Karmarkar 6699 5254,98201 24723
Kishor Bhanushali 2830 1470, 2837 6463 kishordevanandPgmail.com 98211 30332 Web.: www.devanandjunior.com
Krishan Manav 92244 08352 Email: krishanmanavPyahoo.com
Krishna Abhishek Sharma 98206 04398 98198 39064,Mgr. Shekhar - 99673 51536
Krishna Dasadia 93243 38631, 98707 09099 Email: krishnadasadiaPgmail.com 
Kuldeep Yadav 2346 3806,99306 04261 Email: kuldeep08yadavPgmail.com 
Kuldip Malik 2660 7927,98200 53187 Email: kuldipmalik44Pgmail.com
Kumar Pravesh 2623 0425 98204 45513 Email: krpraveshPgmail.com
Kunaal Roy Kapur 98207 80317 E.: kunaalroykapurPhotmail.com
Kunal Jaisingh 90043 39332 Email: kunaljaisingh89Pgmail.com
Kunal Kapoor 4241 3333 96198 91095
Kunal Karan Kapoor91679 50411,99302 23073 E.: kunalkarankapoorPgmail.com
Kunal Khemu 98205 39484
Kunal Verma 98209 97556 Email: kunal6787Pgmail.com
Kunal Vijaykar 2422 2890
Kunwar Amarjeet Singh 99204 95925 Email: coolamar16Pyahoo.com
Kushal Punjabi 98200 64334, 98203 90644 Email: kushal.punjabiPgmail.com 99201 76117 Email: laaddsmaanPgmail.com 98920 85931 Email: wavalj02Pgmail.com 98209 55074, 97692 49319 Email: laddoojain@yahoo.com 99870 09883 Email: laksh singhPhotmail.com 2632 3592,98200 94808 Email: parimoo.lalitPgmail.com
-------
Laxmikant Karpe 98205 09155 Email: minal.karpe@gmail.com
Lokesh Tilakdhari 98339 61421, 98193 61421 Email: lokeshtilakdhariyahoo.com 99670 54118 Email: panjwaniPtimbre.in 98207 04356 Email: 
lakennypgmail com 93231 73683, 98672 83838 98212 42720 Email: manavgohil@gmail.com
Laadd S Maan
Labh Janjua Laddoo Jain Laksh Singh
Lalit Parimoo Lucky Ali
Luke Kenny
-------
M. M. C. Cooper
Maanav Gohil
Mahendra Sandhu 2631 8130,98337 88953
Mahinder Shera 2401 3301,93234 06555 Mahesh Babu 96198 87752
Mahesh Khanna 98923 43811, 99672 18497 Email: mahesh khannaPyahoo.com 
Mahesh Kothare 2927 7179,93235 61606 Email: maheshkotharePyahoo.com
Mahesh Manjrekar Mgr. Datta - 77383 82951 Email: vibgvor.manjaPgmail.com 2446 5114 Mahesh Thakur 98200 81055 Email: mahesh.ibsecPgmail.com 
Makarand Deshpande 2611 0033 Email: mvd248Pgmail.com 98200 00248 
Malhar Pandya 97692 65672 Email: malhar.pandyaPgmail.com
Manas Shah 97691 42211, 98256 11788 Email: manas shahl 1 Pyahoo.com
Maneesh Verma 93246 50850 E • connect@maneeshverma.com
Mangal Dhillon 2633 4876,98200 31094 Email: rnangaldhillonPgmail.com Web.: www.mangaldhillonin 98200 45446 2634 5301,98200 07872 98200 11063 Email: mankhal@gmail.com 2868 5143,98192 01421
Manik Bedi
Manish Goyal
Madan Kabir 93242 14839,9819192803 madan.kabirPyahoo.com 88791 96393 
Madhur Mittal 98212 66266, 99209 72909 Email: madhurshitaPyahoo.co.in
Manish Khanna
Manish Mishraa Email: manishmishraaPymail corn
Manish Naggdev 98920 18111 E. manishna.godev2010Pgmail.com
Manish Paul 98202 54154 manishpau124Pyahoo.co.in,www.manishpaul.com 
Manish Raisinghani 90040 94788 E: raisinghanimanish(alahoo.corn
Manish Tulsiyani 96644 40786 m.tulsiyaniPgrnail.com,www.manishtulsiyani.com 
Manish Wadhwa 98200 52959 E.: wadhwamanishrajPgmail.com
Manjot Singh 098738 94999, 098118 69398
Manmaujee 98212 35990, 98215 72858 Email: manmaulee9Pgmail.com 2832 0928 
Manoj Amarnani 98194 24952 E.: manoj amarnaniphotmail.com
Manoj Bajpayee 2639 7589 Mgr. H. N. Tripathi - 98200 36675 Email: manoibajpayeePgmail.com
Manoj Dutt 2632 0503 Email: sonuman89Prediffmail.com
Manoj Goyal (NSD) 93225 98224 Email: manoigoya174@gmail.com 2610 1290 80806 04060 Email: charujoshi5Pgmail.com
Manoj Kumar 2649 8920, 2646 1222 Email: kunal556Pyahoo.com 2605 8062 
Manoj Maheshwar 6565 6678,93247 54587 Email: mfibollywoodPgmail.com 99306 29966
Manoj Joshi
Manoj Malhotra 98212 81056, 93206 99089 Email: pix.manoiPgmail.com 
Mantramugdh 2633 2693,98206 95320 Email: mantra333Pgmail.com
Manu Rishi Chadha 98193 48842 E.: manurishichadha@gmail.com
Mark Farokh Parakh 2492 4315, 4004 4040 Email: mark parakhPhotmail.com 93238 24315
Massheuddin 98336 08010 E: masih.masih2009Pgmail.com
Mayank Gandhi 98337 89015 Email: mayank.gandhiPgmail.com
Mayannk Sharrma 98335 75703 Email: mayannksharrma@yahoo.in
Mayuresh Wadkar 2886 5489,99674 00666 Email: mayureshwadkarPgmail.com 
Mehar Mittal . 98929 81785
Meherzan Mazda 96991 13356 Email: meherzan.mazdaPgmail.com
Mehul Vyas 99674 29737 Email: mehulvyasinPgmail.com
Meiyang Chang 98213 59614,97699 59614
Milan Mittal 99209 72909,98212 66266 Email: yashnital 7@yahoo.com
Milind Gawali 98694 46547 Email: milinclgawali@gmail.com
Milind Gunaji 98200 62239 Email: milindgunajiPgmail.com
Milind Soman 2445 1476,98926 40000
Mimoh Chakraborty 9820310171 Email: vjupadhyay@gmail.com
Mohan Baggan 4003 2621,98338 85967 Email: bacwan.mohanPgmail.com
Mohan Bhandari 98690 61687
Mohan Joshi
Mohan Kapur 2634 7875,98215 10137 98200 65027 Email: mohan.kapurPgmail.com
Mohit Marwah 2491 8095
Mohit Raina 98928 07077 Email: mohituraina1Pgmail.com
Mohit Sehgal 98333 91525 Email: mohitssehgal@gmail.com
Mohit Sharma 96199 00822, 99871 61108 Email: mohitscorpioPgmail.com
Mohnish Bahl 2215 0472/1402
Mubeen B. Saudagar 98929 20102,75060 67802 E.: mubeensaudagarPgmail.com 
Mujtaba Ali Khan 98203 18305 Email: email2mujtaba@yahoo.co.in
Mukesh Jhaveri 2679 9701,98214 43271 Email: mukeshjhaveriPhotmail.com 
Mukesh Khanna 2854 0254 2854 2255 Email: bheeshmintPgmail.com 98330 90625
Mukesh Rawal. 2805 4445,98201 50205 Email: viprarawalPhotmail.com
Mukesh Rishi 2570 4009,98200 70217 Email: mukeshrishi62Photnnail.com
Mudit Nayar 98925 32290
Mukesh Solanki 98191 87027 Email: muks solankiPhotmail.com
Mukesh Tiwari 3242 6687,98211 23495 Email: mukesh.tiwari@yahoo.com
Mukul Dev 98702 11119 E.: mukuldevkaushalPgmail.com
Mukul Harish 98201 06577 Email: mukulharishpgmail.com
Munaf Pathan 98207 02780 90040 04002 Email: luckymunafpgmail.com
Muneer 2218 3339,98212 25800 Email: kg786 16Pyahoo.co.in
Muni Jha 2676 4249,98202 96326 munijhac@yahoo.co.in,www.muniihaprod.com 
Murli Sharma 98202 29383
Mushtaq Khan 2633 2539,98202 90705 Email: mushtaqkhanactorPyahoo.in 
-------
Nabeel Mirajkar 99678 78384, 98209 32148 E.: nabeelahmed123@hotmail.com 
Nagesh Bhosle 2639 6911, 2635 6786 nageshbhoslePhotmail.com 98674 50700 
Namish Taneja 99302 30736 Email: nishbboyftgmail.com
Namit Das 2631 3813 Email: namit.dasPgmail.com
Nana Patekar 98202 95451
Nandish Sandhu 96192 86667 Email: nandish bombPyahoo.com
Nandlal L. Peswani 98202 76504
Narendra Banjara 2515 6822,98694 38932
Narendra Gupta 98203 56241
Narendra N. Jha 98200 90039 Email: jhaanarendraPgmail.com
Narendra Jetley 99302 06640 E: narendra jetleyPyahoo.com
Narhari Jani 2807 0106,98210 26361
Naseeruddin Shah 2645 2467,26404670/5010 Email: jairajpatil 1 9Pgmail.com 98201 54838
Nash Naubert 99203 44402 Email: ramblr78Pgmail.com
Nasir Abdullah 98201 89089, 098992 86750 Email: nashabdulpgmail.com
Navi Bhangu 98676 28291 Email: ru
Navin Prabhakar 97731 19898 E.: navinprabhakarfilmsPgmail.com
Navraj Hans 98201 67609 Email: infoPangelwductions.in
Navtej Hundal 93241 22908, 99203 84805 Email: nshunda112Pyahoo.com 
Nawazuddin Siddiqui 4241 3333 contact@nawazuddinsiddiqui.com96198 91095 
Nayan Sunil Jadhav 92260 36219 yadavnayan010gmail.com 80971 50037
Mohd Nazim 98924 49416 Email: mohdnazimljpgrrid[Lcom
Neeraj Khetarpal 98928 73106 Email: neeraj khet@yahoo.co.in
Neeraj Rajput 98191 76892 98196 51019 E.: neerajsonurajput76Pgmail.com 
Neeraj Sood 98193 44527 Email: neerajsood2006Pgmail.com
Neeraj Vora 98200 30891
Neil Nitin Mukesh 2362 4945, 98203 95933 Email: nnmfilmsPgmail.com 98921 84021
Nikhil Dwivedi 91671 43431 Email: nikhildwivedi25Pgmail.com
Nikhil Sharma 98704 36646 E.: nikhileshsharm 19.8 • •mail.com
Nikitin Dheer 98200 39435 Email: nikitindheerPqmail.com
Nimai Bali 98219 85103
Ninad A. Kamat 98211 47376
Niraj Navodit 98926 16986 Email: niraj navoditPyahoo.com
Niranjan Asrani 2637 0400, 98690 29084 Email: niroo20030gmail.com
Nirmal Guneria 98201 85872 Email: johnny.nirmallPgmail.com
Nirmal Soni 98205 98608, 98332 39796 Email: nirmalsoni2006Pgmail.com
Nitant Shrivastava 6577 5884, 98205 71535 Email: ns harmonyPhotmail.com 8706 50887
Nitesh Pandey 98200 75389 Email: nitesh71Pgmail.com
Nivin Ramani 98191 14759 Email: nivin ramani@yahoo.com
-------
Om Katare 2636 3378, 2632 2722 Email: onnkatare54Plive.com 98200 52627
Om Puri 98210 50590 Emil: sunilvgaurPgmail.corn
"OM" Rakesh Chaturvedi 098216 45584 rakkesh.chaturvedi@gmail.com 098208 14832
Omi Vaidya Mgr. Ankita Kasbekar - 95940 66189 Email: ankita.kasbekarPgmail.com
-------
Paintal 2636 2808,98200 92598 Email: kpaintalPhotmail.com
Pankaj Berry 2630 0464,98200 42024 Email: pankaj berry@yahoo.com
Pankaj Dheer 2632 2997,98200 77461 Email: pankajdheer99Pgmail.com
Pankaj Jha 98202 90520 Email: pankajojas@rediffmail.com
Pankaj Kapur 6501 9202, 2636 2413 Email: pankajkapur@hotmail.com 98334 31402
Parikshit Sahni 2620 6481,98673 89289
Pankaj Titoria 2821 8576 99307 48577 Email: amitatitoriaPyahoo.com 98202 26548
Pappu Polister 2294 9348 98216 68429 E.: pappu.polister63@gmail.com 93230 42728
Parag Prayas Choudhary 98339 17712 E.: paragchoudhary23c@gmail.com 98920 84349
Paras Arora 90049 01544 99301 43730 Email: arora18.parasPgmail.com
Paras Chaurasia 98204 77841, 98204 04208 Email: parasxchaurasia@gmail.com
Paras Singh Minhas 98191 18881 E.: parassinghminhasPgmail.com
Pardeep Joshi 98926 31700 Email: joshipardeepPyahoo.co.in
Paresh Rawal 98200 24577 Email: rawalpareshPhotmail.com
Paritosh Sand 98203 09646 Email: toshoo66@yahoo.co.in
Parmeet Sethi 98701 45577 Email: parmeetsethiPyahoo.com
Parvin Dabas 6526 2582 Email: parvindabas@__qmail.com
Parzaan Dastur 2388 0760,98339 78311 Email: parzaanPgmail.com
Pawan Chopra 2636 8207,98204 39836 Email: pawanchupra@yahoo.com075063 00669
Pawan Mahendru 98200 78355, 98335 78355 Email: iyotipmahendruPgmail.com 
Pawan Malhotra 2631 7758, 98200 91445
Pawan Shankar 98200 24992 Email: pawan.shankarPgmail.com
Pawan Shukla 93248 80702, 97694 63016 itsmepawanshyamshuklaPgmail.com 
Pitobash Tripathy 98206 97770
Prabal Panjabi 99209 22191 Email: prabalpanjabiPgmail.com
Prabhat Bhattacharjee 93222 38666 E.: prabhatbhatacharjeePyahoo.in 99674 83953
Prabhudeva 098840 91572,98672 07555 Email: reachus59Pgmail.com
Pradeep Sharma . 98202 75763 E: pradip55sharmaPhotmail.com
Pradeep Shukla 98201 55983 E: pradeepshukla.psPgmail.com
Pradeep Solanki 98208 43251,99207 54251 E.: solanki.pradeep93pyahoo.com 
Pradeep Welankar 98201 45582 Email: pradeepweiankaragmail.com
Prakash Raj 91671 48884,98671 48884 Email: iatishvarmaftgmail.com
Pramod Moutho 98200 60004 Email: pmoutho@yahoo.com
Pramod Shukla 84518 82903, 93237 97891 E.: pramodshukla.actorPgmail.com 
Pramod Tripathi 80804 98667, 88881 22277 Email: nayaktripathi007ftgmail.com 
Prashant Damle 98200 33428 prashantdamle61Pgmail.com
Prashant Narayanan 98200 10640 Email: prasharyanPyahoo.com
Prathamesh P. Parab 97020 86114 E: prathamesh.parab5Pgmail.com
Pratheep G. Nayar 094468 23476 Email: pratheepgnayar@g_mail.com
Pratik Dixit 98194 19955 Email: unity3235Pyahoo.com
Praveen Jain 98921 02296, 96641 24540 Email: actorpraveenPgmail.com
Praveen Kumar 2642 1506 Mgr. Dinesh Patil - 98690 38668
Pravessh Rana 98707 91199 Email: praveshranaPgmail.com
Prem Chopra 2648 6199/5301
Prem Gulati 98204 88466,90290 69881 Email: oremgulati25Pgmail.com
Prithvi Soni 98200 44357 EmajtprithvisoniO49Pgmail.com
Prithvi Zutshi 2685 6259,98203 16264 prithvizutshi@gmail.com
Pravinbhai Kapuria: 98213 52030 Email: pravinbhaikPyahoo.co.in
Priyanshu Chatterjee 98207 09958 Priv.n.s.tuchatteileg_@_gmatcom
Pulkit Samrat Mgr. Shivani - 96194 20549
Puneet Issar 2632 0837,98202 88833 Email.puneetislar@yrnalmn
Punit J. Pathak 98333 44714 Email:_punitjpathakftgmail.com
Puru Chibber 98670 44752 Email: puruchibberPgmail.com
Puru Raaj Kumar 2610 3970,98210 93015
Purushottam Ojha 091674 63251 E: purushottampjhaftdmail.com 096081 97383
Pushkar Jog 98226 59277
------
R. Madhavan 98200 69938,91672 23273
Raaj Gautam 6523 2953,93246 26538 Email: ra4j626538(cugmail.corn
Raaj Gopal Iyer 98697 48567 Email: raajgopa198@gmail.com
Raaj Singh Arora 98198 34777 Email: arora.raajPgmail.com
Raaj Tilak 98202 24831 Email: raajtilaksPyahoo.com
Raaja Bundela 2678 1617,2881 4784 Email: raja sep2004@yahoo.co.uk
Raajesh Tondon 98200 67342,90290 67342 raajeshtondonPornail.cont www.raiayshtondon.com
Raajpal Yadav Mgr.Ramchandran-98201 47301 Email: me@raajpalyaday.com 
Raakesh Maudgal 93244 39483 Email: raakeshmaudgalPgmail.com
Raakesh Sahu 99300 01949, 97692 96922 Email: rakesh25juneftgmail.com 
Raama Mehra 98690 68575, 96190 10858 E.: raa ma mehra2007Pyahoo.com 2869 0137
Raashul Tandon 88980 80777 E.: raashul.tandon.777Pgmail.com
Radha Kishan Datta 2823 8541,98202 90915 Email: dutta.rk@rediffmail.com 
Mohd. Rafi Khan 98196 08451, 99204 31997 Emajl: mdrafikhan30Pgmail.com 
Raakeshh Dubey 98203 25748
Raghubir Yadav 2841 3698,93226 78926 Enaail: raghubir yPhotmail.com
Raghuraj Chopra 2633 3224,93241 02700
Rahil Azzam 98200 53403 Email: raahilazamPgmail.com
Rahul Bhatt 2639 0043,98201 37527 Email: raahulbhatfilms@gmail.com
Rahul Bose 2491 8095
Rahul Chaudhary 2632 2015,98200 86364 E.: toplightadvertisingPgmail.com 
Rahul Datta 2879 2375,97027 77088 Email: rdrahuldattaPgmail.com
Rahul Dev 98211 33669 Email: rahulrinadevPgmail.com
Rahul Dwivedi (Raj) 98335 89816 Email: rdwivediO0Pgmail.coM
Rahul Handa 98219 02097 Email: rahulftstarridersinc.com
Rahul Khan 98208 59972, 98677 55537 Email: rahulkhan46@yahoo.com
Rahul Khanna 2361 2666,2361 2677,2363 3053
Rahul Mahendale 2821 9494,98210 62442 Email: rahulmahendale@yahoo.com
Rahul Pardasany 98206 97904, 98203 57369 Email: sunielpardasanyPyahoo.co.in 
Rahul Roy 2633 4004,98210 73614 rahulroyproductionsPrediffmail.com
Rahul Singh 2636 5590,97028 54661
Rahul Tripathi 98204 29521, 96199 29521 Email: rahul 1395@yahoo.co.in
Raj Arjun 98201 89537 Email.: rajarjun9pqmail.com
Raj Babbar 2670 1212 E.: babbarvisuals@rediffmaii.com
Raj Chauhan 93508 85324, 99104 78885 Email: rschauhan72@yahoo.co.in
Raj Johari 95713 35347, 00-1289-818-7667 raiiohariPqmail.corn, www.tiajjohari.com
Raj Joshi 98216 11011,96197 11011 manavraj11011@gmail.com 98215 11011
Raj Kumar Kanojia 2823 4619,98200 70230 E.: raikumarprajkumarkanojia.com
Raj Kumar Rao 4241 3333,97693 69904 Email: raikummarraoPgmail.com
Raj Premi 2635 2183,98211 16613 Email: raipalpremi(Sgmail.com
Raj Singh Chaudhary 2633 6423,98200 12771 Email: rajachaudhary@hotmail.com 
Raj Singh Verma 98203 40844, 99678 41949 Email: rajsunO3Pyahoo.co.in
Raj Zutshi 99309 34909
Raja M. Bherwani 98201 83543 Email: rajamb72Pgmail.com
Rajan Chhabra 2605 0693,98690 71519 Email.: prititajO9Pyahoo.in 98698 74962 
Rajat Barmecha rajatbarmechaPgmail.cp_m
Rajat Nath 98212 57252, 98702 74228 Email: rajatnath01 @yahoo.com 2522 2908
Rajat Rawail 3916 7167,99301 26808 Email: rajatrawailPyahoo.co.in
Rajat Roy 90228 45402 rrralatroyPgmail.com kidsacting.4@gmail.com
Rajat Tokas 96190 66621 Email: art.tokasPymail.com
Rajbir Singh 98205 83388 Email: rajbir30augPgmail.com
Rajev Paul 98213 42377, 88989 09659 Email: rajevpaulPgmail.com
Rajeev Khandelwal 2673 1183/84,98677 48357
Rajeev Nigam 98676 29494, 98678 11754 Email: rajeevPrajeevnigam.com
Rajeev Raj 98200 37506 Email.: lecraPrediffmail.com ilajeev Singh 98211 38283, 99693 90938 Email: rajeevsingh3184Pgmail.com
Rajeev Singh Dinkar 98204 22835 Email: star rajievPyahoo.co.in 81080 55505 
Rajeev Vashishth 98197 76889, 92233 83511 Email: 7rajeevsharmaPgmail.com 2631 7165
Rajendra Chawla 2882 8774,98202 28820 Email: chawlarajendra2Pgmail.com 
Rajendra Gupta 3209 4039,98200 46563 Email: rai_guptaPgmail.com
Rajendra Mehra 93210 92805 Email: rpmehra50Pgmail.com
Rajendra Sethi 98209 55037 E: rajendrajsethiPrediffmail.com
Rajesh Deshpande 98201 80979 Email: rjsh.deshpanciePgmail.com
Rajesh Gaur 98926 20632, 099356 47397 Email: rajeshgaur 001Pyahoo.co.in 
Rajesh Goel 094118 34980, 093581 86320 Email: rajeshmedial5Pgmail.com 
Rajesh Jais 98211 39113,80822 17069 rajeshjais6Pgmail.com,www.rajeshjais.corn 
Rajesh Khattar 4266 7920,98203 17922 Email: rajesh khattarPyahoo.com
Rajesh Khera 2633 0618,98201 80270 Email: rajeshkheralPgmail.com
Rajesh Kumar 2841 3025,98210 35180 Email: mads20Pgmail.com
Rajesh M. Mistry 98217 24365, 90293 07415 E: drmrvnpgmail.com 6525 7226 
Rajesh Mishra 98210 87439, 98194 91797 Email: rn.mishrajiPyahoo.com 
Dr. Rajesh Nahar 6671 7129,73031 63372 drnaharPyahoo.com, www.rajtheactor.co 
Rajesh Nigam 98195 20830, 080971 47247 E.: rajeshnigam999Prediffmail.com 
Rajesh Puri 2836 8144,98210 16396 Email: tumti films@yahoo.co.in
Rajesh Sabharwal 98202 21557 Email: rajeshjashpalPgmail.com
Rajesh Shringarpore 98213 43366 E: rajesh.shringarpore@rediffmail.com
Rajesh Singh 99200 84010, 98678 57469 E.: rajeshsinghactor6Pgmail.corn 2841 662
Rajesh Vivek Upadhyay 99693 50349 E.: rajeshv.upadhyay@gmail.com 98218 24370
Rajesh Yadav 99200 97351,98923 61868 E.: rajeshyadaw1989Pgmail.com
Rajit Kapur 2673 0116/7, 2673 0393/94 Email: krushnarajitPgmail.com
Rajiv Kapoor 2520 0234,2520 3250/1/2
Rajiv Kumar 2634 1295,98207 14799 Email: rajiv.r.dwivediPgmail.com
Rajiv Panchal 98693 64474, 99675 92998 Email: rajivpanchal64Pgmail.com 2882 2998
Rajiv Verma 2844 3360,98200 20119 Email: vermarajivephotmail.com
Rajneesh Jaiswal 2634 7822,98211 04555 Email: rajjneeshjaiswaalPgmail.com
Rajniesh Duggall 98207 57269, 99305 90007 Email: rajniesh19Pgmail.com
Rajnikant 044-2499 1291/0278 Mgr. Sanjay - 98402 20000 Email: latharajnikantPgmail.com
Rajoo Shreshtha 98210 66984 Email: rajooshreshthaPhotmail.com
Raju Kher 2677 0362,98216 68444 Email: rajukher1Pyahoo.co.in
Raju Srivastav 2639 2726,98336 66662 Email: rajusrivastavPhotmail.com
Raju Thakker 98200 24732 Email: rajuthakker786Pgmail.com
Rakesh Bedi 2636 0729,98210 75954 Email: bolbabybolPrediffmail.com
Rakesh Jain 93225 78707,88029 08758 Email; rakeshjain5Pgmail.com
Rakesh Khandelwal (Sharma) 95946 35818 E.: sharma.07rakeshagmail.com 97682 68651
Rakesh Kukreti 98672 83907 Email: rkukreti72Pyahbo.in
Rakesh Pandey 98200 12708 Email: rpvalleyofgodsPgmail.com
Rakesh Paul 98211 45753 Email: rakeshhpaaul@gmail.com
Rakesh Roshan 2673 3987, F:2673 3985 filmkraftPvsnl.com 2673 3990, 2620 6060
Rakesh Sharma 98921 62610, 98204 22213 Email: actrakeshshPhotmail.com
Rakesh Srivastava 2842 9766,98212 14729 E.; rakesh srivastava58Pyahoo.com
Rakesh Yadav 094078 55067, 096850 82847 aishwarya 1212@rediffmail.com 096691 86255
Ram Kapoor Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666
Ram Mehar Jangra 97690 60450 Email: jangrabnaPgmail,com
Ram Mohan 2614 4899,93242 44899 Email: boshka22Photmail.com
Ram Sethi (Pyarelal) 2635 0097,93225 12327 Email: ram.sethi@hotmail.com
Raman Handa 2679 4024,099201 36082 info@ramanhanda.com.www.ramanhanda.com
Raman Khanna 2636 0257/9527 2636 5369,99207 67373 Email: ramankhana@yahoo.com
Raman Khatri 98672 58131, 98676 16676 Email: ramankhatri@rediffmail.com
Raman Trikha 2631 4402, 2636 2737
Ramesh D. Singh 98922 47898, 97688 23434
Ramesh Deo 2661 1511/15, 6691 0131 E.: inf_p.rdpindia.com 2660 4161
Ramesh Goyal 98202 88822 E.: actorrameshgoyakogmail.com
Ramesh Rai 2401 2955,98201 07759 E: rameshraimumbai@gmail.com
Ramesh Tiwari 2841 6769,98212 77753
Rana Daggubati 077029 52777,96198 91095 E.: rana@sureshproductions.com
Ranbir Kapoor 2648 1678,98200 80787
Randeep Ranbir Hooda 2491 8095 Email: hooda randeepfthotmail.com
Randhir Kapoor 2551 8668,2520 3250/1/2
Ranjay Kumar 98926 84124 Email: ranjayactor@gmail.com
Ranjeet 93222 74999 Email.: rgbediPhotmail.com
Ranjeet Chotrani 2522 2875,98204 27037 Email: rajahranjitl 7@yahoo.com
Ranjeet Tak 98926 17578, 93212 17578 Email: raj2raj76@gmail.com
Ranjeev Verma 98336 72098 Email: vermaranjeev@gmail.com
Ranveer Singh 3061 3500,98190 55529 Email: susanoyashRifitmlcom
Ranvijay Singh Mgr. Hirai - 98338 31589 EmalldardonnyAgm a i Lcom
Ranvir Shorey ranvtolvivy@hamaltssxm
Raosaheb Rathod 098225 06589,088558 03615 rogs_ahebratiminmaitQam
Raqesh Vashisth (Bapat) 98202 88893 Email: ragesti990)gmail.com
Rasik Dave 98203 28399 Email:daverasik@hotmail.com
Ratan Aulakh 98202 13016 email: ratan.aulakh@rediffmail.com
Ravendra Shukla 96194 27022, 90227 54176 Email: ravendrashuklaPgmail.corn
Ravi Behl 2639 3082/92 Email: rntvprod@qmail.com
Ravi Dubey 98332 38106, 98100 49701 mail: ravi gakkak@yahoo.com
Ravi Gosain 98676 67246, 96192 86072
Ravi Kale 98214 34010
Ravi Kishan 98200 75621, 98208 46122 Email: raVIk15hanShuklaPgmail.com
Ravi Kolekar 95940 02700, 98206 81440 • ho .c m
Ravi Kumar Aneja 090415 01855, 98928 93150 Email: ra_ylp.a2.0ftyahoo.co.in
Ravi Patwardhan 2540 8685,99870 76632
Ravi Shanker 2879 1144,98338 42233 Email: pshankerravi@gmail.corn 98306 84223
Ravi Valecha 98204 45060 Email: ravivalechaPamail.com
Ravi Yadav 98210 58438, 93213 89083 Email: ravipictures1999@gmail.com
Ravindra Berde 98690 15799
Raviraj Kande 98330 30831 Email: ravirkkande@hotmail.com
Raayo S. Bakhirta roxanne@18a.in
Raza Murad 2631 4051,98200 83454 Email: razamurad@live.com 75063 21857
Razzak Khan Mgr. D. K. Shroff - 98204 30322
Reetu Raaj 99874 65471, 75061 66491 Email: ritu raaj@yahoo.com
Rehan Sayed 99203 14886 Email: rehan.sayed@gmail.com
Rekish Thakkar 98337 85072, 98215 56990
Riju Bajaj 98202 71196, 98238 71196 Email: rijubajaj@hotmail.com
Rio Kapadia 4010 5763,98211 81520 Email: kaprio57@gmail.com
Rishab Chaudhary 97690 35579 rishabh.chaudhary143@gmail.com
Rishabh Pawan Sharma 98709 87448 Email: rishabh7124Pgmail.com 98215 69645
Rishabh Shukkla 98203 16953, 93249 58631
Rishi Kapoor 2648 1678,98200 80787
Rishikesh Pal 98707 27448 Email: rishinpal8@gmail.com
Ritesh Deshmukh 98203 20768,98923 21711
Rithvik Dhanjani 97690 30527, 75060 56275 Email: rithvik,dhanjani@gmail.com
Rituraj K. Singh 2634 0884,98676 20663 E: rituraj@live.com
Rizwan Aslam 80804 07787, 80808 07787 Email: sra7787@gmail.com
Rizwan Sikander 6561 4487,98330 93610 Email: rizwan.sikander@gmail.com
Robin Rebello 98678 85306 Email: actorrobinrebello@gmail.com
Rohan Jaywant 2597 1578,98203 10825 Email: rohan jay05@yahoo.com
Rohan Painter 98203 66239 Email: ramp.studioCcqediffmail.com
Rohan Shah 98201 32972 Email: rohanshah29@hotmail.com
Rohan Shroff 2833 2946,99200 20404 Email: shroffrohan@gmail.com
Rohit Agarwal 094140 42185,0141-236 4583 Email: snbd2009(@gmail.com
Rohit Khurana 98202 15897 Email: rohitkhurana64@yahoo.co.in
Rohit Mehta 98678 15070 Email: rohitmehta626@yahoo.co.in
Rohit Purohit 98921 92457 Email: mode1.9990@gmail.com
Rohit Raj 98207 00688 Email: rohit.raj97@rediffmail.com
Rohit Roy 2670 1454 E.: rohitroyproductions@gmail.com
Rohit Singh 2620 2476,98200 40724 Email: pappy sinah16@yahoo.co.in
Rohitashv Gour 98204 29619, 98199 94586 Email: rohitashvolQurPhotmail.com
Romanch 93208 26349 Email; romaanch@gmail&gm
Romesh Sharma 2623 2476 T/F.: 2670 0254 Email: infoPromeshfilms.com
Ronit Roy 2639 8688 Mgr.: 98204 44442 Email: ronitroy@hotmail.com
Ronny A. Williams098699 61110,98339 08913 Email: ronaldawilliams@yahoo.co.in
Rrattan Singh 98700 01030, 96999 55213 Email: 03ratansingh@gmail.com
Rudra Kaushish 99678 95421 Email: rudrakaushish@gmail.com
Rufy Khan 98201 07329 Email.: rufykhan@gmail.com
Ruhan Kapoor 2642 7999, 2640 9797 Email: ruhankapoorl@yahoo.com
Rupesh Patole 98202 97201 Email: rupeshpatole@yahoo.com
Rushad Rana 98205 01503, 98201 85212 Email: rushad ranal9@yahoo.co.in
Ruslaan Mumtaz 98200 79455 Email: ruslaanmumtaz@gmail,com
Rutwij Vaidya 98219 74102 Email: rutwijvaidya@gmail.com
-----
S. A. Raja 2812 7758,93245 09486 sayed.raja@rediffmail.com 97695 41105
S. C. Makhija 2855 7700,98205 81505 Email: makhija.shrichand@gmail.com
S. M. Zaheer 98211 16349 Email: saiyedzaheerr@gmail.com
S. P. Lalwani 2633 1187,98200 33562 E: lalwani.sp@gmail.com
Saagar Seth 99202 27634 Email: saagarseth007@gmail.com
Saahil Chadha 2642 5077, 2645 7018 Email: saacha29@gmail.com 98210 55022 
Saandesh Nayak 98204 40608 Email: saandeshnayak@gmail.com
Sachin Chheda 2642 1696,98670 78943 Email: sachinchheda9@gmail.com
Sachiin J. Joshi 97692 39555,99205 32326 Email: sunilimj@gmail.com
Sachin Khedekar 98200 84375 E.: sachinkhedekar65@gmail.com
Sachin Parikh 98211 69678 Email: magnadictaPgmail.com
Sachin Pilgaonkar2636 7499,2660 8792/3982 Email: sushriyaarts@gmail.com 
Sadhu Meher 2409 1197,99693 68428
Sagar Ashok Salunke 6760 5274,98333 88107 Email: sagarsalunkhe4Pgmail.com 99676 96539
Sagar Salman 098195 97397, 096195 00377 Email: sagarsalman100@gmail.com
Saheb Khan99300 30077, 98697 84321,00966 503 004 126,98695 54814,00966 590 139 747 manager.sahebkhan@gmail.com
Sahedev Gireesh 98213 67834 Email: gireeshkrsandev@gmail.com
Sahil Anand 99207 34006 Email: sahilanand0101@gmail.com
Sahil Jaffrey 2218 5545,98201 52366
Sahil Khan 99300 75525 Email: sahilkhanrambo@gmail.com
Sahli Sachdeva 98929 44484, 88791 91911 sahilsachdevaphotography@gmail.com
Sahil Shroff 2491 8095 Saif Ali Khan 6523 6599/8245,98709 00074
Saillesh Gulabani 6524 0701,98200 48580 Email: saileshgulabani@yahoo.co.in
Sajeer All 99206 93665 Email: winnerpopcorn@gmail.com
Sajid Hussain 97730 22342, 92206 11870 Email: sajidhussain799@gmail.com
Sakshi Khanna 98200 69938,91672 23273
Salil Ankola 97666 06543 Email.: ankolasal@gmail.com
Salim Ghouse 2636 9389, 2631 7825 Email.: pheonixplayers@gmail.com
Salman Khan 2640 5367,2641 0395,2645 5196
Salman Yusuf Khan 98206 97770 Email: salman84123@yahoo.com
Samar Jaisingh 2879 2213,98924 56347 Email: samarjaisingh@yahoo.co.in
Samarth Chaturvedi 98921 83800 samarthchaturvedi007@gmail.corn
Samir Soni 98202 95450
Sameer Dharmadhikari 98200 62691 sameerdharmadhikariPg_rnail.com98704 79998 Sameer Hanchate 2528 3954 Email:samhanchate@gmail.com
Sameer I. Patel 98195 09664 Email: sameeniqbaalco)gmail.corn
Sameer Siddiqui 98210 61972 Email: samsidd09@gmail.com
Samir Aftab 93200 27823 Email: aftabsamir786@gmail.com
Samir Rajda 98201 64947 Email: samir.rajda@gmail.com
Sharat Saxena 2880 0604,98207 10564 E.: sharatsaxenaindia@gmail.com
Sharib Hashmi 2491 8095 Email.: shaaribPgmail.com
Sharman Joshi 2640 8423,98203 04323 Email: sharman@sharmanjoshi.com
Shashank Sethi 98217 32804 Email: shashanksethi@ymail.com
Shashi Kapoor 6500 5309 Email: vijay.adfilmPgmail.com
Shashi Puri 2646 3899,98201 39393 Email: shashichitra999Pyahoo.in
Shashi Ranjan 4276 0300 T/F.: 2634 7637 E: info@indiantelevisionacademy.com
Shashikant Dwivedi 97696 40189,95948 58732 Email: skdnov18@gmail.com
Shashikant Gandhe 93232 81610,97643 76166 Email: shashigandhe3Pgmail.com
Shashikant Pedwa198231 01990,73850 46641 bi_gbshashikant.pedwalPcimail.com
Shatrughan Sinha 2620 7514/7732 Email: punamssinhapyahoo.com
Shazad Khan 2646 3154, 2648 0656
Shekhar Joshi 98205 73899, 98207 93899 Email: shekharyin@gmail.com
Shekhar Suman 98210 99921 narendarpoddar@yahoo.cain
Shekhar Shukla 2899 0861,98200 28105
Sherman Doshi 2515 8871,98206 40471
Shiraz Penangwala 98200 32617 Email: shirazisamazingPgmail.corn
Shireesh Sharma 98200 22918 acting4stars@gmail.com +1 503 310 1111
Shishu Yadava 2630 1113,77188 88877 Email: shishuyadavaPyahoo.corn
Shiv Subrahmanyan 98206 25650 Email: shivsubPgmail.corn
Shiva 98209 77234 Email: shivarindani@yahoo.co.in
Shivaji Satam 2413 8811,98200 17237
Shivang Vipul Oza 98198 77976,093747 33905 Email: shivang.oza@gmail.com
Shivin Narang 98999 11366 Email: shivinnarangPgrnail.com
Shoaib Ibrahim 97025 12539 Email: shoaibibrahim@yahoo.co.in
Shoaib Khan 98207 80716, 97687 54450 Email: shoaibkhanactorPgrnail.corn 
Shran Pal 80803 44846
Shravan Chhabria 2605 2391,98201 21282 Email: schhabria13Pgmail.com
Shravan Mehta 2408 7923,99209 71222 Email: mehta.shravanPgmail.com
Shreyas Talpade 2639 6993,98201 26387 E.: shreyastalpade27Pgmail.com
Shriram Kolhatkar 93239 27473 Email: ramk82@hotmail.com
Samridh Bawa 99308 73423 Email: samridh.bawaPyahoo.com
Swim Johar 90048 66647 Email: sanamjohar@gmail.com
Sanat Vyas 2805 8085,98204 52606 Email: sanat vyasPyahoo.com
Sandeep Anand Mgr. Forum - 99673 51537 Email: pse.celebsPgmail.com
Sandeep Arora 99871 81752 Email: sandy16inPgmail.com
Sandeep Kashyap 2444 2693, 98210 12621 E.: kashyap sandeep@hotmail.com 2444 4269
Sandeep Kulkarni 2825 6444,98200 01023 Email: sandipkulkarrniPgmail.com
Sandeep Mohan 98203 09645 E.: sandeepmanmohan@_gmail.com
Sandeep Yaadav 084199 34848,094506 61537 Email: sandyart22@gmail.com
Sandesh Kulkarni 98215 26826, 93224 00990 Email: sandeshwritesPgmail.com
Sandip Singh 073032 38287 E.: sandeep sin51@rediffmail.com
Sandip V. Pednekar 98209 44512 Email: svpednekarPmail.com
Sangram Singh 98204 50080 E.: sangramPsangramsingh.com
Sanjay Batra 98202 60203 Email: sanjayrmbatraegmail.com
Sanjay Chauhan 98670 93488 Email: actorsanjay@hotmail.com
Sanjay Dutt 2660 7871 E: infoPsanjayduttproductions.com
Sanjay Goradia 2631 0001/4040,98201 29629 ErnalLgoradiasanjayPgmail.com
Sanjay Hiralaher (Kartik) 2894 3319 L saniayhiralaher21Pcimail.com 98197 55388 
Sanjay Kapoor 2673 1671/2/3
Sanjay Keni 98210 59642 E---MalbanillaenAYsli1QQ,co, in
Sanjay Khan 2620 5619,6693 8583/4/5 small; sanjaykhan038gmail.,QM
Sanjay Kumar 094651 25011, 098785 52333
Sanjay Mehandiratta 2631 0099,98210 49649 E.: sanjaymehandiratta@gmail.com93211 77333
Sanjay Mishra 2630 5288,98200 20759 Email: filmiactorPgmail,com 9821449239
Sanjay Mitra 98200 85061, 98203 98160 Email: sanjaymitra9sterftgmail.com
Sanjay Narvekar 2570 3192,98694 65410 98215 46604
Sanjay R Gagnani 99606 44999 Email: sanjayrgagnani@gmail.com
Sanjay Ramphal 98219 98377, 098127 77464 Email: sanjayramphalPhotmail.com
Sanjay Sharma 98206 15350 E.: sanjaysharma17100gmail.com
Sanjay Singh Bhad1i99303 16204,90290 62198 E.: facetofacelObright@gmail.com
Sanjay Taneja 99203 34924,98110 34924 E.: sanjaytaneja2010Pgmail.com
Sanjay Thakkar 98205 50765 Email: sanjaytheactorPornail.com
Sanjay Verma 98923 98932, 98707 34634 Email: vermasaniay8OPyphoo.com Sanjeev Chitre 2369 5876,99676 00342 Email: sanjeevchitrePgmail.com
Sanjeev Dixit 93212 73949, 73037 81681 Email: actorsanjeevdixitPgmail.com
Sanjeev Jaiswal 2849 0099,98202 34666 Email: sanjeevjaiswal6pgmail.com76780 36663
Sanjeev Kamal Julka 98202 93801 E.: sanjeevkamaljulkaPgmail.com
Sanjeev Seth 98200 82615 Email: sanjeevseth28Pgmail.com
Sanjeev Siddharth 89766 74997, 93227 46598 E.: thesanjeevsiddharth@gmail.com
Sanjiv M. Chadha 98203 36715 Email; impacindiaPgmail.com
Sanjiv Sualy 98691 07323, 92246 09009 Email: sualvk@yahoo.com
Sanju Banerjee 97027 37957, 77386 20461 E.:sanju.kmbanerjee@gmail.com
Sankalp Sharma 97682 11111 Email: imsankalp@gmail.com
Sanket Jaiswal 98200 07939, 98200 07938 Email: siddhantsanket@gmail.com
Santosh Gupta 98191 64228 Email: santoshgupta55Pyahoo.com
Santosh Shetty 2801 1472,98210 68590 Email: santoshshetty.l2@gmail.com
Saqib Saleem 3061 3500, 98190 85123 Email: sweta@yashrajfilms.com
Sarang Dhok 094228 03614,099233 10106 Email: info@sarangdhokeyents.com
Sardar Sohi 93223 92945 Email: sardarsohiPrediffmail.com
Sarfaraz Khan 2649 1314 EmaitYit2gyorproductionPyahoo.in
Sarpreet Grewal 98193 58491, 99674 01849 E.: sarpreet.sarpreet270gmail.com
Satish Pulekar 2430 7627,98205 85597
Satish Sardesai 2374 6914,98203 99141 Email: satish.sardesai@yahoo.in
Satish Shah 2659 0827,98210 52505 Email: satshah@gmail.com
Satyajeet Dubey 98926 03991 Email: satyajeetdubey21Pgmail.com
Satyajit Sharma 98217 48269 Email: satyajit sharmaPyahoo.com
Satyavrat Mudgal (Satya V.) Email: satyavagraPgmail.com
Saurabh Dixit 98192 02596 96991 98127 98331 62272 Email: dixits3087Pgmail.corn
Saurabh Shukla saurabhshuklafilmsPgmail.crn
Saurabh Dubey 98206 84105, 98331 06207 Email: sjv1956@rediffmail.com
Saurabh Jain 93246 35065 Email: saurabrajiainPgmail.com
Sayaji Shinde 2841 1010,98670 59988 Email: sayajiPsayajishinde.com
Shaam Ramani 97168 31372 Email: shaamramaniPgmail.com
Shaan Banerjee 2678 2401,98206 26337 Email: yash.1779Pgmail.com
Shabir Ahluwalia 2633 2031 Email: shabir79Photmail.com
Shadaab Khan 2649 6890,98198 34346 E: shadaabamjadkhanPhotmail.com
Shadaab Mirza 2633 6804,98338 99227 Email: whitesharkpicPgmail.com
Shadab Khan 98205 10994 Email: shaddy 9@yahoo.com
Shah Nawaz 2633 2994,98212 05415 Email: shahneshPrediffmail.com
Shahbaaz Khan 2639 9207,98200 00004 E: khan shahbaaz@hotmail.com
Shahid Kapoor Mgr. Akanksha - 98195 55084
Shahrukh Khan 6669 9400 Email: info@redchillies.com
Shahzad Khan 2604 8951,98200 73577 Email: loinkhanPhotmail.com
Shailendra Gaur 98208 18906 Email: sgshailendraPgmail.com
Shailendra Shrivastava 2676 0691,93244 91002 Email: shaily111Pyahoo.co.in 
Shakeel Sayani 97024 28140, 97698 03685 Email: shakeelsayaniPyahoo.in
Shakti Anand 98200 41231 Email: shaktisai05@yahoo.co.in
Shakti Arora Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666
Shakti Kapoor 98217 23777 Email: shakti-kapoorPhotmail.com
Shakti Singh 98201 47857 Email: shaktee e@yahoomail.com
Shashi Kiran 2660 029598201 17955
Shaleen Malhotra 98195 25596 E.: shaleen.malhotra25@gmail.com
Shankar Sachdev 98920 47572, 90227 44923 shankarpurandasachdev@gmail.com
Shankar Yadav 98701 84912, 77387 44051 Email: shankar.yadav75Pgmail.com 
Shantanu Maheshwari 95948 94072 Email: shantanupiscesPgmail.com
Shanu Dev 2854 0559,98211 30103 Email: shanudevPrediffmail.com
Sharad Kelkar 98203 22788 Email: skelkar070gmail.com
Sharad Malhotra 98203 92647 E.: sharad malhotra09Pyahoo.co.uk
Sharad Vyas 2102 0694,98210 43306 Email: sharadvyas21Pyahoo.co.in
Shubhraaj 98330 21518, 99675 03518 Email: shubhraajl Psify.com
Shyam Bahadur Singh 99202 01954,2885 5660 Email: shyambahadur99Pgmail.com 6508 9455
Sid Makkar 2367 3371,98200 13626 Email: sid.makkarPgmail.com
Siddhant Kapoor Kwan-4241 3333
Siddhant Kolwalkar 97696 26667,97692 36663 Email: siddbestPhotmail.com
Siddhart Jadhav 98692 51625 Email: siddhu65inPgmail.com
Siddharth Arora 98339 18668 Email: sid.anksPgmail.com
Siddharth Dhawan 2631 8622,98211 18861 Email.: 14siddharthPgmail.com
Siddharth Kak 2636 5946, 2632 0739 Email: cviofficePgmail.com
Siddharth Malhotra 98338 31332
Siddharth Sagar 90290 21514/29 Email: sidharrthsagarPgmail.com
Siddharth Sanger 99233 29331 E.: siddharth.sangerlPgmail.com
Sidhant Gupta 96196 04208 Email: sidhantgupta23Pgmail.com
Sidharth Shukla Email: sidharthxPhotmail.com
Sikandar Khan 98213 69369 ,93236 58371 sikandarkhanproduction@gmail.com 
Sikandar Kharbanda 2637 4069,98210 89273 E.: sikandarkharbandaPgmail.com 98211 93936
Sikander Kher 2677 0362/2458, 2623 7273 Email: infoPactorprepares.net 2660 5659/6180
Siraj Mustafa Khan 98202 94856
Sitaram Panchal 98201 88790 Email: sitarampanchal@gmail.com
Smeep Kang 98200 51955 Email: smeepkangPyahoo.co.in
Smit Sheth 98205 71562, 981 96 61387 smarty smashing smit@yahoo.co.in
Snehal Daabbi 99877 11177, 98677 11177 theoutstandingorod_uction4gmail.com
Sohail Khan 2640 5524, 2642 3220 sohailkhanproductionPg_mail.com
Somendra Kaushik96190 53884,098161 58963 E: somendra.kaushik19Pgmail.com
Somesh Agrawal 2838 2173,98691 91173 E.: swechchha.agrawalPgmail.com98921 24116
Soneer Vadhera 99200 87046 Email: soneervPgmail.com
Sonu Prajapati 6448 2015 Email.: sonuacmepgmail.com
Sonu Sood 98203 20768,98672 07555 Email: sonusoodPhotmail.com
Sooraj Pancholi Mgr. Toral - 98338 31598 Sooraj Thapar 98673 68877
Srikant Maski 98196 08223 Email: maskisrikantPgmail.com
Ssanjay S. Swaraaj 98211 28673 Email: ssanjaawalaj5Pgmail.com
Subhash Kapoor 2667 2408,98213 27830 E.: subhashkapoor44Pgmail.com
Subrat Dutta 98211 55651, 98702 69201 Email: subratcluttaPgmail.com
Suchhi Kumar 98923 39703, 93228 35967 Email: mail@suchhishukla.com
Sudam Waghmare 98202 08028, 80078 95627 Email: wsudamPqmail.com 
Sudarshan Kumar 2650 3179,98202 60577
Sudesh Berry 2635 4850,98200 30037 Email: sudheshberryftyahoo.com
Sudesh Lehri 090043 01441, 098729 86332 Email: sudeshmlehriftyahoo.com
Sudershan Rathore 98336 37908 Email: sudershansrPgmail.com
Sudhanshu Pandey 99871 24020 Email: sumonir@gmail.com
Sudheer Dalvi 2854 1484,98200 53301
Dr. Sudhir K. Nikam 98501 65078,75070 06799 Email: uchalghatiPgmail.com
Sudhir Pandey 2639 0857,98200 72633 Email: rksupanPindiatimes.com
Sudhir Vasudev Batavia 0253-662 3892 093719 94999, 098222 42221, 093709 94999 Email: vicky bataviaPyahoo.co,in
Sudip Pandey 93207 20775 Email: herosudipPgmail.com
Suhag Divan 93222 21727, 99679 33551 suhagdivan@gmail.com 2633 6616, 2632 1727
Suhas Khandke 98200 49576, 98200 49176 suhasdkhandketagmail.com2648 2169,2605 8604
Sukh Randhawa 98677 83729, 93238 67742 Email: sukh.9randhawaPgmail.com
Sumedh Mudgalkar 78751 26978 E:sumedh051mudgalkarPgmail.com
Sumeet Raghvan 2617 2767,98210 39113
Sumeet Arora 98217 62955 Email: sumiit.aroraPyahoo.com
Sumeet Mittal 98201 25821 Email: su meet2001 Pyahoo.com
Sumeet Saigal 2634 2062,98200 66033
Sumeet Satish Tomar 98675 17212 E.:sumeetsinghtomar007Pgmail.com
Sumein Bhat 98330 56164, 88796 21995 Email: fimiproductionsPgmail.com
Sumit Sarkar 96194 15025 E.: sumitsarkar999@hotmail.com
Sumit Suri 98207 29701 Email: sumitsurifilmsPgmail.com
Sundeep Sharma 98211 63843 E.: sundeepsharma09Pgmail.com
Suniel Shetty 2497 9800,98676 85155 info@popcornentertainmentpl.com
Sunil B. Shende 2616 9392,98202 23279 Email: sunilshendePhotmail.corn
Suneil Anand 3291 1699, 2620 2609
Sunil Dhawan 2620 1295, 2624 8675 Email: cinerioPgmail.com, 98210 38675
Sunil Grover Mgr. Hansika - 98205 32855 E; hansikachandiramaniPgmail.com
Sunil Jetly 2520 1112,98202 67759 Email: suniljetly2000Pyahoo.com
Sunil Kumar Palwal 98209 85007 Email: sam.85.sunilPgmail.com
Sunil Lahri 2636 8526,2634 6336,2632 9281 Email: shikharmPmtnl.net.in 2635 9246
Sunil Pal 98701 09111, 93231 45231 Email: sunilpa175@gmail.com
Sunil Pandey 80805 53738 Email: pandeysuniImPgmail.com
Sunil R. Shah 2661 3605/5553,98205 17704 Email; suni155shahftgmail.com
Sunil Sharma 4021 4104,98201 06845 Email: suunilsharrmaPgmail.com
Sunil Tiwari 97027 44227,98213 36469 Email: durvasasunikagmail.com
Sunjiv Puri 2634 1914,2634 0155 Email: sunjivpuripgmail.com, 98920 07007
Sunne Arroora 6561 4888,97737 14032 sunnearrooraPgmail.com 84528 57444
Sunny Agarwal 98207 38463, 99300 93163 Email: contactPsunnyagarwal.com
Sunny Charls 98202 61279 Email: sunnvyatriPgmail.com
Sunny Deol 6146 9999
Suraj Chadha 98200 19655, 98330 58997 E.: surajchadha2007Pyahoo.co.in 2678 7401
Suraj Shukla 98691 78320 Email: snshukla1975Pgmail.com
Surendra Pal 2636 4543,98200 62672 E.: actorsurendrapak@yahoo.com
Suresh Chatwal 2631 4501,98696 61540
Suresh Menon 98210 94717,98203 20768 superstarmenonPhotmail.com 98923 21711 Suresh Oberoi 98701 45551 Email: kedarforvoPgmail.com
Surinder Kumar 98692 72702,090139 66646 surindereremi@rediffmail.com 098116 01940
Surinder Pal Kohli 2887 7185,98924 66318 Email: spkohli41Pgmail.com
Surinder Pal Singh 98672 84475, 98209 88082 E.: surinder arora70Pyahoo.com
Sushant Singh ss090372Pgmail.com
Sushant Singh Rajput3061 3500,98213 99909 Email: runaliftyashrajfilms.com
Susheel Parashar 2897 5654,98200 64771 parashar susheelPrediffmail.com
Sushil Kumar Mann 096541 42265 sushil mannO6Pyahoo.co.in 096541 42604
Sushil Sharma 2537 9018,98204 77279 drsushilsharmaPgmail.com, 98204 77308 
Swapnil Joshi 99200 47461 Email: hhharrypppotter@gmail.com
Swapnnii S. Ralkar 98200 75560 Email: sralkarPyahoo.com
Dr. Swaraaj Singh 2660 3400,98671 26652 Email: swaraajsinghPyahoo.in, 93200 48221
------
Taaha Shah Mgr. Tushar - 99202 97177 Email: taahashah@gmail.com
Tabrez Khan 98202 89763, 74981 25007 Email: tabrezkhan actorPgmail.com
Taher Shabbir 2648 9381 Email: taher911Pgmail.com
Tahir Raj Bhasin 3061 3500,99206 22927 Email: sunitaPyashrajfilms.com
Tanmay Arvind Vekaria 6698 9834,93215 57699 Email: tanmayzeeshuPgmail.com
Tanmay Jahagirdar98330 18284,98203 56749 E.: tanmayjahagirdarPgmail.com
Tanuj Virwani 99305 55796 Email: tanuj.virwaniPgmail.com
Tanveer Zaidi 098395 06780 Email: mailPtanveerzaidi.com
Tapasvi Mehta 98200 86993 Email: mehtatapsviPgmail.com
Tarun Anand 98201 91168 Email: tarunanand27Pgmail.com
Tarun Khurana 98199 07659,095604 97447 Email: tarun4266Pgmail.com
Tarun Mahilani 98207 91455 Email: mahilanitarunPqmail.com
Tarun S. Mehta 98211 20075 Email: tarun2u@gmail.com
Tej Sapru 2633 1452,98210 51540 Email: tejsapruts_@_gmail.com 98673 51540
Tiger Shroff 4241 3333,96198 91095
Tiku Talsania 2873 4455 Email: ttalsaniaPgmail.com
Tilak Lakhani 98190 00275 Email: tilaklakhaniPgmail.com
Tinu Anand 2881 4358,98210 15975
Tirlok Malik 64634 58707,212-662-7200 appleproductionPaol.com Fax: 212 864-1890 
Tom Alter 2309 0849
Tushar Bhaysar 70362 46639 Email: tb.sapgrcPgmail.com
Tushar Dalvi 2633 4597,98210 33762 Email: dalvitushar@yahoo.com
Tusharkant Sharma 87675 13931 Email: tushar1911Pgmail.com 98932 18908
Tusshar Kapoor 2620 4335, 98192 90032
-------------------
Uday Shrivastav 93230 41270 E.: udayshrivastavPrediffmail.com
Uday Tikekar 2387 0473,93234 11406 Email: udaay4Pgmail.com 99693 43354 
Udayyan Raathore 99201 17111 Email: udayyanraathorePgmail.com
Ujjwal Chopra 98921 64571 Email: ujiwal23chopra@gmail.com
Dr. Ulhas S. Barve 98213 78364 Email: drulhasbarvePyahoo.com
Uma Shankar Pancharia 2557 4181 Email: elevation52@yahoo.co.in 97691 36227
Umesh Mihani 93222 87100, 98200 37993 Email: umeshmihanipgmail.com
Utkarsh Mazumdar 2352 1010,98212 11321 E.: utkarshmazumdarPqmail.com
-----
Vaibhav Jhalani 98210 89556 Email: vaibhavjhalani@hotmail.com
Vaquar Shaikh 98210 39568 Email: vqrshaikhPgmail.com
Varun Badola 98202 75111 Email: varunbadola7Pyahoo.com
Varun Dhawan 2624 5802,2624 3289,2645 5196 Email: deedeeediitsPyahoo.com
Varun Khandelwal 99209 43004 Email: voom 786@live.com
Varun Sharma 98672 07555,98924 32708
Ved Thapar 3293 2616,93219 24687 Email: vedthaparl 0Pgmail.com 98703 36618 
Venkat Ramesh 99400 16150,98849 16150 kayveeramesh1Pgmail.com 94459 26130
Venky 98338 28983 Email: updatevenkyPgmail.com
Vibhav Roy 99678 73203 Email: vibhav royl Photmail.com
Vicky Hada 98202 09686, 98202 04986 Email: hefcfilmsPgmail.com
Vidyadhar Karmarkar 98205 54254 Vidyut Jammwal Mgr. Abbas - 98205 39484
Vijay Arun 0250-6813548,98927 85994 Email: vijay.arunO9@yahoo.in
Vijay Chaudhary 2636 5675,99203 65150 E.: shilpasvc100Prediffmail.com 98920 59522
Vijay Gautam 98201 65600,6527 1700 Email: bullettours@yahoo.com 6591 7785
Vijay Kadam 2620 1810,98690 82042 Email: vijaykadam57@gmail.com
Vijay Kashyap 2830 0169,99670 60169 E.: vijaykashyap52prediffmail.com
Vijay Maurya 98201 80454 Email: vjymauryaPgmail.com
Vijay Pundir 011-2604 5947,97172 44103 vijaypundir85@gmail.com 088021 93748
Vijayendra S. Ghatge 98200 41251 Email: vijentaPrediffmail.com
Vijendra Mittal 2872 9393,98202 36577 Email: omvijaymPgmail.com
Vijoo Khote 2367 5016 Email: vijookhotePgmail.com
Vikas Anand 96993 55343 Email: vikashinindiaftyahoo.com
Vikas Bhalla 2641 8585,98200 77352 Email: ratrace@live.in
Vikas Anand 2674 0696,98922 17877
Vikas Shrivastav 93228 16958, 99677 77811 E.: vikas.shrivastav27@gmail.com
Vikash Ranjan 093242 07571, 090224 90467 Email: vrvikashranjanpgmail.com 
Vikram Gokhale 2614 7332, 2616 2542
Vikram Kapadia 2353 8711 Email: kapadia.vikrampgmail.com
Vikram Makandar 98206 97222 E.: vikramproductionsgyahoo.com
Vikram Singh 6725 2362,99203 74796 E.: vikramsingh.actorPgmail.com
Vikramjeet Virk 98197 00201, 98923 00201 Email: vikramPvikramjeetvirk.com
Vikrant Massey 98705 14244,98211 14244 Email: vikrantmasseyPgmail.com
Vikrant Rai 77385 72424 Email: vikrant.viktor@gmail.com
Vikrant Thakur 2884 2664,98215 95537 E.: kapildevthakurPrediffmail.com
Vinamra Pancharia 99693 25512 Email: yin illusion@yaboaco.in
Vinay Apte 2636 2524,98200 14814 Email: vinaygaptePyahoo.com
Vinay Bihari 093224 06886, 90062 62557 E: vinaybihari 1968Pyahoo.co.in
Vinay Jain 4015 8364,98210 26548 Email: winjainPgmail.com
Vinay Pathak Mgr. Simran - 99208 58912 E.: vinaypathakmgmtPgmail.com
Vinay Rajput 98196 72459 Email: vinay.rajout85Pgmail.com
Vinay Srivastava 84528 29390, 094159 14723 E: vinaysrivastava49Pgmail.com
Vinay Singh Parmar 099344 32281 E.: vinaysinghparmarOlPgmail.com
Vindoo Dara Singh 98671 26666 Email; fatehlOPhotmail.com
Vineet Kumar 98199 01708 Email: vinyl11star@LediffmaiLcOm
Vineet Kumar Singh vineet24singhPgmail.com
Vinny (Vinod Kumar) 2636 2212,98202 77075 Email: vinodkrsoodPgmail.com
Vinod Chandel 98929 70354 E.: vinodchande11206Pgmail.com
Vinod G. Nikam 92223 10520, 98203 99318 Email: vinodnikam5Pgmail.com
Vinod Goswami 98215 70644, 99696 41843 Email: vndq_oswamiPyahoo.com
Vinod Jethmalani 86524 90654 Email: vjethmalaniPgmail.com
Vinod Kapoor 2842 7888,98339 98960 Email: ivinodkapoor25Pgmail.com
Vinod Khanna 2361 2666, 2361 2677 pravinbhaikPyahoo.co.in 2363 3053,98213 52030
Vinod Kulkarni 2860 1893,98201 36353 Email: kulkarnivinodO@gmail.com 88790 02557
Vinod Raut 2885 4349,98190 34941
Vinod Sharawat 98203 01607 Email: vinsharawat@gmail.com
Vipin Jaswal 90239 02217 Email: imdsonofgodPhotmail.com
Vipin Sharma 98190 17687, 98692 16802 Email: vipinsemailPgmail.com
Vipul Bhatt 98207 42416 Email: vipul.1007Pgmail.com
Vipul Vithlani 98201 52001 Email: vipulmvithlaniPgmail.com
Vir Das 4241 3333,96198 91095
Viraf Phiroz Patel 2831 1927 Email: virafpp@hotmail.com
Viraj Khanna2296 2270,2410 4226,99674 77473 Email: anilbah124Pgmail.com 
Virendra Saxena 2633 3365,93241 33365 E.: virendrasaxena078Pg_mail.com 
Virendra Singh 2869 5064,99870 42090 Email: 26virendraPgmail.com
Vishaal Thakkar 98212 49234, 96196 38147 Email: vishaalthakkarPgmail.com
Vishal Karwal 97696 00027 Email: vishalkarwalPyahoo.com
Vishal Malhotra 98200 19974 Email: vishuu3Pgmail.com
Vishal N. Jethwa 97698 33078, 91679 76432 E.: vishaljethwa2000Pgmail.com
Vishal Navale 098507 74753 Email: vishalnavale24@gmail.com
Vishal Nayak 99200 30241 Email: vishynayakPgmail.com
Vishal Singh 98200 61446
Vishal Singh Rajput 98923 18722 Email: vishalsingh8722Pgmail.com
Vishnu Mehra 2775 3411,98211 54365 Email: vishnumehraPhotmail.com
Vishwajeet Pradhan 98201 24433 E.: vishwajeetpradhan@yahoo.com
Vivaan Shah 2645 2467,2640 4670/5010 Email: jairajbatill 9Pgmail.com 98201 54838
Vivan Bhathena 98203 24609 Email: vivb999Ayahoo.com
Vivek Modi 98672 80378,93227 56813 Email: vivekmodi82Pgmail.com
Vivek Mumbaikar 98672 79837 Email: adv.vivekzodageftgmail.com
Vivek Oberoi 2620 1823,98701 45551 Email: kedarforvoPgmail.com
Vivek Rav (Vicky) 98200 89158/52 Email.: vickyraysgmail.com
Vivek Srivastav 98692 35308, 99208 87801 Vivian Dsena vivndsena10Pgmail.com 
Vrajesh Hirjee 2670 0020,98200 42426 Email: hirkevPqmail.com
----
Winy Tripathi 93217 01004 Email: winy0203Pqmail.com
Worship Khanna 90049 27700,093100 85593 Email: worship.khannaPgmail.com
----
Yajuvendra Singh 4264 3068,98202 43067 Email: artistyaju@yahoo.com
Yash Gera 98336 39813 Email: contactyashgeraPgmail.com
Yash Pandit 2620 0499, 98209 28258 Email: yashpandit@hotmail.com 98201 36800
Yash Sinha 97023 28686 EmailLyashpsinhaPrediffmail.com
Yash Tonk 2630 2577,98201 56920
Yashpal Sharma 98201 47552 Email: yash.vidyaPgmail.com
Yateen Karyekar 98201 29627 Email: yateenkaryl Pgmail.com
Yatin Mehta 2879 2375,90049 20953 Email: yatinmehta95Pgmail.com
Yogendra Konkar 98212 44400 E.: yogi9821244400Pgmail.com
Yogesh Chhabra 2660 5110,98200 20338 Email: yogichhabPhotmail.com 98200 21338
Yogesh Karande 82918 25891, 98708 13909 E: yogi9isinternational@yahoo.com
Yogesh Sanghavi 98201 88079,93201 88079 Email: variationsworld@gmail.com
Yogesh Tripathi 98192 61833, 93223 10117 E.: yogesh.tripathi78Pgmail.com 
Yunus Khan 98209 69362 Emakkla_l___y__,y_chi a urlys@grnail.com
Yunus Mirza 98194 58055, 72081 19720 Email: yunusmirza1take_@_gmail.com
Yusuf Husain 98202 34229, 98202 22003 E.: yusuf husain@rediffmail.com
Yuvaraaj Parashar 98205 60132 Email: yuvaraajoarashar@gmail.com
Yuvraj Dutt 86555 52738 Email: yuvraj28dutt01@gmail.com
Yuvraj Gupta 99209 25153, 73035 44106 Email: yuvraj086Pgmail.com
Yuvraj Hans Mgr. Varun - 98201 67609 Email: info@angelproductions.in
Yuvvraaj Malhotra 98330 94538 Email: yuvraaj22@gmajl.com
------
Zahid Ali 98673 67863, 98707 8673 Email: zahidgracePgmail.com 93200 35533 
Zakir Hussain 98929 63753 Email: zakirhussain9@gmail.com
Zayed Khan 2620 0691,2620 5619, 2628 7982 sanjaykhanO3Pgmail.com 98923 21711 Zeishan Quadri 99302 00067 Email: zeishanquadriPgmail.com
Zulfi Sayed 6671 4088,98200 92917 Email: zulfi20090gmail.com
Bollywood  Celebrities Residential Address
A
 • Amitabh Bachchan : Prateeksha, 10th Road, Juhu Scheme, Mumbai 400049.
 • Abhishek Bachchan : Prateeksha, Juhu Scheme, 10th Road, Juhu, Mumbai – 400049
 • Alia Bhatt stays with Dad/Director Mahesh Bhatt : 205/Silver Beach Apartment, Near Sun N Sand Hotel at Juhu, Andheri (West), Mumbai 400049.
 • Aditya Roy Kapoor : Stays at bandra Carter Road owning a home of 2BHK with detailed address not available with us.
 • Aditya Pancholi : Hattes Bungalow, Gandhigram Road Juhu, Mumbai 400049.
 • Akshaye Khanna : 13/C, Elplaza, Little Gibs Road, Malabar Hill, Mumbai 400006.
 • Akshaye Khanna : H-7/8, Everest Building, 9th Floor, Tardeo Road, Tardeo, Mumbai – 400034.
 • Anil Kapoor : 31 Shrinagar, 7th Road, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
 • Abbas Mustan : 1st Floor, 119/Haveliwala Building, E R Road, Bhendi Bazaar, Mumbai 400003.
 • Arbaaz Khan : 602 Sea King Apartments,6th Floor, Bandstand, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Arbaaz Khan (Actor, Producer) Home Address 2 : 502/Vida Apartment, Leo Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • Alok Nath : 901, Skydeck Oshiwara Complex, Off New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Anupam Kher : 402 Marina, Juhu Tara Road, Juhu Beach Mumbai 400049.
 • Ayesha Jhulka : 102/ Tirupati Apartments, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Amit Khanna : 301/Sea Star, Near Holiday Inn, Balraj Sahni Marg, Juhu, Mumbai 400049.
 • Ajay Devgan : Address 1 – 5/6, Sheetal Apartments, Ground Floor, Opposite Chandan Cinema, Juhu, Mumbai 400049, Address 2 – 45/D Malgari Road, Mumbai 400058.
 • Amol Palekar : Chire Bandee, NS 10th Road, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
 • Asrani : Asrani (The Famous Jailer From Movie Kaalia) : B3, Beach House Apartments, Gandhigram Road, Juhu, Mumbai 400049. (As commented below by Nitesh Joshi).
 • Atul Agnihotri : 6,Ashwini, Pali Mala Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Amrita Singh : Belscot Bungalows 5, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai 400053.
 • Anand Balraaj : 72/1, A V Villa, Kakori Camp, Aram Nagar, 7 Bungalow, Versova, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Akshay Khanna : 13/C Elplaza, Little Gibs Road, Malabar Hill, Mumbai 4000026.
 • Late Shri Amrish Puri : Vardhan, Plot No. 45, 11th Road, Juhu Scheme, Mumbai 400049.
 • Anita Kanwar : A/501, Anisha Apartments, Yari Road, Versova Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Asrani (The Famous Jailer From Movie Kaalia) : B3 Beach House Apartments, Gandhigram Road Juhu, Mumbai 400049.
 • Aamir Khan : 11, Bela Vista Apartments, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Anjali Jathar : Anand Ashram, 1st Floor, Building 22, Pandita Ramabai Road, Gamdevi, Mumbai 400007.
 • Atul Agnihotri : 6, Ashwini, Pali Mala Road, Bandra, Mumbai 400050.
 • Annu Kapoor : 4/4, Seema Society, N Dutta Road, Four Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Annu Kapoor (Address 2) : F/304, Serenity Complex, Near City International School, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Aishwarya Rai Bachhan : 402, Ramlaxmi Niwas, 16th Road (Near Khar Gym), Khar (West), Mumbai 400054 (Now with Abhishek Bachchan).
 • Asha Chandra : C6/6, Sangeeta Apartments, Juhu, Santacruz (West), Mumbai 400049.
 • Anu Agarwal (From Aashiqui) : 503 Godavari, Khan Pochkhawala Road, Worli, Mumbai 400025.
 • Anuradha Patel : 1001/D, Abhishek Apartments, Juhu Versova Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Late Shri Ashok Kumar : 47/Union Park, Chembur, Mumbai 400071.
 • Amrita Singh : Belscot Bungalows No.5, Lokhandwala Complex, Andheri (West) Mumbai 400053.
 • Archana Puran Singh : G/426, Anjali Apartment, Seven Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Akshay Kumar (Our Famous Khiladi Kumar) : 203 A Wing, Lokhandwala Complex, Andheri(West), Mumbai 400053.
 • Akshay Kumar (Address 2) : Ground Floor, Juhu Prime Beach Apartment, Gandhigram Road, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Veteran Actress Asha Parekh : Azad Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Armaan Kohli : 44/Union Park, Chembur, Mumbai 400071.
 • Arman Kohli (Second Address Found) : Bungalow No 10, Near Palm Grove, Juhu Tara Road, Vikas Park, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Arshad Warsi (Our Favourite Circuit) : 503/Kohinoor Apartments, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Asha Sachdev : 18/B, Sunset Heights, 59 Pali Hill Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Ashwini Bhave : A/9, Green View, Suburban Society, Shiv Shrushti, Mumbai 400024.
 • Avinash Wadhawan : 305/Skyway, Shastri Nagar, Off J P Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Veteran Actress Aruna Irani : 603, B-Gazdar Apartments, Near Juhu Hotel, Juhu, Mumbai 400049.
 • Ayub Khan : Xavier House, 2nd Floor, St Peter Colony, Perry Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Aziz Sajawal : S/303, Sameer Society, J P Road, 7 Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Abhishek Bachchan : Prateeksha, Juhu Scheme, 10th Road, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Arya Babbar : Plot No 20, Gulmohar Road, Juhu Scheme, Nepathaya Bungalow, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Amaan Virk : Kamal Parag, Plot No 2, 5th Road Juhu Scheme, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Ashish Dhuri : 10/145, Juhu Sai Darshan, 5th Road Juhu Scheme, North South, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Abhishek Kapoor : 21/22, Building No.3, West View, S V Road, Santacruz (West), Mumbai – 400054.
 • Ajinkya Deo : A/4, Ruturaj Apartment, Opposite SNDT College, Juhu Road, Santacruz (West), Mumbai – 400054.
 • Anand Suryavanshi : C/315, Juhu Versova Link Road, Karachi Citizen Cooperative Housing Society, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Aditya Lakhia : 11/504, Starship Apartment, Mhada, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Akash Deep : B/602, Royal Sands, Shastri Nagar, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Anant Mahadevan : B/602, Ratnakar, Off Yari Road Versova, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Arjun Punj : 1402, Samarth Deep, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Arshad Warsi (See Page) : A/605 and 606, Marya House, New Link Road, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400053. (Production Name – Shooting Star Films Pvt Ltd )
 • Ali Asgar : 1401, Za Tower, Opposite Kalyan Complex, Yari Road, Versova, Mumbai – 400061.
 • Akshay Anand : 1202, Panchtantra Height, Panch Marg, Off Yari Road, Versova, Mumbai – 400061.
 • Aman Verma : 1/Divyajyoti, Bandra Kurla Complex,-Bandra (East), Mumbai – 400051.
 • Ashutosh Rana : B/303, Leela Apartment, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Avinash Wadhawan : 1901, Dheeraj Gaurav Heights 1, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Ashiesh Roy : 3D/703, Classic Apartment, Patliputra Nagar, Mhada, Oshiwara Link Road, Jogeshwari (West), Mumbai – 400102.
 • Akhilendra Mishra : 2D/602, Link Road, Patliputra Nagar, Oshiwara, Jogeshwari (West), Mumbai – 400102.
 • Arun Govil : 305, Amarnath Tower, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Ajay Singh Chaudhary : A/2-405, 4th Floor, Sameer Niwas, Near ICICI Bank, JP Road, 7 Bungalows, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Aryeman Ramsay : Ramnagar/1,Cottage No. 79, Near 7 Bungalows Garden, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Arjun Rampal : A/20, Chand Terrace, Opposite Holy Family Hospital, Hill Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • Aamir Khan (Actor, Producer) : 11 Bela Vista Apartements, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai – 400050. Other Address on Aamir Khans name found was 501, Dhairya Residency, 6th Floor, 12th Road, Opposite Gayatri Mandir, Khar (West), Mumbai 400052.
 • Aashish Chowdhry : A/151, Basant Apartment, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai – 400005.
 • Aftab Shivdasani : 22, Mistry Court, 4th Floor, Near Marine Plaza, Opposite CCI Club, Marine Drive, Mumbai – 400020.
 • Aditya Seal : A/203, Silver Garden, J B Nagar, Andheri (East), Mumbai – 400059.
 • Abhay Deol : Madhuban Society, Anand Nagar, Santacruz (East).
 • Aditya Roy Kapoor : Carter Road, Bandra (West).
 • Anuj Sawhney : 71, Viraj, St Andrews Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • Arbaaz Ali Khan : 602, Sea King Apartment, 6th Floor, Bandstand, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • Ashok Kumar Balakrishnan (Tamil Actor) : 1/B, Samruddhi, Mulund (East), 90 Feet Road Extension, Sane Guruji Nagar, Mumbai – 400081.
 • Arvind Trivedi : 2/2, Panchvati, S V Road, Kandivali (East), Mumbai – 400101.
 • Anant Jog : Building 116, Block 3977, Geet Govind Society, Tilak Nagar, Chembur, Mumbai – 400071.
 • Ashmit Patel : 51, Sahakar Building, B Road, Churchgate, Mumbai – 400020.
 • Achyut Potdar (Many Dad Roles in Bollywood Films, Also TV Actor) : Emp 41, Flat No 404, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai – 400101.
 • Ayushmann Khurrana : Anmol Pride, Mahesh Nagar, Goregaon (West), Mumbai – 400104.
 • Adnan Sami : 203, Ankita Building, SVP Nagar, Mhada, Andheri (West), Mumbai – 400053.
B
 • B R Ishara : C/36 North Mumbai Housing Society, Juhu Tara Road, Mumbai 400049.
 • Bobby Deol : Plot No 22, 11th Road, JVPD Scheme, Juhu, Mumbai 400049.
 • Basu Bhattacharya : 36, Carter Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Basu Chatterji : 1st Floor, Violete Villa, West Avenue, Santacruz, Mumbai 400054.
 • B Subhash : 1 Coelho House, Juhu Tara Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Late Shri Bhagwan : 25/Lallubhai Mansion, Shankarrao Palav Marg, Dadar, Mumbai 400014.
 • Bhagyashree (From Maine Pyaar Kiya) : 96/B Hirak Society, S V Road, Vile Parle (West), Mumbai 400056.
 • Bindu : 2/C1 Eden Hall, Opposite Lotus Cinema, Worli, Mumbai 400018.
 • Bharat Kapoor : C/471, Manu Mahal, Kings Circle, Dadar (East), Mumbai – 400019.
 • Boman Irani : 790, Western Court, 3rd Floor, Jam-A-Jamshed Road, Parsi Colony, Dadar (East), Mumbai – 400014.
 • Biswajeet : 32/B, 10th Road, Dakshina Park, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Bakhtyaar Irani : B/3, Malcolm Baug, Parsi Colony, New Wadia Block, Opposition Jogeshwari Station, S V Road, Jogeshwari (West), Mumbai – 400102.
 • Baldev Trehan : C/316, Venkateshwara Apartments, Station Road, Bhayandar (West), Thane.
C
 • Chandrachur Singh : 6th Floor, Oakland Park, Off Lokhandwala Complex, Versova, Mumbai 400061.
 • Chandrachur Singh (Another Address) : Flat No. 902, Royal Resort, Shastri Nagar, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Chunky Pandey (From Aankhen, Tezaab etc) : 1 A/B Monisha Apartments, St Andrews Road Bandra, Mumbai 400050.
D
 • Dharmesh Vyas : B/13, Pushpanjali, Shahaji Raje Marg, Koldongri, Vile Parle (East), Mumbai – 400057.
 • Dharmesh Tiwari : 4/42, Alaknanda, JVPD Scheme, Gulmohar Cross Road 10, Juhu, Mumbai – 400049.
 • Dhanush : Not Sure, But was in news that he took a new home at place where Anand L Rai already has and that guess goes to Maurya House, Ground Floor, Near Writers and Association, Oshiwara, New Link Road, Andheri (West), Land Mark Opposite Infinity Mall, Mumbai – 400053
  Mumbai.
 • Dilip Rawal (Gujarati Theatre Actor) : I/602, Krishna Vasant Sagar, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai – 400101.
 • Dilip Prabhavalkar (Marathi Actor) : C/3, Shardashram, Bhavani Shankar Road, Dadar (West), Mumbai – 400028.
 • Dinesh Hingoo : B/38, Geeta Bhavan, Opposite Tata Garden, Warden Road, Mumbai – 400026.
 • Deepak Shirke (Marathi Actor) : Building 2/4, Keshav Narasi House, 1st Floor, M S Lane, Shrikant Palekar Marg, Opposite Marine Lines Railway Station, Mumbai – 400020.
 • Daya Shankar Pandey : B/103, Sunlit Tower, S V Road, Opposite Dahisar Police Station, Dahisar, Mumbai – 400068.
 • Dalip Tahil : 19/Deepali, St Cyril Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Late Shri Dara Singh : Dara Villa, Mamta Apartments, Ground Floor, A B Nair Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Director David Dhawan : A/15, Sagar Darshan, Carter Road, Khar (West), Mumbai 400052.
 • Deepa Sahi (From Maya Memsaab) : 466/Laxmi Bhuvan, Sardar Patel Road, Mumbai 400004.
 • Deepika Padukone : B/Cozihom, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050. Also a new home at worli or prabhadevi.
 • Deepti Bhatnagar : 42/Ashok Apartments, Gandhigram Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Veteran Actress Deepti Naval : 603/Oceanic, 7 Bungalows, Versova Road, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Dimple Kapadia (From Sagaar Movie) : Samudra Mahal, Birla Lane, Juhu, Mumbai 400049.
 • Divya Dutta : C/17, Nehru Nagar, Kishore Kumar Gangulay Marg, Juhu Tara Road, Mumbai 400049.
E
 • Ektaa : Sagar Sangeet, Opposite Colaba Post Office, Mumbai 400005.
F
 • Farha : 308/Dara Villa, A B Nair Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Fardeen Khan : Sunshine, Jassawala Wadi, Juhu Road, Juhu, Mumbai 400049.
 • Fardeen Khan (Another Home) : C/7, RNA Complex, Samarth Nagar, Cross Road No 3, Lokhandwala, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Farhan Akhtar (Actor, Playback Singer, Director) : Sea Spring Bungalow 1, B J Road, Bandstand, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • Farhan Akhtar’s Office address : Excel Entertainment Pvt Ltd, 701/Orchid Pride, Convent Avenue, S V Road, Santacruz (West), Mumbai 400054.
 • Farida Jalal (Mom of DDLJ) : 3/B, Nandini Unique Housing Society, Opposite Bon Bon, J P Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
 • Veteran Actor Farooque Sheikh : Rafi Mansion, 28th Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Farough Siddiqui : 16/24, Old Collector Compound, Malvani Colony, Gate 5, Malad (West), Mumbai 400095.
 • Late Shri Feroz Khan : Sunshine Jassawala Wadi, Juhu Church Road, Juhu Mumbai 400049.
G
 • Govinda (Our Beloved Chichi) : Mumbai Address : Jai Darshan, A Wing, Ruia Park, Juhu, Mumbai 400049. Old Address Of  Virar Home : Near Station, Opposite VVMC Head Office, Virar (East).
 • Gagan Malik : 604, 6th Floor, D1/8, Yamuna Nagar Society, Off New Link Road, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Gurucharan Singh (Tarak Mehta Ka Ulta Chasma Actor Sodhi) : B/1102, RNA Heights, Jogeshwari Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai – 400060.
 • Gautam Rode : 411, B-Wing, Everest Building, Opposite Ganga Bhavan, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Gaurav Khanna : B/304, Yari Road, Silver Sand, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
 • Gaurav Chanana : 501, Sheffield Tower, 2nd X Lane, Lokhandwala Market, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • G P Sippy : 3/G, Naaz Building, Lamington Road, Mumbai 400004 (Old Address).
 • Girish Karnad : Silver Cascade, Mount Mary Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Guddu Dhanoa : 8/A,My Little Home, 10th Road, JVPD Scheme Road, Mumbai 400049.
 • Govind Nihalani : 139/Aradhana, Behind Bhavishya Nidhi, Bandra (East), Mumbai 400051.
 • Gulzar : Boskiyana, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Gulshan Grover : 501/601 Woodstock, J P Road, 7 Bungalows, Versova, Andheri (West), Mumbai 4000061.
H
 • Homi Wadia : A/82, Troika Apartment, 3rd X Lane, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Hussain Kuwajerwala : 1603, Royal Emperior, T/37, Near Lokhandwala Circle, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Himesh Reshammiya : A/501-502, Sea Shell Apartment, 7 Bunglows, Versova, Mumbai – 400061.
 • Hiten Kumar / Mehta (Gujarati Actor) : 1/32, Mihir Apartment, Patel Estate, Jogeshwari (West), Mumbai – 400102.
 • Hiten Tejwani : F/503, Borivali (East), Opposite Tata Steel Compound, Country Park, Dattpada, Mumbai – 400066.
 • Hrishikesh Mukherjee : A/123 Anupama Carter Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Harmesh Malhotra : A/32, Sunset Heights, 59 Pali Hill, Nargis Dutt Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Hritik Roshan (The Krish) : Filmkraft, Mayur, Tilak Road, Santacruz (West), Mumbai 400054. One more address found is Hrithik Roshan – 11th Juhu Road, Mumbai – 400049
 • Himani Shivpuri : A16/24, PGM Colony, Poonam Nagar, Mahakali Caves Road Andheri (East) Mumbai 400093.
I
 • Imran Khan : Bungalow at Pali Hill, Bandra (West).
 • Ishrat Ali : A6/601, Al Madina, Millat Nagar, Andheri (West), Mumbai – 400053.
 • Ila Arun : 401/Paradise Apartment, 7th Road, Santacruz (East), Mumbai 400055.
 • Irrfan Khan : 172, Yugdharma, Malad Goregaon Link Road, Opposite Inorbit Mall, Goregaon West, Mumbai 400062
J
  • John Abraham Office Address : 31 Green Acre, Ground Floor, Road No 5, Khar (West), Mumbai 400052, Opposite Petit Girls High School, Union Park.
  • Javed Jafri : B/17,Oberoi Sky Garden, Opposite Joggers Park, Lokhandwala, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Jamnadas Majethia : 409/410, Crescent Tower, Plot No B/68, Near Morya House, Opposite VIP Plaza, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Jagdeep Jafri (Father of Javed Jafri) : 402/Panchvati Tower, Off Yari Road, Andheri (West), Mumbai – 400061.
  • Joy Sengupta : B/505, New Annapurna Yari Road, Andheri (West), Mumbai – 400061.
  • Jay Bhanushali : C/401, Swaraj Co-Operative Housing Society, Tilak Nagar, Plot No 72, Chembur, Mumbai – 400071.
  • Junior Mehmood : Flat 202, Dara House, 15th Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
  • JayDutt Vyas : A/104, Sheetal Surbhi,Sheetal Nagar, Mira Road, Thane – 401107.
  • Jiten Lalwani : 1B/501, Green Hills, Lokhandwala, Kandivali (East), Mumbai – 400101.
  • Jayant Savarkar (Marathi Actor) : A/12, Saifee Manzil, Near Kennedy Bridge, Opera House, Mumbai – 400004.
  • Jacqueline Fernandez : Exact Home address and Apartment name is not available yet around Pali Hill a terrace flat duplex is where Jacquelin stays.
  • Jugal Hansraaj (Remember Song ‘Ghar Se Nikalte he’ ?): 14-A, Queens Apartments, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Jackie Shroff (Jaggu Dada) : 1302/Le Pepeyon, Mount Mary Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Writer Javed Akhtar : 702/Sagar Samrat, Green Field Road, Near Juhu, Mumbai 400049.
  • Jaya Pradha : 202/Juhu Princess, Juhu Beach, Juhu, Mumbai 400049.
  • Comedy Kind Johny Lever : 151/152 Oxford Tower, Yamuna Nagar, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Juhi Chawla : 153/Oxford Tower, Yamuna Nagar, Oshiwara Complex, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Jyotin Goel : 258/Famous Cine Building, Mahalaxmi, Mumbai 400011.
  K
  • Kishore Kumar (Abhas Kumar Ganguly) : Gour Kunj Bungalow, Shivaji Nagar, Juhu Tara Road, Near Hotel Atlantic, Santacruz (West), Mumbai 400049.
  • Katrina Kaif : After the known split with Ranbir kapoor the once together staying Katrina kaif has a new paradise address in Bandra. This New Home address is Top Floor, Guldev Saga, 212, Waterfield Road, Bandra West
  • K C Bokadia : Address 1 – A/12, Neha Apartments, Juhu Tara Road, Juhu, Mumbai 400049. Address 2 – A2 Amit Nagar, Yari Road, Versova, Mumbai 400061
  • Kabir Bedi : B4, Beach House Apartment, Gandhigram Road, Mumbai 400054.
  • Writer and Actor Kader Khan : 102, Rajkamal, 2nd Hansabad Lane, Santacruz (West), Mumbai 400054.
  • Kajol Ajay Devgan : Old Address – 5/6, Sheetal Apartments, Ground Floor, Opposite Chandan Cinema, Juhu, Mumbai 400049 (Now Wife and Stays With Actor Ajay Devgan)
  • Kalpana Iyer : E/43, Geeta Kiran Society, J P Road, Four Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Karishma Kapoor : 2B, Excellency, 1101, 1201, 4th Cross Road, Lokandhwala Complex, Mumbai 400058.
  • Kamini Kaushal : B/2. Anita Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Mumbai 400006.
  • Kawal Sharma : A/502, Janak Deep, Seven Bungalows, Versova Andheri (West), Mumbai 400049.
  • Keshu Ramsay : Maharaja Surajmal ‘C’, New Versova Link Road Andheri Mumbai 400058.
  • Ketan Desai : 3/C, Swapnalok Jagmohandas Marg, Mumbai 400026.
  • Hindi and Gujrati Film Actor Kiran Kumar : Jeevan Kiran, S V Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Kulbhushan Kharbhanda (Dad Role in Jo Jeeta Wohi Sikandar) : 501, Silver Cascade, Mount Mary Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Kunal Goswami : 47/Jaihind Society, 11th N S Road, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
  • Karan Johar’s Dharma Productions Office : 2nd Floor, Supreme Chambers, 17-18 Shah Industrial Estate, Unit No 201 202, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Kay Kay Menon : A/104, Rishi Krishna Kunj, 10th Floor, Yamuna Nagar, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Krishna Abhishek (Govinda’s Bhanja, Comedy Show Actor) : 101, Samudra Manthan, Juhu Versova Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Karan Nath : Unit 19/20, Maurya Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Kanishka Soni : Versova, Yari Road, Mumbai – 400061.
  • Khalid Siddiqui : A/502, Panch Marg, Raj Classic, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
  • Karan Grover (Old Address) : 603, Alaknanda, Janghir Complex, Mira Road (East), Mumbai – 400603.
  • Karan Kapoor : 7, Prithvi House No. 26, Janki Kutir, Juhu Church Road, Juhu, Mumbai – 400049.
  • Kiran Kumar : Jeevan Kiran, S V Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
  • Kiran Karmarkar (Marathi Actor) : 13/104, Evershine Millennium Paradise, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai – 400101.
  • Kunal Khemu (New Home) : Mehr Apartment, Next to Sheetal Bukhara Restaurant, Khar (West), Mumbai (OR) New Home Gifted by by Mother in Law Sharmila Tagore at Sunder Villa, DLS Raheja Marg, Madhu Park, Khar (West), Mumbai 400052.
  L
  • Lawrence D’Souza : B/302, Red Rose, New Link Road, Versova Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Late Shri Laxmikant Berde (Marathi Actor) : 105, Nirakaar, B Wing, 1st Floor Kalyan Complex, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  M
  • Manisha Koirala (1942 A Love Story, Dil Se, Khamoshi, Gupt Actress) : 302, Beachwood Towers, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Veteran Villian Mac Mohan : Gulab Cottage, Four Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Director Mahesh Bhatt : 205, Silver Beach Apartments, Near Sun N Sand Hotel Juhu, Andheri (West), Mumbai 400049.
  • Mahima Chaudhary (Famous Actress of Film Pardes) : D/5, 4th Floor, Silver View, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Madhuri Dixit Nene : Vijaydeep, 3rd Floor, Iris Park, Juhu, Mumbai 400049 (Old Address).
  • Veteran Actor Mala Sinha : 8 Turner Road, Bandra, Mumbai 400050.
  • Manoj Bajpai (The Sardar Khan Of Movie ‘The Gangs Of Wasseypur’ movie) : 304/Victoria, Shastri nagar, Andheri (East), Mumbai 400059 (Might Have Changed Address).
  • Veteran Actor Manoj Kumar : Lakshmi Villa, Ground Floor-45, Tagore Road, Santacruz (West) Mumbai 400054.
  • Mamta Kulkarni : D Wing, 7th Floor, 701, R.C. Complex, Opposite Panchavti, Versova, Yari Road, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Meenakshi Sheshadri : 601/Moon Beam, Union Park, Khar (West), Mumbai 400052.
  • Mehul Kumar : 302 Atlantic, J P Road, Seven Bungalows, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Mohan Kumar : B/Prem Sagar, Linking Road, Khar (West), Mumbai 400052.
  • Mukul Dev : Karan Apartments, 5th Floor, Yari Road, Versova, Mumbai 400061.
  • Mohnish Behl (Anti-Hero of ‘Maine Pyaar Kiya’ Movie) : Sagar Sangeet, 30th Floor, Opposite Colaba Post Office, Mumbai 400005.
  • Moon Moon Sen : 62/B, Ruia Park, Juhu, Mumbai 400049.
  • Veteran Actor Moushumi Chatterjee : Nibbana Annexe, 1st Floor, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Madhoo (Roja Actress) : Krishna Kutir, Sagarika Society, Juhu Tara Road, Mumbai 400049.
  • Producer Mukesh Bhatt : 10, Shubh Jeevan Coop Housing Society, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
  • Mukesh Khanna : 3/Parijat 95, Marine Drive, Mumbai 400002.
  N
  • Namrata Shirodkar : 101, Shrinathji, 15th Cross Road, Khar (West), Mumbai 400052.
  • N Chandra : Ankush 1 Belscot Units, Lokhandwala Complex, Andheri Link Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • South Actor Naghma : A/23, Kalpak Aspen, 1st floor, Perry Cross Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Nana Patekar : 304/Sheetal, Apna Ghar Society, Samarth Nagar, Andheri, Mumbai 400058.
  • Nawazuddin Siddiqui : Sea Facing 3BHK Flat at Zohra Aghadi Nagar, J & K Cooperative Housing Society, Versova, Ground Floor, Yari Road, Versova, Andheri (West) Mumbai.
  • Famous Actor Naseeruddin Shah : 204/Sand Pebbles, Perry Cross Road, Bandra, Mumbai 400050.
  • Late Shri Nasir Husain : 24/Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Neena Gupta : 129/Aram Nagar II, Versova Road, Andheri (West), Mumbai 400061.
  O
  • Om Puri : 703/Trishul Building II, Seven Bungalows, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  P
  • Parvez Kazi (Salman Look Alike / Dummy / Duplicate ) : Mumbai (No Detailed Home Address Available)
  • Pamit Soni (Gujarati Film Actor) : Shop No.5, Tirupati Darshan, Balaji Nagar, Opposite Railway Station, Bhayandar (West), Thane – 401101.
  • Prabhat Thakur (Actor, Producer) : 502/Dimond 3, Royal Palm, Behind Film City, Aarey colony, Goregaon (East), Mumbai – 400065.
  • Parzan Dastur : B/5, 3rd Floor, Ness Baug, Nana Chowk, Mumbai Central, Mumbai – 400008.
  • Parineeti Chopra (Hasee Toh Phasee Movie Actress) : A 4 bedroom Apartment at Khar sized 4000 square feet. Exact details of home like apartment name and flat number is not available.
  • Pooja Batra (Virasat Movie Actress) : H-403, Gokul Vihar II, Thakur Complex, Kandivli (East), Mumbai 400068.
  • Paintal : B/103, Sun Swept Lokhandwala Complex, Andheri (West) Mumbai 400058.
  • Marathi Actor Pallavi Joshi : 23/Shefalee Makrand Society, Veer Savarkar Road, Mahim, Mumbai 400016.
  • Paresh Rawal (Famous Hindi Film & Gujarati Stage Actor) : 11/Sea Breeze Apartments, 12th Road, JVPD Scheme Mumbai 400049
  • Pooja Bhatt : 601, Kyle More Apartments, Behind Mehboob Studios, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Partho Ghosh : D1/Hawa Apartments, Opp Holy Spirit Hospital Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093.
  • Priya Gill : 606, Nestle – B, 4th Cross Road, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Prakash Mehra : 30/Sumeet Bungalow, 11th Road, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
  • Pramod Chakraborty : Natraj Studios, M V Road, Andheri (East) Mumbai 400069.
  • Veteran Actor Pran : 25 Union Park, Khar, Mumbai 400052.
  • Veteran Actor Prem Chopra : A/144, Nibbana Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Priya Tendulkar : 1 Anookul Apartments, Harminder Singh Marg, Seven Bungalows, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Puru Raj Kumar (S/o Veteran Actor Raj Kumar) : 57, Worli Sea Face, Mumbai 400018.
  R
  • Ranveer Singh : In 2015, Ranveer singh planned and took new home near Filmcity Goregaon. Residence is on top floor of a Goregaon skyline. Detailed address is not available.
  • R Madhavan : (Full Name ‘Madhavan Balaji Rangnathan’) born on 1st June 1970 has home in Mumbai suburb Kandivali East at B/2701, Oberoi Gardens, Thakur Village, Kandivali East, Pincode 400101
  • Raakhee : Muktangan Sarojini Naidu Road, Santacruz, Mumbai 400054.
  • Raveena Tandon : Nippon Society, Juhu Church, Mumbai 400049.
  • Rahul Rawail : B/103 Kailash Juhu Church Road, Mumbai 400049.
  • Rahul Roy (Actor From Movie Aashique and Bis Boss Serial Winner) : 502, Gilder Villa 17, Master Vinayak Cross Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Raj Kanwar : 6, Mewawala Building, Haidery House, Vakola Masjid, Santacruz (East), Mumbai 400055.
  • Raj Kumar Kohli : Behind Lido Cinema, Juhu Road, Mumbai 400049.
  • Raj Sippy : 101/ Jal Tarang, Kishore Kumar Ganguly Marg, Juhu Tara Road, Mumbai 400049.
  • Rajeev Rai : 22/Sonmarg, Nepeansea Road, Mumbai 400006.
  • Rajendra Kumar : Dimple, 7 Pali Hill, Bandra, Mumbai 400050.
  • Rajiv Kapoor : R K Studios, Chembur, Mumbai 400071.
  • Director / Actor Rakesh Roshan : Kavita, 10th Road, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
  • Ramayan Serial Writter Ramanand Sagar : Natraj Studios, 194 M V Road, Andheri (East), Mumbai 400069.
  • Sholay Movie Director Ramesh Sippy : 379/Sathe House, 14th Road, Khar (West), Mumbai 400052.
  • Randhir Kapoor : R K Studios, Chembur, Mumbai 400071.
  • Ranbir Kapoor : 27/Krishna Raj, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Rabir Kapoor (New Home) : Vastu, Nargis Dutt Road, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai – 400050.
  • Randeep Hooda : Versova Sea Side CHS, J P Road, Jeet Nagar, Versova, Andheri (West), Mumbai – 400061.
  • Riteish Deshmukh : 602, Worli Sagar Co-operative Housing Society, Purna Building, Worli, Mumbai 400030 (Father Vilasrao Deshmukh Residence).
  • Ravi Patwardhan (Marathi Actor) : 1, Swagat Dutt Nagar Co-Operative Housing Society, Near Bhakti Mandir, V V Phadke Road, Naupada, Thane (West), 400602.
  • Rana Daggubati : Terrace Flat at Juhu near a Famous 5 Star Hotel.
  • Famous Veteran Villain Ranjeet : 14/Silver Beach, A B Nair Road, Juhu, Mumbai 400049.
  • Ravi Chopra : B R House, Juhu Tara Road, Santacruz, Mumbai 400049.
  • Ravi Tandon : B/58 Ravi Kiran, New Linking Road, Mumbai 400058.
  • Raza Murad : B/104 Mayfair Raviraj, Oberoi Complex, Near Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Reena Roy : Pam Villa, DMonte Park Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Ritu Shivpuri : 12 Poonam, 29/30 Pali Hill, Union Bank, Khar (West), Mumbai 400052.
  • Riya Sen : B/62 Ruia Park, Juhu, Mumbai 400049.
  S
  • Sugandha Mishra : Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai – 400053.
  • Shahid Kapoor : Praneta Apartment, Juhu Tara Road, Chandrabai Nagar, Juhu, Mumbai 400049.
  • Sushant Singh Rajput : Little Heights, Chimbai Road, Off Hill Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
  • Sonali Bendre : A/203 Building, 43 Paradise Apartment, Swami Samarth Nagar, 1st Cross Lane, Andheri (West), Mumbai 400053.
  • Saawan Kumar Tak : A/11 Dakshina Park, 10th Road, Juhu Mumbai 400049.
  • Marathi Actor Sachin : B/609 Pearl Apartments, 33 Swami Samarth Nagar, Cross Road No 3, Andheri Mumbai 400058.
  • Sadashiv Amrapurkar (Marathi Films Famous Actor and Maharani Of Sadak Movie) : A/201 Panchdhara, Off Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Shahrukh Khan (SRK, The King Khan’s Address) : Mannat Bunglow, Bandra Sea face, Carter Road, Bandstand, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Saeed Jaffrey : 503/Sejal, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
  • Salman Khan (The Dabaang, Ready, Wanted Actor) : 3, Galaxy Apartment, Carter Road, Bandstand, Bandra (West), Mumbai 400050. See Salman Khan’s Home Video.
  • Sanjay Dutt (The Famous Khalnayak Movie Actor) : 58/Smt Nargis Dutt Road, Pali Hill Bandra, Mumbai 400050.
  • Sanjay Kapoor : 18/Arjun Magnum Bungalows, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai – 400058.
  • Sanobar Kabir : 402/Karan Building, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Sunil Shetty : 18-B, Prithvi Apartments, Altamount Road, Mumbai 400026.
  • Satish Kaushik : 1/124 Park View Zakaria Agadi Nagar, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Satish Shah : A/30, Anand Nagar, Forjeet Street, Grant Road (West), Mumbai 400036.
  • Satyen Kappu : 201/Canvera, J P Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Sunny Deol : Plot No 22, 11th Road, JVPD Scheme, Juhu, Mumbai 400049.
  • Shabana Azmi : 702/Sagar Samrat, Green Fields, Near Juhu Post Office, Juhu, Mumbai – 400049.
  • Shahbaaz Khan : GB6, Agha Khan Baug, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
  • Shakti Kapoor : 7th Floor, Palm Beach, Gandhigram Road, Juhu, Mumbai 400049.
  • Late Shri Shammi Kapoor : 2/Blue Heaven, Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Mumbai 400006.
  • Shashi Kapoor : 112/Atlas Apartments, Harkness Road, Mumbai 400006.
  • Shekhar Kapur :42/Sheetal, A B Nair Road, Juhu, Mumbai 400049.
  • Shekhar Suman : 1/Krishna Apartments, 168 Sher-E-Punjab Colony, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093.
  • Shilpa Shirodkar 1990’s Actor : Venkatesh Vihar, 4th Floor, 7th Road, Khar (West), Mumbai 400052.
  • Shri Shreeram Lagoo : 3 Gold Mist, 36 Carter Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Simi Garewal : Paviova, 6th Floor Little Gibbs Road, Malabar Hill, Mumbai 400006.
  • Sohail Khan (Salman Khan’s Brother) : 3 Galaxy Apartments, B J Road, Bandstand, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Somy Ali : 208, Vindhyachal, 22 Mount Mary Road, Bandra – 400050 (Old Address).
  • Sonu Walia : 20, The Anchorage, Juhu-Versova Link Road, Andheri (West) Mumbai 400058.
  • Sooraj Barjatya : 442/Bhavna, 1st Floor, Veer Sawarkar Road, Prabhadevi, Dadar (West), Mumbai 400025.
  • Late Sridevi Bonny Kapoor : Green Acres, 7 Bungalows, Main Road, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai 400053 (Wife Of Producer Director Bonny Kapoor, Home Address). Sad Demise in Dubai, big loss to film industry, on 26th February 2018
  • Director Subhash Ghai : 12/Cliff Tower, Mount Mary Church Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Sujata Mehta : 56/Dev Chhaya, Tardeo Haji Ali Road, Tardeo, Mumbai 400034.
  • Suman Ranganathan (Fareb Heroine) : 502 Gilder Villa, 17 Master Vinayak Cross Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
  • Late Shri Sunil Dutt : 58, Smt Nargis Dutt Road, Pali Hill, Bandra (West), Mumbai 400050.
  T
  • Tabassum : A/11, Pooja Apartment, Master Vinayak Road, Bandra, Mumbai 400050.
  • Tabu : Anukool, 2nd Floor Seven Bunglows, Versova, Andheri (West),Mumbai 400058.
  • Tiku Talsania : B/601 Panchvati, 1 Raheja Township, Malad (East), Mumbai 400097.
  • Actor Director Tinnu Anand : 101/Lakshadeep, Gulmohar Cross Road No. 4, JVPD Scheme, Mumbai 400049.
  • Twinkle Khanna (Now Twinkle Akshay Kumar) : Samudra Mahal, Birla Lane, Juhu, Mumbai 400049 (Old Address), New Address at Akshay Kumar Home as she is his wife now.
U
 • Urmila Matondkar : 93/14, Sanman, Lokhandwala Road, Andheri (West), Mumbai 400058.
V
 • Marathi Actress Varsha Usgaonkar : 2C/24, Wild Wood Park, Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061.
 • Producer Director Vidhu Vinod Chopra : B/30, Kalpana Apartments, Shirley Ranjan Road, Pali Hill, Bandra West, Mumbai 400050.
 • Varun Dhawan Residence : Dad David Dhawan A/15, Sagar Darshan, Hanuman Nagar, Off Carter Road, Khar (West), Mumbai 400052. Yet another is 201 and 202, Beach Wood House at Oberoi Enclave which is Next To JW Marriot Hotel in Juhu, Mumbai..
 • Vijay Anand : Ketnav, 17 Union Park Pali Hill, Khar (West), Mumbai 400052.
 • Vivek Oberoi (s/o Vivek Oberoi) Residence Bungalow : 5, Kartar Kunj, Golden Beach Raja Park, Juhu, Mumbai 400049.
 • Vinod Khanna : 13/C Elpallazo, Little Gibbs Road, Malabar Hills, Mumbai 400006.
 • Vinod Chopra : B/301, Kalpana Apartments, Shirley Rajan Road, Off Carter Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
 • Vivek Vaswani : 141,142 Dalamal Park, Cuffe Parade, South Mumbai 400005.
 • Late Shri Yash Chopra : Yashraj Films Bunglows, 17 Jalpankhi Society, Vikas Park, Juhu Tara Road, Mumbai 400049.
Z
 • Zeenat Aman : Neelam Apartments, 3rd Floor, Mount Mary Road, Bandra, Mumbai 400050.
Bollywood Celebrity Bungalows Address
 • Actor Danny Denzongpa’s Bungalow Address : Name (Dzongrilla) Located at 11th Road Juhu (Nearest Station is Andheri – West).
 • Actress Rekha’s Bungalows Address : Name (Sea Spring), Number 2, Bandstand Road (Station Bandra – West).
 • Actor Amitabh Bachchans has 2 Bunglows, Address : (1) Name : Jalsa, located at JVPD scheme, Juhu and Other (2) Name : Prateeksha at 10th Road, JVPD scheme, Juhu, Mumbai.Nearest station Andheri (West).
 • Old times Bollywood Actor Rajesh Khanna’s Bungalow : (Now sold and Demolished) Name Ashirwad, Located at Plot No. 107, Carter Road with nearest station being Bandra (West).
 • Old times romantic hero Jeetendra’s Bungalow Address : Name (Krishna), At Gulmohar X Road 5, Juhu Scheme. Nearest station to reach is Andheri and Vile parle (West).
 • Old time Romance King Actor Dev Anands Bungalow called ‘Anand Dubbing’ located at Pali Hill, Bandra (West) and Bungalow number 2 called ‘Ketnav’ at Union park Road.
 • Actor Sanjay Khan’s Bungalow is called ‘Sanjay Plaza’ located at A.B nair Road, Juhu.
 • Chintuji (Mr. Rishi Kapoor, Famous Kapoor Family in Bollywood), Bunglow is ‘Krishna Kunj’ at 27, Pali Hill, Bandra.
 • Model and Actor Dino Morea has a Bungalow called ‘Casamorea’ which is at St Leo’s Road, Near D’Monte park, Bandra.
 • Dino Morea : Bungalow No 10, St Leo Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.
 • King Khan (SRK), Yes Shahrukh khan’s Famous bungalow is called ‘Mannat’ a beautiful residence at Bandstand, Opposite Sea Facing, Bandra (West).
 • Hrithik Roshan (S/o Mr Rakesh Roshan) bungalow called ‘Paras’ is at 11th Juhu Road. But lately Hrithik shifted to a beautiful apartment neighbouring Akshay Kumar at Samudra Mahal at Birla Lane, Juhu, Mumbai
 • Famous and Powerful actor legendary actor Mr Dilip Kumar own a bungalow at 34/B, Nargis Dutt Road, 34/B Pali Hill, Bandra.
 • Gulzar Sahab bungalow is called ‘Bosjiana’ adjacent to Actor Rishi Kapoor’s Bunglow at Pali Hill.
 • Director B R Chopra’s bungalow is called ‘B R House’ which is at Juhu Tara Road, Santacruz (West), Mumbai.
 • Chakkas Actor Anil Kapoor is at 31, Shringar presidency Society, North South Road No 7 at Juhu.
 • Actress Shilpa Shetty Residence at : S2, Near MHADA Telephone Exchange, Four Bungalow, Andheri (West).
 • Dharmendra (Dharam paji) bungalow is at Plot No. 22, 11th Road, Juhu.
 • Sunny Deol bungalow is just next lane at 10th Road, Plot no.22 at Juhu Scheme.
 • Brother Bobby Deol at Plot No. 20, N.S road 11, Juhu Scheme.
 • Chichi Govinda Famous versatile Bollywood actor’s bungalow is called ‘Jal Darshan’ at Ruia park, Juhu.
 • Saif Ali Khan’s bungalow has royal name ‘Belscot’, which is bungalow number 5, Lokhandwala Complex at Andheri.
 • Chulbuli Actress Rani Mukherjee stays close to Actor Amitabhji’s Bungalow, and her Bungalow names is ‘Krishnaram’. After getting Married now with Director ‘Aditya Chopra’.
 • Know Kamal Sadana ? Actor seen in few movies in 90’s has a bungalow name ‘Jal Kamal’ at plot no. 202, 23rd Road, Bandra.
 • Kamal Sadanah (Other Home) : Raheja Kamal, Plot 202, 28th Road, Bandra (West), Mumbai – 400050.Actor Politician Mr. Raj Babbar’s Bungalow is called ‘Nepathaya’, Address : Plot No. 20, Gulmohar Road, JVPD Scheme.
 • Remember Sholay Movie ki Basanti ? Actress Hema Malini is at Off Film City Road at Goregaon.
 • Famous Late Shri Yash Chopra is at Juhu.
 • Famous stylish actor Mr Shatrughan Sinha has a mythological name of his Bungalow called ‘Ramayana’ at 9th Road, JVPD scheme. Another House is at 104/Green Star Apartments, 5th Lane Connect, Rizvi Complex, Sherly Rajan Road, Near Rizvi College, Bandra West.
 • S/o Late Actor RajKumar (Puru Rajkumar’ is at 57, Worli Seaface, Worli – Mumbai).
 • Actor Producer ‘Ajay Devgan’s ‘ bungalow is called ‘Shiv Shakti’ is at Juhu.
 • Fight master, Singh is King and Fear factor on Colors TV channel, Mr Khiladi Akshay Kumar also stays at Juhu Near Ajay Devgan Bunglow at Juhu.
 • KRK (Kamal Rashid Khan) : Known as Actor, Producer and Writer and also Big Boss fame. His Bungalow name is also ‘Jannat’ and address as per official website is Bungalow No. 7/70, Mhada SVP Nagar, Near Versova Telephone Exchange, Andheri (West), Mumbai 400053


Playback Singers

A Band of Boys Email: abandofboys@gmail.com 
A. R. Rahman Mgr. Vijay - 093234 49747 Email: vijay@kmmusiq.com 
Aarti Mukherji 2649561626498374,26462473 Abhijeet 2639 9448 Mob: 98677 15000 Email: singerabhijeetPgmail.com 
Abhijeet Sawant(DiedMgr. Betson - 98207 69607 E: abhijeetsawant73@yahoo.coki 
Abhinanda Sarkar 093720 74683 Mgr. Ankit - 098905 82506 
Aditi Singh Sharma 77381 61620/1 Mgr. Tarsame - 2635 8498 E.: info@tmtalentmanagement.com W.: www.tmtalentmanagementS.910 
Aditya Narayan 98211 99397 Email: jdg1377gmail.com
Adnan Sami 98673 66468 Mgr. Navin - 098993 33332 
Aishwarya Majmudar 98245 10357 E: tushar@aishwaryamajmudar.com rima@aishwaryamajmudar.com  
Akriti Kakar 93245 06630, 98335 33876 W: www.akritikakar.com Email: sanjivkakar@hotmail.com  
Alka Yagnik 98206 26476 Email: neerajvmishraPhotmail.com 
Altaf Raja 23470297 9819364616,9967847992 Email: altafraja67@gmail.com altafrj39@gmail.com  
Ambresh Shroff 98335 57056 E: ambresh shroff7Photmaila_m 
Amey Date 98201 02216 Email: ameyadatePgmalom 
Amika Shail 82864 87743 86525 58170 Email: amikashail@yahoo.com Web.: wwvv.amikashail.blomptin 
Amit Kumar 98200 44200 Mgr. Prakash - 98928 84009 E: amitkumarganguly81p_gmail.com Amit Paul 77381 61620/1 Mgr. Tarsame - 2635 8498 E.: info@tmtalentmanagement.com W.: www.tmtalentmanagement.com  
Amit Sana 90044 35432 Email: amitsanaothcialOgmail.com 
Amrita Kak 095605 55550 Email: amritakakpgmail.com
Anee Chatterjee 98921 54046 E.: aneechatterjee11@gmail.com 
Ankit Balhara 98194 45987 Email: ankitbalhara@gmail.com FB:www.facebook.com/ankitbalhara 
Antara Mitra 99301 11070 
Antara Nandy 099030 47886 Email: nandys20@gmail.com
98200 33053
Anu Malik 2660 0240 Anup Jalota 2445 3232, 2446 1638 (Mgr. Bharat) W: www.anupjalota.in E.: anupjalotasemail@gmail.com anmpjalotaftgmail.com  
Anuradha Paudwal 2648 0460 Fax 2648 2010 Mgr. Kamal Mane - 98215 12460 Anusha Mani 98206 71067 
Anushka Manchanda Mgr. Jasmine Singh - 98707 76761 Email: krICtalentftmall.com 
Arijit Singh 77381 61620/1 Mgr. Tarsame - 2635 8498Mgr. 
Sunny - 98196 30938Email: singharljit@yahoo.com 
Arman Malik 98923 96889 Email: jyotbimallIc21(thgmail.com 
Aroon Bakshl 2632 6108 M.: 98200 47621/22 E.: aroonbakshi2002@yahoo.co.in 
Arsh Mohammed 2642 3491 : 99200 82628, 93237 18400 Email: arshad342@_gmail.com Arvinder Singh 2634 9985 98200 57001 Email: arvindersb@hotmail.com Web.: www.arvindersingh.com
Asha Bhonsle Mgr. Tendulkar 99677 72960 
Ashok Khosla 2620 5368 98202 94301 Email: ashokkhosiags@hotmail.com 
Atif Aslam 0966 5019 04961+92 300 420 0554 Web.: www.atifaslam.orq 
Ayushmann Khurrana Mgr. Ranimol - 96190 3459 E: ayushmannkhurranaPymail.com 
Azmat Hussain Mgr. Keyur - 98200 8376 
Bali Brahmbhatt 2880 7834, 2880 891 98200 55511, 98205 5557 Email: balisinger123@hotmail.com balisinger123@gmail.com 
Bappi Lahiri 2620 1212 2620 0942 Email: bappilahiri009@gmail.com 
Benny Dayal 098841 1106 Mgr. Nazeef Mohd. - 098456 6699 Email: nazeefpbtos.in 
Bhavdeep Jaipurwale 2869 9484 98200 68374
Bhavesh Bhatt 91673 09530,98211 89771 
Bhavya Pandit 093720 74683 Mgr. Ankit - 098905 82506 
Bhoomi Trivedi 90222 66865 Email: hariharbhoomi@gmail.com 
Bhupinder - Mitali 98200 33473 2636 7618, 2648 6839 E.: bhupindermitali@yahoo.co.in bhupindermitaliPgmail.com  Web.: www.bhuoindermitali.com 
C. Vanveer 98211 41881 Email: cvanveer@yahoo.com
Carlyta Maria Mouhini 98202 32627 Mgr. Parul - 98335 77407 Email: olasenora@gmail.com Web.: www.cailytamouhini.in  
Chandrani Mukherjee 2630 5019 98205 63230 E: chandranikmukherjee@yahoo.co.in 
Charu Semwal 77381 61620/1 Mgr. Tarsame - 2635 8498 E.: info@tmtalentmanagement.com W.: www.tmtalentmanagement.com 
Chhaya Ganguli 2412 4375 Email: chhayaganguli@hotmail.com  
Chinmayi Sripada Email: chinmayi@gmail.com Web.: www.chinmayisrjgada.com 
Dater Mehndi 098710 55555 (Delhi)011-2952 1095/1077
Deane Sequeira 99204 45445 Email: 5thstringinc@gmail.com Web.: www.5thstringinc.com Debojit Saha Mgr. Arshi Jain - 98331 68882 Email: hello@bigkanvas.com Web.: www.bigkanvas.com  
Deipa Narayan Jha Mgr. J. D. Ghatraj - 98211 99397 Email: udmovie@hotmail.com jcig1377@gmail.com 
Devendrapal Singh Mgr. Simran Barisal; - 98190 07788 Diiii11•Saharan 80808 01115 Email: dhriti.sahararnailm 
Digangana Suryavanshi 9215 82694 E: diganganasuryavanshi@gmail.com  
Dipalee Somaiya 2506 5469/1342 M: 98211 20550 mar : -esomaiya@gmail.com 
Dipti Prajapa 98920 65775,97250 71635 Email: dipu.prajapa ahoo.co.in 
Donitnique Cerejo_  41#201 22526 Email: domini uecer-e- em.il.com 
Ella Atai 9820 49801 ail: ellemedial 23P EmorttraUer joe- 098317 75000 094322 08160, 9 09 5310 90075 10014 Email: bholanathb@gm I.com schatterjee1964 ail.com 
Falak Shabir +92 321 446 7436 (Mgr. Hamzah Bhatti) +92 321 321 7488 Email: info@falakmusic.com Web.: www.falakmusic.com 
Falguni Pathak 98211 12762 Email: syewle@rediffmail.com  
Gurdas Maan 2674 2999 2673 6996/5838 Email: gmresponse@gmail.com Web.: www.gurdasmaan.com  
Harbhajan Mann 4016 2369 98880 88000, E: ksshitij chaudhry@yahoo.com  98336 16209
Hard Kaur 2673 1895 Fax: 4264 7442 
Hari Haran 2570 1673/4619, 2414 1404 Email: singerhariPgmail,com 
Harmeet 98200 21332, 99303 18485 Email: meetbros@gmail.com Web.: www.meetbros.com Harmeet Singh 99670 44342 Email: meetrocks123@gmail.com meetrocks123Pyahoo.co.in Harshdeep 098921 43964,098927 93436 Email: harshdeepmusic@gmail.com Web.: www.harshdeepkaur.com 
Harshi Madhaparia Mgr. Prateeksha 9833880771 Mgr.Shubham 97722 63444Email: harshimadmusic@gmailcom  
Harshit Chauhan 98217 59911 Email: harsh warsi22@yahoo.co.in  
Harshit Saxena 99302 02613 Email: info@harshitsaxena.com Web: www.harshitsaxena.com Hema Sardesai 28351611 Mob: 98201 49987 Email.: zav4u@yahoo.co.in Web.: www.hemasardesai.com  
Hemlata 6582 2611 Mob: 92211 31744 Email: hemlatab38@gmail.com  
Himani Kapoor D: 0129-250 0376 093138 00536, 082853 06088 Email: sudhirkapoor6@yahoo.co.in hskentertainment@yahoo.in  
Himesh Reshammiya 98708 34555 Email: reshammiya@yahoo.com  
Honey Singh Mgr. Anup Kumar - 098726 66363 E: bookings@yoyohoneysingh.com Web.: www.yoyohoneysingh.com  Ila Arun 2612 3774 
IshQ Rector 98203 41787 Email: ishqisdead@gmail.com Web.: www.ishgisdead.com 
Janaki lyer 98333 97221, 098843 95498 Email: janaki giyer17@yahoo.co.in 
Jasbir Jassi 098717 50101 Email: jassijasbir@gmail.com  Jasmine Kapadia 098212 26257,09824321562 E.: jasmine.kapadia@yahoo.co.in 2822 1469 
Jasmine Sandlas Mgr. Simran - 98190 07788 Email: simran.bansal@umusic.com Dr. Jaspinder Narula 2630 0044 Mob.: 98200 52359, 097112 84411 Email: jaspindernarula@yahoo.com dr.jaspindernarula@gmail.com  
Jaswant Singh 98201 33511 E.: jaswantsinghsinger@gmail.com Web.: www.jaswantsinghsinger.com  
Javed Ali 98206 68710 Email: javed786ali@rediffmail.com 
Jazzy B 098140 62260 Email: dineshjazzy@yahoo.com.Web.: www. jazzyb.com 
Jezil Mehta 97020 60862 Email: jezilmehta@yahoo.com  jezil mehta@g mai I.com  
Joi Barua 98190 12984 Email: joibarua@gmail.com K. K. 93709 17772, 98200 71043 Email: bhathitesh@gmail.com 
Kailash Kher 2673 0832 Fax.: 4264 7442 Pakul Chaturvedi - 098203 59010 Email: pakul@promosapiens.co.in kailashkher@smdsQ31  
Kamal Khan 99207 77463 Mgr. Rajesh - 98214 20307 E: saregamapakhan330yihoo.cQm 
Kanika Kapoor 85271 11070 Email: teamkanika@gmail.com 
Kapil Thapa 97697 9845696198 23014 Email: kapilthapa22@gmail.com kapilthapa80@yahoo.com Web.: www.kapilthapa.com 
Kavita Krishnamoorthi 2632 5493 Mgr. Subrato - 98210 14366 Email: subratoahosh@yahoo.com 
Kavita Paudwal 2648 0460 Fax.: 2648 2010 Mgr. 
Kamal Mane - 98215 12460 Kavita Seth 93242 52751, 98690 42011 W: www.kavitaseth.com Email: kavita.sufi@gmail.com  
Keerthi Sagathia 98707 76761 Ben - 98197 77707 Email: keerthisagathia@gmail.com Web.: www.keerthisagathia.com 
Keka Ghoshal 98921 67950 99874 60081 Email: keka.ghoshal@gmail.com Web.: www.kekaghoshal.com 
Krishna 098671 00013 090049 00003 Email: krishnabeura@gmail.com Web.: www.krishnabeura.com  
Krishna Chauhan 2634 6716 6414 9444, 8286 0064/6598201 08219, 98207 14999 96996 91371 E: krishnachauhansinger@gmail. com krishnachauhan sin_ger@gmail.com  
Kshitij Tarey 9820258085 9820012337 Email: info@kshitijtarey.com Web.: www.kshitijtarey.com 98314 77507
Kshitij Wagh 98200 35135 talent@ultimatedestinationsandevents.com 
Kulraj Bedi : 98190 50866 Email: coolku163@gmail.com 
Kumar Sanu 98212 76168, 98707 18356 
Kunal Ganjawala 2671 8801 98211 52882 Mgr.: 98213 04020Ernail: aim.kunal@gmail.com  Labh Janjua 98920 85931 094170 42497 Email: wavalj02@gmail.com 
Lakhwinder Wadali 084271 56767 099889 22649 infoiialakhwinderwadali.com,
Lalitya Munshaw 4022 3600 M: 99300 98371 Email: mlalitya@yahoo.com Web: www.lalityamunshaw._com 
Lata Mangeshkar Email: saimaheshrathorPgmail.com 
Lesle Lewis 2447 4470 98200 64298 Email.: leslelewis@mac.com 
Lucky Ali 2670 7515 99670 54118 Email: paniwani@timbre.in 
Madhushree 98211 62895, 98194 89331 Mgr. Ankit - 093720 74683, 098905 82506 Email: music@madhushree.com royant90@ yahoo.comWeb.: www.madhushree.com 
Mahalaxmi lyer 98210 96262, 99874 22737 Email: goddessiyerPhotmail.com 
Mainak Nandy 93219 82182, 73031 27365 Email: blessfilmsandpr@gmail.corn,piushanand@ yahoo.co.inWeb.: www.blessfilmsandprcom 
Mala Bhattacharya 98707 28606 
Mamta Godiawala 2621 1516 98213 08688 
Mamta Sharma Mgr. Ashraf - 99671 79999 
Manasi Scott 98218 93493 99672 33337 Email: info@manasiscott.com 
Manhar Udhas 2367 8247 Email: manharudhas@hotmail.com 
Manish J. Tipu 99675 37595 E.: Diglicandmanishtibgmail.com 
Manmeet 98201 51734,98202 20477 Email: meetbro5Pgmail.coM, 
Mauli Dave 98196 14828 Email: maulimayya074gmail,com
Meiyang Chang Mgr. Avinash - 96198 91097 Mgr. Jenishi - 96648 38889 
Mika Singh 098184 48484 Email: ocpmusic@gmail.com 
Meenal Jain 98204 77439, 99873 58444 Mgr. Vijay - 098316 69698 Mgr. Shashi - 098209 30122 1 Email: vijay@mokshevents.com,shashi@ mokshevents.corn, meenaljain1406Agmail.com  
Minal Rao 2589 4546 98198 16860 11 
Misbah All 099567 66641 Email: misbah.aliO3@gmail.com W:www.reverbnation.com/misbaha I i 
Mitali 98200 33473 2636 7618, 2648 6839 E.: bhupindermitali@yahoo.co.in bhupindermitali@gmail.com 
Mithoon Abbas - 98205 39484 Mgr. Vijay lyer - 93234 49747 Email: mithoon11@gmail.com Mohd. Ali 2445 2266 Mob.: 98197 48726 Email: all santacruz@hotmail.com 
Mohd. Aziz 2868 6765 Mob.: 98200 67184, 84529 6678E Email: azizmohd207@yahoo.co.in Web.: Www.mohdaziz.com  
Mohd. 'Han Mgr. Arshi Jain: 98331 68882 Mgr. Prashant: 98200 12337
Mohit Chauhan Mgr. Prarthana - 99200 30704 E: mohitchauhanmusic@gmail.com  
Monali Thakur Mgr. Varun Gulati - 99309 84340 Email: monalijeanie@hotmail.com varun@exceedworld.co.in  ujtaba Aziz Naza 98672 22802,9867673504 mujtabaaziznaza@yahoo.co.in muitabaaziznaza@gmail.com 
Mustafa Zahid 98190 07788 
Nakash Aziz 98200 55317 098316 69698 Mgr. Shashi - 098209 30122Email: nakash. aziz@gmail.com,shashi@mokshevents.com  
Nandini Srikar 98206 44016 Email: nandini@nandinisrikar.com  
Navraj Hans 98201 67609 Email: info@angelproductions.inWeb.: www. angelproductions.in Neeraj Shridhar 98926 82968 bombayvikingsproductions@gmail.com Web.: www.bombayvikings.in 
Neeti Mohan 98202 12360 98213 59614 Email: neetimohan18@gmail.com  
Neeti Wagh 98200 35135 talent@uitimatedestinationsandevents.com
Neha Kakkar 98922 73208 Email: teamnehakakkar@gmail.com  
Nikhil D'Souza 98190 69219 Email: nikhildsouza81@gmail.com 
Nitin Mukesh 2362 4945 98203 95933 98203 95933
Nitin Sampat 22086465 9821551168, 9203 51171 Email.: swaradhna@gmail.com 
Pakul Chaturvedi - 098203 59010 Email: pakulPpromosapiens.co.in 
Palak Muchhal 93244 92116, 97025 27772 mail: palakmuchhal@gmail.com
Palash Muchhal 93244 92116, 97025 27772 mail: palashmuchhal@gmail.com 
Pankaj Udhas 2351 2282/3282 2352 0694 2387 0470, 2385 5728 Email: velvetvoices@vsnl.net ,velvetvoiceudhas@ gmail.comWeb.: www.pankajudhas.com 
Pankhuri Awasthi 98205 13838 Email: pankhuripanky@gmail.corn 
Papon 098113 05792 Email: info@papon.in Web.: www.papon.in Parleen Gill 088061 13761 Email: parleengi1199@gmail.com  
Parthiv Gohil 93223 35632, 98210 32363 Email: parthivgohil@gmail.com info@ parthivgohil.comWeb.: www.parthivgohil.com  
Parvati Khan 2640 8488 Email: pkhan3@hotmail.com 
Poornima 2876 8254 Mob: 98206 47232 Email: harishva55@yahoo.in 
Poorvi Koutish 98190 07788 
Prama Nanda 98207 64145 E mail: nanda.prama@gmail.com pramananda@rediffmail.com 
Preety-Pinkii Email: preetwinkii@gmail.com 
Priyaa Panchal 98203 54888 Mgr. Meghaa - 98202 06533 Priyani Vani 98331 68882 Email: hello@bigkanvas.com Web.: www.bigkanvas.com 
Priyanka Negi 93720 74683 98905 82506 Email: priyanka.negi@gmail.com Web.: www. priyankanegi.net 
Priyanko Sur 99694 18500 075881 80831 Email: priyankosur@gmail.com  QB Mgr. Simran - 98190 07788 Email: simran.bansal@umusic.com  
Raageshwa ,2401 2181 , 2403 1822 , 98198 45689 E.: raageshwariworld@gmail.com contact@ krisnaartsmusic.com Web.: www.raageshwari.com  
Rabbi Shergill 096543 13192 Email: info@rabbishergill.com,Web.: www. rabbishergill.com Rachna Chopra 98213 44817 Email: singrachna@yahoo.com 
Raghav Sachar 99202 71685 Email: meenal@raghaysachar.com, www.  raghaysachar.com  Rahat Fateh Ali Khan +92 332 501 3366 Email: enq@rfakworld.com Web.: www.  rfakworld.com  
Rahul Vaidya 2899 5175/6914 98198 13699 Email: bhavikthakker@ymail.com 
Raja Hassan 99302 42578 97696 96675 99203 96131 E.: swadhin.clearskies@gmail.com rajahassan sagar@yahoo.com  
Rajeshwari Sachdev 2634 0811 98200 10857 E: rajpshwari sachdev@hotmail.com  
Ram Sampath 97691 37342 Email: ram.omgm@gmail.com 
Ram Shankar 93232 23947, 98204 79362 E.: ramshankarsinger@gmail.com Web.: www.ramshankar.com 
Raman Mahadevan 98928 24898 Email: raman21m@gmail.com  
Ramya lyer 97695 25358 Email: ramya.iyer.m@gmail.com  
Ranjeet Rajwada 01244072 424 098119 91298 E.: bhupesh@invertedcommas.in info@  invertedcommas.in  
Rashid Ali 091766 10467 E: info.rashidsmusic@gmail.com  
Ravindra Jain 2600 5390 Res.: 2600 2425 Email: jain ravindra@yahoo.com  
Rekha V. Bharadwaj 26358498,7738161620/1 E.: info@tmtalentmanagement.com W.: www.tmtalentmanagement.com 
Remo 0832-227 2307 Web.: www.remomusic.com  
Renuka 90048 26080 098737 52224 E.: alleventsb_yrenuka@gmail.com 
Richa Sharma 4010 7938 98923 33435, 98212 10971 Email: info@richasharma.com bittoo.sharma999@gmail.com Web.: www.richasharma.com  
Rini Chandra 98209 36507 91724 22567 Email: rini.chandra@hotmail.com  
Ritu Pathak 93219 82182, 73031 27365 Email: blessfilmsandpr@gmail.com piushanand@yahoo.co.in W.: www.blessfilmsanclpr.com 
Roop Kumar Rathod 2493 4944 98700 11560 E: roopsunalirathod@gmail.com 
Ruhan Kapoor 2642 7999, 2640 9797 Email: ruhanIsamgt@yahoo.com ruhankapoorl@qmail.com 
S. P. Bala Subramanium 044-2817 2757 98404 03222 Email: spbindia@yahoo.com  S.R.Deplaxmi28361789288649169821464313 Email: deepairport@yahoo.com  deepalaxmishenoy@gmail.com  
Saba Azad 98190 85123 Email: sabazad@qmail.com 
Sadhana Sargam 2872 2212 2874 4375, 98210 30955 
Master Saleem 098142 13213 Email: joshsaleemPgmail.com 
Samir Date 2640 5581 98200 55581 Email: srdatePomail.com 
Sana Shaikh 098331 98419 098923 38454 Email: contactftsanashaikh.com sanashaikh19@ yahoo.comWeb.: www.sanashaikh.com  
Sana Zohaib 085460 16699 090444 50019 Email: sana.zohaib5@gmail.com arun.sonker@ qmail.com  
Sanam Puri 98197 77707 Email: knctalent@gmail.com Web.: www.  knctalent.com  
Sangeeta Kopalkar 3259 5999 98204 17890, 98215 28091 E.: sangeeta_kopalkar@yahoo.com Web.: www.sangeetakopalkar.com 
Santokh Singh 98215 25631 Email: wtOkb5SJOKIMOILCOP www.santokhsinghmuslc.com Sapna Awasthi 90210 96235, 98205 13838 Sarosh Sam) 91670 49944 Email: 54i9giLornedleylabicsgn 1Prashaikh.87@  qmail.com  
Shaantanu Bhattachory 826322448,9892467663 Email: shaantona2eYfitIOZCOM 
Shabbir Kumar 98194 98767, 98331 26216, 98199 74112 Email: Img.kelblitiblritUMM0111 Web.: wwwAbAbblrhunidr,W11)
Shadab Faridi 99205 61276 Email: shadabfaridi786@gmail.com  
Shafqat Amanat Ali 098182 79076 Email: mannuprawn@gmail.com 
Shahid Maliya 97694 38780 Email: shahidmaliya@gmail.com  
Shail Hada 2869 5947, 98208 78756 Email: shailhada@yahoo.com  
Shailendra Bhartti 2840 2791 98201 20302 Web: www.shailendrabhartti.com 
Shailendra Singh 2631 5698 
Shalmali Kholgade 98211 57026 96197 00105 Email: lilyahluwalia@gmail.corn 
Shankar Mahadevan Email: info@shankarehsaanloy.com 
Sharon Prabhakar 2643 2652 98211 96158 
Shaurin Bhatt 98216 99077 Email: booking@shaurinbhatt.com Web.: www. shaurinbhatt.com Shefali Alvares 77381 61620/1 2635 8498 Email: shefali 16@hotmail.corn 
Sheila Verma 25202662 2520 03349821054398 
Shibani Dandekar 96198 91097 
Shibani  Kashyap 98206 26476 Email: shibanikashyap@gmail.com info@ shibanikashyap.com Web.: www.shibanikashyap.com 
Shilpa Rao 98219 69783 Email: $111.1pAr40,1 1 Caarmiii.com 
Shipra Goyal 98993 61449, 98110 61929 E.: shipragoyalsinger@gmail.com  
Shiraz Penangwala 98200 32617 Email: 5hirazisan47ing@g_mail.com
Shiraz Uppal +92 302 8400 085 +923018400085 Email: ayesha@shirazuppal.com manager@ shirazuppal.com Web.: www.shirazuppal.com 
Shraddha Pandit 98203 31024 Email: shrradhapandit@gmail.com 
Shraddha Sharma 98190 07788 Shreya Ghoshal 98701 07929 98201 27191 
Shruti Jha 98690 33320, 92247 00544 E.: jha sanjeev1965@yahoo.com  
Shruti Pathak 98700 00363 98707 76761 Email: shrutipathak27@gmail.com knctalent@ qmail.com  
Siddharth Hazarik Email: sid007rocks@gmail.com 
Sneh Puri 0250-6813548 M.: 98332 71987 Email: manumanunuri@yahoo.com viiay.  arun09@yahoo.in 
Sneh Tuli 93242 00365 E..: sneharunmusic@rediffmail.com  
Sona Mohapatra 97691 37342 Email: sona.themusic@gmail.com 
Sonu Kakkar 98209 89721 98922 73208 Email: sonukakkar@gmail.com www.  sonukakkar.com  
Sonu Nigam 98202 06203 Email: nigamoffice@gmail.com 
Sophie Choudry 98206 02703 
Sourobhee Debbarma 90042 97717 Email: sourobhee@gmjl.com 
M. Sreeramachandra 09892863984, E.: sreeramach_andr_aA@gmail.corn sreeram(a) sreeramindianido15.in 098662 09193 Web.: www.sreeramindianiclo15 in 
Suchitra Krishnamoorti 99302 11702 E: infd@candlelightcompany.com 
Sudeep Banerji 98213 61553, 98215 93915 Email: sudeepbanerjiftyahoo.com 
Sudesh Bhosle 2872 0264 Fax: 2873 0973 Email: snbhosle@yahoP.com www. sudeshbhosie.com 
Sudha Malhotra 2648 2254 98202 96550 Email: gidul@rediffmail.com sudhagmotwaneP cimail.com 
Sudha Singh -Vijay Singh 65256641 Email: singhsuvi(a)yandg.com 9892158707 
Sugndha Misshra 093579 01369, 99308 90359 E.: suaandharnishra2Vgmailc4" savitamishra04@yahoo.com Web.: www.sugo_ndhamishri.in 
Sukhwinder Singh 98207 77848 Email: rajdwar@gmail.com 
Sumedha Karmahe 99203 39136 090070 6969 098209 30122Email: surnedha1107@ gmail.comWeb.: www.sumedhakarrnahe.net 
Sumeet Tappoo 098199 81167 Email: sumeettappoo@gmail.com , www. sumeettappoo.com  
Sumit Kumar 98209 98698 98928 84009 Email; sumeetganguly@gmail.com
Sumitra lyer 2586 1310 99309 86586, 98900 86586 Email: sumitraiyer@ hotmail.com, www.sumitra-iyer.com 
Sunali Rathod 2493 4944 ,98200 53343 E: roopsunalirathod@gmail.com 
Suneeta Rao 2649 8856, 2648 4394 Web.: www.suneetarao.com 
Sunidhi Chauhan 2635 8133 98206 02730, 98215 80090E: sunidhichauhan@hotmail.com Suresh Wadkar 2660 1986/7731 9869556651, 98678 90908 
Suzanne D'mello E: suzannedmellosinger@gmail.com  
Swapnil Bandodkar 2444 9210 98210 43513 E: swapnilbandodkar@gmail.com 
Swaroop Khan 97022 24926 E: swaroopkhan786@gmail.com 
Talat Aziz 2624 4696, 2628 3924 Email: info@talataziz.com www.talataziz,com 
Tarannum Mallik 98929 58748 97020 41087 E.: contact@tarannummallik.in
Tia Kar 99674 33400 Email: peeyush@tiakar.com peeyush@magne.in Web.: www.tiakar.com Tina Ghai 2634 2714 98200 39085 Web: www.tinaghai.c_on 
Tochi Raina 97027 47868 Email: bandofbarkagi@gmail.com info@ tochiraina.comWeb.: www.tochiraina.com 
Torsha Sarkar 90041 35172, 098332 22821 Email: torshasarkr ail.co n 
Toshi Sabri 98703 45344 toshi.sabri@hotmail.com bluenote@gmail.com 
Tripty Sinha 2639 9287 98212 46090 98205 24372,98203 01939 sinhatrigty@gmail.com 
Tulsi Kumar 99209 96649 Email: aishwarya.shetty@tseries net 
Udbhav 2880 1232 Mob: 98333 88822 Email: udbhavojha@gmaii.com www.udbhavojha.com Udit Narayan 98211 99397 vsanar.4y0_0111a@y.rnaAg jdg13 77@g  m aisprn 
Usha Mangeshkar Email: saimaheshrathdr@g_mail.cdm
Usha Timothy 98330 63511 E: ushatimothmail.com  
Usha Uthup 033-2329 2221/2122 usuthup@gmail.comWeb.: www.usuthup.com 
Vaishali Made 98675 13844 Email: vaishalimade06@gmail.com 
Vasundhara Das 098451 25331, 98337 61304 96198 91097E.: vasundhara das@hotmail.com Vijay Khosla 97690 11308 Email: arjun@arkosevents.com 
Vijayta Pandit 2634 9579 98218 75019 
Vinod Rathod 2631 2337 98200 53810 
Vipin Aneja Delhi: 098110 82959 99672 00398 Email: vipinaneja3@gmail.com www.vipinaneja. com  
Vipul Mehta 98190 07788 Vivienne Pocha 98210 60059 Email: viviRocha@gmail.com 
Wadali Brothers 09888363637 090236 63637, 099885 00180 Email: info@wadalibrothers.net  Web.: www.wadalibrothers.net  
Yashita Yashpal 98332 07736 98701 39276 Email: sharma yashita@yahoo.in  
Yashraaj Kapill 97025 53754 Email: yashraajkapill@gmail.com  
Yuvraj Hans Email: info@angelprociuctionsin www. angelproductions.in  
Zubeen Garg 77381 61620/1 2635 8498 E.: info@tmtalentmanagement.com www. zubeen.com 
ZubieeBaruah 77381 61620/1 2635 8498 E.: info@tmtalentmanagement.com
98201 67609

Find bollywood hindi actors mobile numbers


A. R. Manikandan 93225 55993 moneykandaan@gmail.com 
A. S. Malik 2637 0469, 98920 08857 https@rediffmail.com 
Aadhaar Mahadev Goswami 98203 10346 aadhaar.mgoswami@gmail.com 
Aakash Pandey 93240 87798 aakashy2001@gmail.com 
Aalekh Sangal 98218 05509 alekhsangal@gmail.com 
Aamir Ali 98211 16444 Aamir Khan 2605 0681/2/3/4/5 raotz@akpfilms.com 
Aanand Goradiya 9819853205, 9819853599 aanandgoradiya@yahoo.co.in 
Aanjjan Srivastav 2876 9419,98210 10938 aanijansrivastav@hotmail.com 
 Aarav Singh 91676 57488/5 singh.aarav07@gmail.com 
Aarif Khan 93235 71057, 98207 89053 ifaarifkhan@yahoo.com 
Aashish Chaudhary 98201 57577 ashchowchow@gmail.com 
Aasif Sheikh 2632 5849 aasifconekt@hotmail.com 
Aatish Awasthi 97694 98929, 99672 54300 aatish.awasthi279@gmail.com 
Aavishkaar Darwhekar 99676 88754 aavishkar.darwhekarl 2@gmail.com 
Aayush Kumar 98202 39363, 96990 07878 aayuushkumar@gmail.com 
Abbas Khan 98206 08023 abbaskhan6@gmail.com 
Abbhinav Gautam 98330 62614 abbhinavgautam9@gmail.com 
Abhaas Mehta 98202 26555 abhaasmehta@gmail.com 
Abhay Deol 98200 69938 91672 23273 shobha@mantrasds.com 
Abhay Parlikar 93219 50101, 77382 74151 parlikarabhay@gmail.com 2409 6054 
Abhay Raichand 98671 88576 abhayraichand29@gmail.com 
Abhhay Bhaargava 98927 11623 abhhaybhaargava@gmail.com 
Abhijeet Chaudhary 9923643335,9767178857 swatantrafilms@gmail.com 
Abhijeet Sawant 98207 69607 abhijeetsawant73@yahoo.co.in 
Abhimanyu Singh 98211 67556 abhimanyu.singh324@gmail.com 
Abhinav Chaturvedi 98339 12883 toraunak@gmail.com 
Abhinav Kapoor 2636 0428 98923 99709 abhinav_9@hotmail.com 
Abhiram Bhadkamkar 99870 38188 abhiram.db@gmail.com 
 Abhishek Avasthi 98905 82506 93720 74683 
Abhishek Bachchan 2615 4450/51,2615 4454 abcorpn@vsnl.com 
Abhishek Kapoor 2649 1597, 2604 5335 
Abhishek Kushwaha 07666015839,07754047282 
Abhishek kumar754@yahoo.com 
Abhishek Ohri 98921 61007 abhi1111in@yahoo.com 
Abhishek Rawat 98191 24684 rawat.abhishek@gmail.com 
Abhishek Tiwari 98928 02341 rockolove132@gmail.com 
Adarsh Gautam 2865 4106, 3296 6465 agautam379@gmail.com 98200 24543 
Adhvik Mahajan Mgr.: 96190 02600 adhvik006@gmail.com 
Adhyayan Suman 99204 95925 adhyayan13@gmail.com 
Adi Irani 6529 5641,99300 71662 adiiraniO3@yahoo.co.in 
Adil Hussain Mgr. K. S. Sanjay - 98201 26005 kmahussain@gmail.com
Aditya Pancholi 98200 62884 
Aditya Redij 98330 99411 adityaredijiagmail.com 
Aditya Roy Kapoor 2645 5196 
Aftab Shivdasani 2202 7902, 2281 0579 aftabs.office@gmail.com 98923 21711 
Ahsaan Qureshi 92212 22223, 99704 57777 ahsaanq@yahoo.com 99704 67777 www.ahsaanqureshi.com 90299 28877 
Ajay Devgan 2620 0394,2625 5510,97691 49993 devgansoftware@rediffmail.com 
Ajay Geetaarjun 98337 57039 geetaarjun@gmail.com 
Ajay Singh Chaudhary 98703 92424 ajay singh_83@hotmail.com 93204 92424 
Ajay Yadav 97695 33295 aj6aug@gmail.com 
Ajaz Khan 91672 57511 96190 75590 chitmalhotra@gmail.com 
Ajinkya Deo 2661 1515, 6691 0131 info@rdpindia.com 
Ajit Kelkar 2430 1669, 98336 90618 ajitkelkar@yahoo.co.in, www.ajitkelkarcom 
Ajit Mehra 2624 6065,93222 11147 ajitprasadmehra@gmail.com 
Akash D. Bhattacharya 099206 32106 Akashdbhattacharya@gmail.com 87674 33120 
Anil Anal 092046 21766 anilanaf123@gmail.com 
Anil Dhawan 98200 61663 2613 0620, 
Anil Kapoor 2661 5400/5300 akfcl@hotmail.com 
Anil Mhatre 98204 32957, 99692 27567 anil.mhatre03@gmail.com 
Anil Nagrath 2636 1590,2637 5473,98200 29380 anilnagrath@gmail.com 98922 24051 
Anil Pandit Sharma 93228 32886 anilpanditsharma@rediffmail.com 
Anil Srivastava 011-4705 7251,070450 91545 aksrivastava 04@yahoo.co.in, 095829 48636 Anirudh Dhanian 89768 55867 anirudhd897@gmail.com 
Ankit Arora 98199 76794, 91678 57976 ankitarora142@yahoo.com 
Ankit Mohan 99878 15851 ankit.mohan87@gmail.com 
Ankkush Baali 2838 8838,93247 88807 baliankush@gmail.com 
Ankur Jhaveri 2682 7237,2683 5577,98210 38181 ankurjaveri@rediffmail.corn 
Ankur Malhotra 96234 41337 malhotraank@gmail.com 
Anmol Bansal 090046 37403 096718 99130 anmol4bansal@gmail.com 
Annu Kapoor 2633 4812,2634 4675 info@annukapoorfilms.corn www.annukapoorfilms.corn Anshuman Dwivedi 2674 3548,98190 44884 
Anshuman Jha 98207 80317 anshuman.jha316@gmail.com 
Anuj Chaudhary 98335 50017 gayatri@inegamodels.com 
Anuj Saawhney 98203 04025 commando3000@gmail.com 
Anup Patel 98215 18058, 99309 80376 anup.pate158@gmail.com 98211 14394 anupsoni3@gmail.com 
Anup Upaddhyay 98690 36932,90049 01578 
Anupam Kher 98332 57820 info@actorprepares.net, www.actorprepares.net 
Anupam Shyam 98200 60242 shyam anupam1957@yahoo.com 
Anuraag Shrivastav 98191 87030 
Anurag Nigam 98202 52593 anuragnigam9@gmail.com 
Anwar Fatehan 92212 71732, 99674 84056 anwarfatehan@yahoo.in 
Apury Ratan 99871 35407 apurvratan@gmail.com 
Apurva Agnihotri 98200 42064 
Arav Chowdharry2632 4548 98200 53335 aravchowdharry@gmail.com 
Anup Soni 
Areesz Gandhi 
Arfi Lamba 98192 89922 Email. areesz@gmail.com 98191 86878 Web.: www.arfilamba.com Arhaan Behll 98692 16802 arhaan.behl1@rediffmail.com 
Arif Zakaria Mgr. Subhash - 98200 56606 zakariaarif@gmail.com 98210 48480 
Arjan Bajwa 2491 8095 bajwaarjan@hotmail.com 
Arjun 98200 78617 arjunferozkhanc@yahoo.com 
Arjun Kapoor 3061 3500 99308 00440 kimPyashrajfilms.com sumana@yashrajfilms.corn 
Arjun Rampal 98200 45606 rampaI2000@yahoo.com 
Arman Kohli 99878 53364 Aroon Bakshi 98200 47621/22 E.: aroonbakshi2002@yahoo.co.in Arshad Warsi 98921 24579 shootingstarfilms@gmail.com,igbbalwarsi@gmail.com 
Arun Gagroo 98206 31641 Email: arungagroo@gmail.com 2633 5194 Email: govilarun@yahoo.com 
Arun Kumar Prasad 98199 77807 arunprasad2002@gmail.com 
Arun Mathur 2812 6259, 99201 68960 
Arun Verma 98202 77916 Email: arun verma14@yahoo.com 
Arun Zurel 98199 78296, 98919 08263 Email: arunzrl_p@gmail.com 
Arunoday Singh 98200 69938 91672 23273 Email: shobha@mantrasds.com 
Arup Pal 98201 47394 yoursarrup@gmail.com,arrup8@ymail.com 
Arvind Kumar Wahi 98211 49622 Email: arvindwahiactor@gmail.com 
Arvind Rathod 2367 6439,2388 1856,98201 94555 
Arvind Vyas 72081 21223, 99307 88045 Email: arvindhvyas6@gmail.com 2670 1212 E.: babbarvisualsPrediffmail.corn 
Arya Bhushan Chaurasiya 77380 06466 Email: aryachaurasiya@yahoo.co.in 2891 2635 Aryaman / Rohiet Sharma 98200 21380 E.: rohietsharma@rediffmail.com 
Aryan 98210 40265 Email: aryansinghrules@gmail.com 
Aryeman Ramsay 98331 01010 
Asheesh Kapur 99690 32407 Email: asheeshkapur@gmail.com 
Ashfaq Potrick 98205 50412, 90041 02737 Email: ashfaopotrick@gmail.com 
Ashish Chopra 99879 18488, 96196 90652 ashish2756@hotmail.com 2655 9255,2640 7993 Arun Govil 
Arya Babbar 
Ajay Shrivastava 98191 87030 
Akash Sulabh 093867 45004 pia11191h.gitabh@gmail.com 
Akashraj 'Vishal' 97737 23439, 80820 04214 
Akbar Khan 2614 4862, 2610 3037 Email: akbarPbom7.vsnl.net.in 
Akbar Solapuri 98924 40145 Email: akbar.solapuriPgmail.com 
Akhil Mishra 9819562056,9821042229,98214 66887 akhillmishraaftyahoo.com.shashisinhaPlive.com Akhilendra Mishra E.: akhilendramishraPgmail.com 
Akhlaque Khan 98924 38334 Email: akhlaque.khan7Pgmail.com 
Akkshay Sethi 98675 44544, 98205 60896 Email: reachakkiPhotmail.com 
Akshay Anand 91673 86119 Email: akshayananddPgmail.com
Akshay Dogra 99203 07258 Email: akshay.dogra81Pgmail.com 
Akshay Kumar Mgr.Udaysingh Gauri-98925 93135 
Akshay Singh 98213 39305 Email: akshaysingh78Pgmail.com 
Akshaye Khanna 2361 2666, 2361 2677,2363 3053 
A ksshat Saluja (Raj) 99307 35136 aksshatPlive.com.raisalujal0Pgmail.com 
Aksshey Varma 98921 45927 93239 73095 Email: kinnama07Pgmail.com 
Alam Khan 86558 88009 E.: alamkhan.khan30Pgmail.com 
Alan Kapoor 98191 56600 Email: alankapoorPgmail.conn 
All Asgar 98200 10330 Email: kingaliasgarayahoo.co.in 
All Fazal Mgr. Nehali-98200 59321 Email: alifazal9Pgmail.com 
All Raza Namdar 2639 4004,98201 28870 Email: aliraza14namdarPgmail.com Web.: www.alirazanamdar.com 
All Zafar Mgr. Shoaib-98921 84021 Email: sarfraz@alizafar.net 
Allaudin Nasir Khan 98212 62919 E.: sikandaruk2000Pyahoo.co.uk 98192 52750 Email: aalokmasihftgmail.com 98217 59336 Email: aloksmagicPyahoo.co.in 2636 9378 Email: alok rahotmail.com 
Aman Pollster 98216 68429,93230 42728 itLarnanshahPgmail.com2294 9348,72081 04431 Aman Uppal 98926 25706 Email: a.uppa101Pgmail.com 
Alok Masih 
Alok Narula 
Alok Nath 
Aman Verma 98200 31700 Email: amanyatanverma@gmail.com 
Amar Sagar 98338 81426 Email: amarsagar091Pgmail.com 
Amar Shyal 2671 9585,98201 41622 Email: amar shyalPyahoo.com 
Amar Upadhyay 98200 63910 E.: amarr upadhyayPyahoo.com 
Amin Karim Hajee 98210 13128 Email: hajeeaminOhotmail.com
Amir Dawood Mulla 92241 61442,99204 62947 Email: amir.mulla423Pgmail.com 
Amir Khan 98202 44530, 99879 99250 
Amish Tanna 91672 37637,99308 00580 Email: mish.k.tannaPgmail.com 
Amitabh Bachchan 2615 4450/51,2615 4454 Email: abcor_pn@ysnl.corn 
Amit Behl 2842 9473,98208 08565,98677 00039 behlamitOhotmail.corniamitbehl3OPgmail.com 
Amit Bhatt 2808 8955 Email: bhattamit4421Pyahoo.ccm 
Amit Gaur 98678 52512 Email: amit.sandhan(o)gmail.com 
Amit Ghanshyam 99204 98881,76669 77566 E.: amitghanshyam22@gmail.com 
Amit Navendu 99679 36652 Email: amitnavenduPgmail.com 
Amit Ramsay 981 96 19796 Email: ramsavamitPymail.com 
Amit Ranjan 93224 93598,093040 10625 Email: ranjan.amit1987Pomail.com 2491 8095 6582 3682,98702 22218 Web,: www.amitsarin.com 
Amit Singh Thakur 98200 35062 Email: amitthakur61Pgmail.com 
Amit Tandon 98921 11295 99674 62205 Email: atandon0411Pgmail.com 
Amol Parashar 099201 28313 Email: amol.parasharPgmail.com 
Anand Kesarkar 6677 8033,98203 27903 Email: anandirect007@yahoo.com Web.: www.musicaljunction.com 
Anand Mohan Pandey 99679 05284,093048 32480 E.: anandmohansingerPgmail.com 
Anand Tiwari anandntiwariPgmailsorn 
Anang Desai 98200 50622 Email: anangdesaiPyahoo,coM 
Anant Jog 2522 4600 93240 24600,99207 39856 Email: anantdjog@gmall&QM 
Ananth Mahadevan 2631 2853,98210 12370 ananthmahadevanfilmsPgmailsam 
Ananya Chaudhary 98200 58393 Email: seeananya@omail.com 
Anas Rashid harismehrat2@g.MACQ170 
Angad Bedi 2491 8095 
Angad Hasija 98929 52262 Email: angad hasijaPyab9.9,COM 
Amit Sadh 
Amit Sarin 
Ashish Duggal 98214 22737 Email: asheshduggal@gmail.com 
Ashish Kapoor 98203 08201 Email: ashish2000Photmail.com 
Ashish Kochar 2634 2148 99874 70585 E.: stonecold ashish@hotmail.com 
Ashish Nayyar 6696 0466,98202 20428 Email: ashishnayyar12Pyahoo.co.in 
Ashiesh Roy 6526 1557,98200 59886 Email: ashieshroyftgmail.com 
Ashish Sharma 97027 77741 E.: ashish.actormodel@qmail.com 
Ashish Sharma 98201 76034 Email: sharma30ashishPgmail.com 
Ashish Vidyarthi 98202 31007 Email: okashish@gmail.com 
Ashmit Patel 98206 97770 Ashoak Shivpuri 2784 2758, 97028 51924 
Ashok G. Gulvi 92213 99404 
Ashok Kelkar 99674 37693 
Ashok Kumar 098677 09647,098402 61933 ashok.actorPgmail com,www.facebook/ashok.actor 
Ashok Kumar Beniwal 93225 32809 Email.: akbashokPgmail.com, 99679 66789 
Ashok Punjabi 98922 90980 Email: ashok punjabi8Pyahoo.in 
Ashok Saraf 2639 4550 Ashok Savne 98701 11756, 98700 14988 
Ashutosh Kaushik 095686 28030 Email: dsent84@yahoo.com 
Ashutosh Lobo Gajiwala 2301 0993 Email: asklobog@gmail.com 98200 16319 galiwalakalpeshPgmail.com 99690 75959 
Ashutosh Rana 98200 67426 
Ashutosh Sinha 6725 2544,98206 20379 E.: ashutosh ksinhaPyahoo.com 
Ashwin Kaushal 2633 3585,98203 56075 mail: ashkingkaushalPgmail.com 98675 48597 Ashwin Pandey 98200 50614 Email: ashwinpandey22Pgmail.com 
Asif Basra 98214 25025,6950 3656,2639 6833 Email: asifbasraPgmail.com 
Asif Khan 80806 26907, 092666 90000 Email: asifkhanofficial@gmail.com 
Asish Sasmal 961900 96471,098301 66660 0:15h,,5aSma1194pgmail.com 098301 16660 Asrani 2620 4991 /1 456 Email: ivi@vsnl.com 
Athar Nawaaz 2641 4865,98202 96712 Email: atharnawaazPyahoo.co.in 
Attin Bhalla 2648 1762,98200 29373 Email: attinOOPyahoo.com 
Atul Kulkarni 2842 7766 Web.: www.atulkulkarni.com 
Atul Parchure 2436 5721,98210 54989 Email: atulparchurePgmail.com 
Avdhesh Kumar 98691 06570 99203 54778 E.: k avdheshrana@rediffmail.com 
Avinash Dev Mukherjee 98198 75322 devashishmukherjee23Pqmail.com 
Avinash Kharshikar 2430 7926,98200 59900 E.: avinashkharshikarPgmail.com 
Avinash Wadhawan 2673 2788, 2636 5629 Email: avidear 11Pyahoo.co.in 98200 88853 
Avinesh Rekhi 99200 74884 Email: thenameisavPgmail.com 
Avtar Gill 2528 2501,98200 88250 Email: gillavtarl 3Pgmail.com 
Ayaz Khan 98192 77484 Ayaz Khan 98213 50868 Email: ayazkhan 1Photmail.com 
Ayub Khan 2635 4848, 98211 64553 odiekhanPgmail.com,odiekhanPyahoo.co.in 
Ayushmann Khurrana3061 3500,99206 22927 E.: ayushmannkhurranaPymail.com 
Birbal 2634 1203,98203 72579, 99304 91336 
Bobby Chakraborty 2447 3063,098311 32241 
Bobby Darling (Gay-Style Fame) 98202 27541
Bobby Kumar 93246 01538, 81080 59970  
Bobby Vatsa 98212 46494 Email: 1dspandeyPgmail.com Email: bobbyvatsaPyahoo.com
Boman Irani 98207 80317 E.: deepdhillon 3698Pymail.com 
Brajesh Tripathi 2868 8161, 98207 78834 
Brij Bhushan Sawhney2636 2834,98200 22343 Email: dk4281Prediffmail.com Email: brij.sawhneyphotmail.corn 
Brijendra Kala 98206 21774 Email: deep shresth@yahoo.co.in Email: btiiugkalaPyahoo.co.in 
Buddhi Prakash Sharma 98692 16669 deepakdobriyalactorPgmail.corn E.: s buddhiprakash@yahoo.com 2822 9812 
Budha Deo 98211 85195,98671 38327 Email: damledeepakPgmail.corn Email: budhadeovPgmail.com 
Babloo Kesto Mukherjee 92239 01006 bablookestomukherjee@gmail.com90290 21336 
Bakhtyaar Irani 99200 73776 Email: vak2tanPyahoo.com 
Bakul Thakkar 6694 3289,98200 57160 Email: bacloolPyahoo.com 
Banwarilal Jhol 98211 69447, 98204 89153 Email: banwarijholftgmail.com 
Barry John 99679 77966, 99679 77967 E.: bjastingstudiojohnPgmail.com 
Barun Sobti 98190 58897 Email: baronsobti@hotmail.com 
Benjamin Gilani 2883 1957 Email: gilani.benjipgmail.com 
Benjamin Yeolekar 6523 2256,92246 18004 Benny Jacob 2648 0737 98193 89311 
Bharat Arora 3256 5952 98202 06010 Email: arorabharat73Pgmail.com 97693 72814 
Bharat Bafna 98929 15620 Bharat Chawda 98193 24402 Email: bharatichawda@gmail,com 
Bharat Dossa 2381 1333 92213 18333 Email: ranjeetdossaPyahoo.com 
Bhoop Yaduvanshi 4269 1026,86523 81333 bhoopyaduvanshipgmail.com 
Bhushan Pradhan 98204 04249 E.: bhushan.s.pradhanPgmail.com 
Bhuvan Chopra 2671 8323,98201 57695 Email: bhuvan chopraPyahoo.co.in 
Bijay Kumar Meher 86551 90585 Email: bkmactorPgrnail.com 
Bipin Bahar 99872 47593 Email:bipinbahaar@gmail.com 
Bobby Bedi 98215 78281 bobbybedii@gmail.com,www.bobbybedii.com 
Chaitanya Choudhary 2876 7632,98201 32917 Email: dgrs 2005Pyahoo.co.in E: chaitanyachoudharypgmail.corn 
Cezanne Khan 98204 33038 Email: dparasherdpPgmail.com 98200 88317 
Chandan Roy Sanyal actorchandan@gmail.com 
Charan Dev 2880 7851,98201 09918 jaishriramniwasPyahoo.corn Email: mathurO2Pyahoo.com
Chandra Mohan Baunthiyal 2811 9531,2845 6230 Email: deepakqazirPhotmail.corn Email: baunthiyalPgmail.com 99308 94619 Deepak Raja 99675 52297, 98208 03436 
Charanjeet Saluja 2832 1733,98703 76172 
 Charan 59Pyahoo.com,charansalujaPgmail.com 
Chetan Hansraj 2642 2553,98201 45403 Email: deepan.vartakPgmail.com Email: chetanhansrajPgmail.com 
Chetan Pandit 2844 2732, 98200 61128 E.: deepanddeep29@rediffmail.corn Email: chetandewasPgmail.com 
Chetanya Kumar 3262 7172,98211 94441 Email: deeorajrana3Pgmail.corn Email: chetanya.adibPgrnail.com 
Chirag Patil Mgr. Akshay Powle - 97698 44966 denzilPdenzilsmith.com,denzilsmithPgmailcom Email: filmsinfinitiPgmail.com 
Chitranjan Giri 2854 3370, 98218 56868 Email: indiandevenPgmail.corri 98200 98144 Chunnu Mehra 98213 77621 
Cyrus Broacha 2491 8095,98207 80317
Cyrus Dastoor 2200 0831,2362 8689 E.: dhanania_ysingh01pgmail.com E.: cyrus dastoorPrediffmail.com 98201 63193 
Cyrus J. Pooniwala 2309 2752,98201 34994 Email: shobhaPmantrasds.corn 099402 55555 Email: cpooniwalaPyahoo.com Dharmendra 6146 9999 
Cyrus Sahukar 98218 71171,98207 80317 
Danoop Rajendran 97695 02663 E,Lbobbymobil2001Pyahoo.com 99671 15126 Email: danooppillaiPgmail.corn 
Darshan Dave 98204 00767 Email: bobsdarlingPyahoo.com Email: darshandave111Pgmail.com Bobby Deol 6146 9999 
Darshan Kumar 2491 8095 
Dayashankar Pandey 93246 18949  
Deep Dhillon 98202 96057, 99204 74142 
Deep Kamal 098881 22444 
Deep Shresth 094310 20184 98678 42025 
Deepak Damle 98200 49262 
Deepak Dobriyal 98926 35426 
Deepak Shirke 2203 9230,094226 30434
Deepak Gheewala 2863 4383,98200 47436 
Deepak Parashar 2881 1735,2888 1736 
Deepak Qazir 98200 04230 
Deepak Shanker 2685 6735,93247 28172
Deepan Vartak 2620 4173,98200 59332 
Deepjyoti Das 98678 09612,098302 62373 
Deepraj Rana 98702 78909 
Denzil Smith 2651 5378 98201 37654 
Deven Bhojani 2860 9766,6553 2464 
Dhananjay Singh 98203 73743, 80805 23407 
Devendra Bandiwdekar 98202 93050 Email; chunnumehra@yahoo.in Email: devendrab@mastek.com 
Dhanush 98200 69938,91672 23273 
Dharmesh Vyas 98925 03600 cy.sahukarPgmail.com Email: dharmeshvyasPhotmail.corn Dakssh Ajit Singh 98336 48031  
Dharmesh Yelande 97694 96025 Email.: daksshajitsinghPgmail.com Email: dthevirus31Pgmail.com 
Dalip Tahil 2640 8158 
Dhaval Barbhaya 2882 5595,98208 48546 Email: daliptahil1Pgmail.com Email: dh123Prediffmail.corn 
Daman S. Maan 98200 67311 
Daniel Weber 73031 27365, 93219 82182 
Dayanand Shetty 98192 91848 E: bobbykumar.kumar0Pgmail.com
Dheeraj Kumar 2631 1254/5,2673 2613/4/5 blessfilmsandprpgmail.com dheerajcelPyahoo.co.in,www.creativeeye.com 
Danny Denzongapa 6703 1633/4/5,6703 1636 
Dheeraj Miglani 98192 66052 Email: yblmumbaiPvsnl.com Email.: dh m1Pyahoo.com / 
 Ashish Dhurl 2620 0332,98200 40272 email: ashishdhuri@gmail.com 
Dhomya 099839 96566, 095943 31107 Email: sk.07sharmaPgmail.com 
Dhruv Bhandari 2633 5960,98200 54888 Email: dhruv3Photmail.com 
Dhruv Ganesh 99300 52423 Email: dhruvganeshO7Pgmail.com 
Dibyendu Bhattacharya2634 8780,98203 23639 debu71Pyahoo.com,debu71@gmail.com Diipak Bhandarkar 98211 47377 Email: dickyboy77inpyahoo.co.in 
Dilip Joshi 2618 1837, 2612 2131 Email: dilipvjoshiPgmail.com 
Dilip Kumar 2649 4033 2600 0190 
Dilip Potnis 2891 8828 92218 14942 Email: dilip.potnisPgmail.com 
Dilip Prabhavalkar 2431 3100,98212 24150 Email, dilip.prab@gmail.com 
Dilipraj 2636 1292,97021 56827 Email: dilipaujurajPyahoo.co.in 
Dillzan Wadia2415 1141,98330 01841 Email: dillzanwadia@gmail.com  
Dinesh Hingoo 2361 9860,98199 17590 
Dinesh Kaushik 98213 60094 Email: dineshkaushik27@gmail.com 
Dinesh Sharma 98921 69780 Email: sd 080pyahoo.com 
Dinesh Thakkerr 98200 97382 Email: actorsarenapgmail.com 
Dinkar Chowdhary 98921 23662 dciomcindiaPgmail.com,www.dciomcindia.in 
Dinkar Sharma 88791 55448 99837 77038 Email: imdinkarsharmapgmail.com 
Dino Morea 98201 57000, 98207 25625 Email: idinomoreaPgmail.com 98709 00074 
Dinyar Teerandaz 2418 8135,98202 25276 Email: tdinyarPyahoo.com 
Divyendu Sharma 99202 71685 Email: meenalpaliwall 6pgmail.com 
Divyesh Ruparel 2302 0649,98199 17857 E.: divyesh ruparel@yahoo.co.in 96190 91679 Dnyaneshwar Shridhar Shinde 96646 54354 Email: dnyanoshinde@gmail.com 
Dushyant Uday Wagh 98209 21146 E.: dushyant23wagh@gmail.com 
Dushyant Yadav 97697 16434 E: dushyant modelPyahoo.com 
Ekram Kashmiri 2880 8602,91674 29038 
Emraan Hashmi 98204 18824 Fahad All 97699 11427 Email: fahadali9911Pgmail.com 
Faisal Khan 97695 36837 99309 77210, Email: faisalkhan3199Pgmail.com 
Fardeen 98217 79030, 97028 11811 Email: masterfardinPyahoo.com 
Farhan Akhtar 2648 1428, 2600 7273/7919, moviesPexlent.com 4241 3333 
Farid Khan 77388 50367, 95948 34269 
Farhan Khan 98214 81892 Email: mailfarhankhanPgmail.com 
Farrukh 98201 28749 Email: far107Pgmail.com 
Feroz Bhagat 98200 88289 Email: ferozbhagatPhotmail.com 
Feroz Irani 2876 6474,93225 98221 
Firdaus Khan 91674 09698 Email: mailfirdauskhanPyahoo.in 
Firoz All 2868 2818/0370,98213 90193 Email: firozalimasterPyahoo.com 
Furcian Ahmed 2632 9179,98201 34784 Email: frinternationalPymail com 
Gagan Gupta 2868 0756,98214 54162 Email:_gaganact62Pgmail.com 
Gajendra Chauhan 876 9109,2639 0373 98200 63678, 98201 31775 ciaiendrachauhan3699Pyahoo.com 
Gandharva Pardeshi 96641 99007 Email: candharyppgmail.com 
Ganessh Divekar 2869 2467,98205 91408 Email: gdivekar999Pgmail.com 98201 43346 Gaurav Chopraa 98212 81656 Email: burstofpassioncagmail.com 
Gaurav Gera gauravgleraPgmail.com 
Gaurav Mendirata 98922 20642, 99713 89975 gauravmendirata@yahoo.com 011-2223 0716 Gautam Bhatia 3260 7882 93235 90961 E.: bhatiavikaspicturepyahoo.co.in 
Gautam Chaturvedi 6699 4174,98200 89798 Email: gautamchat@rediffmail.com 
Gautam Gulati 99676 88327 99206 68911 Email: gautam.gq21@gmail.com 
Gautam Kapoor 98197 56362 Email: gomzeePbeconscious in 
Gautam Rode 98204 19865 Email: gautamrode595Pgmail.com 
Gavie Chahal 98927 88817 89766 00001 Email: gaviechahalPyahoo.com 
Girish Pardesi 98924 27009 Email: gandharva.groupPgmail.com 
Girish Taurani 98201 82391 Email: kavita@tips.in 
Gopal Verma 98699 17934 E.: verma.gopalkumar@gmail.com 
Govind Namdev 2871 0064/5 Email: govindnamdevPgmail.com 
Govind Soni 98900 32006,96570 85777 Email: govindsoni77Pgmail.com 94232 76777 Govinda 6950 3656 98214 25025 happeninc.communicationspgmail.com 
Guddu 2635 3457 98192 20979 
Gufi Paintal 2635 3130, 98218 24060 Email: gufipaintalPgmail.com 
Gulshan Devaiah supergulluPlive.corn 
Gulshan Grover 2632 4506/2784 Email: ulslmail.con 
Gulshan Pandey 98218 51455 E.: gulshanpandey@hotmail.com 
Gulshan Rana 98200 49639 Email: gulshanranaPyahoo.co.in 
Gurdarshan Singh Sangar 92244 56586 E.: gssangar 2007Prediffmail.com 98677 20547 
Gurmeet Choudhary 93208 26349 E.: gurmeetchoudhary@yahoo.co.in 
Gurmeet Singh 098979 99279 Email: fpgurmeet@gmail.com 
Gurpreet Singh (Ghuggi) 098140 74727 Email: ghucigi007(avahoo.co.in 096197 99308 Web.: www.gurpreetghuggi.com 
Harbhajan Mann 4016 2369 98880 88000 E: ksshitij chaudhry@yahoo.com 98336 16209 Hardik Sangani 2807 8948, 98703 66000 Email: 66000hardikPgmail.com 
Hari Shivpuri 98674 46040 
Harish Chandra Agnihotri 98335 41816 E.: harishchandra3311pyahoo.in 92580 87100 
Harish Kala 98205 93309 
Harish Patel 2570 2800/10,98929 08168 Email: harisharyaPgmail.com 
Harjeet Walia 2636 8064,98197 84017 Email: waliasvoicecraft@gmail.com 
Harrish (Premqaidi) 98200 28211 E.: madeinindiafilmsPhotmail.com 
Harry Josh 98924 66870,99674 22256 harryjosh92Pgmail.com,nitu92Photmail.com 
Harsh Chhaya 2880 5985, 98216 88788 
Harshad Chopda 99200 44788 Email: chopdaharshadPyahoo.com 
Harshvardhan Kapoor 4241 3333 
Hasan Zaidi 98208 58990 Email: hasanzdagmail.com 
Hemant Birje 98200 13599,98200 25355 Email: hemantbirje786Pyahoo.com 
Hemant Chaddha 98203 76211 Email: hemantchadhaPyahoo.com 
Herman Baweja 2633 1630,2637 1031,2633 1631 Email: amar@bawejamovies.com 98928 89446 
Himanshu Jhunjhunwala 2867 2455 Email: dwaparPyahoo.com 98200 34501 
Himesh Reshammiya 98708 34555 Email: reshammiyapyahoo.com
Hiten Kumar 98217 36626 Email: hitenkumaar@yahoo.com 
Hiten Paintal 2636 2808,98202 16110 
Hiten Tejwani 98211 48626 Email: hitentejwani@yahoo.com 
Homi Wadia 98211 67147 Email: homiwadiaPhotmail.com 
Hrithik Roshan 2673 3987,2673 3985,98201 58733 98925 93135, filmkraft@vsnl.com 
Hoshang Govil 2641 9999/9595,98924 44000 
Hussain Kuwajarwala 2632 7168,98212 36065 
Hyder Khan 98921 37860 
Imaad Shah 2640 4670/5010 2645 2467 Email: jairajpatill9Pgmail.com 98201 54838
lmran Khan 2649 0680, 2351 6065 
Imran Khan (Popo of Tara) 98200 36888 
Imtiaz Khan 98211 25554 Email: ikcinePyahoo.co.in 
Inder Kumar 98700 09494 E.: inderkumarrockssyahoo.com 
Indraneel Bhattacharya 98200 57659 Email: neel.bluemanftgmail.com 
Indresh Malik 91672 66997 Email: tinkoomalikPyahoo.co.in 
lqbal Khan 98210 14887 Web.: www.miqbalkhan.com 
J. D. Majithia 2673 3155/88 E.: admin@hatsoffproduction.com Web.: www.hatsoffproduction.com 
Jaan (Shortman) 98204 88381 Email: bollywoodjaanPgmail.com 
Jackie Shroff 98210 42229 Email: jackieshroffPgmaii.com 
Jackky Bhagnani 2612 1613/4 2663 1275 Email: pujafilmsPhotmail.com 90047 74747 
Jagdeep 98194 36903 Jai Soni 98208 11805 Email: j.soni69@yahoo.com
Jaideep Ahlawat 98332 29487 Email: actorhiiPgmail.com 
Jaisheel Suvarna 2631 6957,98212 43001 E.: iaisheelsuvarna@rediffmail.com 
Jameel Khan 98201 13008, 98215 00055 ma il_jameel.mumbai 
Janu Tibrewal 6585 8518,98675 61717 E.: tibrewaljanu1717@yalpoo.com Arora 098111 11110 
Jasbir Jassi 98201 41969, 98334 55098 Email: jasbirthandiPgmail.com 
Jaspal Sanndhu 2648 1134,98202 19466 Email: jujsingh rbiPrediffmail.com 
Jassi Singh 98696 49412, 82913 79792 Email: jassisingh6OPhotmail.com 
Jasvir Makkar 93222 43732 E.: atlasestateconsultants@yahoo.in 
Jaswant Menaria 98194 99724 Email.: ias.menariaPgmail.com 
Jaaved Jaaferi 2637 5552/3/4 98218 68414 Email: jaaferi@yahoo.com 
Javed Abedi 98924 20300 Email: javedabediPvahoo.com 
Javed Khan 2846 1582 98690 06826 Email: javedkhan ftiiPyahoo.co.in 
Jatin Sial 2621 2688, 98201 06394 
Javed Khan 98202 44530, 99879 99250 
Javed Sheikh 99205 1428498207 30509 
Jay Bhanushali 99207 28882 jaypjaybhanushali.in,www.jaybhanushali.in 
Jay Malhotra 98339 85130 Email: jaymalhotra14Pgmail.com 
Jay Mishra 2854 0254/2255 98330 90625 Email: jaymishra101Pgmail.com
Jaywantt Patekar 77383 98981, 98201 24007 E.: jaywantpatekar52Pgmail.com 
Jazzy B. Mgr. Dinesh - 098140 62260 dineshjaz_zyPyahoo.corn,www.jazzyb.corn
Jeet Upendra 98204 26969 Email: jituoendra@gmail.corn 
Jeetendra 4069 8259/8000 Email: balajicatalajitelefilms.com 
Jeetendra Dasadia 93231 30832 Email: jdasadiaPgmail.com 
Jibraan Khan 98200 78617, 98192 78690 Emailjibraan04@hotmail.corn 
Jimmy Moses 2639 6061,98210 75712 jimmymosesjPyahoo,co.in,www.jimmymoses.com Jimmy Sheirgill 98200 13078 
Jitender Trehan 2823 0474,98200 45823 Email: trehanjitenderPyahoo.co.in 
John Abraham 2600 0084/85 infoPjohnabrahament.com,www.johnabraham.com 
Johny Lever 2634 6665,2631 6481,2639 6061 mail: ij leverOyahoo.co.in 98210 75712 
Joy Sengupta 2639 9437 98210 34486 Email: enjoysenguptaPyahoo.com 
Jugal Hansraj 2649 8658 Junaid Handoo 77388 10786 Email: junaid.handooPgmail.corn 
Junior Mehmood 93222 31360 Email: jrmehmoodPgmail.com 
Jyothi Venkatesh 2869 4441,98200 75046 Email: venkateshiyothiPyahoo.co.in 
K. D. Shorey 98211 12800 K. K. Shahi 2810 8603,98190 25038 
K. T. Ananda Rao 97735 24130 Email: ktanandaraoPyahoo.com 
Kabbeer H Maira 99203 34516 Email: kabbeerhmairaCcDgmail.com 
Kabir Bedi 2491 8095 Kader Khan 2649 1314,99873 58022
Kalesh Kumar 2537 6564,98338 66801 Email: kaleshkumarPhotmail.com 
Kamaal Malik 88981 57066,99303 09497 Email: kamaalmalik.06Pgmaitcom 98206 54314 Kamaal R. Khan 2637 5425,98707 74343 Email: kamalintlbomPhotmail.com 
Kamal Adib 98211 13205 E.: kamaladib2004ftyahoo.co.in 
Kamal Chanda. 99204 87439 Email: chandakamalPyahoo.co.in 
Kamal Haasan 090300 03090 Email: gururaja@outlook.com 
Kanwaljit Singh 2637 0120,98333 62327 
Kamal Karamchandani 98200 64230 E.: karamchandani18@gma Win 
Kamal Sadanah 2648 6167 98202 36606 Email: angathartsPyahoo.co.uk 98199 76607 
Kanan Malhotra 99203 05504 E: kanan1133malhotraPyahoo.co.in 
Kannan Arunachalam 98205 02678 E.: kannan66950875Pyahoo.co.in 
Karan Aanand 98923 03088 Email: karanaanand@gmail.com 
Karan Goddwani 98927 21327 Email: karan.star268@gmail.com 
Karan Grover karangroverinfoPgmail.com 
Karan Kundra 97694 6960399204 95925 Email: karankundraPhotmail.com 98207 38043 Email: karan5535Photmail.com 98676 20519 Email: karanhuntPgmail.com 
Karan Nath 2628 9197,2620 9306 Email•_apreshptalentz,co.in 98200 41153 
Karan Razdan 98211 23543 Email: karanrazdan26Pgmail.com 
Karan Shah 2361 3532 Email: currentshahpgmail.com 
Karan Sharma 84549 85434 E: karannowinmumbaipgmail.com 
Karan Singh Grover Mgr. Shoaib-98921 84021 
Karan Tacker 99308 70444 4241 3333 Email: karanfttacker,cojn 
Karan Trivedi 98675 04313 Email: karantrivedi1984@gmail.com 
Karan Wahi 96191 25519 Email: karan009wahiphotmail.com 
Karanvir Bohra bohrakaranvir@gmail.com 
Kartik Aaryan Tiwari 98208 71006 Email: kartikreadsPgmail.com 
Kaushal Kapoor 90045 73717 Email: kapoor.kaushalPhotmail.corn 
Kavi Shastri 2491 8095 
Kavin Dave 2380 0965,98334 47817 Email: kavin12davePomail.corn 
Kay Kay Menon 98201 26608 Kayoze Irani 98207 80317 98190 58897 
Khalid Siddiqui 98201 29561 Email: khaled1919Pgmail.com 
Khayali Saharan 93236 17321,98200 62691 Email: romy khyalipyahoo.in 
Khodus Wadia 98200 22164 Email: khodus@voiceart.in 
Khurshed J. Lawyer 98694 01323,80973 40815 Email: khurshedswami@gmail.coM 
Kinshuk Mahajan 98333 81342 E,: mahajankinshukl 7Pgmail.com 
Kiran Kumar 2642 2133,98202 39631 Email: kirankumarkayPgmail,com 
Karan Mehra
Kiran Karmarkar 6699 5254,98201 24723 
Kishor Bhanushali 2830 1470, 2837 6463 kishordevanandPgmail.com 98211 30332 Web.: www.devanandjunior.com 
Krishan Manav 92244 08352 Email: krishanmanavPyahoo.com 
Krishna Abhishek Sharma 98206 04398 98198 39064,Mgr. Shekhar - 99673 51536 
Krishna Dasadia 93243 38631, 98707 09099 Email: krishnadasadiaPgmail.com 
Kuldeep Yadav 2346 3806,99306 04261 Email: kuldeep08yadavPgmail.com
Kuldip Malik 2660 7927,98200 53187 Email: kuldipmalik44Pgmail.com 
Kumar Pravesh 2623 0425 98204 45513 Email: krpraveshPgmail.com 
Kunaal Roy Kapur 98207 80317 E.: kunaalroykapurPhotmail.com 
Kunal Jaisingh 90043 39332 Email: kunaljaisingh89Pgmail.com 
Kunal Kapoor 4241 3333 96198 91095 
Kunal Karan Kapoor91679 50411,99302 23073 E.: kunalkarankapoorPgmail.com 
Kunal Khemu 98205 39484
Kunal Verma 98209 97556 Email: kunal6787Pgmail.com 
Kunal Vijaykar 2422 2890 
Kunwar Amarjeet Singh 99204 95925 Email: coolamar16Pyahoo.com 
Kushal Punjabi 98200 64334, 98203 90644 Email: kushal.punjabiPgmail.com 99201 76117 Email: laaddsmaanPgmail.com 98920 85931 Email: wavalj02Pgmail.com 98209 55074, 97692 49319 Email: laddoojain@yahoo.com 99870 09883 Email: laksh singhPhotmail.com 2632 3592,98200 94808 Email: parimoo.lalitPgmail.com 
Laxmikant Karpe 98205 09155 Email: minal.karpe@gmail.com
Lokesh Tilakdhari 98339 61421, 98193 61421 Email: lokeshtilakdhariyahoo.com 99670 54118 Email: panjwaniPtimbre.in 98207 04356 Email: lakennypgmail com 93231 73683, 98672 83838 98212 42720 Email: manavgohil@gmail.com 
Madan Kabir 93242 14839,9819192803 madan.kabirPyahoo.com 88791 96393 Madhur Mittal 98212 66266, 99209 72909 Email: madhurshitaPyahoo.co.in 
Laadd S Maan
Labh Janjua 
Laddoo Jain 
Laksh Singh 
Lalit Parimoo 
Lucky Ali 
Luke Kenny 
M. M. C. Cooper 
Maanav Gohil 
Mahendra Sandhu 2631 8130,98337 88953 
 Mahinder Shera 2401 3301,93234 06555 
Mahesh Babu 96198 87752 
Mahesh Khanna 98923 43811, 99672 18497 Email: mahesh khannaPyahoo.com 
Mahesh Kothare 2927 7179,93235 61606 Email: maheshkotharePyahoo.com 
Mahesh Manjrekar Mgr. Datta - 77383 82951 Email: vibgvor.manjaPgmail.com 2446 5114 Mahesh Thakur 98200 81055 Email: mahesh.ibsecPgmail.com 
Makarand Deshpande 2611 0033 Email: mvd248Pgmail.com 98200 00248 
Malhar Pandya 97692 65672 Email: malhar.pandyaPgmail.com 
Manas Shah 97691 42211, 98256 11788 Email: manas shahl 1 Pyahoo.com 
Maneesh Verma 93246 50850 E • connect@maneeshverma.com 
Mangal Dhillon 2633 4876,98200 31094 Email: rnangaldhillonPgmail.com Web.: www.mangaldhillonin 98200 45446 2634 5301,98200 07872 98200 11063 Email: mankhal@gmail.com 2868 5143,98192 01421 
Manik Bedi 
Manish Goyal 
Manish Khanna 
Manish Mishraa Email: manishmishraaPymail corn 
Manish Naggdev 98920 18111 E. manishna.godev2010Pgmail.com 
Manish Paul 98202 54154 manishpau124Pyahoo.co.in,www.manishpaul.com 
Manish Raisinghani 90040 94788 E: raisinghanimanish(alahoo.corn 
Manish Tulsiyani 96644 40786 m.tulsiyaniPgrnail.com,www.manishtulsiyani.com 
Manish Wadhwa 98200 52959 E.: wadhwamanishrajPgmail.com 
Manjot Singh 098738 94999, 098118 69398 
Manmaujee 98212 35990, 98215 72858 Email: manmaulee9Pgmail.com 2832 0928 
Manoj Amarnani 98194 24952 E.: manoj amarnaniphotmail.com
Manoj Bajpayee 2639 7589 Mgr. H. N. Tripathi - 98200 36675 Email: manoibajpayeePgmail.com Manoj Dutt 2632 0503 Email: sonuman89Prediffmail.com 
Manoj Goyal (NSD) 93225 98224 Email: manoigoya174@gmail.com 2610 1290 80806 04060 Email: charujoshi5Pgmail.com 
Manoj Kumar 2649 8920, 2646 1222 Email: kunal556Pyahoo.com 2605 8062 Manoj Maheshwar 6565 6678,93247 54587 Email: mfibollywoodPgmail.com 99306 29966 
Manoj Josh
Manoj Malhotra 98212 81056, 93206 99089 Email: pix.manoiPgmail.com 
Mantramugdh 2633 2693,98206 95320 Email: mantra333Pgmail.com
Manu Rishi Chadha 98193 48842 E.: manurishichadha@gmail.com 
Mark Farokh Parakh 2492 4315, 4004 4040 Email: mark parakhPhotmail.com 93238 24315 Massheuddin 98336 08010 E: masih.masih2009Pgmail.com 
Mayank Gandhi 98337 89015 Email: mayank.gandhiPgmail.com 
Mayannk Sharrma 98335 75703 Email: mayannksharrma@yahoo.in 
Mayuresh Wadkar 2886 5489,99674 00666 Email: mayureshwadkarPgmail.com 
Mehar Mittal . 98929 81785 Meherzan Mazda 96991 13356 Email: meherzan.mazdaPgmail.com 
Mehul Vyas 99674 29737 Email: mehulvyasinPgmail.com 
Meiyang Chang 98213 59614,97699 59614 
Milan Mittal 99209 72909,98212 66266 Email: yashnital 7@yahoo.com 
Milind Gawali 98694 46547 Email: milinclgawali@gmail.com 
Milind Gunaji 98200 62239 Email: milindgunajiPgmail.com 
Milind Soman 2445 1476,98926 40000 
Mimoh Chakraborty 9820310171 Email: vjupadhyay@gmail.com 
Mohan Baggan 4003 2621,98338 85967 Email: bacwan.mohanPgmail.com 
Mohan Bhandari 98690 61687
Mohan Joshi 
Mohan Kapur 2634 7875,98215 10137 98200 65027 Email: mohan.kapurPgmail.com 
Mohit Marwah 2491 8095 
Mohit Raina 98928 07077 Email: mohituraina1Pgmail.com 
Mohit Sehgal 98333 91525 Email: mohitssehgal@gmail.com 
Mohit Sharma 96199 00822, 99871 61108 Email: mohitscorpioPgmail.com 
Mohnish Bahl 2215 0472/1402 
Mubeen B. Saudagar 98929 20102,75060 67802 E.: mubeensaudagarPgmail.com 
Mujtaba Ali Khan 98203 18305 Email: email2mujtaba@yahoo.co.in 
Mukesh Jhaveri 2679 9701,98214 43271 Email: mukeshjhaveriPhotmail.com
Mukesh Khanna 2854 0254 2854 2255 Email: bheeshmintPgmail.com 98330 90625 
Mukesh Rawal. 2805 4445,98201 50205 Email: viprarawalPhotmail.com 
Mukesh Rishi 2570 4009,98200 70217 Email: mukeshrishi62Photnnail.com 
Mudit Nayar 98925 32290 
Mukesh Solanki 98191 87027 Email: muks solankiPhotmail.com 
Mukesh Tiwari 3242 6687,98211 23495 Email: mukesh.tiwari@yahoo.com 
Mukul Dev 98702 11119 E.: mukuldevkaushalPgmail.com 
Mukul Harish 98201 06577 Email: mukulharishpgmail.com
Munaf Pathan 98207 02780 90040 04002 Email: luckymunafpgmail.com 
Muneer 2218 3339,98212 25800 Email: kg786 16Pyahoo.co.in 
Muni Jha 2676 4249,98202 96326 munijhac@yahoo.co.in,www.muniihaprod.com
Murli Sharma 98202 29383 
Mushtaq Khan 2633 2539,98202 90705 Email: mushtaqkhanactorPyahoo.in 
Nabeel Mirajkar 99678 78384, 98209 32148 E.: nabeelahmed123@hotmail.com 
Nagesh Bhosle 2639 6911, 2635 6786 nageshbhoslePhotmail.com 98674 50700 
Namish Taneja 99302 30736 Email: nishbboyftgmail.com
Namit Das 2631 3813 Email: namit.dasPgmail.com 
Nana Patekar 98202 95451 Nandish Sandhu 96192 86667 Email: nandish bombPyahoo.com 
Nandlal L. Peswani 98202 76504 
Narendra Banjara 2515 6822,98694 38932 Narendra Gupta 98203 56241 
Narendra N. Jha 98200 90039 Email: jhaanarendraPgmail.com 
Narendra Jetley 99302 06640 E: narendra jetleyPyahoo.com 
Narhari Jani 2807 0106,98210 26361 
Naseeruddin Shah 2645 2467,26404670/5010 Email: jairajpatil 1 9Pgmail.com 98201 54838 
Nash Naubert 99203 44402 Email: ramblr78Pgmail.com 
Nasir Abdullah 98201 89089, 098992 86750 Email: nashabdulpgmail.com
Navi Bhangu 98676 28291 Email: ru 
Navin Prabhakar 97731 19898 E.: navinprabhakarfilmsPgmail.com 
Navraj Hans 98201 67609 Email: infoPangelwductions.in
Navtej Hundal 93241 22908, 99203 84805 Email: nshunda112Pyahoo.com 
Nawazuddin Siddiqui 4241 3333 contact@nawazuddinsiddiqui.com96198 91095 
Nayan Sunil Jadhav 92260 36219 yadavnayan010gmail.com 80971 50037 
Mohd Nazim 98924 49416 Email: mohdnazimljpgrrid[Lcom 
Neeraj Khetarpal 98928 73106 Email: neeraj khet@yahoo.co.in
Neeraj Rajput 98191 76892 98196 51019 E.: neerajsonurajput76Pgmail.com
Neeraj Sood 98193 44527 Email: neerajsood2006Pgmail.com 
Neeraj Vora 98200 30891 
Neil Nitin Mukesh 2362 4945, 98203 95933 Email: nnmfilmsPgmail.com 98921 84021 
Nikhil Dwivedi 91671 43431 Email: nikhildwivedi25Pgmail.com 
Nikhil Sharma 98704 36646 E.: nikhileshsharm 19.8 • •mail.com 
Nikitin Dheer 98200 39435 Email: nikitindheerPqmail.com
Nimai Bali 98219 85103 
Ninad A. Kamat 98211 47376 
Niraj Navodit 98926 16986 Email: niraj navoditPyahoo.com 
Niranjan Asrani 2637 0400, 98690 29084 Email: niroo20030gmail.com
Nirmal Guneria 98201 85872 Email: johnny.nirmallPgmail.com 
Nirmal Soni 98205 98608, 98332 39796 Email: nirmalsoni2006Pgmail.com 
Nitant Shrivastava 6577 5884, 98205 71535 Email: ns harmonyPhotmail.com 8706 50887 Nitesh Pandey 98200 75389 Email: nitesh71Pgmail.com
Nivin Ramani 98191 14759 Email: nivin ramani@yahoo.com 
 Om Katare 2636 3378, 2632 2722 Email: onnkatare54Plive.com 98200 52627 
Om Puri 98210 50590 Emil: sunilvgaurPgmail.corn
"OM" Rakesh Chaturvedi 098216 45584 rakkesh.chaturvedi@gmail.com 098208 14832 
Omi VaidyaMgr. Ankita Kasbekar - 95940 66189 Email: ankita.kasbekarPgmail.com 
Paintal 2636 2808,98200 92598 Email: kpaintalPhotmail.com 
Pankaj Berry 2630 0464,98200 42024 Email: pankaj berry@yahoo.com 
Pankaj Dheer 2632 2997,98200 77461 Email: pankajdheer99Pgmail.com 
Pankaj Jha 98202 90520 Email: pankajojas@rediffmail.com 
Pankaj Kapur 6501 9202, 2636 2413 Email: pankajkapur@hotmail.com 98334 31402 
Parikshit Sahni 2620 6481,98673 89289 
Pankaj Titoria 2821 8576 99307 48577 Email: amitatitoriaPyahoo.com 98202 26548 
Pappu Polister 2294 9348 98216 68429 E.: pappu.polister63@gmail.com 93230 42728 
Parag Prayas Choudhary 98339 17712 E.: paragchoudhary23c@gmail.com 98920 84349 
Paras Arora 90049 01544 99301 43730 Email: arora18.parasPgmail.com 
Paras Chaurasia 98204 77841, 98204 04208 Email: parasxchaurasia@gmail.com 
Paras Singh Minhas 98191 18881 E.: parassinghminhasPgmail.com 
Pardeep Joshi 98926 31700 Email: joshipardeepPyahoo.co.in 
Paresh Rawal 98200 24577 Email: rawalpareshPhotmail.com 
Paritosh Sand 98203 09646 Email: toshoo66@yahoo.co.in 
Parmeet Sethi 98701 45577 Email: parmeetsethiPyahoo.com 
Parvin Dabas 6526 2582 Email: parvindabas@__qmail.com 
Parzaan Dastur 2388 0760,98339 78311 Email: parzaanPgmail.com 
Pawan Chopra 2636 8207,98204 39836 Email: pawanchupra@yahoo.com075063 00669 Pawan Mahendru 98200 78355, 98335 78355 Email: iyotipmahendruPgmail.com 
Pawan Malhotra 2631 7758, 98200 91445 
Pawan Shankar 98200 24992 Email: pawan.shankarPgmail.com 
Pawan Shukla 93248 80702, 97694 63016 itsmepawanshyamshuklaPgmail.com 
Pitobash Tripathy 98206 97770 
Prabal Panjabi 99209 22191 Email: prabalpanjabiPgmail.com 
Prabhat Bhattacharjee 93222 38666 E.: prabhatbhatacharjeePyahoo.in 99674 83953 Prabhudeva 098840 91572,98672 07555 Email: reachus59Pgmail.com 
Pradeep Sharma . 98202 75763 E: pradip55sharmaPhotmail.com 
Pradeep Shukla 98201 55983 E: pradeepshukla.psPgmail.com 
Pradeep Solanki 98208 43251,99207 54251 E.: solanki.pradeep93pyahoo.com 
Pradeep Welankar 98201 45582 Email: pradeepweiankaragmail.com 
Prakash Raj 91671 48884,98671 48884 Email: iatishvarmaftgmail.com 
Pramod Moutho 98200 60004 Email: pmoutho@yahoo.com 
Pramod Shukla 84518 82903, 93237 97891 E.: pramodshukla.actorPgmail.com 
Pramod Tripathi 80804 98667, 88881 22277 Email: nayaktripathi007ftgmail.com 
Prashant Damle 98200 33428 prashantdamle61Pgmail.com 
Prashant Narayanan 98200 10640 Email: prasharyanPyahoo.com 
Prathamesh P. Parab 97020 86114 E: prathamesh.parab5Pgmail.com
Pratheep G. Nayar 094468 23476 Email: pratheepgnayar@g_mail.com 
Pratik Dixit 98194 19955 Email: unity3235Pyahoo.com
Praveen Jain 98921 02296, 96641 24540 Email: actorpraveenPgmail.com 
Praveen Kumar 2642 1506 Mgr. Dinesh Patil - 98690 38668 
Pravessh Rana 98707 91199 Email: praveshranaPgmail.com 
Prem Chopra 2648 6199/5301
Prem Gulati 98204 88466,90290 69881 Email: oremgulati25Pgmail.com 
Prithvi Soni 98200 44357 EmajtprithvisoniO49Pgmail.com 
Prithvi Zutshi 2685 6259,98203 16264 prithvizutshi@gmail.com 
Priyanshu Chatterjee 98207 09958 Priv.n.s.tuchatteileg_@_gmatcom 
Pulkit Samrat Mgr. Shivani - 96194 20549 
Puneet Issar 2632 0837,98202 88833 Email.puneetislar@yrnalmn
Punit J. Pathak 98333 44714 Email:_punitjpathakftgmail.com
Puru Chibber 98670 44752 Email: puruchibberPgmail.com 
Puru Raaj Kumar 2610 3970,98210 93015 
Purushottam Ojha 091674 63251 E: purushottampjhaftdmail.com 096081 97383 
Pushkar Jog 98226 59277 R. Madhavan 98200 69938,91672 23273 
Raaj Gautam 6523 2953,93246 26538 Email: ra4j626538(cugmail.corn 
Raaj Gopal Iyer 98697 48567 Email: raajgopa198@gmail.com 
Raaj Singh Arora 98198 34777 Email: arora.raajPgmail.com
Raaj Tilak 98202 24831 Email: raajtilaksPyahoo.com 
Raaja Bundela 2678 1617,2881 4784 Email: raja sep2004@yahoo.co.uk 
Raajesh Tondon 98200 67342,90290 67342 raajeshtondonPornail.contwww.raiayshtondon.com 
Raajpal Yadav Mgr.Ramchandran-98201 47301 Email: me@raajpalyaday.com 
Raakesh Maudgal 93244 39483 Email: raakeshmaudgalPgmail.com 
Raakesh Sahu 99300 01949, 97692 96922 Email: rakesh25juneftgmail.com 
Raama Mehra 98690 68575, 96190 10858 E.: raa ma mehra2007Pyahoo.com 2869 0137 Raashul Tandon 88980 80777 E.: raashul.tandon.777Pgmail.com 
Radha Kishan Datta 2823 8541,98202 90915 Email: dutta.rk@rediffmail.com 
Mohd. Rafi Khan 98196 08451, 99204 31997 Emajl: mdrafikhan30Pgmail.com 
Raakeshh Dubey 98203 25748 
Raghubir Yadav 2841 3698,93226 78926 Enaail: raghubir yPhotmail.com 
Raghuraj Chopra 2633 3224,93241 02700 
Rahil Azzam 98200 53403 Email: raahilazamPgmail.com 
Rahul Bhatt 2639 0043,98201 37527 Email: raahulbhatfilms@gmail.com 
Rahul Bose 2491 8095 
Rahul Chaudhary 2632 2015,98200 86364 E.: toplightadvertisingPgmail.com 
Rahul Datta 2879 2375,97027 77088 Email: rdrahuldattaPgmail.com 
Rahul Dev 98211 33669 Email: rahulrinadevPgmail.com 
Rahul Dwivedi (Raj) 98335 89816 Email: rdwivediO0Pgmail.coM 
Rahul Handa 98219 02097 Email: rahulftstarridersinc.com 
Rahul Khan 98208 59972, 98677 55537 Email: rahulkhan46@yahoo.com 
Rahul Khanna 2361 2666,2361 2677,2363 3053 
Rahul Mahendale 2821 9494,98210 62442 Email: rahulmahendale@yahoo.com 
Rahul Pardasany 98206 97904, 98203 57369 Email: sunielpardasanyPyahoo.co.in 
Rahul Roy 2633 4004,98210 73614 rahulroyproductionsPrediffmail.com
Rahul Singh 2636 5590,97028 54661
Rahul Tripathi 98204 29521, 96199 29521 Email: rahul 1395@yahoo.co.in 
Raj Arjun 98201 89537 Email.: rajarjun9pqmail.com 
Raj Babbar 2670 1212 E.: babbarvisuals@rediffmaii.com 
Raj Chauhan 93508 85324, 99104 78885 Email: rschauhan72@yahoo.co.in
Raj Johari 95713 35347,00-1289-818-7667 raiiohariPqmail.corn,www.tiajjohari.com 
Raj Joshi 98216 11011,96197 11011 manavraj11011@gmail.com 98215 11011
Raj Kumar Kanojia 2823 4619,98200 70230 E.: raikumarprajkumarkanojia.com 
Raj Kumar Rao 4241 3333,97693 69904 Email: raikummarraoPgmail.com 
Raj Premi 2635 2183,98211 16613 Email: raipalpremi(Sgmail.com 
Raj Singh Chaudhary 2633 6423,98200 12771 Email: rajachaudhary@hotmail.com 
Raj Singh Verma 98203 40844, 99678 41949 Email: rajsunO3Pyahoo.co.in 
Raj Zutshi 99309 34909 
Raja M. Bherwani 98201 83543 Email: rajamb72Pgmail.com 
Rajan Chhabra 2605 0693,98690 71519 Email.: prititajO9Pyahoo.in 98698 74962 
Rajat Barmecha rajatbarmechaPgmail.cp_m 
Rajat Nath 98212 57252, 98702 74228 Email: rajatnath01 @yahoo.com 2522 2908 
Rajat Rawail 3916 7167,99301 26808 Email: rajatrawailPyahoo.co.in 
Rajat Roy 90228 45402 rrralatroyPgmail.com kidsacting.4@gmail.com 
Rajat Tokas 96190 66621 Email: art.tokasPymail.com 
Rajbir Singh 98205 83388 Email: rajbir30augPgmail.com 
Rajev Paul 98213 42377, 88989 09659 Email: rajevpaulPgmail.com 
Rajeev Khandelwal 2673 1183/84,98677 48357 
Rajeev Nigam 98676 29494, 98678 11754 Email: rajeevPrajeevnigam.com
Rajeev Raj 98200 37506 Email.: lecraPrediffmail.com ilajeev Singh 98211 38283, 99693 90938 Email: rajeevsingh3184Pgmail.com
Rajeev Singh Dinkar 98204 22835 Email: star rajievPyahoo.co.in 81080 55505 
Rajeev Vashishth 98197 76889, 92233 83511 Email: 7rajeevsharmaPgmail.com 2631 7165 Rajendra Chawla 2882 8774,98202 28820 Email: chawlarajendra2Pgmail.com 
Rajendra Gupta 3209 4039,98200 46563 Email: rai_guptaPgmail.com 
Rajendra Mehra 93210 92805 Email: rpmehra50Pgmail.com 
Rajendra Sethi 98209 55037 E: rajendrajsethiPrediffmail.com 
Rajesh Deshpande 98201 80979 Email: rjsh.deshpanciePgmail.com 
Rajesh Gaur 98926 20632, 099356 47397 Email: rajeshgaur 001Pyahoo.co.in 
Rajesh Goel 094118 34980, 093581 86320 Email: rajeshmedial5Pgmail.com 
Rajesh Jais 98211 39113,80822 17069 rajeshjais6Pgmail.com,www.rajeshjais.corn 
Rajesh Khattar 4266 7920,98203 17922 Email: rajesh khattarPyahoo.com 
Rajesh Khera 2633 0618,98201 80270 Email: rajeshkheralPgmail.com 
Rajesh Kumar 2841 3025,98210 35180 Email: mads20Pgmail.com 
Rajesh M. Mistry 98217 24365, 90293 07415 E: drmrvnpgmail.com 6525 7226 
Rajesh Mishra 98210 87439, 98194 91797 Email: rn.mishrajiPyahoo.com
Dr. Rajesh Nahar 6671 7129,73031 63372 drnaharPyahoo.com, www.rajtheactor.co 
Rajesh Nigam 98195 20830, 080971 47247 E.: rajeshnigam999Prediffmail.com 
Rajesh Puri 2836 8144,98210 16396 Email: tumti films@yahoo.co.in 
Rajesh Sabharwal 98202 21557 Email: rajeshjashpalPgmail.com 
Rajesh Shringarpore 98213 43366 E: rajesh.shringarpore@rediffmail.com 
Rajesh Singh 99200 84010, 98678 57469 E.: rajeshsinghactor6Pgmail.corn 2841 662
Rajesh Vivek Upadhyay 99693 50349 E.: rajeshv.upadhyay@gmail.com 98218 24370 
Rajesh Yadav 99200 97351,98923 61868 E.: rajeshyadaw1989Pgmail.com 
Rajit Kapur 2673 0116/7, 2673 0393/94 Email: krushnarajitPgmail.com 
Rajiv Kapoor 2520 0234,2520 3250/1/2 
Rajiv Kumar 2634 1295,98207 14799 Email: rajiv.r.dwivediPgmail.com 
Rajiv Panchal 98693 64474, 99675 92998 Email: rajivpanchal64Pgmail.com 2882 2998 
Rajiv Verma 2844 3360,98200 20119 Email: vermarajivephotmail.com 
Rajneesh Jaiswal 2634 7822,98211 04555 Email: rajjneeshjaiswaalPgmail.com 
Rajniesh Duggall 98207 57269, 99305 90007 Email: rajniesh19Pgmail.com 
Rajnikant 044-2499 1291/0278 Mgr. Sanjay - 98402 20000 Email: latharajnikantPgmail.com Rajoo Shreshtha 98210 66984 Email: rajooshreshthaPhotmail.com 
Raju Kher 2677 0362,98216 68444 Email: rajukher1Pyahoo.co.in 
Raju Srivastav 2639 2726,98336 66662 Email: rajusrivastavPhotmail.com 
Raju Thakker 98200 24732 Email: rajuthakker786Pgmail.com 
Rakesh Bedi 2636 0729,98210 75954 Email: bolbabybolPrediffmail.com 
Rakesh Jain 93225 78707,88029 08758 Email; rakeshjain5Pgmail.com 
Rakesh Khandelwal (Sharma) 95946 35818 E.: sharma.07rakeshagmail.com 97682 68651 Rakesh Kukreti 98672 83907 Email: rkukreti72Pyahbo.in 
Rakesh Pandey 98200 12708 Email: rpvalleyofgodsPgmail.com 
Rakesh Paul 98211 45753 Email: rakeshhpaaul@gmail.com 
Rakesh Roshan 2673 3987, F:2673 3985 filmkraftPvsnl.com 2673 3990, 2620 6060 
Rakesh Sharma 98921 62610, 98204 22213 Email: actrakeshshPhotmail.com 
Rakesh Srivastava 2842 9766,98212 14729 E.; rakesh srivastava58Pyahoo.com 
Rakesh Yadav 094078 55067, 096850 82847 aishwarya 1212@rediffmail.com 096691 86255 Ram Kapoor Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 
Ram Mehar Jangra 97690 60450 Email: jangrabnaPgmail,com 
Ram Mohan 2614 4899,93242 44899 Email: boshka22Photmail.com 
Ram Sethi (Pyarelal) 2635 0097,93225 12327 Email: ram.sethi@hotmail.com 
Raman Handa 2679 4024,099201 36082 info@ramanhanda.com.www.ramanhanda.com Raman Khanna 2636 0257/9527 2636 5369,99207 67373 Email: ramankhana@yahoo.com Raman Khatri 98672 58131, 98676 16676 Email: ramankhatri@rediffmail.com 
Raman Trikha 2631 4402, 2636 2737 
Ramesh D. Singh 98922 47898, 97688 23434 
Ramesh Deo 2661 1511/15, 6691 0131 E.: inf_p.rdpindia.com 2660 4161 
Ramesh Goyal 98202 88822 E.: actorrameshgoyakogmail.com 
Ramesh Rai 2401 2955,98201 07759 E: rameshraimumbai@gmail.com 
Ramesh Tiwari 2841 6769,98212 77753
Rana Daggubati 077029 52777,96198 91095 E.: rana@sureshproductions.com 
Ranbir Kapoor 2648 1678,98200 80787 
Randeep Ranbir Hooda 2491 8095 Email: hooda randeepfthotmail.com 
Randhir Kapoor 2551 8668,2520 3250/1/2
Ranjay Kumar 98926 84124 Email: ranjayactor@gmail.com 
Ranjeet 93222 74999 Email.: rgbediPhotmail.com 
Ranjeet Chotrani 2522 2875,98204 27037 Email: rajahranjitl 7@yahoo.com 
Ranjeet Tak 98926 17578, 93212 17578 Email: raj2raj76@gmail.com 
Ranjeev Verma 98336 72098 Email: vermaranjeev@gmail.com 
Ranveer Singh 3061 3500,98190 55529 Email: susanoyashRifitmlcom 
Ranvijay Singh Mgr. Hirai - 98338 31589 EmalldardonnyAgm a i Lcom 
Ranvir Shorey ranvtolvivy@hamaltssxm 
Raosaheb Rathod 098225 06589,088558 03615 rogs_ahebratiminmaitQam 
Raqesh Vashisth (Bapat) 98202 88893 Email: ragesti990)gmail.com
Rasik Dave 98203 28399 Email:daverasik@hotmail.com 
Ratan Aulakh 98202 13016 email: ratan.aulakh@rediffmail.com 
Ravendra Shukla 96194 27022, 90227 54176 Email: ravendrashuklaPgmail.corn 
Ravi Behl 2639 3082/92 Email: rntvprod@qmail.com 
Ravi Dubey 98332 38106, 98100 49701 mail: ravi gakkak@yahoo.com 
Ravi Gosain 98676 67246, 96192 86072 Ravi Kale 98214 34010 
Ravi Kishan 98200 75621, 98208 46122 Email: raVIk15hanShuklaPgmail.com 
Ravi Kolekar 95940 02700, 98206 81440 • ho .c m 
Ravi Kumar Aneja 090415 01855, 98928 93150 Email: ra_ylp.a2.0ftyahoo.co.in 
Ravi Patwardhan 2540 8685,99870 76632 
Ravi Shanker 2879 1144,98338 42233 Email: pshankerravi@gmail.corn 98306 84223 
Ravi Valecha 98204 45060 Email: ravivalechaPamail.com 
Ravi Yadav 98210 58438, 93213 89083 Email: ravipictures1999@gmail.com 
Ravindra Berde 98690 15799 Raviraj Kande 98330 30831 Email: ravirkkande@hotmail.com Raayo S. Bakhirta roxanne@18a.in 
Raza Murad 2631 4051,98200 83454 Email: razamurad@live.com 75063 21857 
Razzak Khan Mgr. D. K. Shroff - 98204 30322 
Reetu Raaj 99874 65471, 75061 66491 Email: ritu raaj@yahoo.com
Rehan Sayed 99203 14886 Email: rehan.sayed@gmail.com 
Rekish Thakkar 98337 85072, 98215 56990 
Riju Bajaj 98202 71196, 98238 71196 Email: rijubajaj@hotmail.com 
Rio Kapadia 4010 5763,98211 81520 Email: kaprio57@gmail.com 
Rishab Chaudhary 97690 35579 rishabh.chaudhary143@gmail.com 
Rishabh Pawan Sharma 98709 87448 Email: rishabh7124Pgmail.com 98215 69645 
Rishabh Shukkla 98203 16953, 93249 58631 Rishi Kapoor 2648 1678,98200 80787
Rishikesh Pal 98707 27448 Email: rishinpal8@gmail.com 
Ritesh Deshmukh 98203 20768,98923 21711 
Rithvik Dhanjani 97690 30527, 75060 56275 Email: rithvik,dhanjani@gmail.com 
Rituraj K. Singh 2634 0884,98676 20663 E: rituraj@live.com 
Rizwan Aslam 80804 07787, 80808 07787 Email: sra7787@gmail.com 
Rizwan Sikander 6561 4487,98330 93610 Email: rizwan.sikander@gmail.com 
Robin Rebello 98678 85306 Email: actorrobinrebello@gmail.com 
Rohan Jaywant 2597 1578,98203 10825 Email: rohan jay05@yahoo.com
Rohan Painter 98203 66239 Email: ramp.studioCcqediffmail.com 
Rohan Shah 98201 32972 Email: rohanshah29@hotmail.com 
Rohan Shroff 2833 2946,99200 20404 Email: shroffrohan@gmail.com
Rohit Agarwal 094140 42185,0141-236 4583 Email: snbd2009(@gmail.com 
Rohit Khurana 98202 15897 Email: rohitkhurana64@yahoo.co.in 
Rohit Mehta 98678 15070 Email: rohitmehta626@yahoo.co.in 
Rohit Purohit 98921 92457 Email: mode1.9990@gmail.com 
Rohit Raj 98207 00688 Email: rohit.raj97@rediffmail.com 
Rohit Roy 2670 1454 E.: rohitroyproductions@gmail.com 
Rohit Singh 2620 2476,98200 40724 Email: pappy sinah16@yahoo.co.in 
Rohitashv Gour 98204 29619, 98199 94586 Email: rohitashvolQurPhotmail.com 
Romanch 93208 26349 Email; romaanch@gmail&gm 
Romesh Sharma 2623 2476 T/F.: 2670 0254 Email: infoPromeshfilms.com 
Ronit Roy 2639 8688 Mgr.: 98204 44442 Email: ronitroy@hotmail.com
Ronny A. Williams098699 61110,98339 08913 Email: ronaldawilliams@yahoo.co.in 
Rrattan Singh 98700 01030, 96999 55213 Email: 03ratansingh@gmail.com 
Rudra Kaushish 99678 95421 Email: rudrakaushish@gmail.com 
Rufy Khan 98201 07329 Email.: rufykhan@gmail.com 
Ruhan Kapoor 2642 7999, 2640 9797 Email: ruhankapoorl@yahoo.com
Rupesh Patole 98202 97201 Email: rupeshpatole@yahoo.com 
Rushad Rana 98205 01503, 98201 85212 Email: rushad ranal9@yahoo.co.in
Ruslaan Mumtaz 98200 79455 Email: ruslaanmumtaz@gmail,com 
Rutwij Vaidya 98219 74102 Email: rutwijvaidya@gmail.com 
S. A. Raja 2812 7758,93245 09486 sayed.raja@rediffmail.com 97695 41105
S. C. Makhija 2855 7700,98205 81505 Email: makhija.shrichand@gmail.com 
S. M. Zaheer 98211 16349 Email: saiyedzaheerr@gmail.com 
S. P. Lalwani 2633 1187,98200 33562 E: lalwani.sp@gmail.com 
Saagar Seth 99202 27634 Email: saagarseth007@gmail.com 
Saahil Chadha 2642 5077, 2645 7018 Email: saacha29@gmail.com 98210 55022 
Saandesh Nayak 98204 40608 Email: saandeshnayak@gmail.com 
Sachin Chheda 2642 1696,98670 78943 Email: sachinchheda9@gmail.com 
Sachiin J. Joshi 97692 39555,99205 32326 Email: sunilimj@gmail.com 
Sachin Khedekar 98200 84375 E.: sachinkhedekar65@gmail.com 
Sachin Parikh 98211 69678 Email: magnadictaPgmail.com 
Sachin Pilgaonkar2636 7499,2660 8792/3982 Email: sushriyaarts@gmail.com 
Sadhu Meher 2409 1197,99693 68428 
Sagar Ashok Salunke 6760 5274,98333 88107 Email:sagarsalunkhe4Pgmail.com 99676 96539 
Sagar Salman 098195 97397, 096195 00377 Email: sagarsalman100@gmail.com 
Saheb Khan 99300 30077, 98697 84321,00966 503 004 126,98695 54814,00966 590 139 747 manager.sahebkhan@gmail.com
Sahedev Gireesh 98213 67834 Email: gireeshkrsandev@gmail.com 
Sahil Anand 99207 34006 Email: sahilanand0101@gmail.com 
Sahil Jaffrey 2218 5545,98201 52366 
Sahil Khan 99300 75525 Email: sahilkhanrambo@gmail.com
Sahli Sachdeva 98929 44484, 88791 91911 sahilsachdevaphotography@gmail.com 
Sahil Shroff 2491 8095 
Saif Ali Khan 6523 6599/8245,98709 00074 
Saillesh Gulabani 6524 0701,98200 48580 Email: saileshgulabani@yahoo.co.in 
Sajeer All 99206 93665 Email: winnerpopcorn@gmail.com 
Sajid Hussain 97730 22342, 92206 11870 Email: sajidhussain799@gmail.com 
Sakshi Khanna 98200 69938,91672 23273 
Salil Ankola 97666 06543 Email.: ankolasal@gmail.com 
Salim Ghouse 2636 9389, 2631 7825 Email.: pheonixplayers@gmail.com 
Salman Khan 2640 5367,2641 0395,2645 5196 
Salman Yusuf Khan 98206 97770 Email: salman84123@yahoo.com 
Samar Jaisingh 2879 2213,98924 56347 Email: samarjaisingh@yahoo.co.in 
Samarth Chaturvedi 98921 83800 samarthchaturvedi007@gmail.corn 
Samir Soni 98202 95450 
Sameer Dharmadhikari 98200 62691 sameerdharmadhikariPg_rnail.com98704 79998 
Sameer Hanchate 2528 3954 Email:samhanchate@gmail.com 
Sameer I. Patel 98195 09664 Email: sameeniqbaalco)gmail.corn 
Sameer Siddiqui 98210 61972 Email: samsidd09@gmail.com 
Samir Aftab 93200 27823 Email: aftabsamir786@gmail.com 
Samir Rajda 98201 64947 Email: samir.rajda@gmail.com 
Sharat Saxena 2880 0604,98207 10564 E.: sharatsaxenaindia@gmail.com 
Sharib Hashmi 2491 8095 Email.: shaaribPgmail.com
Sharman Joshi 2640 8423,98203 04323 Email: sharman@sharmanjoshi.com 
Shashank Sethi 98217 32804 Email: shashanksethi@ymail.com 
Shashi Kapoor 6500 5309 Email: vijay.adfilmPgmail.com 
Shashi Puri 2646 3899,98201 39393 Email: shashichitra999Pyahoo.in
Shashi Ranjan 4276 0300 T/F.: 2634 7637 E: info@indiantelevisionacademy.com 
Shashikant Dwivedi 97696 40189,95948 58732 Email: skdnov18@gmail.com 
Shashikant Gandhe93232 81610,97643 76166 Email: shashigandhe3Pgmail.com 
Shashikant Pedwa198231 01990,73850 46641 bi_gbshashikant.pedwalPcimail.com Shatrughan Sinha 2620 7514/7732 Email: punamssinhapyahoo.com 
Shazad Khan 2646 3154, 2648 0656 
Shekhar Joshi 98205 73899, 98207 93899 Email: shekharyin@gmail.com 
Shekhar Suman 98210 99921 narendarpoddar@yahoo.cain 
Shekhar Shukla 2899 0861,98200 28105 
Sherman Doshi 2515 8871,98206 40471 
Shiraz Penangwala 98200 32617 Email: shirazisamazingPgmail.corn 
Shireesh Sharma 98200 22918 acting4stars@gmail.com +1 503 310 1111 
Shishu Yadava 2630 1113,77188 88877 Email: shishuyadavaPyahoo.corn 
Shiv Subrahmanyan 98206 25650 Email: shivsubPgmail.corn 
Shiva 98209 77234 Email: shivarindani@yahoo.co.in 
Shivaji Satam 2413 8811,98200 17237 
Shivang Vipul Oza 98198 77976,093747 33905 Email: shivang.oza@gmail.com 
Shivin Narang 98999 11366 Email: shivinnarangPgrnail.com 
Shoaib Ibrahim 97025 12539 Email: shoaibibrahim@yahoo.co.in 
Shoaib Khan 98207 80716, 97687 54450 Email: shoaibkhanactorPgrnail.corn 
Shran Pal 80803 44846 
Shravan Chhabria 2605 2391,98201 21282 Email: schhabria13Pgmail.com 
Shravan Mehta 2408 7923,99209 71222 Email: mehta.shravanPgmail.com
Shreyas Talpade 2639 6993,98201 26387 E.: shreyastalpade27Pgmail.com 
Shriram Kolhatkar 93239 27473 Email: ramk82@hotmail.com 
Samridh Bawa 99308 73423 Email: samridh.bawaPyahoo.com 
Swim Johar 90048 66647 Email: sanamjohar@gmail.com 
Sanat Vyas 2805 8085,98204 52606 Email: sanat vyasPyahoo.com 
Sandeep Anand Mgr. Forum - 99673 51537 Email: pse.celebsPgmail.com 
Sandeep Arora 99871 81752 Email: sandy16inPgmail.com 
Sandeep Kashyap 2444 2693, 98210 12621 E.: kashyap sandeep@hotmail.com 2444 4269 Sandeep Kulkarni 2825 6444,98200 01023 Email: sandipkulkarrniPgmail.com 
Sandeep Mohan 98203 09645 E.: sandeepmanmohan@_gmail.com 
Sandeep Yaadav 084199 34848,094506 61537 Email: sandyart22@gmail.com 
Sandesh Kulkarni 98215 26826, 93224 00990 Email: sandeshwritesPgmail.com 
Sandip Singh 073032 38287 E.: sandeep sin51@rediffmail.com 
Sandip V. Pednekar 98209 44512 Email: svpednekarPmail.com 
Sangram Singh 98204 50080 E.: sangramPsangramsingh.com 
Sanjay Batra 98202 60203 Email: sanjayrmbatraegmail.com 
Sanjay Chauhan 98670 93488 Email: actorsanjay@hotmail.com 
Sanjay Dutt 2660 7871 E: infoPsanjayduttproductions.com 
Sanjay Goradia 2631 0001/4040,98201 29629 ErnalLgoradiasanjayPgmail.com
Sanjay Hiralaher (Kartik) 2894 3319 L saniayhiralaher21Pcimail.com 98197 55388 
Sanjay Kapoor 2673 1671/2/3 Sanjay Keni 98210 59642 E---MalbanillaenAYsli1QQ,co, in Sanjay Khan 2620 5619,6693 8583/4/5 small; sanjaykhan038gmail.,QM 
Sanjay Kumar 094651 25011, 098785 52333 
Sanjay Mehandiratta 2631 0099,98210 49649 E.: sanjaymehandiratta@gmail.com93211 77333 Sanjay Mishra 2630 5288,98200 20759 Email: filmiactorPgmail,com 9821449239
Sanjay Mitra 98200 85061, 98203 98160 Email: sanjaymitra9sterftgmail.com 
Sanjay Narvekar 2570 3192,98694 65410 98215 46604
Sanjay R Gagnani 99606 44999 Email: sanjayrgagnani@gmail.com 
Sanjay Ramphal 98219 98377, 098127 77464 Email: sanjayramphalPhotmail.com 
Sanjay Sharma 98206 15350 E.: sanjaysharma17100gmail.com
Sanjay Singh Bhad1i99303 16204,90290 62198 E.: facetofacelObright@gmail.com 
Sanjay Taneja 99203 34924,98110 34924 E.: sanjaytaneja2010Pgmail.com 
Sanjay Thakkar 98205 50765 Email: sanjaytheactorPornail.com 
Sanjay Verma 98923 98932, 98707 34634 Email: vermasaniay8OPyphoo.com 
Sanjeev Chitre 2369 5876,99676 00342 Email: sanjeevchitrePgmail.com 
Sanjeev Dixit 93212 73949, 73037 81681 Email: actorsanjeevdixitPgmail.com 
Sanjeev Jaiswal 2849 0099,98202 34666 Email: sanjeevjaiswal6pgmail.com76780 36663 Sanjeev Kamal Julka 98202 93801 E.: sanjeevkamaljulkaPgmail.com 
Sanjeev Seth 98200 82615 Email: sanjeevseth28Pgmail.com 
Sanjeev Siddharth89766 74997, 93227 46598 E.: thesanjeevsiddharth@gmail.com 
Sanjiv M. Chadha 98203 36715 Email; impacindiaPgmail.com 
Sanjiv Sualy 98691 07323, 92246 09009 Email: sualvk@yahoo.com 
Sanju Banerjee 97027 37957, 77386 20461 E.:sanju.kmbanerjee@gmail.com 
Sankalp Sharma 97682 11111 Email: imsankalp@gmail.com 
Sanket Jaiswal 98200 07939, 98200 07938 Email: siddhantsanket@gmail.com 
Santosh Gupta 98191 64228 Email: santoshgupta55Pyahoo.com 
Santosh Shetty 2801 1472,98210 68590 Email: santoshshetty.l2@gmail.com 
Saqib Saleem 3061 3500, 98190 85123 Email: sweta@yashrajfilms.com 
Sarang Dhok 094228 03614,099233 10106 Email: info@sarangdhokeyents.com 
Sardar Sohi 93223 92945 Email: sardarsohiPrediffmail.com 
Sarfaraz Khan 2649 1314 EmaitYit2gyorproductionPyahoo.in 
Sarpreet Grewal 98193 58491, 99674 01849 E.: sarpreet.sarpreet270gmail.com 
Satish Pulekar 2430 7627,98205 85597
Satish Sardesai 2374 6914,98203 99141 Email: satish.sardesai@yahoo.in 
Satish Shah 2659 0827,98210 52505 Email: satshah@gmail.com 
Satyajeet Dubey 98926 03991 Email: satyajeetdubey21Pgmail.com
Satyajit Sharma 98217 48269 Email: satyajit sharmaPyahoo.com 
Satyavrat Mudgal (Satya V.) Email: satyavagraPgmail.com
Saurabh Dixit 98192 02596 96991 98127 98331 62272 Email: dixits3087Pgmail.corn 
Saurabh Shukla saurabhshuklafilmsPgmail.crn 
Saurabh Dubey 98206 84105, 98331 06207 Email: sjv1956@rediffmail.com 
Saurabh Jain 93246 35065 Email: saurabrajiainPgmail.com 
Sayaji Shinde 2841 1010,98670 59988 Email: sayajiPsayajishinde.com
Shaam Ramani 97168 31372 Email: shaamramaniPgmail.com 
Shaan Banerjee 2678 2401,98206 26337 Email: yash.1779Pgmail.com 
Shabir Ahluwalia 2633 2031 Email: shabir79Photmail.com 
Shadaab Khan 2649 6890,98198 34346 E: shadaabamjadkhanPhotmail.com 
Shadaab Mirza 2633 6804,98338 99227 Email: whitesharkpicPgmail.com 
Shadab Khan 98205 10994 Email: shaddy 9@yahoo.com 
Shah Nawaz 2633 2994,98212 05415 Email: shahneshPrediffmail.com 
Shahbaaz Khan 2639 9207,98200 00004 E: khan shahbaaz@hotmail.com 
Shahid Kapoor Mgr. Akanksha - 98195 55084 
Shahrukh Khan 6669 9400 Email: info@redchillies.com 
Shahzad Khan 2604 8951,98200 73577 Email: loinkhanPhotmail.com 
Shailendra Gaur 98208 18906 Email: sgshailendraPgmail.com 
Shailendra Shrivastava 2676 0691,93244 91002 Email: shaily111Pyahoo.co.in 
Shakeel Sayani 97024 28140, 97698 03685 Email: shakeelsayaniPyahoo.in 
Shakti Anand 98200 41231 Email: shaktisai05@yahoo.co.in 
Shakti Arora Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 
Shakti Kapoor 98217 23777 Email: shakti-kapoorPhotmail.com 
Shakti Singh 98201 47857 Email: shaktee e@yahoomail.com 
Shashi Kiran 2660 029598201 17955 
Shaleen Malhotra 98195 25596 E.: shaleen.malhotra25@gmail.com 
Shankar Sachdev 98920 47572, 90227 44923 shankarpurandasachdev@gmail.com
Shankar Yadav 98701 84912, 77387 44051 Email: shankar.yadav75Pgmail.com 
Shantanu Maheshwari 95948 94072 Email: shantanupiscesPgmail.com 
Shanu Dev 2854 0559,98211 30103 Email: shanudevPrediffmail.com 
Sharad Kelkar 98203 22788 Email: skelkar070gmail.com 
Sharad Malhotra 98203 92647 E.: sharad malhotra09Pyahoo.co.uk 
Sharad Vyas 2102 0694,98210 43306 Email: sharadvyas21Pyahoo.co.in 
Shubhraaj 98330 21518, 99675 03518 Email: shubhraajl Psify.com 
Shyam Bahadur Singh 99202 01954,2885 5660 Email: shyambahadur99Pgmail.com 6508 9455 
Sid Makkar 2367 3371,98200 13626 Email: sid.makkarPgmail.com 
Siddhant Kapoor Kwan-4241 3333 
Siddhant Kolwalkar 97696 26667,97692 36663 Email: siddbestPhotmail.com 
Siddhart Jadhav 98692 51625 Email: siddhu65inPgmail.com 
Siddharth Arora 98339 18668 Email: sid.anksPgmail.com 
Siddharth Dhawan 2631 8622,98211 18861 Email.: 14siddharthPgmail.com 
Siddharth Kak 2636 5946, 2632 0739 Email: cviofficePgmail.com 
Siddharth Malhotra 98338 31332 
Siddharth Sagar 90290 21514/29 Email: sidharrthsagarPgmail.com 
Siddharth Sanger 99233 29331 E.: siddharth.sangerlPgmail.com 
Sidhant Gupta 96196 04208 Email: sidhantgupta23Pgmail.com
Sidharth Shukla Email: sidharthxPhotmail.com 
Sikandar Khan 98213 69369 ,93236 58371 sikandarkhanproduction@gmail.com 
Sikandar Kharbanda 2637 4069,98210 89273 E.: sikandarkharbandaPgmail.com 98211 93936
Sikander Kher 2677 0362/2458, 2623 7273 Email: infoPactorprepares.net 2660 5659/6180 Siraj Mustafa Khan 98202 94856 
Sitaram Panchal 98201 88790 Email: sitarampanchal@gmail.com 
Smeep Kang 98200 51955 Email: smeepkangPyahoo.co.in 
Smit Sheth 98205 71562, 981 96 61387 smarty smashing smit@yahoo.co.in 
Snehal Daabbi 99877 11177, 98677 11177 theoutstandingorod_uction4gmail.com 
Sohail Khan 2640 5524, 2642 3220 sohailkhanproductionPg_mail.com 
Somendra Kaushik 96190 53884,098161 58963 E: somendra.kaushik19Pgmail.com 
Somesh Agrawal 2838 2173,98691 91173 E.: swechchha.agrawalPgmail.com98921 24116 Soneer Vadhera 99200 87046 Email: soneervPgmail.com 
Sonu Prajapati 6448 2015 Email.: sonuacmepgmail.com 
Sonu Sood 98203 20768,98672 07555 Email: sonusoodPhotmail.com 
Sooraj Pancholi Mgr. Toral - 98338 31598 Sooraj Thapar 98673 68877 
Srikant Maski 98196 08223 Email: maskisrikantPgmail.com 
Ssanjay S. Swaraaj 98211 28673 Email: ssanjaawalaj5Pgmail.com 
Subhash Kapoor 2667 2408,98213 27830 E.: subhashkapoor44Pgmail.com 
Subrat Dutta 98211 55651, 98702 69201 Email: subratcluttaPgmail.com 
Suchhi Kumar 98923 39703, 93228 35967 Email: mail@suchhishukla.com 
Sudam Waghmare 98202 08028, 80078 95627 Email: wsudamPqmail.com 
Sudarshan Kumar 2650 3179,98202 60577 
Sudesh Berry 2635 4850,98200 30037 Email: sudheshberryftyahoo.com 
Sudesh Lehri 090043 01441, 098729 86332 Email: sudeshmlehriftyahoo.com 
Sudershan Rathore 98336 37908 Email: sudershansrPgmail.com 
Sudhanshu Pandey 99871 24020 Email: sumonir@gmail.com 
Sudheer Dalvi 2854 1484,98200 53301
Dr. Sudhir K. Nikam 98501 65078,75070 06799 Email: uchalghatiPgmail.com 
Sudhir Pandey 2639 0857,98200 72633 Email: rksupanPindiatimes.com 
Sudhir Vasudev Batavia 0253-662 3892 093719 94999, 098222 42221, 093709 94999 Email: vicky bataviaPyahoo.co,in 
Sudip Pandey 93207 20775 Email: herosudipPgmail.com 
Suhag Divan 93222 21727, 99679 33551 suhagdivan@gmail.com 2633 6616, 2632 1727 
Suhas Khandke 98200 49576, 98200 49176 suhasdkhandketagmail.com2648 2169,2605 8604 
Sukh Randhawa 98677 83729, 93238 67742 Email: sukh.9randhawaPgmail.com 
Sumedh Mudgalkar 78751 26978 E:sumedh051mudgalkarPgmail.com 
Sumeet Raghvan 2617 2767,98210 39113 
Sumeet Arora 98217 62955 Email: sumiit.aroraPyahoo.com 
Sumeet Mittal 98201 25821 Email: su meet2001 Pyahoo.com 
Sumeet Saigal 2634 2062,98200 66033 
Sumeet Satish Tomar 98675 17212 E.:sumeetsinghtomar007Pgmail.com 
Sumein Bhat 98330 56164, 88796 21995 Email: fimiproductionsPgmail.com 
Sumit Sarkar 96194 15025 E.: sumitsarkar999@hotmail.com 
Sumit Suri 98207 29701 Email: sumitsurifilmsPgmail.com 
Sundeep Sharma 98211 63843 E.: sundeepsharma09Pgmail.com 
Suniel Shetty 2497 9800,98676 85155 info@popcornentertainmentpl.com 
Sunil B. Shende 2616 9392,98202 23279 Email: sunilshendePhotmail.corn 
Suneil Anand 3291 1699, 2620 2609 
Sunil Dhawan 2620 1295, 2624 8675 Email: cinerioPgmail.com, 98210 38675
Sunil Grover Mgr. Hansika - 98205 32855 E; hansikachandiramaniPgmail.com 
Sunil Jetly 2520 1112,98202 67759 Email: suniljetly2000Pyahoo.com 
Sunil Kumar Palwal 98209 85007 Email: sam.85.sunilPgmail.com 
Sunil Lahri 2636 8526,2634 6336,2632 9281 Email: shikharmPmtnl.net.in 2635 9246 
Sunil Pal 98701 09111, 93231 45231 Email: sunilpa175@gmail.com 
Sunil Pandey 80805 53738 Email: pandeysuniImPgmail.com
Sunil R. Shah 2661 3605/5553,98205 17704 Email; suni155shahftgmail.com 
Sunil Sharma 4021 4104,98201 06845 Email: suunilsharrmaPgmail.com 
Sunil Tiwari 97027 44227,98213 36469 Email: durvasasunikagmail.com 
Sunjiv Puri 2634 1914,2634 0155 Email: sunjivpuripgmail.com, 98920 07007 
Sunne Arroora 6561 4888,97737 14032 sunnearrooraPgmail.com 84528 57444 
Sunny Agarwal 98207 38463, 99300 93163 Email: contactPsunnyagarwal.com 
Sunny Charls 98202 61279 Email: sunnvyatriPgmail.com 
Sunny Deol 6146 9999 
Suraj Chadha 98200 19655, 98330 58997 E.: surajchadha2007Pyahoo.co.in 2678 7401 
Suraj Shukla 98691 78320 Email: snshukla1975Pgmail.com 
Surendra Pal 2636 4543,98200 62672 E.: actorsurendrapak@yahoo.com 
Suresh Chatwal 2631 4501,98696 61540 
Suresh Menon 98210 94717,98203 20768 superstarmenonPhotmail.com 98923 21711 
Suresh Oberoi 98701 45551 Email: kedarforvoPgmail.com 
Surinder Kumar 98692 72702,090139 66646 surindereremi@rediffmail.com 098116 01940 Surinder Pal Kohli 2887 7185,98924 66318 Email: spkohli41Pgmail.com 
Surinder Pal Singh 98672 84475, 98209 88082 E.: surinder arora70Pyahoo.com 
Sushant Singh ss090372Pgmail.com 
Sushant Singh Rajput 3061 3500,98213 99909 Email: runaliftyashrajfilms.com 
Susheel Parashar 2897 5654,98200 64771 parashar susheelPrediffmail.com 
Sushil Kumar Mann 096541 42265 sushil mannO6Pyahoo.co.in 096541 42604
Sushil Sharma 2537 9018,98204 77279 drsushilsharmaPgmail.com, 98204 77308 
Swapnil Joshi 99200 47461 Email: hhharrypppotter@gmail.com 
Swapnnii S. Ralkar 98200 75560 Email: sralkarPyahoo.com 
Dr. Swaraaj Singh 2660 3400,98671 26652 Email: swaraajsinghPyahoo.in, 93200 48221 
Taaha Shah Mgr. Tushar - 99202 97177 Email: taahashah@gmail.com 
Tabrez Khan 98202 89763, 74981 25007 Email: tabrezkhanactorPgmail.com 
Taher Shabbir 2648 9381 Email: taher911Pgmail.com 
Tahir Raj Bhasin 3061 3500,99206 22927 Email: sunitaPyashrajfilms.com 
Tanmay Arvind Vekaria 6698 9834,93215 57699 Email: tanmayzeeshuPgmail.com 
Tanmay Jahagirdar 98330 18284,98203 56749 E.: tanmayjahagirdarPgmail.com
Tanuj Virwani 99305 55796 Email: tanuj.virwaniPgmail.com 
Tanveer Zaidi 098395 06780 Email: mailPtanveerzaidi.com 
Tapasvi Mehta 98200 86993 Email: mehtatapsviPgmail.com 
Tarun Anand 98201 91168 Email: tarunanand27Pgmail.com
Tarun Khurana 98199 07659,095604 97447 Email: tarun4266Pgmail.com
Tarun Mahilani 98207 91455 Email: mahilanitarunPqmail.com 
Tarun S. Mehta 98211 20075 Email: tarun2u@gmail.com
Tej Sapru 2633 1452,98210 51540 Email: tejsapruts_@_gmail.com 98673 51540 
Tiger Shroff 4241 3333,96198 91095 
Tiku Talsania 2873 4455 Email: ttalsaniaPgmail.com 
Tilak Lakhani 98190 00275 Email: tilaklakhaniPgmail.com 
Tinu Anand 2881 4358,98210 15975
Tirlok Malik 64634 58707,212-662-7200 appleproductionPaol.com Fax: 212 864-1890 
Tom Alter 2309 0849
Tushar Bhaysar 70362 46639 Email: tb.sapgrcPgmail.com
Tushar Dalvi 2633 4597,98210 33762 Email: dalvitushar@yahoo.com 
Tusharkant Sharma 87675 13931 Email: tushar1911Pgmail.com 98932 18908
Tusshar Kapoor 2620 4335, 98192 90032
Uday Shrivastav 93230 41270 E.: udayshrivastavPrediffmail.com 
Uday Tikekar 2387 0473,93234 11406 Email: udaay4Pgmail.com 99693 43354
Udayyan Raathore 99201 17111 Email: udayyanraathorePgmail.com 
Ujjwal Chopra 98921 64571 Email: ujiwal23chopra@gmail.com
Dr. Ulhas S. Barve 98213 78364 Email: drulhasbarvePyahoo.com 
Uma Shankar Pancharia 2557 4181 Email: elevation52@yahoo.co.in 97691 36227 
Umesh Mihani 93222 87100, 98200 37993 Email: umeshmihanipgmail.com 
Utkarsh Mazumdar 2352 1010,98212 11321 E.: utkarshmazumdarPqmail.com 
Vaibhav Jhalani 98210 89556 Email: vaibhavjhalani@hotmail.com 
Vaquar Shaikh 98210 39568 Email: vqrshaikhPgmail.com
Varun Badola 98202 75111 Email: varunbadola7Pyahoo.com 
Varun Dhawan 2624 5802,2624 3289,2645 5196 Email: deedeeediitsPyahoo.com 
Varun Khandelwal 99209 43004 Email: voom 786@live.com 
Varun Sharma 98672 07555,98924 32708 
Ved Thapar 3293 2616,93219 24687 Email: vedthaparl 0Pgmail.com 98703 36618 
Venkat Ramesh 99400 16150,98849 16150 kayveeramesh1Pgmail.com 94459 26130 
Venky 98338 28983 Email: updatevenkyPgmail.com 
Vibhav Roy 99678 73203 Email: vibhav royl Photmail.com 
Vicky Hada 98202 09686, 98202 04986 Email: hefcfilmsPgmail.com 
Vidyadhar Karmarkar 98205 54254 Vidyut Jammwal Mgr. Abbas - 98205 39484 
Vijay Arun 0250-6813548,98927 85994 Email: vijay.arunO9@yahoo.in
Vijay Chaudhary 2636 5675,99203 65150 E.: shilpasvc100Prediffmail.com 98920 59522 
Vijay Gautam 98201 65600,6527 1700 Email: bullettours@yahoo.com 6591 7785 
Vijay Kadam 2620 1810,98690 82042 Email: vijaykadam57@gmail.com 
Vijay Kashyap 2830 0169,99670 60169 E.: vijaykashyap52prediffmail.com 
Vijay Maurya 98201 80454 Email: vjymauryaPgmail.com 
Vijay Pundir 011-2604 5947,97172 44103 vijaypundir85@gmail.com 088021 93748 
Vijayendra S. Ghatge 98200 41251 Email: vijentaPrediffmail.com 
Vijendra Mittal 2872 9393,98202 36577 Email: omvijaymPgmail.com 
Vijoo Khote 2367 5016 Email: vijookhotePgmail.com
Vikas Anand 96993 55343 Email: vikashinindiaftyahoo.com 
Vikas Bhalla 2641 8585,98200 77352 Email: ratrace@live.in 
Vikas Anand 2674 0696,98922 17877 
Vikas Shrivastav 93228 16958, 99677 77811 E.: vikas.shrivastav27@gmail.com 
Vikash Ranjan 093242 07571, 090224 90467 Email: vrvikashranjanpgmail.com 
Vikram Gokhale 2614 7332, 2616 2542 
Vikram Kapadia 2353 8711 Email: kapadia.vikrampgmail.com 
Vikram Makandar 98206 97222 E.: vikramproductionsgyahoo.com 
Vikram Singh 6725 2362,99203 74796 E.: vikramsingh.actorPgmail.com 
Vikramjeet Virk 98197 00201, 98923 00201 Email: vikramPvikramjeetvirk.com 
Vikrant Massey 98705 14244,98211 14244 Email: vikrantmasseyPgmail.com 
Vikrant Rai 77385 72424 Email: vikrant.viktor@gmail.com 
Vikrant Thakur 2884 2664,98215 95537 E.: kapildevthakurPrediffmail.com 
Vinamra Pancharia 99693 25512 Email: yin illusion@yaboaco.in 
Vinay Apte 2636 2524,98200 14814 Email: vinaygaptePyahoo.com
Vinay Bihari 093224 06886, 90062 62557 E: vinaybihari 1968Pyahoo.co.in 
Vinay Jain 4015 8364,98210 26548 Email: winjainPgmail.com 
Vinay Pathak Mgr. Simran - 99208 58912 E.: vinaypathakmgmtPgmail.com 
Vinay Rajput 98196 72459 Email: vinay.rajout85Pgmail.com 
Vinay Srivastava 84528 29390, 094159 14723 E: vinaysrivastava49Pgmail.com 
Vinay Singh Parmar 099344 32281 E.: vinaysinghparmarOlPgmail.com 
Vindoo Dara Singh 98671 26666 Email; fatehlOPhotmail.com 
Vineet Kumar 98199 01708 Email: vinyl11star@LediffmaiLcOm 
Vineet Kumar Singh vineet24singhPgmail.com 
Vinny (Vinod Kumar) 2636 2212,98202 77075 Email: vinodkrsoodPgmail.com 
Vinod Chandel 98929 70354 E.: vinodchande11206Pgmail.com 
Vinod G. Nikam 92223 10520, 98203 99318 Email: vinodnikam5Pgmail.com 
Vinod Goswami 98215 70644, 99696 41843 Email: vndq_oswamiPyahoo.com
Vinod Jethmalani 86524 90654 Email: vjethmalaniPgmail.com 
Vinod Kapoor 2842 7888,98339 98960 Email: ivinodkapoor25Pgmail.com
Vinod Khanna 2361 2666, 2361 2677 pravinbhaikPyahoo.co.in 2363 3053,98213 52030 
Vinod Kulkarni 2860 1893,98201 36353 Email: kulkarnivinodO@gmail.com 88790 02557 
Vinod Raut 2885 4349,98190 34941 
Vinod Sharawat 98203 01607 Email: vinsharawat@gmail.com
Vipin Jaswal 90239 02217 Email: imdsonofgodPhotmail.com 
Vipin Sharma 98190 17687, 98692 16802 Email: vipinsemailPgmail.com
Vipul Bhatt 98207 42416 Email: vipul.1007Pgmail.com 
Vipul Vithlani 98201 52001 Email: vipulmvithlaniPgmail.com 
Vir Das 4241 3333,96198 91095 
Viraf Phiroz Patel 2831 1927 Email: virafpp@hotmail.com
Viraj Khanna2296 2270,2410 4226,99674 77473 Email: anilbah124Pgmail.com
Virendra Saxena 2633 3365,93241 33365 E.: virendrasaxena078Pg_mail.com
Virendra Singh 2869 5064,99870 42090 Email: 26virendraPgmail.com 
Vishaal Thakkar 98212 49234, 96196 38147 Email: vishaalthakkarPgmail.com
Vishal Karwal 97696 00027 Email: vishalkarwalPyahoo.com
Vishal Malhotra 98200 19974 Email: vishuu3Pgmail.com 
Vishal N. Jethwa 97698 33078, 91679 76432 E.: vishaljethwa2000Pgmail.com 
Vishal Navale 098507 74753 Email: vishalnavale24@gmail.com
Vishal Nayak 99200 30241 Email: vishynayakPgmail.com Vishal Singh 98200 61446
Vishal Singh Rajput 98923 18722 Email: vishalsingh8722Pgmail.com 
Vishnu Mehra 2775 3411,98211 54365 Email: vishnumehraPhotmail.com 
Vishwajeet Pradhan 98201 24433 E.: vishwajeetpradhan@yahoo.com 
Vivaan Shah 2645 2467,2640 4670/5010 Email: jairajbatill 9Pgmail.com 98201 54838
Vivan Bhathena 98203 24609 Email: vivb999Ayahoo.com 
Vivek Modi 98672 80378,93227 56813 Email: vivekmodi82Pgmail.com
Vivek Mumbaikar 98672 79837 Email: adv.vivekzodageftgmail.com 
Vivek Oberoi 2620 1823,98701 45551 Email: kedarforvoPgmail.com
Vivek Rav (Vicky) 98200 89158/52 Email.: vickyraysgmail.com
Vivek Srivastav 98692 35308, 99208 87801 
Vivian Dsena vivndsena10Pgmail.com 
Vrajesh Hirjee 2670 0020,98200 42426 Email: hirkevPqmail.com 
Winy Tripathi 93217 01004 Email: winy0203Pqmail.com 
Worship Khanna 90049 27700,093100 85593 Email: worship.khannaPgmail.com 
Yajuvendra Singh 4264 3068,98202 43067 Email: artistyaju@yahoo.com 
Yash Gera 98336 39813 Email: contactyashgeraPgmail.com 
Yash Pandit 2620 0499, 98209 28258 Email: yashpandit@hotmail.com 98201 36800 
Yash Sinha 97023 28686 EmailLyashpsinhaPrediffmail.com 
Yash Tonk 2630 2577,98201 56920
Yashpal Sharma 98201 47552 Email: ash.vidyaPgmail.com 
Yateen Karyekar 98201 29627 Email: yateenkaryl Pgmail.com 
Yatin Mehta 2879 2375,90049 20953 Email: yatinmehta95Pgmail.com 
Yogendra Konkar 98212 44400 E.: yogi9821244400Pgmail.com 
Yogesh Chhabra 2660 5110,98200 20338 Email: yogichhabPhotmail.com 98200 21338 
Yogesh Karande 82918 25891, 98708 13909 E: yogi9isinternational@yahoo.com 
Yogesh Sanghavi 98201 88079,93201 88079 Email: variationsworld@gmail.com
Yogesh Tripathi 98192 61833, 93223 10117 E.: yogesh.tripathi78Pgmail.com 
Yunus Khan 98209 69362 Emakkla_l___y__,y_chi a urlys@grnail.com 
Yunus Mirza 98194 58055, 72081 19720 Email: yunusmirza1take_@_gmail.com 
Yusuf Husain 98202 34229, 98202 22003 E.: yusuf husain@rediffmail.com 
Yuvaraaj Parashar 98205 60132 Email: yuvaraajoarashar@gmail.com
Yuvraj Dutt 86555 52738 Email: yuvraj28dutt01@gmail.com 
Yuvraj Gupta 99209 25153, 73035 44106 Email: yuvraj086Pgmail.com 
Yuvraj Hans Mgr. Varun - 98201 67609 Email: info@angelproductions.in 
Yuvvraaj Malhotra 98330 94538 Email: yuvraaj22@gmajl.com 
Zahid Ali 98673 67863, 98707 8673 Email: zahidgracePgmail.com 93200 35533 
Zakir Hussain 98929 63753 Email: zakirhussain9@gmail.com 
Zayed Khan 2620 0691,2620 5619, 2628 7982 sanjaykhanO3Pgmail.com 98923 21711 
Zeishan Quadri 99302 00067 Email: zeishanquadriPgmail.com 
Zulfi Sayed 6671 4088,98200 92917 Email: zulfi20090gmail.com 

Bollywood hindi film female actress personal mobile number & email idAkanksha Pundir 99876 74608, 98677 88452 E.: akankshapundirll@gmail.com 
Akanksha Tank 98334 95095 Email: akanksha4starsPgmail.com 
Akansha Gilani 88987 79564 Email: akanshagilani@yahoo.com 
Akansha Kapil 98336 02025 Email: akanshakapilPqmaitcom 
Aksha Pardasany 98203 57369, 98206 97904 E.: sunielpardasany@yahoo.co.in  
Akshata A. Kulkarni 99678 37443 akskul.akshatakulkarniPgmail.com 
Alia Bhatt Mgr. Grishma - 98338 31781 
Alisha Singh 99678 01820/02012 E.: alishasingh.dance@gmail.com  
Alka Aashlesha 98213 37275 Email: alkashlesha@gmail.com  
Alka Amin 98207 61960 Email: shreeameen@amail.com 
Alka Chotalia 93242 94204, 99677 98825 Email: agnishikha1Prediffmail com 
Alka Kanade 2407 9730,98200 70021 
Alka Kaushal 92233 35873 Email: alkakaushhalPrediffmail.com  
Alka Kubal 2879 1414,98690 49775 E.: alkaathalye23@rediffmail.com 
Allika Sonik 98331 47851, 98678 65626 Email: 786sonikallikapgmail.com 
Allka Aswvani 88791 85269 Email: a1ka.aswaniPg.mail.com 98702 20934,98211 27434 Email: shriyajhaPyahoo.com 
Ameesha Patel 2610 1041/2 Mgr. Siddharth Tiwari-98923 21711 
Ami Trivedi 96193 48877 
Amita Nangia 2633 4365,98201 22274 Email: ameetanangia@gmail.com  
Amita Pathak 97690 14602 Email: amitapathak_@me.com 
Amrapali Gupta Mgr. Santosh - 97695 51944 93582 51944 
Amrita Prakash 98203 27283 Amrita Puri 2491 8095 
Amrita Rao Mgr. Ragini - 98208 16699 Email: raginicelebsPqmail.com  
Amrita Saluja Raichand 98202 34964 Email: amritaraichandPyahoo.com  
Amruta Khanvilkar 99305 39667 Email: amrutak2311pgmail.com 
Amy Jackson Mgr. Jubin Desai - 98191 86878 
Anandita Nayyar Mgr. Dinesh - 98924 32708 
Anchal Anand 98201 93845 Email: scorpioneyes4@hotmail.com  
Anchal Dwivedi 98200 02825 Email: anchal.s.dwivediPgmail.com 
Amardeep Jha
Anchal Sabharwal 98928 39355 Email: sweetspirit@indiatimes.com  
Andrea Cyril! 98203 39958 Email: andycyrillPgmail.corn 
Aneri 99200 99896 Email: anerivajani8(egmail.com  
Angel Mangan 99673 38246 Email: angellouis2006Pyahoo.com  
Angela Dobson 98670 74375 Email: angeladobson.4Pgmail.com  
Angela Jonsson Bling Entt. - 2491 8095 
Ani Shah 98202 32484 Email: mailz2ani@gmail.com  
Anisa Butt Mgr. Gayatri - 98335 50017 gayatriPineoamockels.com, www.inega.info 
Anita Gautam 90043 17250,90761 60620 EnNilLga utamanita9Agmajtcom 
Anita Kanwal 2631 4818,98200 44467 
Anita Kulkarni 99201 92924 Email: annabistaarPgmail.com  
Anita Raj 98210 49298 Anjala Zaveri Email: anjiejhaveri@gmail.com  
Anjalee Arora 93231 02377 Email: anjaleeshirdiPgmail.com  
Anjali Mukhi 98198 60856 Email: jillyanjPgmail.com  
Anjali Tiwari 98926 01681 Email; tiwarianjali25Pgmail.com 
Anjana Mumtaz 98200 82946 Email: sajedmumtaz@gmail.com  
Anjana Sharma 2774 6561,72088 44337 Email: sharma.mumbaiPsify.com 
Anjana Singh Email: annus7009Pyahoo.com 
Anjori Alagh 2368 0305,98205 29299 
Anju Mahendru 2620 7810 Anjum Khan 98191 67743 
Anjum Nawaz 98207 96644, 93229 31890 Email: anjum6644Pyahoo.co.in  
Ankita Bhaargava 98677 42678 E.: theankitabhargava@gmail.com 
Ankita Sharma 98671 29689 E.: sonalankitasharmaPyahoo.com  
Ankita Shorey Mgr. Tiwari - 98923 21711 E.: yuvrajentertainment@gmail.com  
Ankita Shrivastav 98203 75950 Email: ank srOyahoo.com  
Anmol Singh Mgr. Deepak - 095686 28030 dsent84Pgmail.com,dsent84Pyahoo.com 
Annie Gill 97693 06996 Email: anniegi11147Pgmail.com  
Anu Dhawan 2632 6912 
Anuja Anil Sathe 91674 01506 Email: anujasathe9Pgmail.com  
Anupama Takmoge 2746 7439,98204 81134 E.: anupama.takmogePgmail.com  
Anupama Varma 98214 25025 Mgr. Pankaj (Happeninc) 6590 3656, happeninc.communications@gmail.com 
Anupriya Saxena 93222 88640 
Anuradha Patel 2637 0120 
Anuradha Abhay Rajadhyaksha 2290 1953, 2612 0623 93210 24545 anuradharajadhyakshaPqmail.com 
Anuradha Kanabar 2639 4004,98203 43868 Email: aliraza14namdarftgmail.com Web.: www.alirazanamdar.com 
Anusha Dandekar Mgr. Hansika -98205 32855 E: hansikachandiramaniftgmail.com 
Anushka Sharma 3061 3500 Mgr. Ritika - 98691 24124,  ritikaPyashrajfilms. consumanaPyashrajfilms.com 
Anushkaa Singh 98926 58787 Email: anushkaadeepaPgmail.com 
Anushree Bathla 98208 15797, 98253 33845 Email: anushreebathlaPgmail.com 
Aonkita 2632 2448 Mob: 98924 67663 
Apeksha Desai 2646 3194 ,2646 5725 98200 17014, 98207 07040 Email:a_pekshajeePyahoo.com
Archana Joglekar 98204 43360 
Archana Puran Singh 98701 45577 Email: kamieshrmPgmail.com 
Archana Thavare 98191 91402 E_archibit2@yahoo.co.in 2582 4664 
Arjumman Mughal Mgr. Sridevi Wagh - 98201 09941 arjummanPgmail.com, kuausmediaPgmail.com 
Aroona Irani2634 6082/2635 3824,98202 26189 akfplprediffmail.com,aroonakohlipgmail.com 
Arpana Rao 2639 8772,98209 21169 
Arshima Thapar 98338 36273, 99871 96419 Email: arshimathaparPgmail.com 
Aruna Mehta 2857 3588,99694 37063 E.: aruna.mehta23@rediffmail.com 
Aruna Sangal 98210 94909 Email: arunasangall 3Pgmail.com  
Arushi Mehta (Neha Mehta) 98924 19143 Mgr. Paresh - 98706 66627 Email: nehamehta04@gmail.com 
Arya Mukesh 2805 4445 ,088799 96563 Email: email4jayeshayahoo.com 
Arzoo Govitrikar 41gr. 98201 40571 E.: arzoogovitrikar@hotmail.com  
Asawari Joshi 98201 38381 Email: asawari65Pgmail.com  
Asha Negi 93582 51944 Mgr. Santosh - 97695 51944 
Asha Parekh 2660 1414 
Asha Sachdev 2646 4378 
Asha Sharma 2648 2544,93241 82544 Email: sunils9ca)yahoo.com 99305 56201 
Asha Tiwari 099673 05378 Email: ashhtiwari17Pgmail.com 
Asha Vyas 92241 52684 Email: asha.vyas2Pgmail.com  
Ashalata Wabgaonkar 2430 8766,96640 00759 Ashwini Bhave 2523 1142,98923 50409
Ashima Bhalla 98215 45645 Email: ashimab16@yahoo.co.in  
Ashita Vinod Dhawan 98203 58088 Email: a.dhawan23Q5@gmail.com 
Ashwini Kalsekar 2628 7092 Asin Mgr. Arjun - 98709 00074 
Asmita Sharma 98214 66778 Email: asmita066Prediffmail.com 
Astha Soans 90040 42789 Email: astha s290z yahoo.com  
Athiya Shetty Mgr. Priyangi - 98338 31332 
Avantika Hundal 98701 76509 Email: avantika.hundal@_yahoo.com  
Avika S. Gor 3291 0363,2567 2665,6527 0666 avikainvestayahoo.com 93222 94560 
Ayesha Jhulka 2634 601 6/61 06 Email: alllforu2006@hotmail.com 
Ayesha Khan 91672 76661 
Ayesha Khanna Mgr. Trishila - 98190 04170 Email: ayeshakhanna20Pqmail.com 
Ayesha Takia 98925 36993 Email: farutakiaftgmail.com 
Bandini Mishra 98207 88583 
Barbie Pravin Jain 98690 69637, 90292 96848 
Barkha Madan 98210 51166 Email: madan.barkha@gmail.com  
Beena 97696 88613 Mgr: Iliyas Nathani - 98690 02895 Email: iliyasnathaniAgmail.com  
Benaf D 98331 57130 Email: benafd@hotmail.com  
Bhagyashree 2615 3203 Mgr. Rajkishan - 90228 65123 Email: bhagvashree23@gmail.com  Bhairavi Goswami 3296 9423 Email: bhairavigoswamiPgmail.com 
Bhairavi Raichura 6514 0092 EE_bhairaviraichura@rediffmail.com 
Bhairavi Vaidya 2632 0163,98211 35092 Email: bhairavivaidu@gmail.com 
Bharati Achrekar 2430 5632,98200 66690 EftNkitharUV@Missillcgin 
Bharti Doshi 2102 0592,98924 57079 
Bharti Shah 2661 0888,98191 13834 Email: sujaI8031@hotmail.com  
Bharti Sharma 99876 52797 
Bhavana Balsaver 2620 1371,98211 10614 Email: bonniebeePrediffmail.com, 2670 8591 Bhavna Pani 98200 45723 Email: pani.bhavnaPgmail.com  
Bhumicka Singhh 2660 7245,98206 34330 Email: starquidesworld0yahoo.com 
Bhumika Chheda 96195 56073 E.: iambhumikaPchhedaonline.com 
Bidita Bag Mgr.: 99203 29059 Email: bag.bidita@gmail.com 
Bijal Batavia 2430 2936 Email: bijalbataviaftgmail.com 
Bindu 2352 4617,2351 1305,2351 1283
Bindu Chowdhury 98676 63339 Email: binduchowdhuryPgmail.corn 
Binny Bishan Sharma Mg.Aarti - 91675 73806 Email: sbinnyl Pgmail.com 
Bipasha Basu Mgr. Shoaib - 98921 84021 
Bobby Darling 98202 27541 Email: bobsdarlingPyahoo.com  
Brinda Parekh 2416 6040,98211 25064 modelbrindaPgmail.com,www.brindaparekh.com Carlyta Maria Mouhini 98202 32627 Mgr. Parul Chawla - 98335 77407 olasenora@gmail.com,www.carlytamouhini.in  
Celina Jaitley Mgr. Gautam - 98920 65432 Mgr. Aasif - 98207 30509 
Chahatt Khanna Mirza 99201 13217 E.: chahattkhannamirza@gmail.com  
Chandni Bhagwanani 98203 82422 Email: cbsunshine93@gmail.com 
Chitrangada Singh 98200 69938 Mgr. Shobha - 91672 23273 Mgr. Arjun - 98709 00074 98330 56103 chitrapamaaPgmail.com  
Chitrapamaa
Claudia 22nd Avenue - 097736 02249 Email: claudia.enquiryAgmail.com 
Daisy Shah Mgr. Jayshree - 98338 31527 Email: jayshree@matrixbay.com  
Daljeet Kaur 98921 18812 Email: shaleendaljeet@gmail.com  
Damini Joshi daminijoshiPhotmail.com  
Damini Kanwal Shettydaminikshetty@yahoo.ca 
Debashree Roy 99204 18354 
Debina Bonnerjee Mg. Romanch- 93208 26349 Email: debi.choudharyPgmail.com  
Deeksha Seth 4241 3333 Mgr. Manoj (Media9)- 098487 51234 Mgr. Ritika - 98195 86800 Email: manojkumarPmedia9.in  
DeepanitaSharma.deepanitaPgmail.cm  
Deepika Padukone 4241 3333 Mgr. Jayanti - 96198 87752 
Deepika Singh 98675 30305 Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 E.: mailmesupriya.singh@yahoo.com  
Deepshikha 98201 54144 Email: reachdeepshiPhotmail.com  
Deepti Bhatnagar 3296 4816, 2674 1550 Email: deeptibhatnagarPyahoo.com  Web.: www.deeptibhatnagar.com  
Deepti Devi 93269 91424 Email: deepti dreamPyahoo.co.in 
Deepti Dhyani 2888 7733,98337 92977 Email: dptdhyaniPgmail.com 
Deepti Naval deeptinaval@gmail.com Web.: www.deeptinaval.com 99200 68822 Email: anchordeeptigmail.com W.: www.anchordeepti.blogspot.in 
Delnaaz Irani 98210 55673, 90044 45611
Deepti Sadhwani
Devika Shahani 2605 4407,99300 30933 Email: devikapunjabiPgmail.com 
Devyani Thakkar 2385 5143,99690 00661 
Dhriti Saharan 80808 01115 Email: dhriti.saharan@gmail.com 
Dia Mirza 2605 9865,2491 8095 
Diana Hayden Mgr. Deepali - 98921 05558 ceepalicatertainment,com  Web.: www.dianahayden.com  
Diana Penty 98200 69938 Mgr. Shobha - 91672 23273 
Digangana Suryavanshi 98215 82694 E: diganganasuryavanshiPqmajtcom 
Dimple lnamdar 2677 9306,98200 13397 Email: idinamdar570@gmakm 
Dimple Jhangiani 98332 81009, 98690 42899 jhangiani.dimplePqmail.com, 2528 8999 Dimple Kapadia 2670 7652 Mgr. Ashwin - 98215 56990 
Dipika Samson 98200 61496 Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 Email: dipikasamsonftgmail.com  
Disha Parmar Mgr.: 99306 04742 Email: disha 1 1parmarPgmail.com  
Disha Vakani 93248 04459,93212 16512 Gujarat: 079-2676 6882 Email: vakanidishaPyahoo.com 
Divya Arora 098100 33734 Email: divya1406Pgmail.com 
Divya Dutta 2660 5748,98200 61074 
Divya Jagdale 2636 7521,98200 52690, 98206 25650 
Divya Palat 2362 0752 Email.: divyapalat@gmail.com 
Divyaa Dwivedi 98922 62250 Email: dwivedi.divyaa@gmail.com 
Divyajyotee Sharma 2639 3716 Mob.: 98202 17621, 98920 33398 Email: stardivyajs@hotmail.com  
Divyanka Tripathi 98193 58236 Email: divyanka tri_pathiPymail.com  
Doily Bindra 982(10 13049 dollybindraPgmail.com,www.dollybiidra.com  
Donny Kapoor 98201 99434,2883 4421 Email: idonny2001Pyahoo.co.in 
Drashti Dhami Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 
Durga Jasraj 4272 7850 Fax: 4272 7888 infopartandartistes.com,www.artandartistes.com  
Ekta Bahl 2215 0472/1402 
Ekta Sharma 98213 36143 Email: cute ekta81Pyahoo.com  
Ekta Tiwari 99203 64134 Email: ekta.tiwaripgmail.com  
Elena Kazan 98334 89182 Email: elena.kazan.officDgmail.com  
Erica Fernandes 96648 87788 Mgr. Ralph Fernandes-98218 87788 E.: ralphfernandesPoutlook.com
Ekta Saraiya 98203 27556 
Esha Gupta Mgr. Arjun - 98709 00074 
Elli Avram Mgr. Toral - 98338 31598 Email: elliofficialPgmail.com  
Esha Deol 2671 0046 Mgr. Pamela - 98199 33477 Email: hm.nvk2acPgmail.com  
Esha Rameshbhai Kansara 76669 47239 Email: eshakansaraftgmail.com  
Eva Grover 2835 6589 
Evelyn Sharma Mg. Sneha Savla-98194 52877 Email:info.evelynsharmaPgmail.com 
Faith 98673 16423 Email: jstfaithagmail.com 
Falguni Desai 2631 4645,93228 54477 Email:falg_unid77Pgmail.com  
Farha 2631 7070 
Farhana Fatema 93218 44777 E.: farhanafatema009gmail.com 
Farida Dadi 98204 59181 Email: dadi.farida@yahoo.in 
Farida Jalal 2631 1076,98198 07868 
Farnaz Shetty 80551 43633 Mgr. Santosh Sharma-93252 80012 E: corporatealtrackevents@gmail.com 
Farzana Memon 98196 06276 Email: jenicesurtiPyahoo.in  
Ferhina Parvez 99674 55342 Email: ferhinaparvezftyahoo.co.in 
Feroza Kaur Heer 98690 01847 Email: feroza 94Photmail.com  
Firdaus Dadi 2641 6285,98210 10373 Flora Saini 99209 94640 Email: florasainiftgmail.com Freishia Bomanbehram Bandra. Email: freishiabPgmail corn 
Gabriella Demerits Mg. Gayatri - 98335 50017 Email: gayatriPinegamodels.com  
Gargi Patel 2493 6650,98670 59977 Email: gargip2007Pyahoo.co.in 
Gargie Tripaathi 98692 20483,98203 49237 Email: tripathi.gargielizDgmail.com  
Garima Bhatnagar Nlgam 98202 52593 Email: anuragnigam9Pgmail.com  
Garima Jain 98334 11229, 98932 64258 garima artistPyahoo.comj.dhairyaPlive com,  
Garima Kapoor 98202 41724 Email: garimakkapoor@gmail.com  
Garima Shrivastava 93234 05266, 93233 34831 Email: gshrivastava_Lgmail.cora 
Garima Srivastav 90040 32360 Email• garimasrivastav90gmail com  
Gauahar Khan Mgr. Arjun Banerjee - 98709 00074 Email: gauaharkham@gmail.com  
Gauri Karnik 98218 71777 
Gauri Pradhan 98211 48626, 98202 28307 E.: gauripradhan7774ftyahoo.corrt 
Gautami Gadgil 2422 4409,98200 64635
Gautami Kapoor Mg. Rajiv Kumar-98203 02666 
Gayatri Joshi 98920 65432 Mgr. Gautam - 98203 40202 gautamfilm@yahoo.com www.gautamsharma.in  aysil 98203 44402 Email: gaysilPgmail.com  
Gazal Rai 99870 58972 Email: ciazal raiftyahoo.com  
Geeta Basra Mgr. Uday Singh - 98925 93135 
Geeta Kak 2632 0739, 2636 5946 Email: cviofficeftgmail.com eeta Kapoor 92205 11643 
Geeta Khanna 98211 35761, 98214 52334 Email: geetakhanna56pgmail.com 
Geeta Shankar 98704 30299 
Geeta Udeshi 98331 26961, 98204 18601 Email: qe_glau84Pgmail_cpm 
Geetanjalt Gill 96198 31476 Email: gitagill84Pgmail,com 
Geetanjali Rao 98705 52909, 98331 60775 Email: jai balaji66@yahoo,co.in 
Genelia D'souza 4241 3333 
Giaa Manek 98192 41914 Email: geea 1@yahoo.com  
GOHO Oak Mgr.: 98201 48653 Email: girijaoakgodbolePgmail.com  
Goolshan Mazdiasni 2361 9826,98203 22432 
Gouri Tonnk 98201 56920, 98213 20773 Email: gouritonnkPgmail.com  
Gracy Singh 2632 3237 Mgr. Eshita Rustagi - 99675 76915, oracyss-inghPyahoo.com,eshita.indifsPgmail.com 
Guddi Maruti 2646 0553/98200 55141 
Gul Panag 98922 49594 Email: gulpanagPgmail.com  
Gulki Joshi 99879 61668 Email: gulkijoshiPgmail,com 
Gulshan Sharma 99206 98404 sharmgulshAn@gmail.com 
Gungun Uprari 98196 97548 Email: gungunupreti@gmail.coin 
Gunnit Kaur 99674 75107 Email: gunnitk@gmail.com 
Gurcharan Kaur Baggan 98332 84260 
Gurdip Kohli 2634 4111,98200 12070 
Hansika Motwani 98922 88991,98202 85436 Email: drmona@gmail.com  
Hard Kaur Mgr. Pakul-98203 59010 
Harsha Khandeparkar 99876 05907 Email: harshak20@gmail.com  
Hasleen Kaur Mgr. Gayatri - 98335 50017 Email: gayatri@inegamodels.com 
Hazel Keech Mgr. Vimal - 093110 34305 E.: contacthazelkeech@gmail.com Helen 2642 8923 Hema Divan 2633 6616,2632 1727,99676 61302 
Hema Malini Mgr. Pamela-98199 33477 pamela.gangwaniPgmail.com 2671 0046
Hemali S. Joshi 98202 73198 EmailLteddyshelli83@gmail.com  
Hilla Sethna 98200 45889,2620 0281 Email: hilla28@gmail.com  
Himani Kapoor Delhi: 01 29-41 66 088 093229 10010, 082853 06088 Email: sudhirkapoor6Pyahoo.co.in  
Himani Shivpuri 2830 5550,98200 46512 Email: himani2410@gmail.com  
Hina Khan Mgr.: 99202 19288 E.: hinna khan2006pyahoo.co.in 
Hrishitaa Bhatt 2635 4927 
Hritu R. Dudani 98339 96993 Email: hritu dudani@yahoo.co.in Qureshi 4241 3333 Mgr. Janahavi - 97693 69904 
Humeeta Kaur Baggan 98194 85454 Email: humeetabacwan@gmail.com 
Ila Arun 2612 3774 Ileana D'cruz Matrix - 2645 5196 
Indira Krishnan 98212 10877 _Email: nduranshinge@yahoo.com 
Ira Dubey 98701 08366 Email: iradubey@gmail.com  
Irawati Harshe Mayadev Mgr.: 98200 43613 Email: irawatirmayadevPgmail,com 
Isha Sharvani Mgr.: 98677 10001 is hasharva n i@gmail.com,www.ishasharvani. com, www.dakshasheth.com 
Isha Talwar Vinod Talwar - 98200 75349 Email: talwarishaPqmail.com  
Ishaa Koppikar 2430 7974 Ishita Arun 2612 3774
lshita Dutta Mr. Dutta-98333 27920 Email: tkdutta22Pgmail.com 
Ishita Sharma 2843 1316 Mob: 98201 78225 Email: ishittasharrmaPyahoo.co.in 
Ishita Vyas 88982 26326
Izabelle Leit Mgr. Gayatri - 98335 50017 oavatri@inegamodels,c_om www inega.info 
Jabeen Kak 98215 04066 
Jacqueline Fernandes 4241 3333 Mgr. 
Janahavi - 97693 69904 
Janvi Chheda 98676 93538 Email: janvi the girkayahoo.co.in  
Janvi Vora 97696 96399 Mgr. Santosh Gupta - 97695 51944 Email: janvi.vorajvPgmail.com Jasmin 2636 1270,99203 65259 
Jaswinder Gardner 93244 95638, 98707 08748 Email: jazzsg@gmail.com 
Jaswir Kaur Email; jaswirkaur@gmail.com 
Jaya Bachchan 2620 6162,2620 7579, 2611 4016 
Jaya Bhattacharya 98211 40873 
Jaya Binju 98927 61057 Email: jayabinjustPgmail.com 2820 8400,98212 92368 2880 1232,98333 28238
Jaya Khanna 
Jaya Ojha
Jaya Pradha Mg: Ramesh Kumar-98203 28858 
Jayashree Ashok Panchal 98213 70850 pinkyjaya2002@rediffmail.com 98928 49219 pinkyjaya2002@yahoo.com  
Jayati Bhatia 98202 31214, 90043 02260 Email: ayatibhatia7Pgmail.com 
Jayshree T. 2648 4147,93235 75792 Email: jvkarnatkiPyahoo.com  
Jennifer Pereira 98195 44294 Email: jennifer.14febPyahoo.com  
Jennifer Winget Grover Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 
Jezebel 98202 22003 Email: janicepage@rediffmail.com  
Jhuma Biswas 98202 72801 jhumabiswasc@gmail.com 
Jividha Ashta 81083 00355 Email: jividhaashtaPhotmail.com  
Jonita Duda 98205 84410 jonitafilmsPgmail.com,www.jonitadoda.com  
Joyoshree Arora 0120-433 0574 Mob.:98925 91333, 098102 39381 
Judy Michael 98212 90493 Juhee Patel 98672 46095 
Juhi Babbar 2670 1212 
Juhi Chawla Mgr. Preet Kaur - 98331 16546 Mgr. Rakhee - 98202 88088 preet 2612Pyahoo.in,rakheePmehtagroup.corn 
Julia Bliss 98332 37337 Email: reachjuliablisspgmail.com 
Jyothi D. Tommaar 93246 40006, 98198 20468 Email: jyothidtommaarftyahoo.co.in  
Jyoti Mukerji 98200 92991 Email: jvotimukerji(5gmail.com  
Jyoti Rana 98204 00841 Email: joyrlovesPgmail.com  
Kajol Chakravarty 98190 88974 Email: kab19@gmail.com
Kadambari Kadam 
Kadambari Shantshree 
Kainaat Arora 98204 35883 98201 44844 88982 26326 Mgr. Tiwari - 98923 21 71 1 Email: kainaatardraPgmail.com 
Kainaz Motivala 997-43 55696 Email: kainazm@gmail.com 
Kajal Agarwal Mgr. Mrs. Vinay - 98201 21474 Mgr. Ronnie - 098854 16718 Email: vinayagg2960ggRail.com 
Kajal Pisal 98199 09115 Email: kapisalftrediffmail,com  
Kajal Shah 98707 77441 Email: kajal2 11@yahoo.co.in 
Kajall Rawat 98921 08276 Email: kajallrawat@gmail.com 2620 0394, 2625 5510 
Kumar Mangar - 97691 49993 E.: devgansoftwareftrediffmail.com
Kajol Srivastava 98331 05059 Email: casualkajolPgmail.com
Kajol
Kamini Kaushal 2363 4762 Kalki Koechlin 4241 3333 Mgr. Ayesha - 91672 58676 Email: ayesha@caakwan.com 98690 57026, 98214 37026
Kalpana Email: musicboxnews@yahoo.co.in 
Kalpana Javeri 2636 6444,93201 90528 Email: kalpana14@yahoo.com 
Kamalika Guha Thakurta 2635 8828,98202 85996 E: guhathakurta.kamalikaftgmail.com 
Kamia Mulhotra 098110 43034 Email: kamiamulhotra@gmail.com 
Kamna Ranawat 98675 07808 Email: kamnaranawat@gmail.com 
Kamya Panjabi 98200 32935 
Kanak Singh 98676 14919 Email: kanaksingh3lPyahoo.conn 
Kanchan Nath 2522 2908,93228 55251 Email: kanchi nathOyahoo.co.in 
Kanchi Kaul 2631 9956 
Kangana Ranaut Rangoli - 99201 36999 Email: rangoliranautpgmail.com 
Kanica Maheshwari 98204 64663 E.: kanica.maheshwark@gmail.com 
Kanika Bajpai 98200 4482,2649 9079/89 Email: kanubaipaiphotmail.com 6556 5131 
Kanika Shivpuri 2635 4038,98200 64206
Kanika Tiwari 093296 93969, 093031 39339 Email: studiomarkviewRyahoo.in 
Kanika Verma Kalra 98333 67499 Email: kani20986Pdmail.com 
Kanishka Soni 77383 89987 ka n is h ka son i photr_ran sh ka.s.16.8  gmail.cor_n_www.kanishkasoni.corn 
Kannu Gill 98676 20048 Email: kanuraigillftgmail.corr 
Kanupriya Sharma 93215 67111 Email: kanu1515@gmail.corn 
Kareena Kapoor 6552 1499 Mgr. Matrix Pvt. Ltd.- 2645 5196 
Karishma Kapoor 6552 1499 Mgr. Matrix Pvt. Ltd.- 2645 5196 
Karishma Kotak Mgr. Arjun - 98709 00074 Web.: www.karishmakotak.com 
Karishma Singh 77380 31150 Email: movikarishma@gmail.corr 
Karishma Tanna 98212 96161, 98332 70802 Email: karishmaktanna@gmail.com 
Kashmera Shah 98200 44338 Mgr. Forum - 99673 51537 Email: pse.celebsPgmail.com Kashmira Irani 99206 28212 Email: kashmirairaniegmail.com 
Katrina Kaif Mgr. Sandhya - 98332 58827 Kavita Kapoor 2600 7079,98202 83771 
Kavita Kaushik Email: onlykavita@gmail.com 
Keerti Gaikwad Kelkar 98197 90121 Email: keertikelkar07Pgrnail.com 
Kim Sharma 98205 53983 
Ketaki Chitale 98196 55514 Email: vikichi@gmail.com  
Ketaki Dave 98200 66407 Email: daveketaki@hotmail.com 
Khushboo Gupta 90224 88158 Email: guptakhushbool OPyahoo.in  
Khushboo Kamal 99675 35607 Email: khushbookkamalPpmail.com  
Khyaati Keswani 98201 25115 Email: khyaatikeswaniPgmail.com  
Kiara Advani Mgr. Mithila- 98339 61577 Email: mithilaPmatrixbay.com 
Kiran Aroura 93222 18784,086523 33146 lakironPyahoo.co.in, ijikjyPgmail.com  
Kiran Bhargava E.: kiranbhargava23Pyahoo.com 
Kiran Juneja 2634 7070,98200 36517 _py.net W.: www.sippy.net 
Kirti Kulhari Mgr. Neeraj-98191 21919 Email: 
kirti.kulhari Pgmail.com  Kirti Singh 2631 5098,98333 60341 
Kirti Sualy 98691 07323 Email: sualykPyahoo.com  
Kishori Shahane Vij 2661 1101,98212 28162 Email: kishorishahanepgmail.ccm 
Kishwer Merchant 98207 44277, 98200 33601 
Kitu Gidwani 2386 5415 Mg.Lalita-98203 16144 
Koel Puri 098100 63222 Email: purie.koel@gmail.com  
Koena Mitra 99201 84800 Email: mitra84kPgmail.com  Konkona Sen Sharma 2491 8095 
Kratika Dheer Email: kratika.0307Pgmail.com 
Krishna Gokani 98206 03189 Email: kgokani26Pgmail.com  
Krishna Raaz 98218 17153 Email: krishnaraaz22Pgmail.com 
Kriti Sanon 4241 3333 
Kritika Kamra (Arohi) 98336 06603 Email: kritikakannra88Pgrnail.com 
Kratika Desai 98211 16140 Email: kdesaikhanoyahoo.co.in  
Krystle D'souza Mg.Rajiv Kumar-98203 02666 Kshitee Jog 2522 4600,98334 48449 
Kulbir Badesron 2630 2566,98190 77617 E: kulbirkaurbadesronPhotmail.com
Kulraj Randhawa Mgr. Ashish - 99699 69593 
Kunickaa Sadanand La!! 98331 06060 hikunickaaPyahoo.co.in,www.kunickaa.com  
Kyra Dutt Mgr. Gayatri - 98335 50017 Email: gayatriPinegamodels.com 
Lara Dutta Mgr. Jazz - 99209 12221 Email: jassiwarniftgmail.com 
Lata Haya Nagar 98202 86618, 93241 69368 Email: hayahaya@rediffmail.com  
Lataa Saberwal 98202 96695 E.: lataasaberwal@yahoo.com.sg
Lauren Gottlieb 2491 8095 Lava nya Tripathi 4241 3333 
Leena Chandavarkar 96195 68752 
Leena Jumani 93242 88811 Email:leepAiumani2Pgmail.com  
Leena Kamat 2893 3418 77981 72564, 92262 21243 
Lekha Govil 2633 5194 
Lillete Dubey 6505 8353, 2282 8894/8717 E.: homespuntheatreftyahoo.com  
Lily Patel 2674 3132,98204 04547 
Lisa Haydon 2491 8095 Lopa Shah 2414 1714,98209 00310 
Lovey Sasan 96997 69666 Email: loveysasan7Pgmail.com  
Lubna Salim 2639 1324,93236 59581 Email:lubnasalimPgmail.com  
Maanvi Gagroo 99201 28313 Email: maanvi.gagrooPgmail.com  
Maddalsa Sharma 98200 41413 sheeladavidsharmaPgmail.com  
Madhavi Chopra Singh 98202 37788 Email: mads 13Prediffmail.com  
Madhavi Gogate 98202 25054 Madhoo 2363 4787,2363 0399,98210 68260 
Madhu Bhalla 98696 52491 (Madhu Priya) 98926 16835 
Madhu Bharti 98201 58183 
Madhu Sharma 2633 5817, 93211 19262 E.: madhusharma17@yahoo.com  
Madhumeeta 2632 2448,98924 67663 
Madhura Naik Mgr. 99209 91121 Email: madhuranaikPhotmail.com  
Madhuri Bandiwdekar 98190 12460 Email: devendrab@mastek.com 
Madhuri Bhatia 4003 9536,93222 27536 Email: aembee@hotmail.com  
Madhuri Dixit Mgr. Minakshi - 98338 31595 
Madhuri Pandey 98921 28910 madhuripan4ley123Pindiatimes.com 
Madhurjeet Sarghi98670 91771,98205 17905 Email: m.sarghiPgmail.com 
Mahek Chahal 98202 39098 Mahendi Pravin Jain 98690 69637,90292 96848 
Mahi Vij 98218 80333 Mahie Gill Mgr. Neha - 98208 87945 
Mahima Chaudhary 2631 1709 Mgr.: 98203 00330, 98190 40977 
Mahima Makwana 99693 47625 makwana.mahima.mahima12Pgmail.com 
Mahua Chakraborty 2833 5512 80806 36828, nee1143.nawaabPgmail.com 90299 00557 
Mala Sinha 2642 1443 Maleeka R. Ghai 82912 54899 Email: maleekarghaiftgmail.com  
Malicka Rajput 93229 94400, 98671 00848 Email.enidea2009Photmail.com  
Mallaika Arora Khan 2655 8945 Mgr. Arjun - 98709 00074
Malika Haydon 2491 8095 
Mallika Sherawat Mgr. Shoaib - 98921 84021 Mgr. Rakesh - 98201 70999 Email: rakeshrathorPgmail.com Malvika Arora 2846 2006,93237 26725 
Malvika Raaj 98672 28905 Email: malvika raajPhotmail.com 
Malavika Shivpuri 2635 4038,98200 83186 Email: malavika s27Photmail.com 
Mamta Luthra 98200 04605,98692 25725 
Manasi Parekh 98200 65286, 99306 16568 Email: musicmanasiPgmail.com 
Manasi Scott 98218 93493 Mgr. Jaspreet Walla - 99672 33337 infoPmanasiscott.com,www.rnanasiscolt.com 
Manasi Varma Email: manasivalmaPhotmail.com 
Manasvi Mamgai 4241 3333 Mgr. Nisha - 96190 43963 
Mandana Karimi Mgr. Gayatri - 98335 50017 gayatriPinegamodeis.com,www.inega.info 
Mandira Bedi 2600 2391,2600 6716 
Mangal Kenkre 98212 20918 Email: mangalkenkrePyahoo.com 
Manisha Kelkar 98199 95802 E.: manishakelkar31Pgmail.com 
Manisha Koirala 2631 9200 
Manisha Milind Waigankar 8108258700,7738985590 E:manisha.waigankarmwPgmail.com  Manisha Purohit 98672 73885 Email: manishadave28@gmail.com  
Manjari Fadnis 020-2685 0145,98330 83921 Email: manjarifadnisPgmail.com  
Manjeet Kular 98200 31122 Email: manjeetmehanPhotmail,com 
Manju Vyas 2282 6188 ,98691 19453 
Mannat Singh 98336 48031 Email: mannatsinqh1Paol.com  
Mansi Joshi Roy 2670 1454 E.: rohitroyoroductionsPgmail.com  
Mansi Multani 97695 66750 Email: mansimultaniftgmail.com  
Mansi Srivastava 91674 84293 E.: mansi.srivastavaaPgmail.com  
Masumeh Makhija 2387 6966, 2387 7536 Email: plafilmspgmail.com 
Mauli Dave 98196 14828 Email: maulimavya07Pgmail.com  
Maushmi Udeshi 28792681,40165195,98202 10872 Email: udeshimaushmiidgmail.com  
Maya Alagh 2363 5402/03 Fax: 2363 5402 
Mayuri Raghani 98203 44681, 98204 86594 Tel.: 2879 3150, 2867 5232 Email: akkifilms@rediffmail.com 
Medha Jambotkar 98207 84988 Email: medha283Pgmail.corn_ 2648 5703,98201 05585 2648 5046,98196 41709
Meena Rai
Meena T.
Meenakshi Verma 99202 86668 
Meenal Patel 2352 2118,98203 20616 
Meenaxi Mani 98200 89198 Email: m meenaxi8Prediffmail.com 
Meera Acharya 93222 70923 Email: mirra.24photmail.com  
Meera Rubab Mgr. Deepak Sharma-095686 28030 
Meeta Vasisht 98200 93050 Email: meeta.mit.vaPgmail.com  
Megha Gupta Shroff 98201 02269 Email: meghashroffPhotmail.co 
Meghha Bengalli 2615 1997,80801 20301 Email: 14silvercloudPgmail.com  
Meghna Malik 98202 71610 Email: meghnamalikftyahoo.com  
Meghna Naidu 2877 2439,98207 12093 Email: meghnanaidul@hotmail.com 
Mehnaaz 97730 96691 Melanie Pais 3240 0745,98200 66648 
Melissa Pais 3240 0745,98204 98103 Email: mellu.pais@gmail.com  Mgr. Gayatri - 98335 50017 Email: gayatri@inegamodels.com  
Minakshi Anand 2623 2621,98200 34910 Email: minakshirana300@live.in 98203 23169 Email: minalkarpe59Pgmail.com  
Minissha Lamba Mgr. Arjun - 98709 00074 Mgr. Tushar - 98672 07555 2010.indranic@gmail.com 98203 02311 98200 29890 2863 5934, 2807 0815 98201 77644 98206 11347 Email: humsikaPhotmail.com  98205 20322 Email: monajsinghPgmail.com  Monalika Bhonsle bmonalika@gmail.com 
Monaz Mevawalla 98204 30197 E.: monaz.mevawallaPgmail.com  
Monica Bedi 98673 84912 Email: actressmbPgmail.com  
Monica Dogra Mgr. Nehali - 98200 59321 Monica Gill 2491 8095 
Monica Khanna 99205 61287 Email: monica7886@yahoo.com  
Moon Moon Sen 2670 7647 Moona Matar 2628 7527 
Mouni Roy 97695 51944 Mgr. Sarttosh - 93582 51944 Email: mouniroy28Pgmail.com 
Mreenal Deshraj 99870 51357 . mreenaldPgmail.com, www.mreenal.com  
Mrinal Kulkarni 98200 66724 Email: mrinalmrinal2Pyahoo.co.in  
Mugdha Godse teammugdhagodseftgmail.com  
Mumait Khan Mgr. D. K. Shroff - 98204 30322
Mia Uyeda
Minal Karpe
Mishti Mohini Sharma 
Mona Ambegaonkar
Mona Parekh
Mona Punjabi
Mona Singh
Mukta Chadha 92221 02977 Email: muktachadha17Pgmail.com 
Mukti Mohan 97699 22558 Email: mohan.muktiPgmail.com 
Mumtaz 2202 9337/4266 
Muskaan Mihani 99675 08500 Email: muskaanmihaniPyahoo.co.in  
Nandini Singh 76666 48834 
Nandita Das 2497 0715 contactPnanditadas.comwww.nanditadas.com 
Nandita Thakur 2649 2641,98203 04625 
Narayani Shastri 98200 41681 Nargis Fakhri 4241 3333 Mgr. Fiona - 91673 97474 
Narmada Ahuja 6950 3656 Mgr. Pankaj (Happeninc)-98214 25025 happeninc.communicationsPgmail.com  
Natasha Sharma 98920 41696 Email: natashamohan(cUgmail.com  
Natasha Sinha 98201 45851 E.: natashashailendrapgmail.com 
Nauhid Cyrusi 2412 5300 Email: nauheedPg_mail.com 
Navani Parihar 2634 5584,98200 46508 
Navina Bole 2635 8193 Mob: 98203 99857 Email: navina 005Pyahoo.com 
Navneet Nishan 2636 4155,98210 41598 Email: navniit nishanPyahoo.corn  
Neelam Kothari 6643 0855 Email: gemstarsPvsnl.com  
Neelam Mehra 98200 00618 Email: bsg.neelamPgmail.com  
Neetu Vaghela 90294 52150 Email: neeluavaghela@omail.com  
Neena Cheema 98213 30401 Email: cheemaneenaPyahoo.co.in 
Neena Gupta 2615 2423/5615 Email: neenaguptaOlPhotrnail.com  
Neena Kulkarni kneena15@yahoo.com 
Neeta Pendse 2635 5433,98207 74181 
Neetha Shetty 98214 61860 Email: neethashetty5Pgmail.com
Neeti Singh 98209 61262 
Neeti Wagh Mgr. Meeta - 98200 35135 talent@ultimatedestinationsandevents.com 
Neetu Kapoor 2648 1678 
Neetu Wadhwa Mgr. Neha - 98337 75482 E.: superstar moonPrediffmail.com 
Nehalaxmi lyer 2872 4399,98334 28592 Email: nehalaxmiPgmail.com 
Neha Baam 98202 25731 
Neha Devi Singh 2673 6319,98212 56374 Email: neha.devi.singhpqmail.com
Neha Dhupia 98213 11811 Mgr. Rishi Thakker - 98205 39900 Email: thakkerrishi@gmail.com Neha Kaul 97699 00858 Email: nehakaull@gmail.com  
Netra Raghuraman 2631 5354,98927 11169
Neha Mahajan 098817 40290 Email: nehamahajan.tdPgmail.com 
Neha Marda 98190 44415 E.: nehamarda230987Pgmail.com 
Neha Narang 99201 72478 neha1.narangpgmail.com,nehanarangPymail.com 
Neha Saraf 98670 72276 Email: nehasaraf23Pyahoo.co.in  
Neha Sargam 99307 99277 Email: neha04sargamPgmail.com 
Neha Sharma 2491 8095 Email: neha sharma21Picloud.com 
Nia Sharma 96196 25964 Email: niasharma90Pgmail.com  
Nidhi Uttam 99672 72007,97691 74705 Email: nidhi.uttampgmail.com  
Nigaar Z. Khan nigaarzkhan@yahoo.co.in 
Niki Aneja Walia 2612 3520 
Nilofar Gesawat 97696 36618, 98199 01029 Email: nilofargesawatPgmail.com  
Nilofer Raza 98211 91915 Email: nilofersraza@hotmail.com  
Nlmisha Vakharia 98211 61705, 98925 30005 E.: nimishavakhariaPyahoo.co.in 2671 8040 Nimmi 2661 0021 Nimrat Kaur Mgr. Matrix Pvt. Ltd.- 2645 5196 
Nisha Dubey 99674 20166 E.: nishadubey499(arediffmail.com  
Nisha Khan 99305 34620 
Nisha Kothari Mgr. Narayan - 98201 29909 E.: abnentertainmentPgmail com
Nisha Rawal 98205 28869 Email: missnisharawalOgmail.com 
Nishat Shreen 99203 38122 Email: nishat pics@rediffmail.com  
Nishi Singh 99303 16204, 98214 79342 E.: facetofacelObright@agmail.com 
Nishigandha Wad 98200 17037 
Niti Mohan 98202 12360 Email: neetiimohan@gmail.com  
Niti Taylor 99209 85509 E.: arre wat to doPhotmail.com  
Nitika Anand 98205 95311 Email: nitikaaPhotmail.com  
Nivedita Baunthiyal 2811 9531,2845 6230 Email: nivedita nu@yahoo.co.in 98209 62933 Nivedita Saraf 2639 4550 
Noopur Patwardhan 98900 38108 E.: noompatwardhanPgmail.com 
Nupur Alankaar 98203 31248, 98203 31249 Email: alankaar.nupunsgmail.com  
Nupur Joshi 98923 30773 Email: nrityajoshipgmail.com  
Padmaja Roy 93241 93192,98197 69672 Email: oadmajaroy19pgmail.com  
Palak Jain 98204 00893 Email: santoshjain786@yahoo.com 
 Pallavi Joshi 2633 5508 Email: pallajoshiPgmail.com 
Padmini Kolhapure 2623 2619 
Pallavi Kulkarni 2525 9997,98201 40482 Email: pallavikulkarni15Pgmail.com  
Pallavi Sharda 98200 13757, 98201 74828 pallavi.subhash.chandranPgmail.com  
Paoli Dam 97698 08626 Email: paolidamPgmail.com 
Papeah Sengupta 99205 78874, 96191 78874 E.: papiasenguptal 9Pgmail.com  
Parakh Madan 2632 2033,98193 47534 Email: parakhmadan83@ygmail.com  
Paridhi Sharma parisharma1505Pgmail.com  
Parineeti Chopra 3061 3500 Mgr. Tejal - 96195 91483 tejalPyashrajfilm5.consumanaPyashrajfilms.com  
Pariva Pranati 98204 23972 Email: parivapranatiftgmail.com 
Parrineeta Chatterjee2631 5434,98201 55066 E.: parineetachatterjeePgmail.com 
Parul Gulati 97681 03681 Email: parulgulati06Pgmail.com 
Parvati Anil Sehgal 2631 4543,98695 77545 
Parvati Vaze parvativaze@hotmail.com 
Pawan Kaur 98671 53027 Email: pkkaur027Pgmail.com  
Payal Kapoor 2807 5566 E.: payalkapoor25dec@gmail.com  
Payal Rajput 90042 03684 Email: starling.payalPgmail.com 
Payal Rohatgi 98204 50080 Email: payalrohatgi(o)hotmail.com  
Perizaad Zorabian 98201 92101 Mgr. Shailaja - 98207 80317 Email: zorabian@hotmail.com  Perneet Chauhan 98190 98359 Email: perneet.cPgmail.com  
Phalguni Parikh 98210 18167 Pinky Chinoy 98200 46042 Email: pinkychinoyPgmail.com 
Pinky Harwani 98201 57092 Email: pinky harwaniPhotmail.com 
Pooja Bedi Email: bedigirlPgmail.com Pooja Bhatt Mgr. Nehali - 98200 59321 
Pooja Chopra Mgr.Puja Agarwal-99204 95925 Mgr. Tushar - 98672 07555
 Pooja Dikshit 2840 0097,91672 33325 Email: pooja102122Pgmail.com 99674 23236 
Pooja Ghai 98202 83930 Email:  poojaPtransquiilworld.com 
Pooja Gor pjgor09@gmail.com Pooja Joshi poojajoshivarshaftgmail.com 
Pooja Misrra 97621 71891 Ei_poojamisrrabiabossPomail.com 
Pooja Ruparel 2634 5180,98200 68272 Email: bhavnaruparelPgrnail.com 
Pooja Salvi Mgr. Puja Agarwal - 99204 95925 Email: pujaPpearlentertainment.in 
Pooja Sharma 99308 66451 E.: sharmapooja 31Pyahoo.co.in
Pooja Singh 99606 98430, 96999 76851 Email: singhpooja8430Cdgmail.com  
Poonam Das Gupta 2634 1755,98200 76642 Email: poonamdglPgmail.com  
Poonam Dhillon 6699 5241 Mgr. Sandesh - 98922 61080 E.: poonam dhillonPhotmail.com  Poonam Jhawer 2635 0158,98202 18116 E: 21stnewcenturyfilmsPgmail.com  
Poonam Narula 2634 5301 
Poonam Pandey Mgr. Plush - 93219 82182 
Poorva Gokhale 98203 19502, 98214 19502 Email: poorvagokhalePgmail.com  
Prachi Desai 98704 17590 Email: ashireremixPgmail.com  
Praachi Thakker 98213 14422 Email: praachithakkerPgmail.com 
Prachee Shah Pandya 2634 0594,98210 53112 Email: prachee.paandyaPgmail.com  
Prairna Agarwal 98201 69151,98202 39296 E.: prairna agarwal@rediffmail.com  
Prajakta Dighe Kulkarni 2639 0000, 2437 4609 praiaktadigheOpomail.com 98200 54047 Praneeta Sahu 99300 90300 Email: praneetasahuPgmail.com  
Prateeksha Lonkar Mgr.K.S.Sanjay-98201 26005 Email: prateekshalonkarPgmail.com  
Pratibha Kalpatrai 4005 2126,98201 57645 Email
: prats gandhiPyahoo.com  
Pratibha Sharma 98333 80767 E.: saurnayasharma000Pgmail.com  
Pratibha Sinha 2642 1443 
Pratichi Malaviya Mishra 98204 04515 Email: m.pratichiPgmail.com  
Pratima Kazmi (Kannan) 98200 35029 
Pratyusha Banerjee 99308 86381,90045 73305 E.: pratyusha banerjeePyahoo.com  
Pravina Deshpande 2821 2221,98203 28422 www.pravinadeshpande.com  98195 36212 E.: pravinadeshpandephotmail.com 
Preet Kaur 99205 44679 Emailio_reetkmadhanPgmail.com 
Preeta Mathur 98202 85123 
Preeti Chaudhary 98927 34014 Email: preeti0210Pyahoo.co.in 
Preeti Jhangiani Mgr.: 98210 95247 
Preeti Kochar 98219 17386,2634 6946 Email: preetiks03Pyahoo.com 
Preeti Puri 2878 1781,98208 70110 Email: pritipuri2009Pgmail.com  
Preeti Sapru 2633 1452 
Preeti Soni 98332 22320 Email: soniisorettyPgmail.com  
Preetika Rao Mgr. Ragini - 98208 16699 
Prema Dutt Sharma 9833848623,99673 70235 Email: premadutt 1 4Pgmail.corn  
Prema Kiran 98200 31527, 93220 60241 
Prerna Wanvari 98338 21090 Email: prernawanvaril9Pgmail.com 
Pretti Jaiin 98704 18932 Email: prettijaiin@gmail.com  
Priety Zinta Mgr. Bhakti Mehta - 98216 27667 Email: bhaktimO5Pgmail.com  
Prinal Oberoi 98924 27306 Email: prinaloberoiftgmail.com 
Pritee Kathpal 98200 98150 Email: pritee.kathoalPgmail.com  
Priti Amin 98670 50531, 98191 22120 Email.: pritiactorPgmail.com  
Priya Ahuja Rajda 99200 71420 Email: priyarajda@gmail.com  
Priya Anand Mgr.Thangadurai- 098400 48002 Mgr. 
Pooja Dutta - 98190 58897 Email: tdurai18Pgmail.com  
Priya Ashok Bathija 99872 89190 Email: bathija priyaftyahoo.com 
Priya Gill 2634 3739 
Priya Marathe 98190 94423 E: contact.priyamarathePqmail.com 
Priyamvada Kant 99877 56792,098686 65649 Email: priyamvada.kantPgmail.com 
Priyamvada Sawant 0251-2446275 pr2priyamPgmail.com 98205 95276 
Priyanka 98203 10267 Email: pinkyaanaapgmail.com  
Priyanka Bassi 98208 45998 E: priyankabassi 23Prediffmail.com  
Priyanka Chauhan 91674 40736 Email:priyanka.chauhan024Pgmail.com  
Priyanka Chopra Mgr. Arjun - 98709 00074 Mgr. Chand Mishra - 98200 66512 Mgr. Mrinal - 98211 13300 Email: c.pmishraPyahoo.com  
Priyanka Panchal 96198 19090 Email: pinks.panchalPgmail.com  
Puja Bose 98219 37719 Email: puja.banerjee06@yahoo.com  
Puja Gupta Mgr. Priyanka - 98206 55091 
Punam Sinha 2620 7514, 2620 7732 Email: punamssinha@yahoo.com  
Purbasha Thee 98338 02723 Email. purbasha2007Pgmail.com  
Purva Parag 98194 14333 Email: purvaparagPgmail.com  
Pushpa Verma 2876 9880,98200 86242 
Pushtiie S 98206 25884 Email: pushtiie@gmail.com  
Raageshwari 2401 2181,2403 1822 raacieshwariworldPgmail.com 98198 45689 
Raavee Gupta 98202 94836 Email: raaveequptaftgmail.com  
Ragini Khanna 2634 7833,98206 13094 Email: raginikhannaPgmail.com  
Ragini Nandwani 96197 30186,99876 72726 Email: nsheena 1 Pgmail.com  
Ragini Shah 2863 4336,98200 94800 
Raima Sen Email: mailriyasenPyahoo.com
Rajani Madan (Gupta) 2620 6188/6926 madanrajani@hotmail.com 98207 38242 
Rajanika Ganguli 98203 96288 Email: rgme19680gmail.com 
Rajeshwari Datta 93209 12212 E.: rajeshwaridatta007Pgmail.com 
Rajeshwari Sachdev 2634 0811,98200 10857 E: rajeshwari sachdevccDhotmail.com Rajnichandra 2639 1714, 98675 87835 Email: rajniskul@gmail.com 
Rajshree Solanki 98200 09223 Email: rajlaxmidevi9Pyahoo.com 
Rajshree Thakur 98202 40984 
Rakhee Malhotra Singh 98205 64932 Email: rakssinghPyahoo.co.in 
Rakhi Sawant Mgr. Manoj - 98196 37220 E: sparkleentertainmentPgmail.com 
Rakshanda Khan 98210 34433 
Rakulpreet Singh Mgr. Kannu - 98676 20048 Email: kanurajqillPamail.com 
Rama Vij 2634 5475/6, 98214 14130 Email: vij ramaPhotmail.com 
Ramaniyata Kandth 2520 2120,98211 62222 Email: ramiekPqmail.com 
Rameshwari 2644 3066,2643 9792,98201 44778 Email: sethpp@vsnl.com 
Ramna Wadhawan 2620 5778,98671 83643 
Rani Agrawal 98215 68311 Email: rani.agrawalPhotmail.com 
Rani Chatterjee 93240 04318 Email: chatterjeesani44Pgmail.com 
Rani Mukherjee Mgr. Runali - 98213 99909 Email: runaliPyashrajfilms,com 2618 5949 
Rashee 99309 12313 Email: rasheebindalPgmail.com 
Rashmi Desai Sandhu Mgr. Santosh Gupta - 97695 51944 Email: desairashamiPyahoo.com Rashmi Malhotra 97696 40289,95948 58714 E.: rashmimalhotra999Pgmail.com 
Rashmi Pitre 98191 90469, 98201 19682 Email: rashmi.pitrePgmail.com 
Rasika Dugal 96193 28444 Email: rasiqueaPgmail.com 
Rasshmi Joshii 99754 11968 Email: rasshmijoshiiPgmail.com 
Ratan Rajpoot 99200 82632 E.: ratanraipoot2023Pqmail.com 
Rati Agnihotri 99201 45550 Email: ratiagnihotri5Pgmail.com 
Ratna Malhotra 2887 1612,93232 60540 
Ratna Pathak Shah Mgr.Jairaj Patil- 98201 54838 Email: jairajpati119Pgmail.com 2640 4670 Raveena Tandon Mgr. 
Reema Pandit - 98196 79009 Email: reemapanditPgmail.com 
Raymon Singh 2631 2191,98212 44365 Email: raymonkakar@yahoo.com 
Reeta Bhaduri 98201 85809
Reema Lagoo 2635 2191 Email: bnayan21Pgmail.com 
Reema Sarin 011-2687 3133,098716 98894 r sarinPhotmail.com,www.reemabollyfit.com 
Reena Anurag Pareek 99674 71306 Email: anureen@yahoo.com 
Reena Kapoor Mgr.: 98200 65615 
Reena Wadhwa 6101 4207,Fax: 6101 4242 Email: karrnik@rediffmail.com 
Rekha 2651 4602 
Rekha Babbal 2840 5483,99200 90062 Email: rekha.babbalPgmail.com  
Rekha Rana Mgr. Radhika - 99203 09318 rekhasana6666Pgmail.com,www.rekharana.com Rekha Rani 2868 7798 Email: rekhharaniPyahoo.co.in  
Renu Mehra 93222 11147, 88799 43866 ajitprasadmehra@gmail.com 2624 6065 
Renuka Israni 2634 3918,98214 47951 
Renuka Shahane 98200 23469 Email: renukashPhotmail.com 
Resham Tipnis 98204 44282 Email; resham.tipnisPhotmail.com  
Reshma Khan 98211 78517 
Reshma Pandey 80805 36868 Email: pandeysuniImPgmail.com 
Reshma Polekar Rampur 98925 48646 reshmarampurPgmail.com 2437 2352 
Reshma Singh Modi 98203 09195 E.: reshmasinghmodi@hotmail.com 
Reshmi Ghosh 98215 34999 Email: reshmitg@yahoo.com 
Revathi 044-2825 4315/5428 
Rhea Chakraborty Mgr. Sweta - 98190 85123 rhea.chakraborty.17Pg_mail.com 3061 3500 Richa Bhattacharya 2634 8780,98214 31282 Email: richa nayyarPyahoo.corn 
Richa Chaddha Mgr. Nehali - 98200 59321 Mgr. Sonu - 98201 66277
Ridhi Dogra 98191 62619 Email: ridhidograPgmail.com  
Rimi Sen 98210 82491 Rinki Ali Khan 98210 30408 
Rinku Dhawan Karmarkar Tel.: 6699 5254 Mob: 98337 75703 
Rinku Patel 2412 3497,98201 75785 Email: hmp26Photmail.com  
Rishika 98219 72899 Email: rishikamihani@gmail.com 
Rishina Kandhari Email: rishinakandhari1Pgmail.com  
Rishma Rochlani 99309 11145 Email: risshmar@gmail.com  
Rita Agrawal 98330 15441, 97690 15441, agarwaiip57Pgmail.com,agrawalrita66pgmail.com  Ritu Chaudhary Seth 2635 8729,98203 47906 Email: rituciPhotmail.com  
Ritu Kochhar 98335 78105 Email: ritusunshine@rediffmail.com 
Rituparna Sengupta 99205 14284 Mgr. Aasif - 98207 30509 
Riya Sen mailriyasen@yahoo.com 
Rizwana Shaikh 98200 68279 Email: rizwana220Pgmail.com 
Rochelle Rao 4241 3333 Mgr. Nisha - 96190 43963 
Rohini Hattangadi 2642 5073 Roma Tiwari2620 8304,99202 31380,98202 31380 
Roopa Divetia 98200 63962 
Roopal Patel Datta 2823 8541 Email: patelsoopalftrediffmail.com  
Roopal Tyagi 98335 04653 Email: roopa106Pyahoo.com Rosa Mgr. D. K. Shroff-98204 30322 Roshanara 98920 99887 Email: jc roshani@yahoo.com  
Roshan Teerandaz 2418 8135,98202 49008 Email: roshant129Pgmail.com  
Roshmita Rahaman 73030 41991 Email: roshmita123@gmail.com  
Rubina Dilaik 99208 01214 E.: princessrubina 7Pyahoo.co.in  
Rucha 98203 20032 E.: ruchagujarathiOl @gmail.com  
Rucha Ramesh Hasabnis 98692 38238 Email.: rucha1988Pymail.com 98690 07888
Ruhi Mehra 2624 6065,93222 11147 Email: ajitprasadmehra@gmail.com  
Rukhsana Shaikh 081088 87532 Rukhsar Ahmed 98195 35044 
Rupa Dutta 96193 19994 Email: rupadutta9Prediffmail.com 
Rupali Ganguly 2422 8927 Email: ashtarupPgmail.com 
Rupini Mahuvakar 98925 99992 Email: rupinil@gmail.com  
Rupsa Mukherjee 98336 14194 Email: rupsaPhotmail.com  
Rushitaa V. Pandyaa Mgr.: 98217 00272, 93226 97746 Email: falgunivpandya@yahoo.com Saadhika Randhawa 98201 94076 E.: saadhikarandhawa1Pgmail.com  
Saba Azad Mgr. Hetal-98210 74581 sabazadPgmail.com,hetalftyashrajfilms.com  
Saba Mirza 98338 82449 
Sadha 98922 53828, 93242 82097 Email: sadha 1702@gmail.com  
Sadiya Siddiqui Mgr.: 98201 50253 Email: writetosadiyaPqmail.com  
Sagarika Ghatge 2636 1800 Mgr. K. S. Sanjay - 98201 26005 Email: sagarikaghatgel Pgmail.com  
Saheba 98200 69049 Sai Deodhar 98218 77321 Email: sharpfocus786@gmail.com  
Sakshi Shivanand 2600 7016,98211 27039 Email: sonal158Pyahoo.com 
Sahila Chadha 98219 85103 
Sakshi Tanwar 2491 8095 
Saloni Aswani 98201 02057 Email: aamodguptePhotmail.com 
Sambhavna Seth 98212 68404 Email: sambhavnaseth@gmail.com Reddy Mgr. Naushad - 98213 59614 naushad • e•ositiveentertainment.com 
Samta Sagar 2633 3365,98200 63353 Email: samtasagar@gmail.cgm 90222 76881 Mgr. Ranjeet - 98330 50005 
Sana Saeed 2342 7824,98208 80564 
Sana Shaikh 098331 98419,98923 38454 E.: anchorsanashaikhftgmail.com 
Sanaya Irani Mgr.Rajeev Kumar- 98203 02666 Email: sanayai@gmail.com  
Sandeepa Dhar Mgr. Avi - 98207 09602 E.: sandeepa dharPrediffmail.com 
Sandhya Kamble 98199 60208 E.: sandhyakamble2Pgmail,com 
Sandhya Shungloo 98209 88081 E.: sandhya@sakshammedia.com 
Sangeeta Kapure 2636 0122,98219 16833 Email: sangitakapurePgmail.com  
Sangeeta Khanayat 99303 98542 E.: sangeeta.khanayat@gmail.com  
Sangeeta Tiwari 98671 88031 E.: sangeeta.tiwari15Pgmail.com  
Sangita Ghosh 4016 4751,98201 46686 Email: sangitara2341pgmail.com 
Sangita Khara (Soniya)99873 79678, 90291 41442 
Saniya Pannu 97690 17308 Email: saniyapannul7Pgmail.com  
Sanjana Singh 99300 22978 Email: saniaanasPyahoo.com 
Sapna Madaan 2886 5878,98700 17709 Email: sapnagmadaanPgmail.com  
Sapna Sikarwar 99302 16565 Email; ssapna1983Pgmail.com  
Sara Khan 97691 02888 Email: seraloveleenPgmakcpm 
Sara Loren Mgr. Puja Agarwal - 99204 95925 Email: saraloren101Pgmail.com  
Sarala Yeolekar 6523 2256,92212 99015 
Sargun Mehta 91674 20077 Email: sargun mehtaPyahoo.co.in 
Sarita Joshi 98204 04667 
Sarita Srivastava 98199 57367 Email: actress.saritaPgmail.com  
Sasha Khan 98207 30509, 99205 14284 
Saumya Tandon 99201 88979, 98334 22439 Email: tandon.saumyapgmail.com  
Saundarya Garg 98200 08209 Email: saundarya24@yahoo.com  
Sayali Bhagat 2636 5156 Mgr. Vinit - 98210 32700 Email: channel postPyahoo.co.in 
Seema Vaz 2632 6338,98215 96296
Sana Khan
Seema Bedi 98675 27851 Email: seema.17julyPgmail.com 
Seema Bhargava Pahwa 98200 50226 seemapahwal23Pgmail.com 2636 5268 
Seema Biswas Mgr. Vipin - 98206 79637 E.:  seemabiswas100Pyahoo.com  
Seema R. Motwani094220 91492,098206 53785 Email: seemarmotwaniPgmail.com  
Shabana Azmi 2620 2602/0066 
Shabnam Sayed 99679 50083 Email; shaabnamsayed@gmail.com  
Shafaq Naaz 97683 03303, 88988 54382 Email: shafagnaaz07Pyahoo.in  
Shakti Mohan 98193 46173 Email: contactPnrityashakti.com  
Shalini Kapoor Mgr. Aasif - 98207 30509 Email: stingvinPyahoo.com 99205 14284 
Shalini S. Sahuta 96646 39611 Email: shalinisahuta@gmail.com  
Shama Sikander shamasikander04Pgmail.com  
Shambhavi Raj 93247 84355, 99675 42458 Email: shambhaviraajamail.com 
Shamin Mannan 97699 70639 Email: shaminmannanPgmail.com 
Shamita Shetty 2634 7220 Mgr. Rajiv Kumar - 98203 02666 
Shanta Utreja 97694 08773, 99208 20659 Email: maadhurutrejaPgmail.com
Shanthi Priya 2352 3778,98677 99339 Email: shanthipriya69Photmail.com 
Sharbani Mukherji 2605 5680 Sharmila Tagore 011-2615 6722 
Sharmilee Raj 2846 1076,98200 74353 
Shashi Bala Sahay 2886 4080,98205 19800 Email: qyansahayPgmail.com 
Shashi Sharma 2677 9407,98201 01451 Email: shshi sharma6@yahoo.com 
Shashwita Sharma 98196 18040 Email: shashwitaPgmail,com 
Shazahn Padamsee Mgr. Nisha - 96190 43963 EmaiLshazahnp@omail.com 4241 3333 
Shefali Sharma 88791 74505 Email; sharmashefali28Pyahoo.in 
Shefali Zariwala 98200 06918 
Sherlyn Chopra Mgr. D. K. Shroff - 98204 30322 
Shernaz Patel 98205 03919 Email: shernazpatelPgmail.com 
Shibani Dandekar Mgr. Avinash- 96198 91097 
Shilpa Mehta 2305 8062,98200 81427 Email: shilparmehtaPhotmail.com 
Shilpa Shetty Mgr. Anishi - 98209 19553 
Shilpa Shinde 2881 7982,98202 34280 Swami Samarth Ngr., 093211 28792 E.: tweetyissweety19Pgmail.com 
Shraddha Das 98923 01217,98924 06442 Email: shraddhadas43@gmail.com 
Shraddha Kapoor 4241 3333 Email: shakti kapoorPhotmail.com 
Shruti Seth sethsshruti@gmail.com
Shraddha Musale 98215 23464 Email: musaleshraddhaPgmail.com 
Shraddha Sharma 97692 17324 E.: msshradhasharmaPgmail.com  
Shrraddha Nigam 2634 1861,98211 40837 Email: shrekolaPgmail.com 
Shravani Goswami 98211 29244 E.: shravaniqoswamipgmail.com  
Shrenu H. Parikh 80822 93252 shrenu11Pgmail.com 99747 00860/00870 
Shreya Narayan 98213 45623 roserootedpgmail.com Mgr. Pai - 98924 61021 
Shreya Sharan Mgr.Amar Sharma- 99675 88031 Email: career.786.dPgmail.com 
Shriya Jha 98702 20934,98211 27434 Email: shriyakapyahoo.com 
Shrooti Gholap 98334 65484 Email: shrutigholappgmail.com  
Shrreya More 98211 63138 Email: shrreyamore@gmail.com 
Shruti Haasan Mgr. Shobha - 91672 23273 98200 69938 Mgr. Nikil Murguan-098400 77270 Email: shobha@mantrasds.com 
Shruti Rawat 99305 22167 Email: rawat.shruti@yahoo.com  
Shruti Sharma 98205 81447 E.: shrutinaina.sharmaPgmail.com  
Shruti Ulfat 98210 17422 Email: shrutiulfatO1Pgmail.com  
Shubha Khote 2620 1371,98211 10611 Email: shubhakhoteftyahoo.com 2670 8591 
Shweta Kawaatra 98211 19912 
Shweta Salve 98208 60677 Email: salve.shvetaPgmail.com  
Shweta Tiwari Mgr. Rakesh - 98202 77114 
Silky Jain 93237 52884 Email: silkyjain83@yahoomail.com  
Simi Garewal 2364 1841, 2364 4856 Simone Singh 98210 28131 
Simple Kaul 98216 19456 Email: simple kaulPyahoo.com  
Simran Ingan 98199 71461 Email: s.simransablokPgmail.com 
Simran Kaur 98200 29586 E.: simrankaurhundalPgmail.com 
Simran Kaur MundiMgr. Ruchira - 98208 95366 Email: contactskmPyahoo.com  
Simran Suri 99300 99521 Email: 29.simran@gmail.com  
Sitala Kashyap 98190 84693,98200 56182 
Smilee Suri 98672 78711 Email: smiliesuriPgmail.com 
Smita Bansal 2612 3005,98201 48696 
Smita Hai 2632 6891,98210 25810 Email: herhainessPhotmail.com 
Smita Jaykar Mgr.Shashi Gandhi-90226 89926 Email: &al 992Pgmail.com 
Smita Malhotra 98205 22707 Email: smita.rosemeyerPgmail.com
Smita Parikh 2281 3171/1996,98210 66307 smitap 1 Pgmail.com,www.smitaparikh.in 
Smriti Irani 
Sneha Ullal
98200 75198 2649 9122 Email: snehaulla118@hotmail.com 
Snehal Sahay 98701 92640,93243 50469 Email: snehalsahayPyahoo.com 
Snigdha Akolkar 98215 95564 
Soha Ali Khan Mgr. Arjun - 98709 00074 Mgr. Kshitij - 91672 41818 
Soma Rathod 98207 72689 Email: somarathod85Pgmail.com  
Sona Batra 93222 60853 Email: sonabatraPgmail.com 
Sonalee Kulkarni 98605 89758 
Sonali Bendre Mgr. Mrinal Chablani-98211 13300 
Sonali Goswami 98219 29839 Email: goswami.sonalPgmail.com  
Sonali Kulkarni sonaliPsonalikulkarni.orq 
Sonali Verma 98218 87040 Sonam Bajwa 4241 3333 Mgr. Trishila - 98190 04170 
Sonam Kapoor 2620 8069 Bling - 2491 8095 
Sonarika Bhadoria 99302 15153 Mgr. Siddharth Tiwari-98923 21711 emailsonarika@gmail.com 
Soni Razdan Mgr. Girish - 98201 26608 Email: getgsr57@yahoo.com  
Soni Singh prodigious1405@gmail.com 
Sonia Rakkar 98204 41265 Email: soniarakkarPyahoo.com 
Sophie Choudry Mgr.: 98206 02703 
Soumya Seth 98337 07775 somyaseth8Pgmail.com  
Soumyaa Rajput 98214 42201, 90046 00780 Email: soumyaarajputPyahoo.com  98191 15226 2673 1671/2 Mgr. Forum - 99673 51537 Email: pse.celebsPgmail.com  
Subuhi 97695 40905 Em sulAj,ihroshi ..yafloo.corn 
Sucheeta Trivedi 98200 08933 Email: sucheetatftgmail.com  
Sucheta Khanna 98202 11850 Email: khannasuchetaPyahoo.com 
Suchitra Krishnamoorti 99302 11702 E.: info@candlelightcompany.com 
Suchitra Pillai 2620 2232,98211 15067 Email: suchitrapillai(o)rediffmail.com 
Sudeepa Singh Mgr. Rajkumar - 99670 11574 Email: sudeepaasinqh@gmail.com 
Sudeepta Singh 99307 14260 Email: sudeepta.actorPgmail.com  
Sudha Chandran 2610 8760,98200 98442 Email: chandrankdPyahoo.com  
Suhasi Dhami (Goradia) 98200 61618 Email: suhasi2804Pgmail.com 
Suhasini Mulay 2844 5849, 75068 89559
Sree Pradha 
Sreedevi
Sreejita De
Sachinder Sharma - 98206 00749 Email: suhasini.mulayPgmail.com 
Suhita Thatte 98201 56375,2659 1494 Email: suhita.thattePgmail.com 
Sujata Mehta 2353 0366,93223 38435 
Sujata Thakkar 98201 55145 Email: sujata.thakkar@gmail.com  
Sukanya Kulkarni 2430 8287,98211 19193 E.: sukanyamonePrediffmail.com 
Sukeshni Shantaram Sakpal 99303 89252 Email: ssukeshniftymail.com  
Sulbha Arya 2628 4068,98211 35714 
Sulbha Deshpande 2430 8268,98202 86075 
Sulekshna 98211 66288 Email: sulekshnal 1Pgmail.com  
Sulochana 2422 1736/4807 M: 98338 76963 
Suman Negi 98678 40268 Email: sumannegi130Pqmail.com  
Suman Ranganathan • 98202 84003 Bangalore: 099865 82174 E.: sumanranganathPhotmail.corn 
Sumana Das 97699 41024 E.: sumana.designerPgmail.com 
Sumona Chakravarti 98203 02666 E.: chakravartisumonaPgmail.com  
Sumukhi Pendse 98201 33879 E.: sumukhipendsePhotmail.com  
Sunita Sengupta 98213 24989 
Sunita Sharma 98196 73979 E.: sunita3006sharmaPgmail.com  
Sunny Leone Daniel Weber - 97693 05794 Email: danielPsunlustpictures.com  
Suprena Singh 98208 56075 Email: suprenasPrediffmail.com  
Supriya Pilgaonkar 2636 7499 
Surabhii Prabhuu 88980 04452 E.: surabheeprabhu8Pgmail.com 
Surbhi Javeri Vyas 2683 5577,98921 00921 surbhijaveri@rediffmail.com 2682 7237 
Surbhi Jyoti Mgr. Santosh - 97695 51944, 93582 51944 
Surekha Prasad 93235 71686 Email: surekhaprasaciftymacgm 
Surekha Sikri 98193 18352 Surinder Kaur 2632 2015,98204 20812 
Surveen Chawla Kwan - 4241 3333 Mgr.: 99670 21100, 093160 05602 E,: surveenchawla010gmail.com 
Sushama Shiromanee 98213 49504,97691 31451 sushamashiromaneePgmail.com  2646 1853 Sushma Awtani Tel.: +44 (0) 7930 925 393 Email: sushma.awtaniPhotmail.com  
Sushma Bhagvat 98214 85990 Email: breyes29@hotmail.com 
Sushma Seth 011-2684 9027 Email: sushma.seth507Pgmail.com  
Sushmita Daan 2633 6874, 2631 2092 Email: mystiq mishtiOotmail.com  
Swara Bhaskar 2491 8095
Sushmita Mukherjee 2881 4784, 98207 33636 Email: sushmukhpgmail.com 
Sushmita Sen Shinal-98200 12476 Email: mails sushmitasen.co.in 
Swapnali Kulkarni 99305 58805 E.: itsmeswapnali1234Pgmail.com  
Swati Anand 98211 18802 Email: swatianandPrediffmail.com  
Swati Chitnis 98210 41098 E: swaticeePgmail.com 2570 0495 
Sweta Menon 98211 14032 
Taapsee Pannu Mgr. Zahid - 98210 20303 taapseepannuPgmail.com Tabu Mgr. Shailaja - 98207 80317 
Tamannaah BhatiaMgr. Thanga - 98400 48002 E.: santtosh bhatiaPyahoo.co.in 
Tanaaz Irani 99200 93956 Email: tanaazegmail.com Tanisha Mgr.: 98207 30509 
Tanvi Ganesh Lonkar 92233 22962, 98198 14723 E.: ganesh.lonkar@rediffmail.com 2878 9767 
Tan uja 2351 1595, 2352 4737 
Tanuhja Mehta 98211 92357 Email: mehtatanuhja@yahoo.in  
Tanushree Dutta Mgr. Thomas - 98207 99186 tkdutta22Pgmail.com,tvmathews71Pgmail.com 
Tanya Paul Singh 98339 84999, 98339 84993 tanopaulsinghPgmail.com 99694 21770 
Tapeshwari Sharma 99305 36721 E.: tapeshwari sharmaPyahoo.com  
Tara Sharma 2351 9090,98200 46697 Email: tarasharma123@gmail.com  
Tarana Raja 2646 0260 Email: taranarajaPgmail.com  
Tarana Singh 98204 00822 tarana2510Pgmail.com,www.taranasingh.com  
Tasnim Shaikh Mgr.: 98204 46661 Email: tassnim.nerurkarPgmail.com 
Tejaswini Kolhapure 2623 2619 Email: tejusPvioletpicture.com 
Tena Desae 2491 8095 
Tia Bajpai Mgr. Ashit Pandey - 99203 72007 Mgr. Akanksha - 98195 55084 Email: aksnash@gmail.com  
Tia Gandwani 98193 18755 tiya 1234Pyahoo.co.in,tia.gandwaniPgmail.com  
Tiara 98335 75736, 93222 43732 Email: tiara19020gmail.com  
Tina Dutta Mgr.: 99206 50539 Email: flyingwithtina@yahoo.com  
Tina Parakh 2625 4355, 2620 3900 Email: tparakhPgmail.com 98200 16936 
Tinaa Ghaai 2634 2714,98200 39085 tinaaPtinaaghaai.com,www.tinaaghaai.com 
Tisca Chopra 4016 1744,99209 42724 tiscaassistagmail.com,tisca.chopraPgmail.com  
Toral Rasputra 2506 9741,98204 90292 Email: toralrasputraPhotmail.com  
Tripta Parashar 99675 88031
Tulip Joshi 98200 26303/26308 kimmayal@gmail.com, kimmaya3Pgmail.com 
Twinkle Khanna 2628 2359
Udita Goswami Mg r.9820418824 
Ulka Gupta 98214 54162, 98705 41084 Email: actgagan@yahoo.co.in 2868 0756, 
Upasana Khosla 2604 1853 Email: kupaasnaftyahoo.in  
Upasana Singh 2632 7632,98200 84985 E: upasnasinghbharadwajPgmail.com 
Urmila Kanetkar 99670 15252 Email: urmilakanetkarPgmail.com 
Urmila Matondkar Payal - 98334 38943 Email: payale.r.kaulPgmaiLcOM 
Urmila Sharma 98921 80711 Email: urmila.sharma27pgmail.com 
Urvashi Chaudhary 98330 81435 Email: urvashi only4uPyahoo.com  
Urvashi Dholakia 2620 7771 
Urvashi Rautela 99200 20976,090122 30144 Email: rautelaurvashiPqmail.com  
Urvashi Sharma Mgr. Vanita - 98200 00134 Email: suniljmj@gmail.com 
Urvashi Sharma 98192 50246 Email: urvashi 246Pyahoo.com 
Urvashi Upadhyay 99676 01212 E.: urvashi.upadhyayPyahoo.com 
Usha S. Rana 98216 77758, 93222 94333 Email: ushanitinranaPgmail.com 
Usha Singh 2660 7667,99200 82298 
Utkarsha Naik 2677 4697,98211 62138 Email: utnaik18Pgmail.com
Vaani Kapoor Mgr. Hetal - 98210 74581 Email: hetalPyashrajfilms.com 3061 3500 
Vaidehi 2536 3185,93206 96465 Email: bkcinemaPrediffmail.com 
Vaishali Nagrath 98200 98662 Email: nazareth mel7@yahoo.co.in 
Vaishnavi 2633 4496,99670 01703 jail: red mac maqAyahoo.co.in 
Vaishnavi Rao 2891 8262, 2892 2527 Mob.: 98230 67286, 98903 42287 Email: prakkash1Pgmail.com
Vandana Joshi Mgr. Ankush - 99674 00666 Email: vandy.joshi1488Pgmail.com 
Vandana Pathak 98203 29981 Email: vandanapathak3@gmail.com 
Vandana Sajnani 98925 56655 Email: vandanasajnaniPgmail.com 
Varsha Chandra 98205 81322, 93205 81322 Email: varshachandrasPgmail.com 
Vedita Pratap Singh 98216 21118 Email: veditasingh123Pamail.com 
Veena Dhandhia 2364 1397,98211 39950 Email: veena@dhandhia.com 
Veena Kapoor 93246 85796, 98671 95860 E: veenakapoor0505Prediffmail.com 
Veena Malik Mgr.Prateik Mehta- 98206 97770 
Veena Mehta 2635 8054,98207 19429 
Vibha Anand anand vibhaPyahoo.com 
Vibha Chibber 98929 40414,98670 44752 Email: vibhachibberPgmail.com 
Vidisha Banerjee 98923 34430 Email: tumbinny2002Pyahoo.com 
Vidya Balan Bling Entt. Solutions P. L.-2491 8095 
Vidya Sinha 98925 16619 Emajtha@gmail.com 
Vijay Rani 2882 2295,98692 01859 Email: vijaynairPrediffmail.com 
Vijayta Pandit 2634 9579,98218 75019 
Vindhya Tiwary 99303 16194 Email: vindhyatiwaryPgmail.com 
Vineeta Malik 98201 37224 Email: vineetamalik27Pgmail.com 
Vinisha Dugar 98206 22640 Email: supps vin@yahoo.com  
Viniishaa Siingh 72763 31696,98220 27619 E.: viniishaa siinghPyahoo.co.in 
Vinita Joshi 99303 80868 Email: vinidpooh25Pgmail.com  
Vipra Rawal 2805 4445,98201 20142 Email: viprarawal@hotmail.com 
Waheeda Rehman 2642 8692,2658 1612 
Yami Gautam Kwan - 4241 3333 Email: yamigautam@gmail.com  
Yasmin Khan 2678 2401,98206 26337 Email: yash.1779Pgmail.com  
Yasmin Khan (Age 49+) 98190 87819 Email:ykhan6530Pyahoo.com  
Yuvika Chaudhary 93227 65398, 98192 03046 Email: yuvika.photosPgmail.com 
Zalak Desai 98205 44074, 93228 54477 nitindesai8@rediffmail.com 2631 4645 
Zareen Khan
Zarin Variava
Zarina Wahab 
Zarine Ali
Zeenat Aman 
Zoya Khan Mgr. Nayshil - 98198 65102 Mgr. Arjun - 98709 00074 2412 8741,93221 83735 Email: zarinmusicalPyahoo.com 2630 4970 2674 3109,98676 21786 Email: zarineaii786Pgmail.com  2620 8585, 2624 2626 099301 60343 Email: zoyakhan9122Pgmail.com
Zoya Afroz Mgr. Puja Agarwal - 99204 95925 
Zubeda 93230 32218, 99870 84622 Email: zubedavermaPgmail.com

Bollywood hindi film producers personal mobile number & email id


A. B. CORP. LTD. 2615 4450/51,2615 4454 Email: abcorpn@vsnl.com 
A. G. NADIADWALA 2673 2243 2673 1078/55 2620 1224  Email: aggroup@hotmail.com  AAMIR KHAN PRODUCTIONS (P.) LTD. 2605 0681/2/3/4/5 
AASHISH REGO 98211 44105 Email: aashish rPyahoo.com  
AAYUSH PHADNIS / KIRAN PHADNIS98191 10041 aayushphadnis@moonwalkproduction.com  
ABENEZER INDER 98678 12760 E: godcreationsmumbaiPgmail.com  
ABHAY ARUN VAKIL 2281 2424 98201 20685 E.: aproductions@gmail.com 
ABHIK BHANU 98200 69515 Email: bhanuabhikPqmail.com  
ABHIMANYU SINGH 4073 1111 4073 1134 E.: info@contiloe.in www.contiloe.in 
ABHISHEK KAPOOR 2649 1597, 2604 5335
 ABHISHEK KUMAR 99303 86387, 74981 49466 Email: karmaajunction2omail.com 
ABHISHEK TANDON 0522-233 4355 098399 17999 E.: saveraproductionsPgrnail.com  ABRAR I, NADIADWALA 3294 3684, 2620 9394 E: infoPlucky-studio.com  
ABU MALIK 2637 2263 2632 8449 98200 09087Email: musicmanmalik@gmail.com 
ADARSH JAIN 2632 0661 81087 90999, 80802 80180Email: sunaudioindiaPyahoo.com ADESH VERMA 2842 6787 98203 01608 Email: addyv@rediffmail.com 
ADITYA KASHYAP 99677 99889 Email: aditya@adityakashyap.com  
ADITYA SETH 2632 4797 E.: drishyamoviesPrediffmail.com
 ADVAIT GUPT 2670 0771 Email: infoPsuparistudios.com 
AFTAB HASNAIN 2620 4475 98203 01874 
AFTAB SHIVDASANI 2202 7902, 2281 0579 Email: aftabs.office@gmail.com 
 AFZAL AHMED 98200 43679 Email: lodi filmsPyahoo.com  
AJAY ANAND 93237 30361 Email: ajayanand46Pgmail.com  
AJAY DEVGAN 2620 0394, 2625 5510 97691 49993E.: devgansoftware@gmail.com 
AJAY DHAMA 98704 70004 Email: ajaydhamaPhotmail.com  
AJAY JAISWAL Email: ajaymd2007Pgmail.com 
 AJAY KASHYAP 2881 2818 98193 41796 Email: aja_ykashyap11Pgmail.com  
AJAY MALKIAT THAKUR 2880 7124 99875 46110 Email: v.patkefilmsPgmail.com 
AJAY MEHRA 98690 31056 Email: onlyajayPgmail.com  
AJAY PAUL 6950 1896 93226 70146, 98702 10505  Email: ajay_pau155@yahoo.com 
AJAY SHARMA 2660 7312/18 Email: info@unitbox.biz 
AJAY SINGH DEOL 6146 99 996146 9900 Email: infoPvijaytafilms.com  
AJESH DOMAN MISHRA 6555 5946 98922 15700, 98209 33556Email: manormafilm@yahoo.com  
AJIT A. JOSH!: 2637 0299 98691 54956, 98695 57767 Email: swamifilmssPgmail.com 
AJIT KUMAR SURANA 033-2486 2280 098310 21166Email: ajit.channel8Pgmail.com  
AJIT SINGH 0651-3191000 093088 71118, 099311 11248 Email: ajit.singh1Pyahoo.co.in 
AJIT SINGH DEOL 6146 9999 6146 9900 Email:  infoPvijaytafilms.com 
AKASH AGARWAAL 4238 3928 98336 64669 Email: smpakashPqmail.com W: www.surememotionpictures.in  
AKASH D. BHATTACHARYA 099206 32106, 87674 33120E.: ekdantentertainmentPgmail. AKASH JAIN 2636 7817 91678 21170 Email: adword49Pgmail.com  
AKASHADITYA LAMA 98204 65328 Email: akashadityalamaPgmail.com  
AKBAR KHAN 2655 5590 93227 66577 Email: akkiskhan@gmail.com  
AKBAR KHAN2614 4862, 2610 3037 2610 9115 Email: akbar@bom7.vsnl.net.in 
AKHLAQUE ALVI 098911 39963, 098100 53479 Email: alvi21Pyahoo.com  
AKSHAY KUMAR /TWINKLE KHANNA 6693 7015 
AMARNATH ADHIKARI2631 2233 088981 18233Email: samaradhikariPhotmail.com 
AMBRISH KASHYAP 2840 7896 98211 41479 Email; ambrish..kashyap@gmail.com AMEESHA PATEL / KUNAL GOOMER 98923 21711 E: infoPameeshapatelproduction.com W: www.ameeshapatelproduction.com  
AMIT CHANDRA6554 2888 98200 71610 E.: amit.chandraPwinseye-abs.com  
AMIT MISHRA2876 7740 95618 13100, 93713 97939Email: maatarinifilmsPgmail.com  AMITABH SAMANTA2839 4837, 4026 4837 E: samantaenterprisesPrediffmail.com 
AMITABH TRIPATHI2872 1011/12/13 2876 9657 97690 00416E.: indovisionmediaPyahoo.com  AMOL SAKHARKAR 2630 1111 E.: infoPtbmp.in W.: www.tbmp.in  
AMOLE GUPTE / DEEPA BHATIA 2651 1385 E.: amoleguptecinemaPgmail.com  
AMRISH BHATT 97693 81074, 98920 27630 Email: abmovietonePgmail.com
AMRISH GOPAL SHAH 2368 1554 Email: amrishone@gmail.com  
AMRIT SAGAR 4266 2407 2631 1612 E.: mspsagarpictures.com  
ANAND GIRDHAR 99305 61761 Email: girdhara(a.)vsnl.net  
ANIL KAPOOR FILM CO. PVT. LTD. 2613 0620/1 2614 1566  E: akfcl @hotmail.com  
ANIL KUMAR ANAL 092046 21766 Email: anilanal123@gmail.com  
ANIL MADNANI 2883 1527 93227 90827, 98201 78118E,..aenesisadwizard@yahoo.com 
ANIL MHATRE 98204 32957, 99692 27567 Email: anil.mhatre030gmail.com  
ANIL NAGRATH 2637 5473 2636 1590 98200 29380, 98922 24051 Email; anilnk: gratkagmail.com www.nagrathconsultant.com  
ANIL RAWAT 099815 49631 Email: rgc filmsP mail.com_ Web.: www.rgc-india.com  
ANIL SHARMA 98337 25681 Email: anilsharma dir@hotmail.com 
ANIL SINGH 2290 6044 91672 71959, 98216 97010 E  • raiputtinternationalPgmail.com  
ANIL SINGH 98690 01847 Email: majani164Pyahoo.com  
ANIL SINGH / RAGHUNATH SINGH 2635 1805 
ANJAAN GHOSH / PRADEEP GUHA2605 2727 2605 1717 Email: anjaanghosh@rediffmail.com  
ANJANA SHARMA 2774 6561 72088 44337 
ANJNA SOOD 98202 93539 Email: writesaniana@gmail.com  
ANJULA SINGH 097190 08918,093357 32486, 094100 01010E.: kanishkafilms.agra@gmail.com 
ANJUM RIZVI & COMPANY 98200 70037 Email: anjumrizvi@hotmail.com 
ANKOOR MEHTA 98336 66946 Email: ankoormehta@yahoo.com  
ANOOP KUMAR 99309 82394 Email: anup@sftvnetwork.in  
ANUJ SHARMA Email: sharma14anujPyahoo.com  
ANUP JALOTA 2445 3232, 2446 1638 Email: anupjalotasemail@gmail.com Web.: www.anupjalota.in 
ANUPAM KHER 2677 0362/2458, 2660 6180 Er .il: info@actorprepares.net Web.: www.actorprepares.net 
ANURADHA PARIKH 2490 7172/73 Email: anuradha@tropicfilm.in 
ANURAG BASU 2878 4314 Email: ishanamovies@gmail.com 
ANURAG KASHYAP 75061 49397 Email: vishakhaPphantoms.in  
ARCHANA PRABHURAJ MALWADKAR 099695 69372, 099699 52643, 099691 32396 Email: rajmalwadkarPgmaLcom 
ARHAN AKHTAR 98691 31989, 97697 60123 E: redoneentertainmentsPyahoo.com 
AROONA IRANI 2634 6082 2635 3824 Email: akfpl@rediffmail.com  
ARSALAAN ALI KHAN ARISTOCRAT CRAFT - 96199 07589 Email: arsalaan111111Pgmail.com  
ARSHAD WARSI 98921 24579 E.: shootingstarfilmsiagmail.com  
ARTI PURI 98335 26086 Email: puriarti880yahoo.com  
ARUN BHATT 98211 89771, 91672 78197 Email: arunbhattpgmail.com  
ARUNA RAJE 2492 6896 93200 46562 Email: arunagjepatilPgmail.com 
ARVIND TRIPATHI 98929 90636 
ASEEM S. MERCHANT 2632 9593 Erna; info@aseemmerchant.com  
ASGAR KHAN 77386 36871 E: edotentertainmentPrediffmail.com  Web.: www.edotentertainment.in  
ASHFAQUE MAJID KHOPEKAR 6539 3233 98199 10511 Email: k.ashfaguePyahoo.com  ASHIM KUMAR BHATTACHARYA 99200 93648 
ASHIM SAMANTA 2683 2029 2682 2026 Email: shakti.films@gmail.com 
ASHINI KRISHNA 98211 40955, 98202 96246 E.: ashinisonawalaPhotmail.com  
ASHISH BALRAM NAGPAL 2660 3419 98338 73164Email: ashishbalramPhotmail.com  ASHISH BHATNAGAR 2643 9005 E: ashishPidreammotionpictures.com  
ASHISH CHATTERJEE 98194 02874, 81088 88067E.: whitecanvasindiaPgmail.com  
ASHISH KATHPAL 98196 72290, 9870201623 Email: kathpalashishPgmail.com 
ASHISH LOKARE 020-3047 6558 099214 52145Email: nakshfilms84Pgmail.com 
ASHISH MISHRA 2876 7740 91670 67101, 97570 39209Email: maatarinifilmsPqmail.com  Web.: www.maatarinifilms.com 
ASHOK KELKAR 99674 37693 
ASHOK MAURYA (Purvanchalee) 2431 8263 80806 81746, 93245 04818 Email: alochanaanindaPgmail.com a 
ASHOK MEHTA 2677 6148/54 Email: ashoktmehta@yahoo.com  
ASHOK MISHRA 93237 36655 Email: reellifefilmsl@gmail.com  
ASHOK N. THAKERIA 2636 7755, 2631 4510 2630 0594 98202 27927  Email: marutint@vsnl.com  Web.: www.marutiinternational.com 
 ASHOK PATEL 98210 50704, 88795 49745 Email: ashpat7Pcimail.com  
ASHUTOSH A. GOWARIKER 2648 7925, 2648 7926 2648 8206Email: infoPagopl.com  Web • www.agopl.com 
ASHWINI GADOO 99209 30022 Maple Tree Entertainment E:  mapletreeentertainmentPgmail.com 
AVDESH SURYANATH SINGH 97692 12080, 93239 90751 Email: assingh58@gmail.com AVINASH NANDA 2634 5495 98208 09885 Email: vcp111Pgmail.comwww.contrapunto.in AVIRAJ D. / RISHI K. KAPADIA 98339 60727 98330 66052 weworkshopentertainment@ gmail.comWeb.: www.weworkshop.in 
AVTAR BHOGAL 2417 4127 98204 02485 Email: avatarbhogalPhotmail.com  
AYESHA SHROFF 2645 8426 98200 54728 98214 47745Email: mehtajil6Pgmail.com 
B. R. PACHISIA 2635 1301 2660 5160 E.: bhaijeepachisia@hotmail.com  
B. RAJKUMAR 3297 5760 93232 64870 Email: rkbcreations3@gmail.com  
BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LTD. 6502 99006504 2045 4137 7519 011-4076 5562 0120-422 7791 Email: contactPbgilinfo.com  Web.: www.bgilfilms.com 
B. S. SANDHU 2631 9844 98920 37895, 98338 38095 2631 9639 Email: bbbadshah92@yahoo.co.in 
B. S. YADAV 4269 1026 86523 81333 Email: info@brandafilms.com 
BABAN B. MARSALE 96044 25184 
BABU ABUL KALAM 93241 64382, 99694 88882 
BALKESH MISHRA 2849 6579 98203 02762 Email: balkeshPhotmail.com 
BALRAM SHARMA 2635 6545 6699 2274, 6694 6989 Email: ruchipictures@gmail.com  BALVIR ATWAL 097800 91016, 99307 39139 
BALWANT MISHRA 98691 31796 Email: bsmedia01Pgmail.com  
BALWANT SINGH SURI 092136 03934, 099990 93297 Email: balwantsuri@gmail.com  
BAPPI LAHIRI 2620 0942 T/F.: 2620 1212 Email: bappilahiri009Pgmail.com  
BHARATHI MEHRA 2605 3861/3071/2/3 Email: admin@rompindia.com  Web.: www.tseries.com BHUSHAN MADAN 93231 85607 
BHUVAN KUMAR 98191 92059 miracle_workers_2008@yahoo.co.in 
BIKRAM JEET SINGH MANN 98140 09040, 84270 09040Email: info@maanmovie.com  Web.: www.maanmovie.com  
BIKRAMJEET SINGH 011-4163 5436, 022-2634 1659 2631 9480 indianproductionhousePrediffmail.com 
BIMLA KHANNA 98925 16887 Email: ace.media128pgmail.com  Web.: www.acemediahouse.com 
BUNTY WALIA / GUNEET S. WALIA 2661 4477, 2661 6252/6228 2661 4194 Email: infoPgsentertainment.com  Web.: www.gsentertainment.com  
CHAMPAK C. JAIN 6733 0000 2660 0483 Email: venus7.musicPgmail.com  
CHANDNI PANDIT E: ravi9.@gmail.com
CHANDRAKANT / KIRAN A. MEHTA 2660 3249, 2661 1614 2661 1568 Email: info@cafilmsindia. corn Web.: www.cafilmsindia.com 
CHARANJILAL DAMROOWALA 99690 46237, 98120 22338 
CHETAN SASHITAL 3292 9329, 2446 0626 98200 25352  Email: chatterboxindiaPgmail.com 
CHILDREN FILM SOCIETY OF INDIA2352 2351/2870, 2351 6127 Email: adminPcfsindia. org production@cfsindia.org www.cfsindia.orq 
CHIRAG S. PATIL 98219 87628 Email: chiragpati1010Pgmail.com  
CHITRA SUBRAMANIAM 2631 4065 E.: subramaniam.chitra@gmail.com 
CINEVISTAAS LTD. 2579 2931, 2577 0601 2600 6066, 2600 2643 2577 0503, 2600 6618 Email: info@cinevistaas.com www.cinevistaas.com 
CYRUS DASTOO 2200 0831, 2362 8689 98201 63193  E.: cyrus dastoor@rediffmail.com  
D. N. JOSHI 2876 7756 Email: dnjoshijoshi_LOQPqmail.com 
DAMODAR SARANGTHEM 98674 65603 Email: sarangdamnmail.com 
DARSHAN AULAKH 099154 00060, 094170 92640 Email: darshanaulakhPomail. comwww.darshanaulakhproductions.com 
DEB MUKHERJI 2677 0012/3/4/5
DEEP PRAKASH CHHABRA 2810 4861 93244 99885 Email: indiafilmsspgmail.com  Web.: www.indiafilms.co.in  
DEEP SHRESTH 098678 42025 094310 20184 Email: deep shresthpyahoo.co.in  Web.: www.deepshresth.com  
DEEPA BHATIA 2651 1385 E.: amoleguptecinemaPgmail.com 
DEEPAK ADHIKARI 98210 60176 Email: darshana.moviePgmail.com  
DEEPAK BAHRY 2640 1636 98200 22912 
DEEPAK BALRAJ VIJ 98205 99868 Email: deepakbalrajvijPgmail.com Web.: www.maalikek.com DEEPAK C. SASANE 92241 46179 
DEEPAK DATTA SAWANT 98205 86617 E.: deepaksawant1949@gmail.com  
DEEPAK K. BAJAJ 98230 42190, 98230 28190 Email: dbajap 0Pgmail.com 
DEEPAK M. DAWRE 093246 44619, 099200 43388 E.: deepakdqwre1976pgmail.com  DEEPAK MUKUT 2637 1217/8 Email: mukutwalaPhotmail.com DEEPAK SETH 2644 3066 T/F.: 2643 9792 98201 44778, 98202 26324 Email: sethpp@vsnl.com radiantfilms.l2@gmail.com  
DEEPAK SHARMA 2648 2544 98201 88684 Email: vee geePrediffmail.com  
DEEPAK SHARMA 95686 28030 lakshyamotionpicturesPyahoo.com 
DEEPAK SHIVDASANI 2634 2501/2 YASHISH ENTERPRISES 98210 50025 E.: ysithishoterprisesPgmail.com  
DEEPAK TIJORI 2871 0012 E.: midgep.sl Vori 
DEIPA NARAYAN JHA 99202 77987 ErnalkudmoviePhotmail.com  
DEV AVINASH TANEJA 98331 50206 chirping2mediaproductionspgmail.com  
DEV KUMAR PATEL93236 51151,9167134003, Email: devfilms7Pgmail.com  
DR. DEVDATT T. KAPADIA 2446 9310, 2447 3684 2446 4171 98200 56268 E.: devdatt@different-strokes.co.in 
DEVENDRA KHANDELWAL 2286/5134/2389 E: responsePdevendrakhandelwal.com  W.: www.devendrakhandelwal.com 
DEVESH SINGH 97693 28457, 99200 68594 deveshsinohpprayoqproductions.com  Web.: www.prayogproductions.com  
DEVI DUTT 98928 01934, 091675 96694 E.: deviduttthedirector@gmail.com  
DEVI DUTT 2646 0265 98338 37708, 99202 29490 Email: devidutt@yahoo.com 
DHANRAJ JETHANI 2674 2106, 2673 6274 2673 1439 77381 81021 Email: dhanrajfilms85Pgmail.com  
DHANSUKHLAL H. PATEL 98210 53779 DHARMENDRA E: infoPvijaytafilms.com DHARMENDRA DAVE 93209 45065 E: d.anishkaproductionsPgmail.com 
DHARMESH DARSHAN 2648 4833 
DILIP N. PATEL 74980 44707 Email: pdilipbhai80Pyahoo.com  
DILLZAN WADIA 2415 1141 98330 01841 Email.: dillzanwadiaPgmail.com  
DINESH GOLDY 97736 06505, 93223 80991 Ernail.:_gjatola@yahoo.com 
DINESH H. AGRAHARI 84838 26161, 94216 21765, 97305 36777 Email: agraharidineshPrediffmail.com  
DINESH PAHWA 98671 77753 
DINESH PUNDALIK BHONSLE 98923 65751 Email: dineshbhonslePyahoo.co.in 
DINESH SALGIA 2351 6480, 2682 1042 2628 9597 98927 41054
DR. DINESH SINGH 97020 07614 Email: drdksingh30Pgmail.com  
DINKAR '-lOWDHARY 98921 23662 Email: dciomcindiaPqmail.com  Web.: www.dciomcindia.in EBRAHIM ABOOBACKER MOHD. EBRHIM 9526777777, 7666545325 E:  immu102qmail.com EKTA KAPOOR 4069 8000 Email: balaji@balajitelefilms.com Web.: www.balajitelefilms.com
F. K. INTL. / F. K. FILMS PVT. LTD. 2631 0776 2639 6075, 2632 6703 E.: mailbox@ferozkha nfilms.corn
FARHAN AKHTAR / RITESH SIDHWANI 2648 1428, 2600 7273/7919, 2604 1011 E.: moviesPexlent.com  
FARUQ NADIADWALA E.: faruq.nadiadwala@yahoo.com 
FARZ KHAN 97662 63093, 95942 83135 Email: discoveryofficial@gmail.com  Web.: www.discoveryproductions.in  
FURQAN AHMED 2632 9179 98201 34784 Email: frinternational@ymail.com  
G. BHARAT (BHARAT BALA) 2491 2220 Email: contactPbbp.co.in Web.: www.bbp.co.in GAGAN A. KHEMKA 6675 4661 98212 36000 Fax: 2617 6121 Email: gk@quantumgroup.in  GANESH ACHARYA 98200 60762 Email:ganesh.masterjiPgmail.com  
GANESH JAIN 6733 0000 T/F.: 2660 0483 Email: venus7.music@gmail.com  GANGU RAMSAY 2631 5601 Email: ganguramsayPgoogle.com  
GAUTAM ADHIKARI 4023 0000 Email: rahulp@sabgroup.com  Web.: www.adhikaribrothers.com  
GAUTAM BHATIA 3260 7882 93235 90961 E.: bhatiavikaspicture@yahoo.co.in 
GAUTAM CHATURVEDI 6501 0137 9820089798 Email: gautam@pinetreepictures.in  Web.: www_9inetreepictures.in  
GIRENDRA KUMAR AWASTHI 98202 55827, 98191 68827Email: awasthitelefilmsPgmail.com  
GIRISH JAIN 6733 0000 2660 0483 Email: venus7.musicPgmail.com  
GIRISH MALIK 4010 9536/37/38,2631 4736. Email: infoPclapstem.comWeb.:www.clapstem.com 
GOLDIE BEHL / SHRISHTI ARYA 4210 8000 E.: response@roseaudiovisuals.com Web.: www.roseaudiovisuals.com  
GOPAL RAGHANI / KAMAL RAGHANI 2877 2097 93210 24976, 99206 98181 Email: gopal.raghani@gmail.com  
GULZAR 2646 1957, 2649 8351 Email: gulzarpostPgmail.com 
GURUBHAI THAKKAR 2632 5235 97023 38786 Email: gurubhai@gg_climited.com HARBHAJAN MANN 4016 2369 98880 88000, 98336 16209 E.:  ksshitij. chaudhry@yahoo.com  
HARENDER SINGH VERMA 92214 57578, 098109 61246E.: harshcinevision@hotmail.com HARESH SAANGANI 6725 6735 98200 19513 E.: trruptientertainment@yahoo.co.in  
HARI MOHAN VARM 2632 5958 98691 65059 Email: thesasia_@gmail.com 
HARI SINGH 2660 7245 98206 34330 Email: sttarguide@gmail.com  
HARISH AMIN Email: indiacastingcallPgmail.com Email: babubollywood@yahoo.com 
HARISH SHAH 2633 4549 98207 10107, 98200 10151 E.: harishshah2009,Prediffmail.com 
2670 8874
HARISH U. SUGHAND 2605 6516/7 Email: glamourstudio1Pgmail.com 
HARRY BAWEJA 2633 1631 2633 1630, 2637 1031 Email: harry@bawejamovies.com 
HARSH PUNJABEE 2604 8050 97682 77777 Email: harshpunjabeePgmail.com  F ARVINDER CHAWLA 2632 9773 92215 01411 
HEMA MALINI 2671 0046 MGR. MEHTA - 98213 40880 MGR. PAMELA - 98199 33477 Email: hmcreations@gmail.com  
HEMANT PRADEEP 98923 33329 Email: maltifilmsPhotmail.com  Web.: www.maalteefilms.com 
HIMANSHU CONSUL 98198 22270 Email: h consul2003Pyahoo.com  I- !MESH RESHAMMIYA 98708 34555 Email: reshammiya@yahoo.com 
HOMI WADIA . 98211 67147 Email: homiwadia@hotmail.com  
HRIDAY SHETTY Email: filamentqlopqmail.com 
IDRIS NIZAMI 2308 4786,2299 6786 98676 16786 I IYAS NATHANI 98690 02895 Email: iliyasnathaniPgmail.com
INDRAJIT 98214 10499 Email: indracreations@gmail.com 
INDRA KUMAR 2636 7755, 2631 4510 2630 0594 E: marutint@vsnl.com 
IQBAL CHAUDHARY 98190 84203 Email:  pecomindialtdPyahoo.co.in  
IRSHAD KHAN 98217 86167, 99872 25519 E mail: irshadkhan0812Pgmail.com 
ISHWAR AGARWAL 2660 2746 98698 64360 E.: ishwaragarwal59Pyahoo.com 
ISMAIL KHAN 93247 47474 E.: ismailkhanbombay@gmail.com 
J. D. MAJITHIA / AATISH KAPADIA 2673 3155/88 adminPhatsoffproduction.com  Neb.: www.hatsoffproduction.com . OM PRAKASH 2 673 3987 FAX: 2673 3985 E mail: filmyug@yahoo.co.in 
J. P. DUTTA 2637 2816/3029 2623 0891 2637 3942 Email: mailPjofilms.ne 
JAAVED JAAFERI 2637 5552/3/4 MGR. MOHAN NAYYAR - 98218 68414 Email: jaaferiPyahoo.com  J ABEEN KAK 98215 04066 E.: jabeeninternational@yahoo.com  
J ACKIE SHROFF 98210 42229 Email: jackieshroffPgmail.com 
JAGDISH K. AJANI / RAJESH SINGH 3260 2585 93232 26912, 98332 42353 balalcinevision09@_gmail.com 
JAGGI GUPTA. 93238 09665, 98205 09159 mail: jaggisstudioPqmail.com  Neb.: wwwjactgisstudio.com  AHNU BARU 2495 4275 T/F.: 2493 4133 mail: jahnubaruaPgmail.com
JANAK TOPRANI Email: janaktopranjyahoo.com 
JAY MEHTA 2628 3220, 2620 4997 E.:j_aymehta@jayproduction.co.in Web.: wwwjayproduction.co.in 
JEETENDRA KAPOOR 4069 8259/8000 Email: balaj_iPbalajitelefilms.com  
JITESH VIJAY SINGH 98929 64460, 77381 60782 Email: jiteshsjf@gmail.com 
JOHN ABRAHAM 2600 0084/85 Email: info@johnabrahament.com 
JYOTI KUMAR GUPTA 2806 3169 98204 54529 E: silver ivoryproductions@yahoo.in  
JYOTI PRAKASH 0240-235 4466 98900 37029 E.: lyricistermprakash@gmail.com
 K. SERA SERA PRODUCTIONS LTD.4042 7600, 4042 7676 4042 7601 Email: info@kserasera. com Web.: www.kserasera.com 
 K. SHYAM AGERWAL 88981 80572, 93234 04848 Email: ksagerwal@gmail.com  KABIR LAL 2876 8781 98200 25151, 80807 12220 kabirlall5@_gmail.com  
KADER KASHMIR! 74989 82669 Web.: www.filmwalaexp.com 
KADER KHAN. 2649 1314 99873 58022 KALPANA LAJMI 2633 4385, 2634 1630 2630 2290 99201 92792, 98201 92792 Email: kalpanalajmiPyahoo.com 
KALYAANI SINGH 2620 6900, 2670 2916 Email: rightimagegrouoPgmail.com  Web.: www.rightimagegroup.com 
KAMAAL R. KHAN 2637 542598707 74343 Email: kamalintlbom@hotmail.com 
KAMALJIT KAUR 93203 93934 E: gooddaymusicstudioPqmail.com 
KAMAL / LALITA AGGARRWAL 2835 6502, 2615 0941,98200 66603, 93230 77734, Email: intraminePgmail.com  
KAMAL MUKUT 2634 3149,2637 1217/8 Email: kmukul@gmail.com 
KAMAL NATHANI 98200 52912 Email: kamalPkncmedia.com Web.: www.kncmedia.com  
KAMAL HAASAN 044 2433 41 40 
KAMAL SADANAH 2648 6167 98202 36606, 98199 76607Email: angathartsPyahoo.co.uk KAMAL SAXENA 098730 66852 Email: kamal.saxena51Pgmail.com 
KAMAL SHARMA 098731 35988 E.: kamalanusharmaPyahoo.com  
KAMAL YADAV 98217 89578 Email: yadavkamal62@yahoo.com  
DR. MRS. KAMINEE BHOIR 2411 3109 98200 49092, 98191 00212 Email: drkbhoir@gmail.com 
KAMMAL HIRALAL THAKUR 2648 0774, 2925 9946 98921 47772 Email: kammalthakur@yahoo.co.uk varunafilmsinternational@yahoo.co.uk 98212 87751
KANTI GANATHE 99208 66365 I n. it ktv9productionPyahoo.co.in 
KANTI JAGA VERAT 2668 4546 99870 01248 2516 4848Emai1: sequinzefilms4Pgmail.com  KANTI SHAH 2660 4393/9152 98201 01341, 98197 64140 
KANUBHAI V. BAROT 382 470 098981 35737 E_mail: nationalfilmogmail.corn 
KANWAL KRISHNA WATTAL 2886 1715 98200 11556 Email: kanwal.w@rediffmail.com  
KANWALJEET SINGH DHILLON 099888 67728 Email: chintudhillon@hotmail.com 
KANWAR DEEP SINGH BAWEJA 2633 1630, 2637 1031 
KARAN JOHAR 2600 0349/57/61 Email: info@dharmaQroduction.com  Web.: www.dharmamduction.com 
KARAN SAMARTH 2886 5709 93222 49455, E.: filmcommissiongoaPgmail.com  Web.: www.iiffindia.org  98698 67311 
KAREEM MORANI / SUNIL K. SOORMA 2625 0400/01/02/03 E.: vishal@cineyugworldwide.com  
KESHAR K. SHINDE 98338 28681, 98704 74743 Email: mantu vns@yahoo.co.in  
KETAN M. DESAI 2649 5750, 2649 5840 DADAR 2413 2577, 2417 2618 Email: mk4@bom5,vsni.net.in  
KETAN MEHTA 3923 6292 E.: infoPmayadigitalstudlos.cm Web.: www.may_ampvie5.COM KETAN MEHTA 93737 12444 E.: starentertainers@rediffmail.coni2644 1033/4 
KIRAN RAMSAY 2637 4603 98210 29532 Email: omfilmsPhotmail.com
KIRAN SHANTARAM 2413 6571/2/3/4 Email: kiran@rajkamalstudio.com 
KIRTI RAWAL 2872 0559,93225 31319 Email: kirtimrawal@gmail.com  Web.: www.kirtirawal.com  
KISHAN SHAH 2660 9152, 98197 64140 E.: kishanshahmovies@yahoo.com KISHOR DINGRA 84259 10000 Email: kishordingraPyahoo.co.in 
KISSHOR BHOIR (DR.) 2411 3109 98200 49092 Email: drkbhoirPgmail.com  
KISHORI SHAHANE VII 2661 1101 982'? 28162 Email: omthemantraPgmail.com  
KOL,KS AHLUWALIA 098716 49818 USA - 001 917 833 8740Email: kooksfilmsPaol. corn khushjit@aol.com www.kinginvestgroupcom  
KRESHAN SHARMA 98922 91080 Email: kreshan3Pgmail.com  
KRISHAN CHAUDHARY 98922 08808 E.: krishanchaudhary@gmail.com 
KRISHNA MISHRA 2620 1772/3 , 2620 1771 98698 24956, 93220 11168 Email: shreehariom140pgmail.com 
KRISHNA SHAH 99878 11220 Email: bharatbhatt001Pgmail.com 
KUKOO KOHLI 2634 6082 2620 1319 93222 87651 Email: kukoo.kohliftgmail.com KULBHUSHAN GUPTA 2631 7287 E.: bollywoodeverywherePgmail.com 
KULDEEP / RUCHI 011-6473 6242 098104 49199Email: infoPomsainathfilms.com  Web.: www.omsainathfilms.com
KULJIT PAL 2604 2563, 2605 2563 
KUMAAR AADARSH 6415 2868, 2832 4195 93242 77434Email: aadarshkumar@hotmail.com  KUMAR ADITYA 2628 2187 E.: kumaradityammPhotmail.com  
KUMAR BALCHANDRA REDDY 93228 05343, 93229 34261 Email: soscstud_96@rediffmail.com 
KUMAR MANGAT 6742 4544/68 Email: kumarmangatPhotmail.com 
KUMAR MOHAN 98217 04490 6677 0244, 2628 5647/48/0557 Email: kumarmohancc@gmail.com 
KUMAR RAJ 98205 89578 E: kurnarrajproductionsPyahoo.com  
KUMAR RAJ (MOHIRAJ) 098156 64002, 098553 40640E.: barbieadsmohirajPgmail.com  KUNAL KOHLI PRODUCTIONS PVT. LTD. 2660 3343/9940/4494 Email: info@kkp.co.in  accountsPkkp.co.inWeb.: www.kkp.co.in  
KUNICKAA SADANAND LALL 98331 06060 Email: hikunickaaPyahoo.co.in Web.: www.kunickaa.com 
KUNTESH GANDHI 93203 22284 EiollywDod Bridge  Production kunteshg8gmail.com 
LAEEQ USMANI 93233 84618 
LAKHVINDER SINGH RANDHAWA 2635 2049 98200 291 59Email: lovelyPluckyrandhawa.com LARA DUTTA BHUPATI 6753 4400 Email: jassiwarne@gmail.com 
LAV SINGH 92218 15320, 90048 47591 Web.: www.theatrekin_g.com 
LAVY BERNARD PINTO 98207 49225, 98202 58019  Email: bernardthesaintPyahoo. corn www.sandhyafilmscreation.com 
LIYAQAT HUSSAIN KHAN 098710 56518 Email: Ihkadsandfilms@gmail.com 
LOVEL ARORA 2604 4412, 2605 6437 Email: lovelaroraPyahoo.co.in  Email: sureshotmoviesPqmail.com  
MAANSINGH DEEP 2620 6900 2670 2916 Email: rightimagegroup@amail.com Web.: www.rightimagegroup.com 
MADHU BEHL 4210 8000 E.: response@roseaudiovisuals.com Web.: wyvw.roseaudiovisuals.com 
MADHU BHATTI 2648 6464 Email: madhubhatti@gmail.com
MADHUR BHANDARKAR 2673 3371 6702 2700 E.: bhandarkar.castinqpyahoo.co.in  bhandarkar entertainmentPyahoo.co.in 
MAHESH BHATT / MUKESH BHATT 2605 1027/47 98200 59321 Email: contactPvisheshfilms.com  Web.: www.visheshfilms.com  
MAHESH BHUPATI 6753 4400 BIG DADDY PRODUCTIONS Email: jassiwarnelagmail.com  MAHESH KAPOOR 97699 88862 Email: kapoorfilms@yahoo.com  
MAHESH KOTHARE 2927 7179 93235 61606 Email: maheshkothare@yahoo.com  
MAHESH MANJREKAR 2446 5114 
MGR. DATTA - 77383 82951 Email: vibcwor.manjaPgmail.com  
MANI RATNAM 044-2461 5810/1/2/3 Email: adminPmadrastalkies.com Web.: www.mbdrastalkies.com 
MANISH CHANDRA NAAGAR 2401 5630 97021 25453, 98207 34426 E:  manishmayankmoviesPqmail.com 
MANISH JAIN 2678 7577 93222 95068 E.: karmbhoomifilms@gmail.com  
MANISH OM SINGHANIA 98209 02125 E.: brahmaand.picturesPgmaircom  
MANISH SHAH / ANIL MISHRA 90049 00990 E.: anilmishratextilesPgmail.com  
MANISH SHETH 98201 24997, 95948 46555 Email: manbhavee@gmail.com  MANISH SHRIVASTAVA 93203 32251 Email: dir.manishkumar@gmail.com
 MANISH SONI 98330 00976 Email: manishsoni909Pgmail.com 
MANISH TI WARY 098995 39005 E.: manishtiwaryfilms@gmail.com  
MANISHA KOIRALA 2631 9200 
MANISHA MILIND WAIGANKAR 81082 58700, 77389 85590  E:manisha.waigankar.mwAqmail.com  
MANJEET MAAN 2673 6996, 2674 2999 2673 5838 98204 30869 www.gurdasmaan. com Email: gmresponse@gmail.com  
MANMOHAN SHETTY 4068 0000 Email: film@walkwater.in  www.walkwater.in 
MANNAT SINGH 98336 48031 Email.: mannatsinghiPaol.com  
MANOJ HEMANT VICHARE 0253-231 4398 98907 07444Emai_I:_rnanojvichare@gmail.com DR. MANOJ KHIVSARE 99208 10987, 93223 34263Email: manojkhivsarePgmail.com 
MANOJ KUMAR 2649 8920, 2646 1222 FAX: 2605 8062 Email: kunal556Pyahoo.com 
MANOJ KUMAR (DEVA) 80971 87777, 86919 07777Email: laefilm@gmail.corn  Web.: www.laefilm.com  
MANOJ KUMAR CHATURVEDI 2389 3098 98197 15552, 98190 59883 E.: manojchaturve-diskp@gmail.com chaturvedi.abc@gmail.com
MANOJ KUMAR RAM 76660 77267, 97736 44469 d_ynamicmediaproduccoPgmail.com  MANOJ MAURYA 6741 2325, 6515 7020 98216 86126Email: ideas@museadvertising. com www.musemovies.com  
MANSOOR KHAN / SHAKEEL KHAN 98204 04765 97732 84786, 98677 34685 E.: rococo tine housePyahoo.com 
MARKAND ADHIKARI 4023 0000 Email: dharmendraPsabgroup.in  Web.: www.adhikaribrothers.com  
MASUMEH MAKHIJA 2387 6966, 2387 7536 Email: plafilms@gmail.com  
MOHD FASIH 2635 8577 2635 1470 E: showmaninternational@hotmail.com 
MOHD KAIYUM HUSSAIN 98202 44500, 98923 78177 
MOHD MUNAWWAR KHAN 99871 50724, 94250 07742 Email: movienmovie@yahoo.com  
MOHD SALIM KHAN 98205 13786, 96646 13786 Email: rajfilms786@gmail.com 
MOHD SHAMIM KHAN 97699 07886, 98333 67808  Email: mskfilmsPhotmail.com  Web.: www.mskfilms.com.au  
MONA SHETTY 2625 1800 98200 38808 E.: mona@soundandvisionindia.in  Web.: www.soundandvisionindia.in  
MONICA VIMAL MALUKA 99202 98060, 97020 36005E.: monica.maluka14@gmail.com  Web.: www.uvifilmproductions.com  
MONISH SEKHRI 4010 7740 Web.: www.lucknowtalkies.com  
MONJOY MUKERJI 2677 0017 Email: toya747Pgmail.com  
MRINAL DEVDATT KAPADIA 2 384 0153 99208 71895Email: mrinal.kapadiaPgmail.com MRITYUNJAAY JHAA 92241 83203, 97021 16611 Email: mjha29october@gmail.com 
MUKESH KHANNA 2854 0254 2854 2255 98330 90625 Email: bheeshmint@gmail.com MUKESH KUMAR CHOUDHARY 097202 09020, 98920 39316Email: trivenimoviesagmail.com MUKESH MATHUR 98210 35706 E: mukesh.madhucreation@gmail.com  
MUKESH TAK 2886 5184 98331 12574 Email: mukeshscairsaangri.comwww.cairsaangri.com MUKUT PARASHAR 98205 60132 Email: yuvaraaiparasharPqmail.com 
MUNISH KHAN. 2634 7111, 98704 74743 E.: infoParchangelentertainment.in  W.: www.archangelentertainment.in  
MUNNA DHABI 2844 1254 Email: infoPdharifilms.comwww.dharifilms.com MUNNAWAR SHAMIM BHAGAT 2630 2689 97693 66849 Email:munnawarbhagat@hotmail.com 
 MURLI MIJHAR 2868 8761 099302 54792, 097021 25522 Email: murli d2000Pyahoo.com 
MURLIDHAR T. TILWANI 98211 55440 Email: remoimpex@gmail.com  Web.: www.impossiblefilms.co.in  
MUSHIR ALAM 2604 5075/7092 
N. CHANDRA 2879 0123 Email: ncglobal@gmail.com N. F. D. C. LTD. 2494 9856/8 011-2436 9462/3, 2436 5656 Email: nfdc@nfdcindia.com Web.: www.nfdcindia.com 
N. R. PACHISIA 2635 1301, 6697 7106/7 Email: nrpachisiaPgnnail.com  
NADIRA BABBAR 2628 2819, 2670 1212 Email: ekjute@gmail.com  
NADIR IRANI & NADEEM IRANI 2642 7705 Email: nadirr999@rediffmail.com 
NAGESH PUJARI 2634 6426,98200 25981 NAIM SINGH. 2633 6406/9302 9821 0 14798 Email: naim.sinah@yahoo.com 
NANDKUMAR VICHARE 3267 6543,98197 85912 Email: penta 2008Pyahoo com  
NANDLAL L. PESWANI 98202 76504 NARAYAN P. LAAD98921 10099, 98198 94049 E.: director.ladsaheb@gmail.com 
NARENDRA GOEL2620 4118 98693 66285 Email: n47goel@rediffmail.com  
NARESH GUPTA 2867 9368 98671 56044 
NARESH MALHOTRA 6715 5000 6715 5100 naresh.malhotraPprimefocusworld.com  Web.: www.primefocusworld.com  
NAVKETAN INTL. FILM (PVT.) LTD.2648 3891, 2620 2609Email: anandstudios@hotmail.com NEETA SURESH DEOKAR 2636 9861 93222 23131 Email: suryatejfilms@gmail.com  
NIKHIL ADVANI 2600 1870, 2600 2068, 2600 2089Email: nikadvaniPemmay.com 
NIKHIL PANCHAMIYA 98200 52805 Email: nikhil@fourthwall.in 
NIKHIL NARESH SINHA 2674 0689/0638 Email: nikhilsinhaa@gmail.com  W.: www.trianglefilmcompany.com  
NILA MADHAB PANDA 011-4614 1605 Email: infoPeimagesindia.com Web.: www.eimagesindia.com  
NILEISH MALHOTRA 2634 1213 2632 0445 98200 60283 E: malhotraproductions@redif-fmail.comW.: www.malhotraproductions.net 
NILESH / DARSHNA SAWANT 2539 8793 98193 66336 Email:  sawantnileshPhotmail.com  
NILESH S. MEHTA 98209 22939 Email: shrijeepnbPyahoo.com  
NIMBUS COMMUNICATIONS PVT. LTD.2635 2121, 2635 2000 2635 2123 E:akhuranaPnimbus. coin nimbus@nimbus.co.in www.nimbus.co.in 
NINA SUGATI S.R. (SHIVDASANI ROVSHEN) 2364 9965 98212 90818 E:ninasugatisrPhotmaitcom 
NIRAJ C. GADGE 93267 31351 Email: info@amarchitra.com  nirajcg@gmail.com www.amarchitra.com 
NITIN MANMOHAN 2674 2394/5/7/8 2674 2399 Email: infoPoneup.in  
NITIN MAVANI 2632 5554, 2636 4931 2633 3361 98200 33361 Email: mavani_n@yahoo.com NITIN SHANKER 98201 02083 Email: nitincongaPgmail.com 
NITIN ZOPE 093279 92778 Email: zopenaz27@gmail.com  
0. D. KHANNA 2637 0893/3342/3250 2637 9728 98201 44578Email: odkhannaPyahoo.com  www.loveinkashmirthefilm.com  
OM BAJAJ2639 9491 2639 9493 98203 29145 Email: ombajaj59@yahoo.co.in  
OMPRAKASH AGARWAL 2422 4851 98201 23048 Email: omg20111plive.com 
OYDSTEVEN GOMES 98202 33786, 95940 33786 E: oydstevenproductionspgmail.com  
P. RAMGOPAL VARMA RGV FILMS E.: contactdreamforcePgmail.com 
P. S. PUREWAL 094170 41445, 094632 84245 Email: purewalfilms@yahoo.in  
P. S. SHYAM 2605 4226 98200 94946 Email: pss.shyam@gmail.com  
PAHLAJ N. NIHALANI 2640 7283/4862 2643 7272 E.: pahlajnihalaniPrediffmail.com  Email: hei films.com 
PAMMI SANDHU (PARAMJIT) 98211 42016 helpdesk@yashrajfilms.com I_pE:LAi sandhu@yahoo.co.in 3061 3500 ahoo.co.in 
PAMMI SOMAL 2825 4102 2825 3102 (Santosh Thapa)Email: santosh.csppl@gmail.com PANKUJ PARASHAR 98204 17228 Email: mazaafilmsPg_mail.com 
PAPPU POLISTER 2294 9348 9821 6 68429 93230 42728, 72081 04431 E.: pappu.polister63Pgmail.com 
PAPPU SHARMA 93238 42346 Email: matajifilmsPgmail.com  
PAWAN ARORA KAUR 98671 53027 Email: pkkaur027Pgmail.com 
PAWAN KUMAR2614 7970 98200 42293 E.: ramayanachitraPrediffmail.com  
PEARL GREY 98339 39123 Email: pearl spellbound@live.com  
PERCEPT PICTURE COMPANY 3044 8222 2492 2023 Email:ppc@2ppc.com  W: www.perceptpicturecompany.com  
PIMPLE SURESHI KUMAR 6576 1782 98211 22942E.: atlanticshowers@rediffmail.com 
PINKY CHINOY 98200 46042 Email: pinkychinoy@gmail.com 
POOJA KAPOOR 98200 40078 
POOJA FILMS &TELEVISION PRODUCTION Email: poojafilmsandtv@gmail.com  
POOJA MISRRA RODUCTION 97621 71891 E.:poojamisrrabiqboss@gmail.com 
PRABHAKAR SHUKLA. 4264 1674 98694 14749 Email: lemonnyellow@gmail.com Web.: www.prabhakarshukla.in 
PRADEEP GUHA2605 2727 2605 1717 Email: guhapradeep@gmail.com  
PRADEEP SARKAR 2600 6663 26006317/6559/ 6340  Email: sarkarama@gmail.com  PRAKASH JHA 6678 1862, 2639 2354 6678 1863 Eiprakashjbaproductions@gmail.com PRALHAD KAKKAR / MITALI KAKKAR GENESIS FILM PRODUCTIONS (P.) LTD. 6662 7375, 6627 7777genesisfilms@gmail.com 
PRASHANT GANGER4010 8645 93222 39068, 93246 25566  prashant.ganger@graail.com PRASHANT SHARMA 095999 99499 Email: kmplgzb@qmail.com 
PRASSHANT TYAGEE 097190 37600, 88819 80008, 98972 10044 
PRAVARSEN K. YESAMBARE 2630 1111 E.: info@tbmp.in W.: www.tbmp.in 
PRAVEEN ARORA 2635 1180 98212 39343 E: kabircommunications@gmail.com 
PRAVESH N. SIPPY 2386 7388 2363 4316 Email: janatafilms@gmail.corn 
PRAVIN SHAH2610 867, 42456789, 42757890 Email: hasu.time@gmail.com 
PREM KAKARIA 81464 65400 Email: premkakaria@yahoo.com 
PRITISH NANDY 4213 0000/0033 E.: pallab@pritishnandycom.com  Web.: www.pritishnandycom.com  
PRITHVIRAJ S. OBEROI 93239 12304 E.: filmmaker2000@rediffmail.com  
PRITHVIRAJ SINGH 93228 40265 Email: producerprithvi@yahoo.com
Pravinbhai Kapuria: 98213 52030 Email: pravinbhaikPyahoo.co.in 
PRIYADARSHAN .044-2825 0039, 044-2817 4444, 
PRIYANNKKA SHAILY SHAILENDRA 96190 13440 E.: priyankashailendra@gmail.com 
PUNAM SINHA, 2600 0999 2620 7514/7732 Email: punamssinha@yahoo.com 
PUNEET KHARE2632 4492 98200 61932 Email: puneet.khare@gmail.com  
PUNIT VORA 92212 86774 Email: punitkumarvora@gmail.com 
PURUSHOTTAM DUBEY 099999 22633 Email: purusfx@gmail.com  
R. K. DUGGAL 98202 90145 Email: rkdstudios@yahoo.com  
R. K. KHANNA 96195 15081, 84510 10807 E: swamipremrajesh@rediffmail.com  
R. K. MEHTA 2612 3257 93204 12300, 94224 12300 E.: GR8RK@GMAIL.COM 
R. K. MIDHA 2600 6410/510198200 88042 
R. K. SORAL 2218 3227 2388 9399 98214 63944  Email: rksorall@gmail.com  
R. MOHAN 6677 6845/6846 6677 6847 E.: amit@mythproductionsindiain 
R. P. SHARMA 2636 0141 98920 71617 R. S. DUBEY 2925 6199 98215 03983 
R. S. VIKAL 98676 44230, 91676 71174 Email: viratchitralokPgmail.com
RAAJ GROVER E: raajgrover@gmail.com 
RAAJ GROVER / TIRLOK MALIK 64634 58707 212-662-7200 212 864-890 Email: appleproductionPaolcom  
RAAJA BUNDELA 2678 1617 2881 4784 Email: raja sep2004@yahoo.co.uk 
RAAJPAL YADAV 98201 47301 Email: me@raajpalyaday.com 
RAGHAAVAN PRASAAD 98192 11177 Email:  prasadamindia@qmail.com 
RAGNI CHANDRETHIA 97692 70777 Email: info@d-u-f-p.com 
RAHIM KHAN 98200 01150, 93233 83384 
RAHUL CHAUDHARY 2632 2015 98200 86364 E.: toplightadvertising@gmail.com  
RAHUL RAWAIL 2642 3830 
RAHUL ROY 2633 4004,98210 73614 rahulroyproductions@rediffmail.com 
RAHUL SUGHAND 2605 6516/7 E: plionka.sughan_c_t@gmail.com 
RAJ ACHARYA 2881 9911 98694 62650 Email:   ra jacharyal(cbgmll.com 
RAJ JOHARI 95713 35347 Email: raijohari@gmail.com Web.: www.rajjohari.com RAJ KAUSHAL 2600 6716,2600 2391 Email: fuelstop@gmail.com 
RAJ K. SETHI 98200 56647 
Raj.  Kumar Barjatya / Kamal Kumar Barjatya / AJIT KUMAR BARJATYA 2430 7688/26, 6616 0800/99 Email: barjatya@rajshri.com  
RAJ KUMAR KOHL! 99878 53364 
RAJ KUMAR PANDEY 99672 24855 Email: saidee_pfilms@qmail.com  
RAJ PANDURANG MALWADKAR 099699 52643, 099695 69372Email: rajmalwadkarPqmail.com 
RAJ SHEKHAR 96191 67741, 93247 48255 Email: rajshekhar1331@gmail.com RAJ UMARKAR 2674 1649, 93222 76051 E.: reubenproduction@gmail com 
RAJAN AGARWAL 2804 8791 99676 38791 E.: rajanagarwalwriter@gmail.com  Web.: rajana_g_arwalwriter.com RAJAN LAL 98210 62708 
RAJAT RAWAIL 3916 7167 99301 26808 Email: rajatrawail@yahoo.co.in 
 RAJAT ROY 90228 45402 Email: rrrajatroy@gmail.com 
RAJDEEP 2446 8096 RAJEEV B. AGARWAL FANTASY FUNDA - 93225 10691 E.: raajiv agarwal@rediffmail.com 
RAJENDRA VIRCHAND SHAH 02832-256 609 02832-299 315 098252 25038 
RAJESH BHARDWAJ 98928 07966, 98116 22645 Email: mwfilms.ad@gmail.com  Web.: www.mwfilms.in  2600 4655
RAJESH MESHIYA 0278-242 3477 093767 84477, 96197 20550 Email: rajeshchittalPgmail.com  
RAJESH MISHRA 98210 87439, 98194 91797 Email: rn.mishraji@yahoo.com 
RAJESH M. MISTRY6525 7226 98217 24365, 90293 07415Email: drmrvn@gmail.com 
RAJESH MUGULLU 2639 4085,98201 53424, 95940 05599, 98196 67799 Email: babubollywoodPyahoo.com 
RAJESH MUKUL 98203 63753 99303 16193 Email: rajesh.mukul@gmail.com  
RAJESH R. JAIN 90221 50735, 097251 54549 Email: shaqunfilmsiain@gmail.com  
RAJESH SHETH RAJINDER BEHL (ROMY BEHL) 6502 2707 98192 41312 Email: romybehl@grnail.com
 RAJIV MEHRA2494 2343/6517 FAX:24962301 Email:rajiv@eaglefilm.net Web.: www.eaglefilmindia.com  
RAJIV RAI 2353 5552/53 FAX: 2353 5554 Email: info@trimurtifilms.com  Web.: www.trimurtifilms.com  RAJIV RUIA 2844 0502,98703 05054 Email: rajivruia@yahoo.com
 RAJU SONTAKKE (RAJA BHAU) 6418 4097 098199 46601 Email:  srajaentPgmail.com Web.: www.srajaent.com  
RAJU SRIVASTAV 2639 2726 98336 66662, 98337 43327Email: rajusrivastav@hotmail.com  Web.: www.rajusrivastay.com  
RAKESH ANAND SAWANT 93231 45005, 98219 76049E: rakeshsawant.sawant@gmail.com  RAKESH CHATURVEDI "OM" 098216 45584, 098208 14832E.: rakkesh.chaturvediPgmail.com RAKESH KUMAR 94239 55026, 92712 43686 rakeshkumarmusical_gloupl3Pgmail.com RAKESH ROSHAN2673 3987/3990 2620 6060 Email: filmkraft@vsnl.com 2673 3985 
RAKESH S. DULGAJ 98677 82315 Email: perfectplusgrou_ppyahoo.in
RAKESH SABHARWAL 98199 21146 E.: prince2010moviesPhotmail.com  Web.: www.princemovies.com 
RAKESH SINGH2876 6309 98209 89078 Email: tfccmumbai@gmail.comF.: 2876 9516 RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA 26053861/3071/2/3 ,2491 8095 Email: adminPrompindia.com 
RAM CHANGER SAH 99873 99734 Email: ramchandersah6@gmail.com 
RAMAN MAR002851 9770 2852 9911/22, 4031 9900/11 Email: shemarooPshemaroo.conn  Web.: www.shemaroo.com 
RAMESH DEO PRODUCTIONS P. LTD. 2661 1515, 6691 0131 2660 0283 E: info@rdpindia.comWeb.: www.rdpindia.com  
RAMESH SIPPY 2635 8529, 2634 7070 E: mail@sippy.net W: www.sippy.net
RAMESH TALWAR2673 6653RES: 26485715 98200 44162 
RAMESH TAURANI 6643 1188/91 6643 1189 E: pujari@tips.in / response@tips.in  Web.: www.tips.in  RANDHIR KAPOOR 2520 3250/1/22520 3533 
RANJEET 93222 74999 Email: r_gbediphotmail.corn  
 RANJEET RANA 2660 1482 90290 88115 ranjeetbhattacharya2010@gmail.com 
RASIKA BANERJEE / KABIR LOVEE 2635 0601 98202 37212, 75700 99999E:pehleaapp@gmail.com 
RATAN AULAKH 98202 13016 Email: ratan.aulakh@rediffmail.com  
RATAN IRANI 98202 12291 abhairani@yahoo.com 
RATAN JAIN 6733 0000 T/F.: 2660 0483 Email: venus7.music@gmail.com 
RATTAN KUMAR PASRICHA 097691 62560, 087672 21471 Email:  pasricharattan@gmail.com www.rattanpasrichadirector.blogspot.com  RAVI ANAND 2631 9843 
RAVI CHOPRA 2646 3134 2646 2327/1733, 2649 8492 Email: infoPbrfilmsindia.com  
RAVI KUMAR GANDEPUDI98200 34929, 98200 64929 Email: rkcreations2001Pyahoo.com  RAVI OJHA 4264 4605 E.: raviojhaproductionsPgmail.com  
RAVI RAAJ GUPTA 93249 84542 Email: sweetdreamfilmsPgmail.com  
RAVI TANDON 2611 1026 
RAVINDRA KUMAR RAJBHAR 088746 57542, 78752 99948, 96046 67242 E: ravindrakumardeewanaPgmail.com  
RAVINDRA KUMAR RAVI 2885 6895 93235 70990Email: rkrfilm@yahoo.com 
RAVISH WANT 93242 74961 Email: arwaelec@yahoo.com RISHI K. K. MITTAL 98203 86750 E: rishi@ukm.co.in W: www.ukm.co.in  RISHI RAJ 98202 10652 Email: mumbaitv@hotmail.com  ROHIT ROY PRODUCTIONS 2636 2068 E.: rohitroyproductions@gmail.com W.: www.rohitroyproductions.com  
ROMESH SHARMA 2623 2476 T/F: 2670 0254 Email: info@romeshfilms.com  Web.: www.romeshfilms.com  
ROMU N. SIPPY 2411 3517 2640 8918 2411 3518 Email: rupampictures@hotmail.com 
RONO MUKHERJI 2677 0012/32605 5680 Email: filmalayastudio@yahoo.co.in  ROOPESH SIKAND 011-4143 6633 099674 63105, 099903 42333/555 .E: roopeshraiproduction@yahoo.com W: www.roopeshraiproductions.com 
ROSHAN LAL WADHERA 2620 1917/3687 2637 4734/35 98201 63614 E: wadherapublicationsPgmail.com
ROSHAN WANKEDE 095940 84002, 077189 27773 E:film8888199350Pgmail.com 
RUTWIJ VAIDYA 98219 74102 Email; rutwijvaidyapgmail.com  
S. A. LUTHRIA 98674 05193 Email: saluthriaPgmail.com  
S. A. RAJA 2812 7758 93245 09486, 97695 41105 Email: sayed.raja@rediffmail.com  
S. C. SEHGAL / SHIVANG SEGAL 66136610/11 E.: strikingmindsmediaPqmail.com  Web.: www.strikingminds.com 88791 96079 • 1 S. K. SHARMA 099839 96566, 095943 31107 Email: sk.07sharmaftgmail.com  
S. NASEEM RAZ 2811 8657 99873 10049 IL, mail: sanwin.advtPgmail.com 
S. R. DEV / AAKAASH DEV 518 3643 99309 92008, 98207 59789 Email: godsonent108Pgmail.com mEmail: 
SUDARSHAN 93259 73663 mail: hificreationPgmail.com  
SAAD AHMED / SHAHAB AHMED / YAMSHI AHMED 2632 3551 OASIS ENTERPRISES - 98922 46975 98200 35191, 98202 11651 E.: oasisenterprisesphotmail.com 
SAAWANKUMAR TAK 2673 6602/3 Email: saawankumarPhotmail.com 
SACHIN 2660 3982/8792 RES.: 2636 7499 Email: sushriyaarts@gmail.com 
SACHIN CHHABRA / SANGHAMITRA KUMAR SHRADHA KUMAR4264 1981 98923 6130, 99673 78824, 90048 61981 : scubeentertainment@yahoo.com  
SACHIN GANESH MISHRA90297 12288, 9677 68822Email: sachin pars@yahoo.com 
SACHIN GUPTA 011-2277 0395 98333 67996, 098998 38299 Email: chilsagPgmail.comWeb.:  www.chilsag.com  
SAGAR BALLARY mail: sa_g_arballary@rediffmail.com 
SAHARA ONE MEDIA & ENTT. LTD. 4287 1111, 6149 2000, 4293 1818 mail: info@sahara-one.com eb.: www.sahara-one.com 
SAHIL PRADEEP BHAI KUNDHIYA 011-4567 9863 098732 53445 mail: info@salentertainment.com  Web.: www.salentertainment.com  
SAI PARANJPYE 6694 2521 
SAIF ALI KHAN / DINESH VIJAN 6523 6599/8245 
SAIF USMAN KHAN / SHUEL BHAMLA Email: saif36Pgmail.com4 014 2222 98200 04987 SAIRA BANU 2649 4033 2600 0190 MGR. BASHIR - 98199 70216 , Email: sharpfocus786pgmail.com  I  
SAIYAD A. SATTAR 094263 45708, 091738 33642 
SAJID NADIADWALA 2630 2688/1230, 2637 6000, 2639 3000/4000 2639 3222 E.: mail@nadiadwalagrandson.com 
SALIM AKBAR SHAIKH2820 6119, 28390786/1786 98201 38786 Email: salimshaikh66Pyahoo.com  
SALIM AKHTAR E.: aftabpicturespvtltdpyahoo.co.in  
SALIM JAFFER 2341 2717 98704 04716, Email: salimlaffer20Pyahoo.com 93207 34607 SAMEER HANCHATE 2528 3954 Email: samhanchatepqmail.com 
SAMIR GUPTA 4246 1717 E.: SAMIR@CINEMACAPITALINDIA.COM 
SAMIR HINGORA 2645 2811/22/33 2640 4084 98203 54548 Email: dslworld@rediffmail.com SANA ZOHAIB 085460 16699 090444 50019, Email: sana.zohaib5Pgmail.com 
SANDEEP SIR 93233 38298, 95946 86609 SANDESH Y. DANDEKAR 98331 68581, 98336 68581E.: sandeshdandekar74Pgmail.com 
SANJAY BALI 6693 7015, 2620 5487 Email: bali.lokeshPqmail.com 
SANJAY BANSAL 011-2981 5310 098100 03433 Email: softlinestudioPyahoo.co.in  W.,;_www.softlineproductions.com 
SANJAY CHHEL 3265 5692 Email: sanjaychhelPgmail.com 
SANJAY D. CHATURVEDI 2389 3098 98190 59883Email: chaturvedi.abc@gmail.com 
SANJAY DUTT 2660 7871 E: infoPsaniayduttproductions.com 
SANJAY F. GUPTA 2636 0012 98200 42420, 98201 84525Email: sanjayfg@hotmail.com  Web.: www.greypartridgefilms.com  
SANJAY KAPOOR2673 1671/2/3/4 2673 1678 Email: bone_y_kapoorPhotmail.com  
SANJAY KHAN 2620 5619 6693 8583/4/5 6693 8403  Email: sanjaykhanO3@gmail.com  SANJAYKHANDELAL9221216496, 8976596 504 E: skhandelwaldirectorPyahoo co in  2832 4195
 SANJAY KUMAR 090133 44885 E: rohanfilmsinternationalPgmail.com 
SANJAY KUMAR SINGH 98202 82338 Email: ssp13140gmail.com  
SANJAY LEELA BHANSALI 2623 4675, 2623 5470  Email: slbfilmsPhotmail.com SANJAY RAMGUDE 2668 4606 98210 56067 Email: sanjayramgude@yahoo.com  
SANJAY SHARMA 93234 03886 E: suniaysharma dirPrediffmail.com  
SANJAY SUJITABH2674 2192 99679 77966, 99679 77967Email: barryjohnacting@gmail.com  Web.: www.bjas.in  
SANJAY TRIPATHY 6533 0570 97023 21002 Email: pulsemediaddPgmail.com  
SANJEEV BAJAJ 64532161/2/3/4 93242 68960Email: info@vizcomsolutions.com Web.: www.vizcomsolutions.com 
SAPTAM INTERNATIONAL JAPAN 011-3253 2503, 3260 3589 011-4300 8774 M: 098111 30759 Email: saptammediaPqmail.com Web:
SARAN PRABHAKAR 099712 70306 
SARANG ENTERTAINMENT 98204 10648, 99205 89851 Email: rabbanikPgmail.com  W.: www.sarangentertainment.com  
SARGAM CHHABRA 93226 52369 E: maashaktientertainerPhotmail.com  
SARLA ASHOK SARAOGI 2881 4567 98200 40271, 98208 29616Email: saraogisarlaPgmail.com  
SARVAJIT SINGH 93249 69494 Email: sarvajitsPhotmail.com  
SATTAR D. CHOPDAR 77188 10305, 093209 36030Email: sattardiwan72Pgmail.com  
SATISH K. SAMUDRE 2634 4115 97694 66609 E.:passionmoviesentPgmail.com  Web.: www.passionentertainment.in  
SATISH TANDON, 98207 04019 Email: stvltd@rediffmail.comstvltd@hotmail.com  
SATISH ZOND 095450 79292 020-6511 0130/1/2/4 Email: nirja@nirjainfrastructure.com  Web.: www.nirjafilminternational.in  
SATYAM RAJ 2635 4920 98202 02506 Email: info@rajrishifilms.com  
SATYE KUMAR SHUKLA 93190 77640 Email: manushukla78Pgmail.com 
SAURABH MALHOTRA 98200 33169 E.: saurabhmalhotra1Pgmail.com  
SAURABH MUKHERJEE 98193 54191 E.: saurabhmukherjee42Pyahoo.com 
SAURABH SHUKLA E.: saurabhshuklafilms@gmail.com  
SAVITA BHATTI 098140 14098, 098150 16171 0172-465 4659Email: savitabhatti@_gmail.com  RED CARPET MOTION PICTURE 2445 7387, 90040 37744Email: redcarpet7Pgmaii.com  
SEJAL ASHIK BHUTA 98705 50891 Email: jobhuta@hotmail.com 
SHAILESH KUMAR A. MENGARO 268-252 3104 098251 69202  Email: shivmovie@yahoo.com 
SHANAWAZ KHAN 2630 1111 E.: infoPtbmp.in W.: www.tbmp.in  
SHANOO MEHR2614 4036 98200 00446 Email: shanumehra@yahoo.co.in 
SHANTILAL JAIN 2890 5358 93232 81516, 98200 17319Email: supermusicltd 1 @yahoo.com SHARAT CHANDRA 98200 56198 Email: sharatc@yahoo.com 
SHASHI RANJAN 4276 0300 2634 7637 E: infoPindiantelevisionacademy.com W: www.indiantelevisionacademy,com  
SHASHI SHARMA 2677 9407 98201 01451 Email: shshi sharma6@yahoo.com 
SHATRUGHAN SINHA2620 7514/7732 2600 0999 Email: punamssinhaPyahoo.com  SHOBHANA DESAI 6698 2755/56, 6725 6426 Email: accounts@sdppl.in  
SHRAVAN SHROFF 6637 2888 FAX: 2387 4726 shrayanPshringar.co.in Web.: www.shringar.co.in 
SHREEPRASAD KSHIRSAGAR 97696 86320 E.: prasad martsPrediffmail.com  
SHRIRAM GANESH BAPAYE 2386 4809 98202 80238Email: sbapayeftyahoo.com  SHUBHRAAJ 98330 21518, 99675 03518 shubhuniversalentertainment@gmail.com  
SHUBIR S. MUKHERJI PRODN. PVT. LTD. 2677 0012/3/4 98202 25127 Email: shubirmukerjiPhotmail.com  
SHYAM BENEGAL 2352 3977 2351 2435 E.: benegalPvsnl.net sbenegal@gmail.com 
SHYAM CHHATWAL 2639 6255/57/58 98200 41116, 98203 03073 Email: shyamfilms@hotmail.com  
SHYAM PUROHIT 2674 2014,98673 38537 E: purohit.shyam26@rediffmail.com  
SHYAM RALHAN 2660 4714 
SHYAM RAMSAY 98209 27144 Email: shyamramsayPhotmail.com  
SIDDHARTH ATHA E.: handprintpictures@hotmail.com  
SIDHARTH NAGAR 2679 6308 80825 65668 
SIDHARTH SRINIVASANO 98710 11445 E.: sidharth@reelillusionfilms.com  Web.: www.sidharthsrinivasan.com  
SIKANDAR MIRZA 98331 65577 Email: mirza.creations@yahoo.com Web.: www.mirzacreations.com 
SIRAJ KHAN 2620 1428, 2670 8434 98928 98298Email: wajedamusic@gmail.com  
SMITA SHREYAS MHASKAR 2444 3652 98206 41912Email: mayur arts@hotmail.com 
 SMITA THACKERAY 2635 5522/33 E.: rahulproductionsPyahoo.com  
SNEH TULI 93242 00365 E.: sneharunmusicPrediffmail.com 
SOHAIL KHAN2 642 3220, 2640 5524, 2651 3215 2640 5875E: sohailkhanproductionpgmail.com SONA JAIN 011 4175 0921 Email: infoPforrealfilm.com  Web.: www.forrealfilm.com  SONAL DESHPANDE 2830 4710 
SONU TYAGI 2660 6242,98209 65004 E: infoPapproachentertainment.com SORAB IRANI 2877 0087 2877 4019 98210 19406 Email: soliirani@gmail.com 
SOORAJ KANODIA 2631 5552/0299 KANODIA FILMS 93211 63260 
Sooresh Agarwaal 98190 32135 SRIDEVI 26731671/2/3, 26731674 26731678 Email: info@boneykapoor.co.in 
STAR CREATIONS INTERNATIONAL / ZEEKAY FILM PRODUCTION PVT. LTD. 2634 9005 starcreationinternationalPrediffmail.com 
SUBHANGAM SINGH 097161 00900 Web.: www.tsmedia.in 
SUBHASH C. SHARMA 98201 41413 bhashiMPrediffmail.com 
SUBHASH CHOUDHARY 98207 50237 
SUNIL BOHRA E.: satellite picturesPyahoo.com  
SUBHASH GHAI 3364 9400 Email: muktaarts@vsnl.com Web.: www.muktaarts.com  
 SUBHASH MISHRA 89767 73663 
SUBHASH SEHGAL6696 9338 98200 69823, 91679 57610Email: ss@moveedreems.com Web.: www.moveedreems.com  
SUBODH KHANOLKAR 98191 80620, 97301 78787E.: oceanfilmcompany@gmail.com  Web.: www.oceanfilmcompany.com 
SUCHITA BANDODKAR 98203 17176 MGR.: 98214 45778 E.: rudrakshproduction@gmail.com SUDAMWAGHMARE9820208028,8007895627 wsudamPgmail.com,Web.: www.nsdn.com  SUDARSHAN RATTAN 2631 2552 98923 60621, 98217 92133Email: ratanfilms@hotmail.com SUDHIR CHAUHAN 2633 1501/2/3/4 W.: www.lauruscreativeworld.com 
SUDHIR MISHRA 2632 4337 E.: sudhirmishrafilms0gmail.com 
SUDIP PANDEY 93207 20775 Email: herosudipPgmail.com  
SUHANI SHARMA 99870 72022 E: smileboxentertainmentpgmail.com W: www.smileboxentertainment.com 
SUJEET KUMAR PURI 96993 97791 cioswami entertainment@yahoo.com 
SUJIT KUMAR KAR98206 93589 Email: sujitkarPhotmail.com  
SUKHDEV SINGH 2620 2476 98200 40724 Email: pappy sinqh16Pyahoo.co.in  
SUKHWANT DHADDA 2632 7667 9821012902 Email:  skyskytvPhotmail.com 
SUMEIN BHAT 98330 56164, 88796 21995 Email: fimiproductionsPgmail.com  Web.: www.fimiproductions.com  
SUNANDA OBEROI 2491 4025 2493 4088 Email: oberoifilmspgmail.com 
SUNDIP SETHI 2649 7279 2641 2447 98198 45553 Email: reachakki@hotmail.com 
SUNEEL DARSHAN 2634 1451/58 Email: shreekrishnaintPvsnl.net www.shreekrishnainternational.com 
SUNEIL ANAND 3291 1699, 2620 2609 
SUNIEL BHARWANI 2283 6759 Email: info@merukapital.com 
 SUNIEL V. SHETTY 2497 9800 E: infoP,popcornentertainmentpl.com  W: www.popcornentertainment.com  
SUNIL ADIWAL / VINEET JAIN 094140 53502, 099822 29472Email: rang.mandir89@gmail.com  
SUNIL AGNIHOTRI E.:  sunilagnihotri2001pyahoo.com  
SUNIL A. LULLA 6602 1500/1540 Email: info@erosintl.comWeb.: www.erosintl.com 2388 7276
Email: bohrabrospqmail.com  
SUNIL BOOBNA 98201 44906 0: 2636 2867 E: boobna@hotmail.com  
SUNIL BABBAR 99202 31706 Email: sunilbabbar2000Pgmail.com 
SUNIL BALKRISHNA JADHAV 98336 04647 Email: sunil.jdv77Pgmail.com 
SUNIL GHOSH 2639 9092 98201 27554/8 Email: sunil ghosh123Pyahoo.com  
SUNIL JAIN 98200 91203 Email: j.sunil72@yahoo.com 
SUNIL KUMAR 93235 05757, 98611 94887 Email: sunil@sunilkumaronline.com  Web.: www.taporifilms.com  
SUNIL MANCHANDA 2879 9999/00 Email: infoPmadstudiosin  www.madstudios.in 
SUNIL PAL 98701 09111, 93231 45231 Email: sunil_pa175pamail.com 
SUNIL T. DOSHI 2875 5645 98210 14440 Email: alliance@bom3.vsnl.net.in Web.: www.alliancemedia.in 
SUNIR KHETERPAL / KULDEEP RATHORE / GAURAV BOSE 2670 0202 Email: contact@iamazure.comwww.iamazure.com 
SUNITA GAUR 2632 1128 Email: amitackg_audPgmail.com 
SUNJOY WADDHWA 4053 2000, 4046 9000 Email: infoPsphereorigins.comwww.sphereori_gins.com 
SUPREET K. SINGH 98670 14222, 98202 88496 Email: supreetProzyrotifilms.com  Web.: www.rozyrotifilms.com 
SURAJ KUMAR SHARMA 98925 79861/2/4, 84333 333112844 1053 Email: kumarsurajfilmsftgmail.com Web.: www.cinetrainingcentre.com 
SURAJ PUROHIT 6528 2240,92222 82240 E: purohitentertainment(d)gmail.com  
SURENDRA BHATIA 98200 48229 Email glimpses bhatia@yahoo.com 
SURENDRA BHATIA Email: infoPtipaindia.com Web.: www.tipaindia.com 
SURENDRA KAPOOR 9 7690 01354, 97690 01347 
SURESH BABU MALGE6634 7529, 2580 0442 Email: sb malgepyahoo.com 
SURESH D. SONI. SURESH G. PAI Email: sooreshpai@gmail.com 
SURESH K. GROVER 6501 6799 98925 11331 groversoroupofcompanies@gmail.com SURESH KOHL! 2921 4488 011-2922 1379 Email: sureshkohli8Pgmail.com  
SURINDER MALHOTRA 98336 82861 Email:  filmvalasPgmail.com  
SURINDER PURI093503 34000, 098719 76000 Email: surinderPhotmail.com 
SURYA PRAKASH G. 2880 4663/5 93228 02939 E.: firefashionandfilms_@omail.com 
97681 23009 98210 54378
SURYA RAJ KAMAL 98218 55235 Email: suryarajkamalPhotmail.com  
SUSHAMA SHIROMANEE 2646 1853 98213 49504, 97691 31451 E.: sushamashiromaneePgmail.com  
SUSHIL KUMAR AGARWAL 4019 0400 4019 0444 E.:  ultra@vsnl.com www.ultraindia.com SWARAAJ KAPOOR 98201 93220 Email: swaraajkapoor6Pgmail.com  W:www.swaraajkapoormirabella.com 
SWARAAJ SINGH 2660 3400 98671 26652, 93200 48221 Email: swaraaisingh@yahoo.in  SYEDMOSHARAFHUSAIN6636410164518113 98217 99620Email: desnafilmspqmail.com SYED NATIQ HAQ 096280 00786 Email: redberrystudioftqmail.com 
T. P. AGGARWAL2631 1425/9, 2637 5442 FAX: 2637 5441 93241 28072 E: starentertainmentpvfti@omail.com  
T. P. SINGH 0044-208 574 7390, 795 648 2562 Email: stajinderPaol.com THAKUR BHERWANI 2605 2432 93224 04055 E.: thakurbherwani55Pgmail.com 
THAKUR TAPASVI 98193 70224 Email: thakurtapasviPyahoo.com  
TILOK C. KOTHARI 3256 7459 93242 39027 Email: contact (shalimarpro.com  
TINU ANAND 2881 4358 98210 15975 
TOHIT FERHY 3215 4968/6998208 09550 Email: totafePgmail.comwww.feelerpictures.com TOONY / NIKHUNJ2261 4727, 2261 4724/4796 98218 52842, 97020 52842, 98210 52842 Email: vastentertainPyahoo.co.in  
TONY GLAAD 2639 1008 98204 93699 Email: tonyglaad56@rediffmail.com 
TRILOK MALHOTRA 6166 8969 Email: trilokPindiastories.co.in Web.: www.indiastories.co.in  TRINETRA / KANIKA BAJPAI 2649 9079/89, 6556 5131  E.: tbaipaiPatec.co.in 
TRUPTI VILAS BHOIR 93208 77847,93209 10133 Email: info@truptibhoir.com 
TRUPTI VORA 98191 51842 Email: aaryavoraPgmail.com  
TULSI RAMSAY 2634 8887, 2673 1175 98200 70928Email: deepakramsay@hotmail.com  TUSHAR BHAVSAR7 0362 46639 Email: tb.sapqrcPgmail.com  
TUTU SHARMA 6699 8834, 2623 2619 Email: startalaashPhotmail.corn 
UDAY PRATAP SINGH 97694 91154 Email: udmitafilmsPgmail.com  
UDAYSHANKAR PANI 98201 23962 Email: uspaniPvsnl.com  Web.: www.filmshootingindia.com  
UDAYYAN RAATHORE 99201 17111 E: tinseltownproductionPgmail.com  
UMESH BHARDWAJ 2834 3444 Email: infoOvichaar.tv www.vichaar.tv 
UMESH MEHRA 2351 5101, 2352 5102 E.: umeshmehra.mehra@gmail.com Web.: www.eaglefilmsindia.com  
UMESH SHANKAR 72088 04397, 98690 61854 Email: umeshphopale@gmail.com 
USHA SATISH SALVI 2813 3441 99309 41173 shreeswamisamarthpictures@gmail.com 
V. AMITA 6990 8585 98216 18071 Email: amita cash@yahoo.com 
V. B. BATA 2636 7454 2867 1423 98922 01724 Email: vbb3Olayahoacom 
V. K. SINGH 99202 97399 Email: sigmafilms2000@yahoo.com  
VAISALLI GHOSH 2605 1717/2727 98194 43472 Email: vaisalli09@qmail.com 
VANDANA SETHHI 6695 5011,98202 14287 Email: vspwaterindia.in www.waterindia.in  VARUNA RANA 4016 1064,98206 37844 E.:varuna.rfsentertainment@gmail.com 
VASHU BHAGNANI 2612 1613/14 2663 1275 Email: pujafilms@hotmail.com 
VED PRAKASH 2623 6371/74 2620 2190 Email: vedprakash44Pgmail.com  
VEDPRAKASH P. YADAV 98707 99313, 98210 09813Email: ved_films@yahoo.co.in 
VEEKY VERMA0250-243 0082 91724 34346, 91759 69109 E: veekyvermafilmmakerPhotmail.com W.: www.yeekyvermafilmmakercom  
VIDHU VINOD CHOPRA2661 4936/5059 FAX: 2661 3639  Email: vcpPvinodchopra.com Web.: www.vinodchopra.com  
VIDYA JAYANT 98200 24421 CASH COW COMMUNICATIONS -vidya@cashcowcommunications.com 
VIJAY L. PANDIT 93235 34926, 92247 40233 Email: vijaylpandit64Pgmail.com 
 VIJAY LALWANI 6522 5060 MGR. KSHITIJ MEHTA